Jump to content

Semper

Użytkownicy
 • Content count

  165
 • Joined

 • Last visited

About Semper

 • Rank
  Ranga: Wykładowca

Poprzednie pola

 • Specjalizacja
  Inna

Recent Profile Visitors

2,615 profile views
 1. Akta Synodów Prowincjonalnych Jednoty Litewskiej : 1638-1655 wstęp i opracowanie Marzena Liedke i Piotr Guzowski Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2023 ISBN 978-83-7507-217-4 Format B5, s. 390 (LIV + 336), wielobarwna mapa luzem, indeksy (osób, miejscowości, rzeczowy) Jako moment wprowadzenia reformacji w Wielkim Księstwie Litewskim wskazuje się rok 1553, czyli założenie przez Mikołaja Radziwiłła „Czarnego” pierwszego zboru ewangelickiego w Brześciu. Dopiero jednak po kolejnych kilku latach wykształciła się linia doktrynalna Kościoła ewangelickiego i w końcu zdominowały ją założenia kalwinizmu. Od trzeciej ćwierci XVI wieku pod względem organizacyjnym Kościół ewangelicko-reformowany w Rzeczypospolitej dzielił się na trzy samodzielne i równorzędne prowincje, zwane jednotami: Wielkopolskę, gdzie dominowała wspólnota braci czeskich doktrynalnie zbliżona do ewangelików reformowanych, Małopolskę oraz Wielkie Księstwo Litewskie. Książka jest kontynuacją edycji akt synodalnych Jednoty Litewskiej z lat 1626-1637 (wydanych drukiem w 2011 roku), a ta z kolei nawiązywała do opublikowanych drukiem w Wilnie niemal sto lat wcześniej pierwszych zachowanych protokołów Jednoty z lat 1611-1625, opracowanych w ramach szeroko zakrojonego, acz zrealizowanego tylko w niewielkiej części projektu Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae. Książka nawiązuje też do pomnikowej edycji akt synodów różnowierczych w Polsce opracowanej przez Marię Sipayłło, która wszak nie zdążyła wydać archiwaliów odnoszących się do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Linki: książka drukowana e-book PDF Spis treści Wstęp Wykaz najczęściej stosowanych skrótów Wykorzystane źródła i literatura przedmiotu Superintendenci dystryktowi Jednoty Litewskiej 1638-1655 Dyrektorzy synodów i pisarze synodowi Jednoty Litewskiej 1638-1655 Pełnomocnicy prawni (aktorzy) zborów Wielkiego Księstwa Litewskiego 1638-1655 Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638-1655 Indeks osób Indeks miejscowości Indeks rzeczowy Indeks rzeczowy #Birże, #Dziewałtów, #JednotaLitewska, #kalwinizm, #Kiejdany, #Kojdanów. #Kielmy, #Kopyl, #Kowno, #Litwa, #MariaSipayłło, #Nurzec, #Orla, #Oszmiana, #Radziwiliszki, #Sereje, #Słuck, #Szwabiszki, #Węgrów, #Wilno, #Wiżuny, #Zabłudów, #Żuprany 1 dzień
 2. Hanna Trojanowska Uprawianie filozofii przyrody w osiemnastowiecznej Wielkiej Brytanii jako szczególny wyraz dyskursu społecznego Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2021 ISBN 978-83-7507-314-0 Format A-5, 140 s., bibliografia Stosowne linki: książka drukowana e-book PDF Na okładce wykorzystano ilustrację „Załamanie i rozpraszanie światła słonecznego (według starego miedziorytu)” z książki Wszechświat i człowiek. Dzieje badań przyrody i zastosowania jej sił na pożytek narodów, pod redakcją Jana Kremera, tom V, Warszawa 1909 Terminy kluczowe: ◙ Oświecenie ◙ Dyskurs społeczny ◙ Towarzystwa Naukowe ◙ Optyka ◙ Pryzmat Newtona ◙ Architektura ◙ Astronomia ◙ Filozofia nauki Celem tej książki jest wykazanie, że nowoczesna nauka narodziła się nie tylko z potrzeby opisywania i wyjaśniania zjawisk. Badania, wyciąganie wniosków, publikowanie nie miałyby aż tak dużego odzewu i siły przebicia, gdyby w ludziach żyjących w osiemnastym wieku nie było potrzeby rozmowy, dyskusji oraz spotykania się poza domem. To nie przypadek, że prace, które wniosły tak istotny wkład do dzisiejszej nauki, powstały w atmosferze tamtego okresu. Nauka jako sztuka rozmowy o tym, w jaki sposób realizować ludzkie dążenia do poznania świata i zdobycia dobrobytu, narodziła się w momencie, gdy społeczeństwo zaczęło publicznie dyskutować i spotykać się także w celach naukowych. Zapoznając się z ówczesną atmosferą, można dojść do wniosku, że tych dążeń nie sposób było zrealizować bez udziału szeroko pojętej społeczności, wysokich warstw arystokracji i szlachty, ale też rodzącej się burżuazji, kupców i przedsiębiorców. Ludzi bardzo dobrze wykształconych, ale również laików, których naukowe i odkrywcze pasje okazały się siłą nośną, która zdołała ciągnąć społeczeństwo jako całość w kierunku wiedzy, rozwoju i materialnego dobrobytu. Dr Hanna Trojanowska jest adiunktem na Politechnice Warszawskiej. W badaniach naukowych zajmuje się zagadnieniami związanymi z filozofią, kulturą i transportem. #Oświecenie #WielkaBrytania #Szkocja #DyskursSpołeczny #TowarzystwoKsiężycowe #TowarzystwaNaukowe #Optyka #PryzmatNewtona #Architektura #Astronomia #FilozofiaNauki
 3. Dr Janusz Sękowski (ur. 1957). Muzealnik.
 4. Informacja o wznowieniu poszukiwanej książki: Janusz Sękowski Konserwacja mebli zabytkowych Wydanie III Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2020 ISBN 978-83-7507-289-1, format B5, s. 260, oprawa twarda Janusz Sękowski (ur. 1957), absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, dr historii sztuki, muzealnik. W latach 1981-1985 prowadził remont zabytkowych nieruchomości parafii ewangelicko-reformowanej w Żychlinie koło Konina; wykonał też konserwację elementów wyposażenia. Za prace te otrzymał (1985) Złotą Odznakę Ministra Kultury i Sztuki. W latach późniejszych prowadził pracownię konserwacji zabytków ruchomych w zakresie drewna i metalu z muzeów państwowych, kościelnych i ze zbiorów prywatnych. Od 2018 kieruje Muzeum w Tykocinie. Współpracownik Muzeum Wojska w Białymstoku i członek Stowarzyszenia Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich. Autor książki Konserwacja broni białej z elementami bronioznawstwa (2008) (e-mail: jsekowski@poczta.onet.pl). Unikalna na polskim rynku książka spełnia zarówno rolę podręcznika dla konserwatorów-profesjonalistów, jak i poradnika dla amatorów. Jest ceniona przez muzealników, kolekcjonerów, specjalistów rynku dzieł sztuki oraz wszystkich miłośników starych mebli. stosowny link
 5. Polecam nową książkę - raport z wykopalisk! Finds of Roman Imports in the Areas of the Ancient Iron‐smelting Centers in Poland. Catalogue by Iwona Kowalczyk-Mizerakowska ISBN 978-83-7507-281-5 Semper Publishers, Warsaw 2019 Size A4, 293 pages, book with a CD The volume is an extensive catalogue of so‐called “imports”, Roman artifacts that had made their way to the territories of two ancient iron‐smelting centers, now inside the Polish borders, in the Świętokrzyskie and Mazowieckie regions, identified by archaeologists investigating ancient ironworking. It is more, however, than a standard catalogue of finds recorded from a given area. The said two centers are rather distant from one another, hence the form of the presentation of the source material, which takes into account a number of different factors: territorial (two different iron‐smelting provinces), products of clear Roman origin (coins, bulk goods), the archaeological context in which these artifacts were discovered. With regard to bulk goods, the material was classified by category: glass vessels, glass beads, terra sigillata, clay vessels, weaponry items, metal vessels, fibulae, etc. stosowny link Table of Contents From the Editor Preface Introduction Catalogue structure Cited catalogues and corpora Collections Abbreviations used in the catalogue Denominations Part I. Catalogue Świętokrzyskie Iron‐smelting Center Finds of Roman coins Finds of Roman imported goods Mazowieckie Iron‐smelting Center Finds of Roman coins Finds of Roman imported goods List of maps Maps List of plates Plates Part II. Finds of Roman imports in areas of the ancient iron‐smelting centers I. Świętokrzyskie Iron‐smelting Center II. Mazowieckie Iron‐smelting Center III. Conclusions Bibliography Appendix Marcin Biborski, Mateusz Biborski, Janusz Stępiński, Werkstofftechnische und metallographische Untersuchungen an Bewa nungsteilen aus dem reich ausgestatteten Kriegergrab der Przeworsk‐Kultur von Sandomierz‐Krakówka Summary: Material and technological research of weapon components from a well‐equipped grave of the Przeworsk culture warrior from Sandomierz‐Krakówka #coins, #glass vessels, #glass beads, #terra sigillata, #clay vessels, #weaponry items, #metal vessels, #fibulae
 6. Marek Wrede Itinerarium króla Zygmunta III 1587-1632 ISBN 978-83-7507-286-0 Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2019 Format B5, 389 s., bibliografia, barwne ilustracje i mapy, indeks geograficzny stosowny link Gdzie jest król, gdy go nie ma w Zamku? Odpowiedzi trzeba szukać w źródłach rękopiśmiennych. Historycy epoki wczesnonowożytnej dość długo nie byli zainteresowani problemami przestrzeni władzy — jeszcze niedawno żaden z elekcyjnych królów Rzeczypospolitej nie miał opracowanego itinerarium. Opublikowanie przez nestora współczesnej itinerarystyki polskiej, prof. Antoniego Gąsiorowskiego, pilotażowych itinerariów dwu ostatnich Jagiellonów oraz korzyści poznawcze z tego wynikające przesądziły o niezbędności takich zestawień dla kolejnych władców. Prace nad nimi autor podjął w 2000 roku. Wydane w 2010 r. Itinerarium króla Stefana Batorego 1576‐1586 i publikowane obecnie Itinerarium króla Zygmunta III 1587‐1632, są próbami przybliżenia czasoprzestrzennych realiów ich panowań i wzbogacenia warsztatu naukowego historyków epoki o nowe narzędzie. Marek Wrede (ur. 1950) ukończył studia historyczne w Uniwersytecie Warszawskim (seminarium prof. Antoniego Mączaka). Pracownik Ośrodka Badań Historycznych Zamku Królewskiego w Warszawie i członek Redakcji „Rocznika Warszawskiego”. Zajmuje się społecznymi i przestrzennymi aspektami funkcjonowania władz Rzeczypospolitej w wiekach XVI i XVII: mobilnością dworu królewskiego, funkcjami i architekturą rezydencji królewskich. Spis treści Wstęp Koncepcja opracowania, źródła, organizacja zapisu Podróże i pobyty: chronologia i uwarunkowania, klasyfikacja, trasy i częstotliwość, defluitacje Bibliografia Źródła rękopiśmienne Źródła wydane drukiem Literatura Kartografia Itinerarium scriptum Itineraria picta Indeks geograficzny
 7. Testamenty mieszczan

  Jest już osiem tomów edycji serii „Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku” pod redakcją Urszuli Augustyniak. Jako tom 8 ukazały się właśnie indeksy. Stosowny link
 8. Karl Barth (1886-1968)

  Mark Galli Karl Barth Szkic biograficzny przekład: Klementyna Dec i Weronika Mincer Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2019 ISBN 978-83-7507-274-7 format B5, 166 s., bibliografia, indeks osób stosowny link Karl Barth (1886-1968) — szwajcarski teolog, filozof, działacz antynazistowski. Od 1934 roku główny organizator i duchowy przywódca oporu europejskich chrześcijan wobec ideologii nazistowskiej Mark Galli napisał książkę, w której analizuje rozwój poglądów teologicznych, filozoficznych i politycznych Bartha, ukazuje trwały wpływ jego dzieł na myśl Zachodu. Dzięki lekturze tej książki czytelnik zapozna się również ze szczegółami życiorysu Szwajcara, w tym z jego działalnością na niwie chrześcijańskiego oporu wobec ideologii i działań nazistów. Mark Galli (ur. 1952) — amerykański teolog i publicysta, redaktor naczelny magazynu „Christianity Today”, autor głośnych książek, m.in. Jesus Mean and Wild: The Unexpected Love of an Untamable God (2006), Beyond Smells and Bells: The Wonder and Power of Christian Liturgy (2008), God Wins: Heaven, Hell, and Why the Good News is Better than Love Wins (2011), Chaos and Grace: Discovering the Liberating Work of the Holy Spirit (2011). Spis treści Alfons Nossol, Karl Barth (1886-1968) Kazimierz Bem, Karl Barth w Polsce Wojciech Szczerba, Karl Barth a ewangelikalizm Uwagi do polskiego wydania Wprowadzenie 1. Niełatwa relacja 2. Bojowy Barth 3. Niszczycielska siła teologii liberalnej 4. Konwersja 5. List do Rzymian — boskość Boga 6. List do Rzymian — koniec religii 7. Profesor Barth 8. Ruch oporu 9. Barmen 10. Bazylea 11. Dogmatyka kościelna — Słowo Boże 12. Dogmatyka kościelna — powszechne pojednanie 13. Kaznodzieja i pastor 14. „Liberalny” ewangelikalizm? Przypisy Bibliografia Dodatek 1 . Deklaracja z Barmen Dodatek 2 . Tezy z Pomeyrol Indeks osób
 9. Odrodzenie i Reformacja w Polsce Tom LXII Format B5, s. 284 stosowny link Spis treści ARTYKUŁY Waldemar Kowalski, Krakowski drukarz Stanisław Murmelius i jego księgozbiór (1571) Karol Łopatecki, Kariera siedemnastowiecznego ewangelickiego szlachcica Jana Kunowskiego Agnieszka Leszczyńska, Piosnka nadobna dla dziatek. Z myślą o młodocianych użytkownikach polskich kancjonałów MATERIAŁY Hanna Rajfura, Jana Długosza list dedykacyjny do Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich Jan Mironczuk, Wyznania protestanckie na obszarze dystryktu podlaskiego ARTYKUŁY RECENZYJNE Maciej Ptaszyński, Motor reformy czy średniowieczny balast? Uwagi na marginesie pracy Teresy Borawskiej, przy współudziale Henryka Rietza, Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko, przyjaciele, echa wielkiego odkrycia, wyd. 2, Toruń 2017 Steffen Huber, Sascha Salatowsky o filozofii socynian i Kęstutis Daugirdas o początkach socynianizmu RECENZJE I OMÓWIENIA Holly S. Hurlburt, Daughter of Venice. Caterina Corner, Queen of Cyprus and Woman of the Renaissance (Mariusz Misztal) Teresa Megale, Tra mare e terra. Commedia dell’arte nella Napoli spagnola (1575–1656) (Jolanta Dygul) Łukasz Gołaszewski, Spory o dziesięciny. Świeccy i duchowni w Knyszynie na przełomie XVI i XVII wieku (Bogumił Szady) Joanna Orzeł, Historia – tradycja – mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku (Urszula Augustyniak) Gabriela Wąs, Reformacja a władza. Reformy chrześcijaństwa w nurcie reformacji a spory o władzę na Śląsku w XVI i w pierwszym dwudziestoleciu XVII wieku (Wojciech Kriegseisen) Joachim Bahlcke, Kalwinizm i Jednota Braci Czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Studia na temat społecznego i kulturowego znaczenia wyznania reformowanego w okresie wczesnonowożytnym (Wojciech Kriegseisen) Antytrynitaryzm w Pierwszej Rzeczypospolitej w kontekście europejskim. Źródła – rozwój – oddziaływanie (Maciej Ptaszyński) Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego (Zofia Żółtek) Wojciech Ryczek, Antystrofa dialektyki. Teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna (Danilo Facca) Controversia et Confessio. Theologische Kontroversen 1548–1577/80. Kritische Auswahledition (Maciej Ptaszyński) Matthias Roick, Pontano’s Virtues. Aristotelian Moral and Political Thought in the Renaissance (Valentina Lepri) Florike Egmond, Eye for Detail. Images of Plants and Animals in Art and Science, 1500–1630 (Konrad Bielecki) Devotio Jagiellonis w edycji faksymile modlitewników królewskich Zygmunta I i Bony (Katarzyna Płonka-Bałus) IN MEMORIAM Henryk Gapski, Jerzy Kłoczowski (1924–2017) Wykaz skrótów Zasady przygotowania tekstów Lista recenzentów
 10. Witold Pruss Ludność Królestwa Polskiego 1864-1914 Komitet redakcyjny wydania: Jerzy Bracisiewicz Rafał Habielski Janusz Sękowski Łukasz Niesiołowski-Spanò Włodzimierz Zuzga Format B-5, s. 294, w załączeniu dwie składane barwne mapy luzem stosowny link z opisem Spis treści Wstęp Rozdział 1. Królestwo Kongresowe na tle podziałów geograficzno-historycznych i administracyjnych ziem polskich 1. Obszar Polski historycznej 2. Obszar i granice Królestwa Polskiego 3. Charakterystyka geograficzna Królestwa Polskiego 4. Podziały administracyjne Królestwa Polskiego Rozdział 2. Statystyka i opracowania dotyczące ludności Królestwa Polskiego Rozdział 3. Warunki rozwoju gospodarczo-społecznego Królestwa Polskiego w okresie pouwłaszczeniowym 1. Reforma uwłaszczeniowa. Rolnictwo 2. Emigracja 3. Przemysł Rozdział 4. Ludność Królestwa Polskiego na przełomie lat 60. i 70. XIX wieku 1. Liczebność ludności 2. Rozmieszczenie ludności Rozdział 5. Wzrost ludności Królestwa Polskiego w XIX i na początku XX wieku 1. Wzrost ludności w pierwszej połowie XIX wieku 2. Wzrost ludności w guberniach w latach 1868-1913 3. Wzrost ogólny ludności w latach 1865-1913 4. Stan ludności Królestwa Polskiego na tle państw i krajów europejskich w XIX i na początku XX wieku Rozdział 6. Ruch naturalny ludności Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX w. na tle porównawczym Rozdział 7. Wybrane cechy demogra czne ludności Królestwa Polskiego w końcu XIX wieku 1. Struktura płci 2. Struktura wieku ludności 3. Stan cywilny ludności Rozdział 8. Ludność miast i wsi Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku Rozdział 9. Skład wyznaniowo-narodowościowy ludności Królestwa Polskiego w XIX i na początku XX wieku 1. Ludność katolicka. Polacy 2. Ludność katolicka i prawosławna b. unicka 3. Ludność mojżeszowa – Żydzi 4. Ludność ewangelicka – Niemcy, Polacy 5. Litwini Rozdział 10. Skład zawodowy ludności Królestwa Polskiego w końcu XIX wieku Zakończenie Bibliografia 1. Źródła statystyczne urzędowe 2. Źródła statystyczne nieurzędowe i opracowania statystyczne 3. Opracowania Spis tabel numerowanych Witold Pruss (1943-2005) [Jerzy Bracisiewicz] Witold Pruss – nauczyciel i przyjaciel [Piotr J. Wróbel] Mapy dołączone luzem do książki 1. Królestwo Polskie i kraje ościenne ok. 1860 r. [oprac. Józef Humnicki i Henryk Rutkowski] 2. Ziemie polskie i ościenne ok. 1900 r. Mapa polityczna i administracyjna [oprac. Jerzy Lemené i Henryk Rutkowski]
 11. Jednoty: litewska i wileńska

  Ewa Cherner podaje nowe szczegóły. Polecam bardzo ciekawy wywiad z autorką
 12. Zygmunt Radłowski Jak narody widzą siebie nawzajem? Stereotypy narodowościowe w Europie na przykładzie Polski i Niemiec Siedemnastowieczne mowy wygłoszone na uniwersytecie w Tybindze z łaciny przetłumaczył i przypisami opatrzył Jerzy Wojtczak-Szyszkowski ISBN 978-83-7507-258-7 Format B-5, 200 s., tablica barwna (olej na drewnie) z 1725 roku, indeks osób, oprawa twarda stosowny link Obiegowe poglądy-opinie o innych narodach są charakterystyczne dla kultury ogólnoludzkiej od czasów antycznych do dziś. Jednakże współczesny rozwój techniki, przenoszenie informacji i sposoby komunikowania się między ludźmi pomnażają ich wzajemne związki. Ludzie poznają się lepiej i dokładniej, konfrontując stan swej wiedzy o kraju ojczystym ze stanem, jaki funkcjonuje w ich świadomości o innych narodach. W poznaniu tym grają rolę czynniki historyczne, społeczne, ekonomiczne, polityczne. Poznanie źródła powstania uprzedzeń narodowych i postaw społecznych, które mają duży wpływ na nasz stereotypowy sposób patrzenia na świat, to droga do pogłębienia i oczyszczenia z różnych niepożądanych naleciałości związków międzyludzkich oraz zbliżenia narodów do siebie poprzez usunięcie fałszywych uprzedzeń i wskazanie cech wspólnych naturze ludzkiej bez względu na rasę, narodowość i po- chodzenie społeczne. W maju 1946 r. Einstein mówił: „atom nie zmienił naszego myślenia”. Często w ogóle nie zastanawiamy się, że określona stereotypowa opinia o narodzie powstała w zupełnie innych warunkach historycznych, w innej epoce, kiedy panowały inne zwyczaje, system moralny, prawny, inny stosunek człowieka do człowieka, do własności prywatnej, społecznej, do wierzeń religijnych. Zygmunt Radłowski urodził się 4 XII 1927 r. w Esch a.d. Alzette w Luksemburgu. Jeszcze przed II wojną światową jego rodzina przeniosła się do wielokulturowej Łodzi. Dorastał pośród Polaków, Żydów i Niemców. W czasie wojny widział, jak rozpadał się delikatny system równowagi i współżycia różnych nacji, co prowadziło do nieludzkich wynaturzeń. Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ 1. LUDZIE I STEREOTYP 1.1. Pojęcie stereotypu 1.2. Stereotyp jako kategoria społeczno-historyczne 1.3. Funkcje społeczne stereotypów 1.4. Autostereotyp Co Polacy mówią o sobie Co Niemcy mówią o sobie 1.5. Heterostereotyp O Niemcach w Europie Niemcy o innych narodach Co Polacy mówią o Niemcach Co Niemcy mówią o Polakach 1.6. Stereotyp jako pojęcie obiegowe – definicja własna ROZDZIAŁ 3. MOWY HISTORYCZNE Z TYBINGI 3.1. Wstęp historyczny 3.2. Mowa Maksymiliana de Mosch na rzecz Polski 3.3. Mowa Akacjusza Akseliusza von Görholm przeciw Polsce 3.4. Mowa Mikołaja Buwinckhausena von Walmerod na rzecz Germanii 3.5. Mowa Jana Wilhelma von Retwitz przeciw Germanii Pochwała i krytyka Germanii ZAKOŃCZENIE 9 Stereotyp a dyfamacja INDEKS Tablica barwna: Krótki opis narodów mieszkających w Europie oraz ich charakterystyka
 13. Mariusz Orłowski Puławscy zielonoświątkowcy Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach w latach 1991-1995 ISBN 978-83-7507-254-9 Format B-5, 115 s., fot. barwne., indeks osób stosowny link Ruch zielonoświątkowy to najbardziej dynamicznie rozwijające się zjawisko we współczesnym chrześcijaństwie. O jego popularności wśród szerokich mas społecznych wydaje się decydować uproszczona chrystologia i pneumatologia. Celem książki jest przedstawienie rozwoju Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach w początkowej fazie jego istnienia, czyli w latach 1991-1995. Cel ten decyduje o zastosowanej metodzie badawczej, którą jest analiza i krytyka źródeł. Metoda ta polega na analizie dokumentów, krytycznej ich ocenie i konstruowaniu syntetyzującej ekspozycji. Analityczny sposób podejścia do tekstów źródłowych opiera się na zasadach logiki i hermeneutyki. Natomiast synteza ma charakter krytyczny – nie ogranicza się do zreferowania i nie cofa się przed zajęciem stanowiska. Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – jeden z przedstawicieli ruchu zielonoświątkowego w Polsce 1.1. Zielonoświątkowcy – ruch wolnokościelny 1.2. Ruch zielonoświątkowy – powstanie i rozwój 1.3. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – historia i współczesność Rozdział 2. Podstawy wiary w ujęciu Dereka Prince’a 2.1. Postać Dereka Prince’a 2.2. Fundament wiary 2.3. Nawrócenie i wiara w Boga 2.4. Nauka o chrztach, czyli od Jordanu do Pięćdziesiątnicy 2.5. Nakładanie rąk 2.6. Powstanie z martwych i sąd wieczny 2.7. Próba oceny nauczania Dereka Prince’a Rozdział 3. Od domowej grupy modlitewnej do zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach 3.1. Akcja „Ewangelia dla Każdego” i działalność Jarosława Moniaka 3.2. Placówka misyjna zboru świdnickiego w Puławach 3.3. Reakcja ks . Janusza Kozłowskiego 3.4. Powstanie i działalność zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach a inne niezależne wspólnoty zielonoświątkowe w mieście 3.5. Chrzty wiary 3.6. W obliczu śmierci Rozdział 4. Wsparcie działań misyjno‐ewangelizacyjnych Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach ze strony zagranicznych misjonarzy i ewangelistów 4.1. Rebecca i Benjamin van der Windt 4.2. Gus Eyre 4.3. East Ham Baptist Church z Londynu 4.4. Kennedy Road Tabernacle z Brampton 4.5. Inni misjonarze i ewangeliści: Vagn Rasmussen, Neil Pennington, Neil Broomhead 4.6. Przesłania nadziei dra Billy’ego Grahama Rozdział 5. Pomoc przedstawicieli innych zborów w działaniach misyjno‐ewangelizacyjnych Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach 5.1. Wielkanocny koncert dla dzieci w wykonaniu Klubu Dobrej Nowiny „Hosanna” (KChWE w Lublinie) 5.2. Recitale autorskie Katarzyny Przerwy (KChWE w Kraśniku) 5.3. W Schronisku im . św . Brata Alberta z Grażyną Rozwadowską (KChWE w Świdniku) 5.4. Seminarium Wojny Boże w Starym Testamencie pastora Ryszarda Kwoki (KChWE w Świdniku) Rozdział 6. Na drodze do jedności 6.1. Połączenie się puławskich wspólnot zielonoświątkowych w ramach zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej 6.2. Dalsze losy byłych liderów puławskich wspólnot zielonoświątkowych Zakończenie Bibliografia Aneks 1 Aneks 2 Indeks osób Fotografie
 14. Janusz Pelc Literatura renesansu w Polsce wyd. 2 poprawione i uzupełnione ISBN 83-85810-33-1 format B5, s. 298, ilustracje, bibliografia, indeksy, streszczenie w języku angielskim, OPRAWA TWARDA stosowny link Podręcznik dla studentów wydziałów humanistycznych, nauczycieli i kandydatów na studia. Ciekawe opracowanie przedmiotu, może też zainteresować specjalistów.
 15. Józef Kramsztyk (1890-1932)

  Krzysztof Prochaska Józef Kramsztyk Pasjans rodzinny, towarzyski, literacki i naukowy ISBN 978-83-7507-232-7 format B5, 424 s., 129 ilustr., Introduction in English, diagramy genealogiczne, bibliografia, indeks osobowy, oprawa twarda szczegółowy opis on-line Biografia kontekstowa, zwana też niekiedy biografią ekologiczną lub ekumeniczną. Józef Kramsztyk (1890-1932) — z wykształcenia fizyk, z zamiłowania tłumacz, przełożył m.in. Dziadka do orzechów E.T.A. Hoffmanna i I tom Czarodziejskiej góry T. Manna. Poetyckie z nim zabawy wspomina Julian Tuwim w książce Pegaz dęba. Spis treści Renata Piątkowska, O pożytkach z wędrówek w przeszłość Krzysztofa Prochaski Podziękowania Wykaz skrótów Wist Wprowadzenie Introduction Genealogia, spuścizna, środowisko Kramsztykowie Muttermilchowie Nussbaumowie Gniazdo rodzinne Józefa Matka – Emilia Regina z Muttermilchów Kramsztykowa Ojciec – Feliks Kramsztyk Józef Kramsztyk Dzieciństwo Edukacja Życie uczuciowe Sara vel Zofia Endelman – pierwsza żona Bronisława z Markusów Heymanowa – sympatia Anna Mutermilch – druga żona Życie naukowe i zawodowe Tłumacz, krytyk i publicysta literacki Poczucie humoru W oczach innych Choroba i śmierć Pamiątki Janina Kramsztyk – siostra Andrzej Kramsztyk – brat Retrospekcja, refleksje, dylematy, zagadki Diagramy genealogiczne Spis ilustracji Bibliografia Indeks osób Ilustracje kolorowe
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.