Skocz do zawartości

Forum

 1. Portal "historia.org.pl"

  1. Historia.org.pl - Polski Portal Historyczny   (30,738 przekierowań)

   Portal "historia.org.pl" - historia, kultura, muzea, matura, rekonstrukcje i recenzje historyczne. Najlepsza strona historii.

  2. Historia.org.pl - aktualnie trwające konkursy   (15,648 przekierowań)

   Aktualnie trwające konkursy w portalu "historia.org.pl".

  3. Blogi historyczne   (8,188 przekierowań)

   Blogi.historia.org.pl to pierwsza w Polsce blogosfera poświęcona w całości historii i tematom pokrewnym. Stworzona przez historyków dla historyków. jako miejsce wymiany myśli i opinii, gdzie na polemikach spotykają się profesjonaliści z pasjonatami.

  4. Kalendarz wydarzeń historycznych 2017   (3,717 przekierowań)

   Czekamy na informacje i notki prasowe dotyczące wszelkich imprez historycznych organizowanych w Polsce. Jeśli chcesz, by przedsięwzięcie związane z historią znalazło się w naszym kalendarzu lub chciałbyś je uzupełnić skontaktuj się z nami: patronaty@historia.org.pl lub zostaw komentarz. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany.

 2. Historia Powszechna

  1. Prehistoria (ok. 4,5 mln lat p.n.e. - ok. 3500 r. p.n.e.)

   Prehistoria to okres najdłuższy w dziejach ludzkości - od pojawienia się człowieka na Ziemi do powstania pisma. Badanie tego okresu możliwe jest jedynie metodami archeologicznymi.

   1,535
   postów
  2. Starożytność (ok. 3500 r. p.n.e. - 476 r. n.e.)

   Starożytność to okres obejmujący dzieje ludzkości od ok. 3500 r. p.n.e. do 476 r. n.e. Lata te obejmują rozwój i upadek wielkich cywilizacji, do których zaliczamy m.in. Mezopotamię, Egipt, Grecję i Rzym.

   11,391
   postów
  3. Średniowiecze (476 r. - 1453 r.)

   Okres obejmujący dzieje ludzkości od upadku Rzymu do zdobycia Konstantynopola przez Turków. Na gruzach Cesarstwa Zachodniorzymskiego powstają w Europie państwa, z których największe znaczenie osiąga monarchia Karola Wielkiego, z której rozpadu kształtują się współczesne Włochy, Francja i Niemcy.

   7,856
   postów
  4. Czasy nowożytne (1453 r. - 1789 r.)

   Nowożytność to okres, który zaczął się od upadku Konstantynopola. Po epoce średniowiecza narodził się inny świat. Upadek Bizancjum i powstanie nowej potęgi Imperium Osmańskiego to początek przemian, które dały podwaliny do tworzenia nowoczesnych państw i systemów politycznych.

   3,762
   postów
  5. Rewolucja francuska i epoka napoleońska (1789 r. - 1815 r.)

   W 1789 r. we Francji wybuchła rewolucja. Jej wynik wyznaczył nowy porządek w Europie i na świecie. W rozgrzanym rewolucyjną atmosferą państwie, rozpoczął karierę młody generał-Napoleon Bonaparte. Szybko stał się najważniejszym człowiekiem w Europie. Jako Cesarza Francuzów prowadził zwycięskie wojny z antyfrancuskimi koalicjami. Aż do roku 1815...

   7,125
   postów
  6. Historia XIX wieku (1815 r. - 1914 r.)

   Wiek XIX to czas uporządkowywania spraw po Rewolucji Francuskiej i rządach Napoleona. Ten burzliwy okres zaczął się od Kongresu Wiedeńskiego. Był to okres zrywów rewolucyjnych i narodowościowych. To także wiek narodzin nowych idei politycznych, rewolucji przemysłowej w Anglii, wzmacniania się USA oraz początków nowego międzynarodowego konfliktu...

   2,727
   postów
  7. I wojna światowa (1914 r. - 1918 r.)

   I wojna światowa zwana "Wielką wojną" to konflikt zbrojny (28 lipca 1914 – 11 listopada 1918) pomiędzy Ententą, a Państwami Centralnymi. Zakończony klęską Państw Centralnych, likwidacją mocarstw Świętego Przymierza i powstaniem w Europie licznych państw narodowych.

   4,628
   postów
  8. Okres międzywojenny (1918 r. - 1939 r.)

   Koniec I wojny światowej przyniósł rozpad imperiów wielonarodowych bądź znaczne ich okrojenie. Proces ten doprowadził w konsekwencji do powstania wielu nowych, demokratycznych państw. W Europie tego czasu rozwinęły się też systemy totalitarne. Jest to także okres postępu gospodarczego i rozwoju kultury.

   3,194
   postów
  9. II wojna światowa (1939 r. - 1945 r.)

   Zaczęła się od napaści Niemiec na Polskę 1 IX 1939 r. Konflikt zbrojny na terenie Europy, Azji Płd.-Wsch., Oceanii i Afryki Płn. Między państwami Osi, a koalicją demokratyczną. Zakończona w Europie bezwarunkową kapitulacją Niemiec, a na świecie kapitulacją Japonii 2 IX 1945 r. Kosztowała życie milionów ludzi.

   21,683
   postów
  10. 12,344
   postów
  11. Historia ogólnie

   Dział, w którym toczą się dyskusje o historii, lecz nie pasujące do pozostałych kategorii.

   8,184
   postów
  12. Historia alternatywna

   Dział, w którym dyskutujemy o tym, czy gdyby wydarzenia z przeszłości potoczyłyby się inaczej, to jak zmieniłyby bieg historii.

   2,974
   postów
 3. Historia Polski

  1. Ziemie polskie od wędrówki ludów do panowania Mieszka I (IV w. - ok. 960 r.)

   Czyli wszystko co działo się na terenach Polski od wędrówki ludów do panowania Mieszka I.

   1,038
   postów
  2. Polska Piastów (966 r. - 1370 r.)

   Legendarny Piast był założycielem dynastii Piastów, pierwszym historycznym władcą był Mieszko I. Jego potomkowie zasiadali kolejno na tronie polskim. Ostatnim Piastem na tronie był Kazimierz Wielki. Data jego śmierci (1370 r.), to koniec rządów w Piastów w Polsce.

   3,997
   postów
  3. Polska Andegawenów i Jagiellonów (1386 r. - 1572 r.)

   Jagiellonowie to dynastia panująca w Polsce. Byli jedną z najpotężniejszych dynastii monarszych w średniowiecznej Europie. Okres ich panowania w Polsce przyniósł zakończenie wieloletnich wojen z Zakonem Krzyżackim, poprzedzone serią świetnych triumfów bitewnych, położyli wielkie zasługi w rozwoju gospodarki, nauki i kultury w Polsce.

   1,753
   postów
  4. Rzeczpospolita Obojga Narodów (1572 r. - 1795 r.)

   Rzeczpospolita Obojga Narodów to państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569-1795 na mocy unii lubelskiej. W 1618 osiągnęło maksymalny zasięg terytorialny wynoszący 1 153 465 km².

   11,257
   postów
  5. Polska pod zaborami (1795 r. - 1918 r.)

   Rozbiory Polski dokonane w XVIII w., to trzyetapowy podział państwa polsko-litewskiego między Prusy, Rosję i Austrię. Państwo polskie nie istniało na mapach Europy nieprzerwanie przez 123 lata od 1795 r. do 1918 r.

   4,049
   postów
  6. II Rzeczpospolita (1918 r. - 1939 r.)

   Dział ten obejmuje okres trwania II RP. Tutaj dyskutujemy o początkach II RP, a także o ustroju państwa, jego systemie gospodarczym i społecznym. Należy też zwrócić uwagę, że w tym okresie żyło wielu wybitnych Polaków oraz rozwinęła się kultura.

   7,929
   postów
  7. II wojna światowa - Polska (1939 r. - 1945 r.)

   Od napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę do zakończenia wojny w Europie. Wojna to tragiczny czas dla Polski, kraj został w większości zniszczony, sojusznicy zdradzili, wymordowano miliony Żydów, a na koniec wpadliśmy w "ramiona" komunistów ze Związku Radzieckiego.

   23,506
   postów
  8. 7,541
   postów
  9. Polska po 1989 r. (1989 r. -)

   Polska po ustaleniach "okrągłego stołu" Burzliwe lata '90 i to obecna jaka jest waszym zdaniem?

   13,141
   postów
  10. Historia Polski ogólnie

   Dział, w którym toczą się dyskusje o historii Polski, lecz nie pasujące do pozostałych kategorii.

   3,224
   postów
  11. Historia Polski alternatywna

   Dział, w którym dyskutujemy o tym, czy gdyby wydarzenia z przeszłości potoczyłyby się inaczej, to jak zmieniłyby bieg historii Polski.

   2,208
   postów
 4. Nauki historyczne i specjalizacje

  1. Nauki pomocnicze historii

   Dział forum przeznaczony do rozmów o naukach pomocniczych historii takich jak: paleografia, epigrafika, genealogia, chronologia, dyplomatyka, heraldyka, sfragistyka, geografia historyczna etc.

   1,376
   postów
  2. Nauki historyczne

   Dział forum przeznaczony do rozmów o naukach historycznych takich jak: historiografia, metodologia historii, dydaktyka historii etc.

   922
   postów
  3. Historia sztuki wojennej i broni

   Dział forum przeznaczony do rozmów o historii rozwoju sztuki wojennej i broni.

   1,834
   postów
 5. Zainteresowania i hobby historyczne

  1. Historia lokalna i turystyka historyczna

   Dział forum przeznaczony do rozmów o historii małych ojczyzn, o lokalnych bohaterach, wydarzeniach z najbliższej okolicy, a także o turystyce historycznej.

   2,510
   postów
  2. Eksploracja i rekonstrukcja historyczna

   Dział forum przeznaczony do rozmów dla fanatyków rekonstrukcji historycznej, członków bractw rycerskich, odtwórców historii w każdej postaci i broni powstałej na przestrzeni wieków.

   1,329
   postów
  3. Kolekcjonowanie i modelarstwo

   Dział forum przeznaczony do rozmów dla numizmatyków, filatelistów i zbieraczy wszelkich rzeczy mających wartość historyczną lub kolekcjonerską oraz dla osób zajmujących się modelarstwem.

   131
   postów
  4. Identyfikacja znalezisk

   Dział forum przeznaczony do identyfikacji skarbów i innych znalezisk.

   1,289
   postów
 6. Katalog historyka

  1. Katalog artykułów historycznych użytkowników

   Dział forum przeznaczony do rozmów o twórczości własnej użytkowników. W tym dziale użytkownicy mogą zaprezentować własne artykuły licząc na konstruktywną krytykę i miłe komentarze.

   572
   postów
  2. Katalog bibliografii i poszukiwanych materiałów

   Dział forum przeznaczony dla osób poszukujących bibliografii i innych materiałów do swoich artykułów i prac. UWAGA: W tym dziale nie pomagamy w rozwiązywaniu zadań i innych sprawach poza poszukiwaniem bibliografii.

   1,474
   postów
  3. Katalog książek, komiksów i czasopism historycznych

   Dział forum przeznaczony do rozmów o książkach, komiksach i czasopismach historycznymi i ich autorami. W tym dziale możesz również zamieścić recenzje publikacji historycznych.

   2,666
   postów
  4. Katalog filmów i seriali historycznych

   Dział forum przeznaczony do rozmów o filmach i serialach historycznych. W tym dziale możesz również zamieścić własne recenzje utworów historycznych jakie się ukazały.

   1,832
   postów
  5. Katalog stron, for i blogów historycznych

   Dział forum przeznaczony do rozmów o stronach, forach i blogach historycznych. Każdy może tutaj zaprezentować swoją stronę licząc na konstruktywną krytykę i wartościowe rady.

   2,685
   postów
  6. Katalog archiwów i muzeów oraz wydarzeń przez nie organizowanych

   Dział forum przeznaczony do rozmów o zbiorach archiwów i muzeów. Można tutaj także zamieszać informacje o wydarzeniach związanych z archiwami i muzeami.

   389
   postów
  7. Katalog wydarzeń historycznych

   Dział forum przeznaczony do rozmów o wydarzeniach historycznych. Można tutaj zamieszać informacje o nadchodzących wydarzeniach związanych z historią.

   609
   postów
 7. Koła Naukowe

  1. Koła Naukowe Historyków

   Dział forum przeznaczony do wymiany informacji i promocji Kół Naukowych Historyków.

   213
   postów
 8. Kultura i sztuka

  1. Akademie im. Jana Czochralskiego

   Akademie im. Jana Czochralskiego to dział forum, w którym rozmawiamy o komputerach, konsolach, telefonach, grach i aplikacjach komórkowych.

   1,591
   postów
  2. Biblioteka im. Józefa Ossolińskiego

   Biblioteka im. Józefa Ossolińskiego to dział forum, w którym rozmawiamy o książkach, czasopismach i komiksach. To miejsce, gdzie można poznać najciekawsze książki, wyjątkowe wiersze, recenzje, oraz poznać piękno i moc słowa pisanego.

   5,761
   postów
  3. Galeria sztuki im. Stanisława Wyspiańskiego

   Galeria sztuki im. Stanisława Wyspiańskiego to dział forum, w którym rozmawiamy o muzyce, malarstwie, rzeźbie i architekturze.

   4,758
   postów
  4. Teatr im. Juliusza Słowackiego

   Teatr im. Juliusza Słowackiego to dział forum, w którym rozmawiamy o teatrze, kinie i telewizji. Można poznać wrażenia, losy gwiazd filmowych, pomysły na filmy, recenzje i wszystko co związane z magią kina i teatru.

   2,782
   postów
  5. Konserwatorium im. Isadory Duncan i Wacława Niżyńskiego

   Konserwatorium im. Isadory Duncan i Wacława Niżyńskiego to dział forum, w którym rozmawiamy o tańcu i balecie.

   10
   postów
  6. Dysputy filozoficzno-społeczne

   W gmachu Instytutu Nauk Filozoficznych i Społecznych odbywają się wszelkie dyskusje filozoficzne, mistyczne i egzystencjalne. Nie brakuje też poważnych dysput poświęconych problemom współczesnego świata oraz dylematom moralnym rozmaitych społeczności.

   7,338
   postów
 9. Pozostałe subfora

  1. Pomoc (zadania, prace domowe, wypracowania)

   Jeżeli szukacie odpowiedzi na nurtujące was pytania lub szukacie pomocy przy zadaniu domowym, to ten dział jest dla was. Możecie tutaj liczyć na odzew innych użytkowników, którzy w miarę swoich sił postarają się wam pomóc. UWAGA: Pomagamy, ale nie rozwiązujemy zadań za użytkowników.

   6,167
   postów
  2. 3,614
   postów
  3. Hyde park

   Miejsce spotkań obywateli, którzy rozmawiają na przeróżne tematy. Można tu rozmawiać dosłownie o wszystkim (z wyjątkiem historii) o nowej drodze, pogodzie na jutro czy swojej nowej znajomości.

   20,477
   postów
 10. Portal i forum "historia.org.pl"

  1. Portal "historia.org.pl"

   Dział forum przeznaczony dla ogłoszeń redakcji i dyskusji na temat portalu "historia.org.pl".

   1,274
   postów
  2. 5,268
   postów
 11. Partnerzy forum

  1. FREHA   (8,166 przekierowań)

   Forum Rekreacji Historycznych Freha.pl jest największym polskim serwisem poświęconym w całości rekonstrukcji historycznej.

  2. Sztab VVeteranów   (8,680 przekierowań)

   Forum największego w Polsce serwisu o grach strategicznych, przeznaczone dla miłośników gier, historii i wojskowości.

 • Statystyki forum

  14,805
  Tematów
  258,793
  Postów
 • Użytkownicy

  Brak użytkowników do pokazania

 • Kto jest online?   1 użytkownik, 2 anonimowych, 8 gości (Zobacz całą listę) • Dyskutowane tematy

 • Ostatnie aktualizacje statusu

  • Mordechaj  »  Andreas

   Czołem, 
   Grzebię trochę przy historii 1 PLM "Warszawa" i trafiłem na Twój temat dotyczący Wiktora Kalinowskiego. Jeżeli ten temat jeszcze Cię interesuje to się odzywaj. Pozdrawiam.
   · 1 odpowiedź
  • Mirosława  »  secesjonista

   Dzień dobry,
   Piszę do pana w sprawie postu: 
    Bardzo proszę o wykasowanie tego wątku. Jako aktualna szefowa "Cieszyńskiej drużyny słowian i wikingów "Perun" " wczoraj oficjalnie usunęłam założyciela tego wątku z drużyny, z powodu jego karygodnego zachowania zarówno względem członków drużyny jak i ogólnie postępowania w szeroko rozumianym "Internecie". Jego zachowanie szkaluje nasze dobre imię, natomiast zmiana nazwy na "Cieszyńską drużynę łuczniczą "Perun" świadczy tylko o jego braku dobrego wychowania i dalszej chęci szkalowania dobrego imienia członków naszego bractwa. 
   Osoba ta, jako kompletnie nieprzystosowana do zagadnień związanych z rekonstrukcją historyczną dowolnego okresu zrobiła naszej drużynie bardzo dużą krzywdę ostatnimi dniami. Dlatego, po raz kolejny, proszę o kasację wątku.
   Z życzeniami spokojnego dnia
   Aleksandra "Mirosława" Madej, wojewoda "CDSiW "Perun"
   · 1 odpowiedź
  • tomlak  »  Agnes

   Proszę o kontakt w sprawie P. Józefa Lemparta.
   Tomasz Łączek
   tomlak@poczta.onet.pl
   · 0 odpowiedzi
  • Andreas  »  mch90

   Tak, dzisiaj. :v
   · 10 odpowiedzi
  • secesjonista  »  fodele

   Z tymi dymkami to jest tak, że nie jest istotnym czy przeczytałaś czy nie. To taki "przypominacz" - a jak wiesz. że ogólnie nic z danego działu Ciebie nie interesuje to odhaczasz i masz spokój.
   · 0 odpowiedzi
×