Skocz do zawartości

Forum

 1. Portal "historia.org.pl"

  1. Historia.org.pl - Polski Portal Historyczny   (71,331 przekierowań)

   Portal "historia.org.pl" - historia, kultura, muzea, matura, rekonstrukcje i recenzje historyczne. Najlepsza strona historii.

  2. Historia.org.pl - aktualnie trwające konkursy   (27,318 przekierowań)

   Aktualnie trwające konkursy w portalu "historia.org.pl".

  3. Blogi historyczne   (17,137 przekierowań)

   Blogi.historia.org.pl to pierwsza w Polsce blogosfera poświęcona w całości historii i tematom pokrewnym. Stworzona przez historyków dla historyków. jako miejsce wymiany myśli i opinii, gdzie na polemikach spotykają się profesjonaliści z pasjonatami.

  4. Kalendarz wydarzeń historycznych 2018   (22,191 przekierowań)

   Czekamy na informacje i notki prasowe dotyczące wszelkich imprez historycznych organizowanych w Polsce. Jeśli chcesz, by przedsięwzięcie związane z historią znalazło się w naszym kalendarzu lub chciałbyś je uzupełnić skontaktuj się z nami: patronaty@historia.org.pl lub zostaw komentarz. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany.

 2. Historia Powszechna

  1. Prehistoria (ok. 4,5 mln lat p.n.e. - ok. 3500 r. p.n.e.)

   Prehistoria to okres najdłuższy w dziejach ludzkości - od pojawienia się człowieka na Ziemi do powstania pisma. Badanie tego okresu możliwe jest jedynie metodami archeologicznymi.

   1,616
   postów
  2. Starożytność (ok. 3500 r. p.n.e. - 476 r. n.e.)

   Starożytność to okres obejmujący dzieje ludzkości od ok. 3500 r. p.n.e. do 476 r. n.e. Lata te obejmują rozwój i upadek wielkich cywilizacji, do których zaliczamy m.in. Mezopotamię, Egipt, Grecję i Rzym.

   11,477
   postów
  3. Średniowiecze (476 r. - 1453 r.)

   Okres obejmujący dzieje ludzkości od upadku Rzymu do zdobycia Konstantynopola przez Turków. Na gruzach Cesarstwa Zachodniorzymskiego powstają w Europie państwa, z których największe znaczenie osiąga monarchia Karola Wielkiego, z której rozpadu kształtują się współczesne Włochy, Francja i Niemcy.

   8,001
   postów
  4. Czasy nowożytne (1453 r. - 1789 r.)

   Nowożytność to okres, który zaczął się od upadku Konstantynopola. Po epoce średniowiecza narodził się inny świat. Upadek Bizancjum i powstanie nowej potęgi Imperium Osmańskiego to początek przemian, które dały podwaliny do tworzenia nowoczesnych państw i systemów politycznych.

   3,931
   postów
  5. Rewolucja francuska i epoka napoleońska (1789 r. - 1815 r.)

   W 1789 r. we Francji wybuchła rewolucja. Jej wynik wyznaczył nowy porządek w Europie i na świecie. W rozgrzanym rewolucyjną atmosferą państwie, rozpoczął karierę młody generał-Napoleon Bonaparte. Szybko stał się najważniejszym człowiekiem w Europie. Jako Cesarza Francuzów prowadził zwycięskie wojny z antyfrancuskimi koalicjami. Aż do roku 1815...

   7,173
   postów
  6. Historia XIX wieku (1815 r. - 1914 r.)

   Wiek XIX to czas uporządkowywania spraw po Rewolucji Francuskiej i rządach Napoleona. Ten burzliwy okres zaczął się od Kongresu Wiedeńskiego. Był to okres zrywów rewolucyjnych i narodowościowych. To także wiek narodzin nowych idei politycznych, rewolucji przemysłowej w Anglii, wzmacniania się USA oraz początków nowego międzynarodowego konfliktu...

   2,857
   postów
  7. I wojna światowa (1914 r. - 1918 r.)

   I wojna światowa zwana "Wielką wojną" to konflikt zbrojny (28 lipca 1914 – 11 listopada 1918) pomiędzy Ententą, a Państwami Centralnymi. Zakończony klęską Państw Centralnych, likwidacją mocarstw Świętego Przymierza i powstaniem w Europie licznych państw narodowych.

   4,890
   postów
  8. Okres międzywojenny (1918 r. - 1939 r.)

   Koniec I wojny światowej przyniósł rozpad imperiów wielonarodowych bądź znaczne ich okrojenie. Proces ten doprowadził w konsekwencji do powstania wielu nowych, demokratycznych państw. W Europie tego czasu rozwinęły się też systemy totalitarne. Jest to także okres postępu gospodarczego i rozwoju kultury.

   3,446
   postów
  9. II wojna światowa (1939 r. - 1945 r.)

   Zaczęła się od napaści Niemiec na Polskę 1 IX 1939 r. Konflikt zbrojny na terenie Europy, Azji Płd.-Wsch., Oceanii i Afryki Płn. Między państwami Osi, a koalicją demokratyczną. Zakończona w Europie bezwarunkową kapitulacją Niemiec, a na świecie kapitulacją Japonii 2 IX 1945 r. Kosztowała życie milionów ludzi.

   22,313
   postów
  10. 13,156
   postów
  11. Historia ogólnie

   Dział, w którym toczą się dyskusje o historii, lecz nie pasujące do pozostałych kategorii.

   8,542
   postów
  12. Historia alternatywna

   Dział, w którym dyskutujemy o tym, czy gdyby wydarzenia z przeszłości potoczyłyby się inaczej, to jak zmieniłyby bieg historii.

   2,960
   postów
 3. Historia Polski

  1. Ziemie polskie od wędrówki ludów do panowania Mieszka I (IV w. - ok. 960 r.)

   Czyli wszystko co działo się na terenach Polski od wędrówki ludów do panowania Mieszka I.

   1,126
   postów
  2. Polska Piastów (966 r. - 1370 r.)

   Legendarny Piast był założycielem dynastii Piastów, pierwszym historycznym władcą był Mieszko I. Jego potomkowie zasiadali kolejno na tronie polskim. Ostatnim Piastem na tronie był Kazimierz Wielki. Data jego śmierci (1370 r.), to koniec rządów w Piastów w Polsce.

   4,153
   postów
  3. Polska Andegawenów i Jagiellonów (1386 r. - 1572 r.)

   Jagiellonowie to dynastia panująca w Polsce. Byli jedną z najpotężniejszych dynastii monarszych w średniowiecznej Europie. Okres ich panowania w Polsce przyniósł zakończenie wieloletnich wojen z Zakonem Krzyżackim, poprzedzone serią świetnych triumfów bitewnych, położyli wielkie zasługi w rozwoju gospodarki, nauki i kultury w Polsce.

   1,755
   postów
  4. Rzeczpospolita Obojga Narodów (1572 r. - 1795 r.)

   Rzeczpospolita Obojga Narodów to państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569-1795 na mocy unii lubelskiej. W 1618 osiągnęło maksymalny zasięg terytorialny wynoszący 1 153 465 km².

   11,350
   postów
  5. Polska pod zaborami (1795 r. - 1918 r.)

   Rozbiory Polski dokonane w XVIII w., to trzyetapowy podział państwa polsko-litewskiego między Prusy, Rosję i Austrię. Państwo polskie nie istniało na mapach Europy nieprzerwanie przez 123 lata od 1795 r. do 1918 r.

   4,042
   postów
  6. II Rzeczpospolita (1918 r. - 1939 r.)

   Dział ten obejmuje okres trwania II RP. Tutaj dyskutujemy o początkach II RP, a także o ustroju państwa, jego systemie gospodarczym i społecznym. Należy też zwrócić uwagę, że w tym okresie żyło wielu wybitnych Polaków oraz rozwinęła się kultura.

   8,152
   postów
  7. II wojna światowa - Polska (1939 r. - 1945 r.)

   Od napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę do zakończenia wojny w Europie. Wojna to tragiczny czas dla Polski, kraj został w większości zniszczony, sojusznicy zdradzili, wymordowano miliony Żydów, a na koniec wpadliśmy w "ramiona" komunistów ze Związku Radzieckiego.

   23,932
   postów
  8. 7,636
   postów
  9. Polska po 1989 r. (1989 r. -)

   Polska po ustaleniach "okrągłego stołu" Burzliwe lata '90 i to obecna jaka jest waszym zdaniem?

   13,124
   postów
  10. Historia Polski ogólnie

   Dział, w którym toczą się dyskusje o historii Polski, lecz nie pasujące do pozostałych kategorii.

   3,282
   postów
  11. Historia Polski alternatywna

   Dział, w którym dyskutujemy o tym, czy gdyby wydarzenia z przeszłości potoczyłyby się inaczej, to jak zmieniłyby bieg historii Polski.

   2,293
   postów
 4. Nauki historyczne i specjalizacje

  1. Nauki pomocnicze historii

   Dział forum przeznaczony do rozmów o naukach pomocniczych historii takich jak: paleografia, epigrafika, genealogia, chronologia, dyplomatyka, heraldyka, sfragistyka, geografia historyczna etc.

   1,474
   postów
  2. Nauki historyczne

   Dział forum przeznaczony do rozmów o naukach historycznych takich jak: historiografia, metodologia historii, dydaktyka historii etc.

   928
   postów
  3. Historia sztuki wojennej i broni

   Dział forum przeznaczony do rozmów o historii rozwoju sztuki wojennej i broni.

   1,938
   postów
 5. Zainteresowania i hobby historyczne

  1. Historia lokalna i turystyka historyczna

   Dział forum przeznaczony do rozmów o historii małych ojczyzn, o lokalnych bohaterach, wydarzeniach z najbliższej okolicy, a także o turystyce historycznej.

   2,623
   postów
  2. Eksploracja i rekonstrukcja historyczna

   Dział forum przeznaczony do rozmów dla fanatyków rekonstrukcji historycznej, członków bractw rycerskich, odtwórców historii w każdej postaci i broni powstałej na przestrzeni wieków.

   1,330
   postów
  3. Kolekcjonowanie i modelarstwo

   Dział forum przeznaczony do rozmów dla numizmatyków, filatelistów i zbieraczy wszelkich rzeczy mających wartość historyczną lub kolekcjonerską oraz dla osób zajmujących się modelarstwem.

   126
   postów
  4. Identyfikacja znalezisk

   Dział forum przeznaczony do identyfikacji skarbów i innych znalezisk.

   1,377
   postów
 6. Katalog historyka

  1. Katalog artykułów historycznych użytkowników

   Dział forum przeznaczony do rozmów o twórczości własnej użytkowników. W tym dziale użytkownicy mogą zaprezentować własne artykuły licząc na konstruktywną krytykę i miłe komentarze.

   593
   postów
  2. Katalog bibliografii i poszukiwanych materiałów

   Dział forum przeznaczony dla osób poszukujących bibliografii i innych materiałów do swoich artykułów i prac. UWAGA: W tym dziale nie pomagamy w rozwiązywaniu zadań i innych sprawach poza poszukiwaniem bibliografii.

   1,662
   postów
  3. Katalog książek, komiksów i czasopism historycznych

   Dział forum przeznaczony do rozmów o książkach, komiksach i czasopismach historycznymi i ich autorami. W tym dziale możesz również zamieścić recenzje publikacji historycznych.

   2,680
   postów
  4. Katalog filmów i seriali historycznych

   Dział forum przeznaczony do rozmów o filmach i serialach historycznych. W tym dziale możesz również zamieścić własne recenzje utworów historycznych jakie się ukazały.

   1,895
   postów
  5. Katalog stron, for i blogów historycznych

   Dział forum przeznaczony do rozmów o stronach, forach i blogach historycznych. Każdy może tutaj zaprezentować swoją stronę licząc na konstruktywną krytykę i wartościowe rady.

   2,725
   postów
  6. Katalog archiwów i muzeów oraz wydarzeń przez nie organizowanych

   Dział forum przeznaczony do rozmów o zbiorach archiwów i muzeów. Można tutaj także zamieszać informacje o wydarzeniach związanych z archiwami i muzeami.

   393
   postów
  7. Katalog wydarzeń historycznych

   Dział forum przeznaczony do rozmów o wydarzeniach historycznych. Można tutaj zamieszać informacje o nadchodzących wydarzeniach związanych z historią.

   602
   postów
 7. Koła Naukowe

  1. Koła Naukowe Historyków

   Dział forum przeznaczony do wymiany informacji i promocji Kół Naukowych Historyków.

   213
   postów
 8. Kultura i sztuka

  1. Akademie im. Jana Czochralskiego

   Akademie im. Jana Czochralskiego to dział forum, w którym rozmawiamy o komputerach, konsolach, telefonach, grach i aplikacjach komórkowych.

   1,602
   postów
  2. Biblioteka im. Józefa Ossolińskiego

   Biblioteka im. Józefa Ossolińskiego to dział forum, w którym rozmawiamy o książkach, czasopismach i komiksach. To miejsce, gdzie można poznać najciekawsze książki, wyjątkowe wiersze, recenzje, oraz poznać piękno i moc słowa pisanego.

   5,775
   postów
  3. Galeria sztuki im. Stanisława Wyspiańskiego

   Galeria sztuki im. Stanisława Wyspiańskiego to dział forum, w którym rozmawiamy o muzyce, malarstwie, rzeźbie i architekturze.

   4,787
   postów
  4. Teatr im. Juliusza Słowackiego

   Teatr im. Juliusza Słowackiego to dział forum, w którym rozmawiamy o teatrze, kinie i telewizji. Można poznać wrażenia, losy gwiazd filmowych, pomysły na filmy, recenzje i wszystko co związane z magią kina i teatru.

   2,791
   postów
  5. Konserwatorium im. Isadory Duncan i Wacława Niżyńskiego

   Konserwatorium im. Isadory Duncan i Wacława Niżyńskiego to dział forum, w którym rozmawiamy o tańcu i balecie.

   10
   postów
  6. Dysputy filozoficzno-społeczne

   W gmachu Instytutu Nauk Filozoficznych i Społecznych odbywają się wszelkie dyskusje filozoficzne, mistyczne i egzystencjalne. Nie brakuje też poważnych dysput poświęconych problemom współczesnego świata oraz dylematom moralnym rozmaitych społeczności.

   7,471
   postów
 9. Pozostałe subfora

  1. Pomoc (zadania, prace domowe, wypracowania)

   Jeżeli szukacie odpowiedzi na nurtujące was pytania lub szukacie pomocy przy zadaniu domowym, to ten dział jest dla was. Możecie tutaj liczyć na odzew innych użytkowników, którzy w miarę swoich sił postarają się wam pomóc. UWAGA: Pomagamy, ale nie rozwiązujemy zadań za użytkowników.

   5,986
   postów
  2. 3,602
   postów
  3. Hyde park

   Miejsce spotkań obywateli, którzy rozmawiają na przeróżne tematy. Można tu rozmawiać dosłownie o wszystkim (z wyjątkiem historii) o nowej drodze, pogodzie na jutro czy swojej nowej znajomości.

   20,722
   postów
 10. Portal i forum "historia.org.pl"

  1. Portal "historia.org.pl"

   Dział forum przeznaczony dla ogłoszeń redakcji i dyskusji na temat portalu "historia.org.pl".

   1,274
   postów
  2. 5,318
   postów
 11. Partnerzy forum

  1. FREHA   (10,764 przekierowań)

   Forum Rekreacji Historycznych Freha.pl jest największym polskim serwisem poświęconym w całości rekonstrukcji historycznej.

  2. Sztab VVeteranów   (11,126 przekierowań)

   Forum największego w Polsce serwisu o grach strategicznych, przeznaczone dla miłośników gier, historii i wojskowości.

 • Statystyki forum

  14,840
  Tematów
  263,889
  Postów
 • Użytkownicy

  Brak użytkowników do pokazania

 • Kto jest online?   0 użytkowników, 0 anonimowych, 158 gości (Zobacz całą listę)

  Brak zarejestrowanych użytkowników online×

Powiadomienie o plikach cookie

Przed wyrażeniem zgody na Warunki użytkowania forum koniecznie zapoznaj się z naszą Polityka prywatności. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.