Skocz do zawartości

Semper

Użytkownicy
 • Zawartość

  154
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

O Semper

 • Tytuł
  Ranga: Wykładowca

Poprzednie pola

 • Specjalizacja
  Inna

Ostatnie wizyty

1,017 wyświetleń profilu
 1. Zygmunt Radłowski Jak narody widzą siebie nawzajem? Stereotypy narodowościowe w Europie na przykładzie Polski i Niemiec Siedemnastowieczne mowy wygłoszone na uniwersytecie w Tybindze z łaciny przetłumaczył i przypisami opatrzył Jerzy Wojtczak-Szyszkowski ISBN 978-83-7507-258-7 Format B-5, 200 s., tablica barwna (olej na drewnie) z 1725 roku, indeks osób, oprawa twarda stosowny link Obiegowe poglądy-opinie o innych narodach są charakterystyczne dla kultury ogólnoludzkiej od czasów antycznych do dziś. Jednakże współczesny rozwój techniki, przenoszenie informacji i sposoby komunikowania się między ludźmi pomnażają ich wzajemne związki. Ludzie poznają się lepiej i dokładniej, konfrontując stan swej wiedzy o kraju ojczystym ze stanem, jaki funkcjonuje w ich świadomości o innych narodach. W poznaniu tym grają rolę czynniki historyczne, społeczne, ekonomiczne, polityczne. Poznanie źródła powstania uprzedzeń narodowych i postaw społecznych, które mają duży wpływ na nasz stereotypowy sposób patrzenia na świat, to droga do pogłębienia i oczyszczenia z różnych niepożądanych naleciałości związków międzyludzkich oraz zbliżenia narodów do siebie poprzez usunięcie fałszywych uprzedzeń i wskazanie cech wspólnych naturze ludzkiej bez względu na rasę, narodowość i po- chodzenie społeczne. W maju 1946 r. Einstein mówił: „atom nie zmienił naszego myślenia”. Często w ogóle nie zastanawiamy się, że określona stereotypowa opinia o narodzie powstała w zupełnie innych warunkach historycznych, w innej epoce, kiedy panowały inne zwyczaje, system moralny, prawny, inny stosunek człowieka do człowieka, do własności prywatnej, społecznej, do wierzeń religijnych. Zygmunt Radłowski urodził się 4 XII 1927 r. w Esch a.d. Alzette w Luksemburgu. Jeszcze przed II wojną światową jego rodzina przeniosła się do wielokulturowej Łodzi. Dorastał pośród Polaków, Żydów i Niemców. W czasie wojny widział, jak rozpadał się delikatny system równowagi i współżycia różnych nacji, co prowadziło do nieludzkich wynaturzeń. Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ 1. LUDZIE I STEREOTYP 1.1. Pojęcie stereotypu 1.2. Stereotyp jako kategoria społeczno-historyczne 1.3. Funkcje społeczne stereotypów 1.4. Autostereotyp Co Polacy mówią o sobie Co Niemcy mówią o sobie 1.5. Heterostereotyp O Niemcach w Europie Niemcy o innych narodach Co Polacy mówią o Niemcach Co Niemcy mówią o Polakach 1.6. Stereotyp jako pojęcie obiegowe – definicja własna ROZDZIAŁ 3. MOWY HISTORYCZNE Z TYBINGI 3.1. Wstęp historyczny 3.2. Mowa Maksymiliana de Mosch na rzecz Polski 3.3. Mowa Akacjusza Akseliusza von Görholm przeciw Polsce 3.4. Mowa Mikołaja Buwinckhausena von Walmerod na rzecz Germanii 3.5. Mowa Jana Wilhelma von Retwitz przeciw Germanii Pochwała i krytyka Germanii ZAKOŃCZENIE 9 Stereotyp a dyfamacja INDEKS Tablica barwna: Krótki opis narodów mieszkających w Europie oraz ich charakterystyka
 2. Mariusz Orłowski Puławscy zielonoświątkowcy Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach w latach 1991-1995 ISBN 978-83-7507-254-9 Format B-5, 115 s., fot. barwne., indeks osób stosowny link Ruch zielonoświątkowy to najbardziej dynamicznie rozwijające się zjawisko we współczesnym chrześcijaństwie. O jego popularności wśród szerokich mas społecznych wydaje się decydować uproszczona chrystologia i pneumatologia. Celem książki jest przedstawienie rozwoju Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach w początkowej fazie jego istnienia, czyli w latach 1991-1995. Cel ten decyduje o zastosowanej metodzie badawczej, którą jest analiza i krytyka źródeł. Metoda ta polega na analizie dokumentów, krytycznej ich ocenie i konstruowaniu syntetyzującej ekspozycji. Analityczny sposób podejścia do tekstów źródłowych opiera się na zasadach logiki i hermeneutyki. Natomiast synteza ma charakter krytyczny – nie ogranicza się do zreferowania i nie cofa się przed zajęciem stanowiska. Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – jeden z przedstawicieli ruchu zielonoświątkowego w Polsce 1.1. Zielonoświątkowcy – ruch wolnokościelny 1.2. Ruch zielonoświątkowy – powstanie i rozwój 1.3. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – historia i współczesność Rozdział 2. Podstawy wiary w ujęciu Dereka Prince’a 2.1. Postać Dereka Prince’a 2.2. Fundament wiary 2.3. Nawrócenie i wiara w Boga 2.4. Nauka o chrztach, czyli od Jordanu do Pięćdziesiątnicy 2.5. Nakładanie rąk 2.6. Powstanie z martwych i sąd wieczny 2.7. Próba oceny nauczania Dereka Prince’a Rozdział 3. Od domowej grupy modlitewnej do zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach 3.1. Akcja „Ewangelia dla Każdego” i działalność Jarosława Moniaka 3.2. Placówka misyjna zboru świdnickiego w Puławach 3.3. Reakcja ks . Janusza Kozłowskiego 3.4. Powstanie i działalność zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach a inne niezależne wspólnoty zielonoświątkowe w mieście 3.5. Chrzty wiary 3.6. W obliczu śmierci Rozdział 4. Wsparcie działań misyjno‐ewangelizacyjnych Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach ze strony zagranicznych misjonarzy i ewangelistów 4.1. Rebecca i Benjamin van der Windt 4.2. Gus Eyre 4.3. East Ham Baptist Church z Londynu 4.4. Kennedy Road Tabernacle z Brampton 4.5. Inni misjonarze i ewangeliści: Vagn Rasmussen, Neil Pennington, Neil Broomhead 4.6. Przesłania nadziei dra Billy’ego Grahama Rozdział 5. Pomoc przedstawicieli innych zborów w działaniach misyjno‐ewangelizacyjnych Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach 5.1. Wielkanocny koncert dla dzieci w wykonaniu Klubu Dobrej Nowiny „Hosanna” (KChWE w Lublinie) 5.2. Recitale autorskie Katarzyny Przerwy (KChWE w Kraśniku) 5.3. W Schronisku im . św . Brata Alberta z Grażyną Rozwadowską (KChWE w Świdniku) 5.4. Seminarium Wojny Boże w Starym Testamencie pastora Ryszarda Kwoki (KChWE w Świdniku) Rozdział 6. Na drodze do jedności 6.1. Połączenie się puławskich wspólnot zielonoświątkowych w ramach zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej 6.2. Dalsze losy byłych liderów puławskich wspólnot zielonoświątkowych Zakończenie Bibliografia Aneks 1 Aneks 2 Indeks osób Fotografie
 3. Janusz Pelc Literatura renesansu w Polsce wyd. 2 poprawione i uzupełnione ISBN 83-85810-33-1 format B5, s. 298, ilustracje, bibliografia, indeksy, streszczenie w języku angielskim, OPRAWA TWARDA stosowny link Podręcznik dla studentów wydziałów humanistycznych, nauczycieli i kandydatów na studia. Ciekawe opracowanie przedmiotu, może też zainteresować specjalistów.
 4. Krzysztof Prochaska Józef Kramsztyk Pasjans rodzinny, towarzyski, literacki i naukowy ISBN 978-83-7507-232-7 format B5, 424 s., 129 ilustr., Introduction in English, diagramy genealogiczne, bibliografia, indeks osobowy, oprawa twarda szczegółowy opis on-line Biografia kontekstowa, zwana też niekiedy biografią ekologiczną lub ekumeniczną. Józef Kramsztyk (1890-1932) — z wykształcenia fizyk, z zamiłowania tłumacz, przełożył m.in. Dziadka do orzechów E.T.A. Hoffmanna i I tom Czarodziejskiej góry T. Manna. Poetyckie z nim zabawy wspomina Julian Tuwim w książce Pegaz dęba. Spis treści Renata Piątkowska, O pożytkach z wędrówek w przeszłość Krzysztofa Prochaski Podziękowania Wykaz skrótów Wist Wprowadzenie Introduction Genealogia, spuścizna, środowisko Kramsztykowie Muttermilchowie Nussbaumowie Gniazdo rodzinne Józefa Matka – Emilia Regina z Muttermilchów Kramsztykowa Ojciec – Feliks Kramsztyk Józef Kramsztyk Dzieciństwo Edukacja Życie uczuciowe Sara vel Zofia Endelman – pierwsza żona Bronisława z Markusów Heymanowa – sympatia Anna Mutermilch – druga żona Życie naukowe i zawodowe Tłumacz, krytyk i publicysta literacki Poczucie humoru W oczach innych Choroba i śmierć Pamiątki Janina Kramsztyk – siostra Andrzej Kramsztyk – brat Retrospekcja, refleksje, dylematy, zagadki Diagramy genealogiczne Spis ilustracji Bibliografia Indeks osób Ilustracje kolorowe
 5. Testamenty mieszczan

  Są już zamykające ten cykl dwa ostatnie, najobszerniejsze tomy: tom 6 - Kraków tom 7 - Poznań
 6. Ewa Cherner Słownik biograficzny duchownych ewangelicko‐reformowanych Jednota Litewska i Jednota Wileńska 1815‐1939 ISBN 978-83-7507-233-4 Format B-5, 452 s., ilustracje, bibliografia, indeksy: osób, miejscowości stosowny link Słownik wypełnia wiele luk w historii protestantyzmu na dawnych terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, szczególnie w XIX wieku. Widzimy Kościół sięgający swą strukturą XVI i XVII w. i trwający przy niej aż do 1939 roku. Obserwujemy wierne zaangażowanie starych rodów, jak Grabowscy, Grużewscy, Puttkamerowie, Mackiewiczowie, Moczulscy, Świdowie. Widzimy wpływ, jaki miały na Kościół ruchy migracyjne w XIX w.: emigracja Polaków z dawnego Wielkiego Księstwa oraz imigracja z różnych stron Europy wraz z rozwojem tych ziem. Widzimy polskie szlacheckie parafie, ale także Litwinów, Niemców, Żmudzinów, Czechów, Szwajcarów i potomków hugenotów. Następują procesy polonizacyjne, ale też germanizacja czy narastanie litewskiego ruchu narodowego, często w obrębie tych samych rodzin (Mieszkowscy, Dilisowie). Mamy nie tylko biogramy pastorów-spiskowców, jak Aleksander Kawelmacher, ale i osoby współpracujące z rosyjskim zaborcą, jak pastor Samuel Nerlich. Śledzimy historie prawdziwie tragiczne, takie jak pastora Jana Mollesona. Cała jego rodzina to pierwowzór rodziny Rollinsonów z Mickiewiczowskich „Dziadów”. Pastor, który nieświadomie donosi na swojego syna, skazanego przez to na śmierć, poddany zostaje do końca życia totalnemu ostracyzmowi. Jego żona Felicjanna wybłagała złagodzenie kary dla syna na dożywotnie zesłanie na Syberię i była jedyną osobą na pogrzebie męża. Mamy statecznych, sumiennych, stereotypowych pastorów kalwińskich, takich jak Władysław Kurnatowski, ale i jego bratanka, pastora-pieniacza, Bogusława Jana Kurnatowskiego. Mamy skandale obyczajowe – ale i zgodne, wieloletnie małżeństwa. Dzięki ogromnej i mozolnej pracy Ewy Cherner udało się uchronić przed zupełnym zapomnieniem małe ojczyzny polskich i litewskich ewangelików: gimnazjum i pastorów w Słucku na Białorusi; parafię zahalską, położoną wśród poleskich błot, do której pastorzy podróżowali łódką i odprawiali nabożeństwa w drewnianych kaplicach, butwiejących i mozolnie odbudowywanych przez wiernych; garstkę ewangelików-reformowanych zbierających się na domowych kalwińskich nabożeństwach w Rohatyniu, przy dawnej polsko-rosyjskiej granicy z 1772 r. w Witebskiem; tyleż senny, co monumentalny katedralny kościół w Kojdanowie, który chroniły mury obronne i wieże pamiętające okres nie tak pokojowej kontrreformacji na tych ziemiach, Widzimy wielopokoleniowe dynastie pastorskie – Aramowiczów, Ceraskich, Kurnatowskich, Reczyńskich – koligacjami rodzinnymi sięgające początków reformacji w Polsce. Parafrazując tytuł słynnej książki hrabiny Marion Doenhoff, książka Ewy Cherner przywraca nam choć na chwilę ludzi, których imion już nikt nie wymienia, nikt nie pamięta – oprócz Boga, któremu służyli. Ks. dr Kazimierz Bem, Wprowadzenie (fragmenty) Spis treści Kazimierz Bem, Wprowadzenie Wstęp Podziękowania Biogramy Aniszewski Aleksander Aramowicz Adam Aramowicz Jakub Balczewski Aleksander Balczewski Gabriel Baloun Miłosław Bałaban Antoni Bernacki Bogusław Biergiel Józef Ceraski Józef Ceraski Michał Ceraski Michał Władysław Ceraski Władysław Chodorowski Stefan Chodorowski Stefan Józef Ciechański Aleksander Cumft Adam Cumft Marcin G . Czygłowski Michał Czyż Konstanty Dilis Paweł Downar Rafał Drue Józef Fajans Józef Głowacki Bogusław Głowacki Józef Gorodiszcz Piotr Grotkowski Tobiasz Herowski Bogusław Herowski Jan Jakubenas Paweł Janik Józef Jaremko Piotr Jastrzębski Michał Jastrzębski Stanisław Jelinek Jan Kader Andrzej Kawelmacher Aleksander Kołysza Jerzy Kubik Henryk Kühn Józef Kuncewicz Lucjan Kuncewicz Romuald Kurnatowski Bogusław Jan Kurnatowski Bogusław Samuel Kurnatowski Felicjan Kurnatowski Jan Kurnatowski Konstanty Kurnatowski Oskar Kurnatowski Tytus Kurnatowski Władysław Kwantski Aleksander Lipiński Stefan Lothweison Julian Łabowski Aleksander Mandzelowski Adam Mandzelowski Jan Mandzelowski Józef Mandzelowski Władysław Marszewski Józef Mieszkowski Aleksander Mieszkowski August Mieszkowski Wilhelm Moczulski Adam Moczulski Aleksander Moczulski Karol Moczulski Konstanty Molleson Jan G . Natkiewicz Karol Nejman Adolf Nerlich Karol Nerlich Samuel Opoczeński Jarosław Orłowski Leonard Paszkiewicz Aleksander Piasecki Aleksander Otton Pospiszył Józef Reczyński Jerzy Reczyński Michał Reczyński Paweł Reczyński Stefan Snarski Jan Szarnas Adam Szepetys Jan Szwedko Sergiusz Thumas Konstanty Tomesz Jan Wannowski Felicjan Wannowski Konstanty Wannowski Leopold Wannowski Michał Young Konstanty Tabela 1. Duchowieństwo Jednoty Litewskiej Ewangelicko-Reformowanej w 1815 roku Tabela 2 . Liczebność parafii Jednoty Litewskiej w latach 1818, 1905 i 1909 Dyrektorzy i miejsca obrad Synodów Jednoty Litewskiej w latach 1815-1939 Superintendenci Jednoty Litewskiej Ewangelicko-Reformowanej Superintendenci i seniorzy Jednoty Wileńskiej Ewangelicko-Reformowanej Kolegium Jednoty Litewskiej Ewangelicko-Reformowanej w latach 1830-1918 Kolegium/Konsystorz Jednoty Wileńskiej Ewangelicko-Reformowanej w latach 1919-1939 Bibliografia Spis ilustracji Indeks osób Indeks miejscowości Biogramy zamieszczone w książce: K. Bem, Słownik biograficzny duchownych ewangelicko‐reformowanych. Pastorzy i diakonisy Jednoty Małopolskiej i Jednoty Warszawskiej 1815‐1939, Warszawa 2015
 7. Pozytywizmy u progu XX wieku Antologia publicystyki społeczno-kulturalnej i filozoficznej oprac. Marta Barańska, Maciej Gloger, Tomasz Sobieraj ISBN 978-83-7507-247-1 Format B-5, 240 s., bibliografia, indeks osób, oprawa twarda stosowny link Teksty polskich uczonych i filozofów z początku XX wieku dokumentują żywotność tradycji myślowej pozytywizmu, są nadto dowodem, że rodzimy dorobek intelektualny stanowił podówczas część większej całości: modelu europejskiej kultury nowoczesnej. Autorzy: Władysław Biegański, Józefa Kodisowa, Stanisław Koszutski, Władysław M. Kozłowski, Adam Mahrburg, Maksymilian Malinowski, Marian Massonius, Julian Ochorowicz, Maurycy Straszewski, Marian Wawrzeniecki, Spis treści Maciej Gloger, Tomasz Sobieraj, Pozytywizmy u progu XX wieku. Kontynuacje – transformacje – otwarcia Zasady modernizacji tekstu Społeczeństwo i kultura Władysław M. Kozłowski, Religia Ludzkości Władysław M. Kozłowski, Sztuka jako czynnik społeczny i dziejowy Marian Wawrzeniecki, Gród poezji i poetów Stanisław Koszutski, Literatura i piwowarstwo w Danii Maksymilian Malinowski, Kto i po co winien jechać do Czech? Julian Ochorowicz, Na przełomie dwóch epok Filozofia i nauka Adam Mahrburg, Co to jest nauka? Adam Mahrburg, W sprawie naukowości metafizyki Adam Mahrburg, Pozytywizm w opałach reakcji Marian Massonius, Agnostycyzm Józefa Kodisowa, Co to jest filozofia? Maurycy Straszewski, Obecny przełom w teorii poznania Władysław Biegański, O współczesnej filozofii przyrody Noty biograficzne Positivisms at the beginning of the 20th century. Anthology of socio-cultural and philosophical journalism (Summary) Indeks osób
 8. Paweł Samuś Wicemarszałek Wasyl Mudryj (1893-1966) Ugody polsko-ukraińskiej orędownik daremny ISBN 978-83-7507-246-4 Format B-5, 740 stron, bibliografia, indeks osobowy Stosowny link Bohater tej naukowej monografii był jedną z najwybitniejszych postaci historii ukraińskiej pierwszej połowy XX wieku. Na świat przyszedł w rodzinie chłopskiej na krańcach wschodnich Galicji, na dawnych kresach południowo‐wschodnich Rzeczypospolitej. Spoczął na zawsze w ziemi amerykańskiej, niedaleko Nowego Jorku. Intelektualista i polityk, redaktor i publicysta pozostawił po sobie obfitą spuściznę pisarską. Jego biografia stanowi fragment burzliwych dziejów narodu ukraińskiego, a także trudnych stosunków polsko-ukraińskich w końcu XIX i pierwszej połowie XX wieku. Patriota ukraiński, z polskością i Polakami stykał się od najmłodszych lat, a pragnienie ułożenia zgodnych relacji polsko‐ukraińskich stało się dlań przesłaniem, jednym z najważniejszych na jego drodze życiowej. Kwestia ukraińska w Polsce Odrodzonej należała do najdonioślejszych i wyjątkowo trudnych do rozwiązania problemów w polityce wewnętrznej wielonarodowego państwa. Aczkolwiek Wasyl Mudryj jest główną postacią tej książki, to wokół jego biografii została osnuta obszerna i szczegółowa narracja na temat ogólniejszych zagadnień i wydarzeń dotyczących stosunków polsko-ukraińskich. Monografia należy bowiem do tego rodzaju opracowań biograficznych, które w historiografii są określane mianem biografii pretekstowej lub ekologicznej. Zamysłem autora jest przedstawienie możliwie pełnego obrazu życia i działalności bohatera na tle jego czasów, analiza motywacji postaw, dylematów, przed którymi przyszło mu stawać, podejmowanych decyzji i ich uwarunkowań, omówienie jego dorobku pisarskiego. Przez pryzmat losów Mudrego, jego dokonań i niepowodzeń zostały zarysowane również elementy procesów i zagadnień dziejów ważnego nurtu życia politycznego i społecznego Ukraińców w Polsce Odrodzonej, lojalnych jej obywateli, zmierzających legalną drogą do realizacji swych interesów narodowych. Takie ujęcie tematu umożliwiło ukazanie etapów trudnych stosunków polsko‐ukraińskich w tym okresie, podejmowanych z różnym skutkiem po obu stronach, przy udziale głównego bohatera tej pracy, prób rozwiązania kwestii ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej. Książka jest adresowana zarówno do historyków, jak i szerszych kręgów.
 9. Testamenty mieszczan

  Są kolejne dwa tomy: Tom 4: Lwów Tom 5: Małe miasta koronne
 10. Przemysław Piotr Żurawski vel Grajewski Sprawa ukraińska na konferencji pokojowej w Paryżu w roku 1919 Wydanie drugie uzupełnione Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2017 ISBN 978-83-7507-202-0 format B5, s. 179, 8 mapek, Summary in English, bibliografia, skorowidz osób, skorowidz toponimów stosowny link Burzliwe dzieje współczesnej Ukrainy, która od początku obecnego wieku zdołała już przeżyć dwie rewolucje („pomarańczową” w 2004 r. oraz euromajdan i „rewolucję godności” na przełomie lat 2013‐2014), a obecnie zmuszona jest stawiać czoła zbrojnej agresji rosyjskiej, pobudzają zainteresowanie polskiej opinii publicznej dziejami południowo‐wschodniego sąsiada. Mimo bliskości geograficznej, językowej i kulturowej, także tej wynikającej z wielowiekowego współżycia Polaków i Ukraińców (do przełomu XIX i XX w. zwanych Rusinami) we wspólnym państwie, co skutkowało przenikaniem się obu etnosów, dzieje Ukrainy są w Polsce słabo znane. Dr hab. Przemysław Piotr Żurawski vel Grajewski — profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W latach 1987‐1995 pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, od 1995 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Autor m.in. ważnej monografii Stany Zjednoczone wobec problemu kontroli zbrojeń w dobie Komisji Przygotowawczej do genewskiej Konferencji Rozbrojeniowej 1925-1930. Spis treści Przedmowa do wydania II Przedmowa Wstęp Rozdział I. Sprawa Ukrainy Naddnieprzańskiej i Galicji Wschodniej na konferencji pokojowej w Paryżu w roku 1919 1. Uwagi wstępne 2. Stan kwestii ukraińskiej na arenie międzynarodowej u progu konferencji pokojowej 3. Polskie, ukraińskie i rosyjskie roszczenia terytorialne i pierwsze próby mediacji ze strony Konferencji Pokojowej 4. Sprawa wysyłki Armii Hallera do Polski a konflikt w Galicji Wschodniej 5. Depesza Rady Najwyższej z 19 III 1919 roku 6. Konflikt w Galicji Wschodniej a działania rozjemcze Konferencji Pokojowej (kwiecień‐połowa maja 1919 roku) 7. Stanowisko Konferencji Pokojowej wobec ofensywy polskiej w Galicji Wschodniej (maj 1919 roku) 8. Decyzja Rady Najwyższej z 25 VI 1919 roku 9. Walka dyplomatyczna o status prawny Galicji Wschodniej 10. Delegacja ukraińska i Konferencja Pokojowa wobec rozwoju sytuacji militarnej na Ukrainie Naddnieprzańskiej Rozdział II. Kwestia Rusi Podkarpackiej Rozdział III. Problem ukraiński a sprawa przynależności państwowej Bukowiny i Besarabii Rozdział IV. Epilog kwestii państwowości ukraińskiej na forum międzynarodowym w latach 1920‐1923 Summary Bibliografia Mapy Skorowidz osób Skorowidz toponimów Nota o książce i autorze
 11. Słownik biograficzny w jęz. niemieckim

  Książka została zgłoszona do konkursu Pro Historia Polonorum na najlepszą książkę historyczną wydaną w języku obcym, dotyczącą historii Polski. Szczegóły opisane są tu: https://historia.org.pl/2017/02/07/iii-kongres-zagranicznych-badaczy-dziejow-polski-w-pazdzierniku-w-krakowie/
 12. Między pozytywizmem a nacjonalizmem Przemiany kultury polskiej w latach 1886-1918 (red. nauk. Maciej Gloger) Indeks osób sporządziła Irena Bednarz Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2017 ISBN 978-83-7507-231-0 format B5, s. 304, summ. In English, indeks osób stosowny link Przemiany zachodzące w kulturze polskiej między okresem pozytywizmu a przełomem wieku XIX i XX, czyli czasem kształtowania się nowoczesnej świadomości narodowej i „dojrzewania” Polaków po popowstaniowej traumie do niepodległości i suwerenności, są niedostatecznie opisane, a ich postrzeganie obrosło w liczne stereotypy i uproszczenia. Panowało przekonanie, że pozytywizm był postawą sprzeczną z nacjonalizmem. W istocie stworzył on jednak podstawy pod światopoglądowe i programowe założenia ruchu narodowego. Z całą mocą ujawniło się to w dobie rewolucji 1905 roku. Książka ma charakter interdyscyplinarny. Autorzy podejmują zagadnienie kontynuacji pozytywistycznych idei w ruchu narodowym i kulturze polskiej wielopłaszczyznowo, w sposób zróżnicowany metodologicznie Znajdziemy tu zarówno klasyczne rozprawy historyczne, jak też pogłębione prace interpretacyjne, dotyczące twórczości i myśli pisarzy oraz działaczy społecznych (np. Tomasz Teodor Jeż, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Adam Krechowiecki). Spis treści Andrzej Dwojnych, Pozytywiści w działaniu, romantycy w programie — charakterystyka wybranych prowincjonalnych środowisk narodowych z przełomu XIX/XX wieku Maciej Gloger, Pozytywizm pozytywistów a pozytywizm narodowców. Między kontynuacją a opozycją Katarzyna Wrzesińska, Od kultury elit do kultury mas. Obraz poezji i literatury polskiej w myśli Narodowej Demokracji doby zaborów Joanna Nowak, Spotkanie starych pojęć z nowymi. Naród w refleksji autorów Upominku. Książki zbiorowej na cześć Elizy Orzeszkowej Wacław Forajter, Wojny burskie i ekonomia ekspansji (Prus — Dmowski) Bartłomiej Szleszyński, Globalizacja, kolonizacja, darwinizm społeczny. Wstęp do rozważań o kilku podobieństwach pomiędzy poglądami Bolesława Prusa i ideologów Narodowej Demokracji Adrianna Adamek-Świechowska, Sienkiewicz — „budziciel ducha narodu” — w roli autorytetu obozu narodowego w okresie międzywojnia Grzegorz Marchwiński, Zrywanie ciągłości. Notatki do rozważań nad habitusami polskimi 2. połowy XIX wieku (Orzeszkowa — Żeromski — Dmowski) Maria Jolanta Olszewska, Polaków portret własny. Refleksje po lekturze Veto! Adama Krechowieckiego Wiesław Ratajczak, Pozytywistyczne i nacjonalistyczne idee w twórczości powieściowej oraz programie politycznym Zygmunta Miłkowskiego Michał Rogalski, Teologiczne narzędzia w budowaniu świadomości narodowej. Jubileusz pięćdziesięciolecia ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu na łamach „Przeglądu Powszechnego” Jarosław Tomasiewicz, Antysemityzm gospodarczy między pozytywizmem a rasizmem (1876-1941). Szkic z historii idei Magdalena Piekara, Kwestia żydowska w pierwszym roku istnienia czasopisma „Głos” Indeks osób
 13. Polecam trzy pierwsze tomy źródłowej serii pod redakcją naukową prof. Urszuli Augustyniak: „Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku” Oto stosowne linki: Opis tomu 1 Opis tomu 2 Opis tomu 3
 14. Polecam z pięknem obcowanie. Art-Deco. Secesja. Podstawki korkowe „Posadzki warszawskie” stosowny link
 15. Michał Fijałkowski Pieśń ludowa u Johanna Gottfrieda Herdera Impulsy, źródła, recepcja Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2017 ISBN 978-83-7507-222-8 format B5, s. 202, bibliografia, ilustr., indeks Zainteresowanie tematyką ludową splata się pod koniec XVIII wieku z poszukiwaniem eposów narodowych, a to za sprawą wydanych w 1760 roku Pieśni Osjana; ta mistyfikacja literacka rozbudziła zainteresowanie dawną, prostą, nieskomplikowaną poezją o surowym, „barbarzyńskim” języku, formie, która sprzeciwiała się panującym dotychczas klasycystycznym trendom. Pięć lat później pojawia się obszerny zbiór starych ballad angielskich i szkockich Thomasa Percy'ego, również zabytku odnalezionego „przez przypadek”. Wydanie to robi niesamowitą karierę w Europie, przede wszystkim w Niemczech, gdzie naśladowanie jego anonimowych pieśni prowadzi do powstania najwcześniejszych ballad artystycznych. Johann Gottfried Herder na początku lat 70-tych XVIII wieku formułuje w swoich pismach postulaty dotyczące nowej literatury, jaką chciałby widzieć w Niemczech, przygotowuje również wydanie zbioru europejskich pieśni ludowych zatytułowane Volkslieder, do czego dochodzi w latach 1778-1779. Recepcja owego zbioru, zarówno w rodzimych Niemczech, jak i w krajach słowiańskich, posłużyła za impuls do ukonstytuowania się literatur narodowych; przysłużyła się przede wszystkim Czeskiemu Odrodzeniu Narodowemu, w szczególności dwóm mistyfikacjom literackim, Rękopisowi królodworskiemu i Rękopisowi zielonogórskiemu, na terenie krajów południowosłowiańskich zaś działalności Vuka Stepanovicia Karadžića. Recepcja zbioru Herderowskiego w literaturze polskiej wzmiankowana jest przykładami działalności zbierackiej w czasach preromantyzmu przed rokiem 1822. Michał Fijałkowski studiował na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Germanistyki (2004-2008) i na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (2007-2012). Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskał w 2013 roku. Wśród obszarów badań i zainteresowań autora m.in. znajdują się: komparatystyka literacka, korelacje historyczno-literackie kultur słowiańskich z niemiecką, folkloryzm w literaturach europejskich, dramat XVIII i XIX wieku, literatura popularna oraz translatoryka. Członek zespołu projektu badawczego „Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy”. Oto stosowny link Spis treści Wstęp 1. Pieśni Osjana (1760) Jamesa Macphersona 1.1. Historia powstania 1.2. Recepcja Osjana w Anglii 1.3. Źródła Pieśni Osjana 1.4. Recepcja Osjana w Niemczech 1.5. Pieśni Osjana a początki historycyzmu literackiego 2. Walter Scott i jego Waverley 2.1. Szkocja i jej rola w preromantycznym przełomie literackim oraz jej wkład w tworzenie się kultury popularnej 2.2. Twórczość romantyczna Waltera Scotta 2.3. Waverley (1814) 3. Thomas Percy i jego Reliques of Ancient English Poetry (1765) 3.1. Angielska i szkocka pieśń ludowa i ballada 3.2. Okoliczności powstania oraz zawartość Reliques Percy'ego 3.3. Badania Percy'ego. Nadanie pieśni ludowej kryterium historyczności 3.4. Twórczość minstreli a pieśń ludowa 3.4.1. Pieśń ludowa a teatr angielski. Ballady z Shakespeare'a 3.4.2. Romans rycerski a pieśń ludowa 3.4.3. Pozostałe pisma Percy'ego 4. Johann Gottfried Herder i jego Volkslieder (1778/1779) 4.1. Wyjątki z listów o Osjanie i pieśniach dawnych ludów (1773) 4.2. Myśli o filozofii dziejów (1784-1791) 4.3. Volkslieder (Pieśni ludowe) - okoliczności powstania zbioru 4.4. Pieśni angielskie i szkockie 4.4.1. Pieśni angielskie 4.4.2. Pieśni szkockie 4.5. Pieśni niemieckie 4.6. Pieśni romańskie 4.6.1. Pieśni hiszpańskie 4.6.2. Pieśni francuskie 4.6.3. Pieśni włoskie 4.6.4. Pieśni w łacinie średniowiecznej 4.7. Pieśni północne 4.7.1. Pieśni północne (Nordisch) 4.7.2. Pieśni skaldyjskie 4.7.3. Pieśni duńskie 4.8. Pieśni bałtyckie 4.8.1. Pieśni litewskie 4.8.2. Pieśni łotewskie 4.9. Pieśni słowiańskie 4.9.1. Pieśni morlackie 4.9.2. Pieśni czeskie 4.9.3. Pieśń połabska 4.10. Pieśni starożytne 4.11. Pieśni pozostałe 4.11.1. Pieśni estońskie 4.11.2. Pieśni peruwiańskie 4.11.3. Pieśni lapońskie 4.11.4. Pieśń grenlandzka 4.11.5. Pieśni pozostałe z dodatku (Anhang) 4.12. Próba rozbioru genologicznego Volkslieder 4.13. Odbiór Herderowskich Volkslieder w Niemczech 5. Recepcja i oddźwięki Herdera w Słowiańszczyźnie 5.1. Pieśni ludowe Słowian południowych 5.1.1. Działalność Vuka Stefanovicia Karadžića 5.2. Ludowość słowiańska a Czeskie Odrodzenie Narodowe 5.2.1. Rękopis królodworski (1817) i Rękopis zielonogórski (1818) 5.3. Oddźwięki Herderowskie w Polsce Podziękowania Ilustracje Bibliografia Indeks
×

Powiadomienie o plikach cookie

Przed wyrażeniem zgody na Warunki użytkowania forum koniecznie zapoznaj się z naszą Polityka prywatności. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.