Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Last week
 2. Oglądałem zalinkowanego wcześniej Ziemkiewicza do około 20 minuty. Zgodzę się z nim iż rzeczywiście II RP mogła liczyć na rolę "szakala przy lwie" jakim to lwem miała być III Rzesza. Jednak Ziemkiewicz tezy że Polska porzuciła III Rzeszę dopiero gdy okazało się że nie zajmie Słowacji wbrew wcześniejszym swoim oczekiwaniom w zasadzie nie udowodnił. Sama rzekoma wypowiedź "Wieniawy" to jeszcze nie dowód. Nie rozumiem więc czego Gryfon zakładając ten wątek stara się dowieść.
 3. Oglądałem Ziemkiewicza do około 20 minuty. Zgodzę się z nim iż rzeczywiście II RP mogła liczyć na rolę "szakala przy lwie" jakim to lwem miała być III Rzesza. Jednak Ziemkiewicz tezy że Polska porzuciła III Rzeszę dopiero gdy okazało się że nie zajmie Słowacji wbrew wcześniejszym swoim oczekiwaniom nie jest w zasadzie udowodniona. O
 4. A tak ogólnie to Ciepielów ma się dobrze jak za starych dawnych lat. A czemu się dziwisz ? Jeżeli dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN (nie wiem e momencie "popełnienia" czynny czy były) popełnia taki artykuł: [Tylko u nas] Dr Piotr Łysakowski. Zbrodnia - Ciepielów 1939 ... https://www.tysol.pl › a31078-Tylko-u-nas-Dr-Piotr-Ly... Najlepsze jest to zdanie: Sam przebieg zbrodni mimo istnienia kilku relacji nie jest dokładnie znany. Jedna z nich mówi , że do idących w kolumnie w kierunku Lipska jeńców strzelano z karabinów maszynowych z jadącego za nim półciężarowego auta, inne zaś wspominają (jak przytoczona powyżej) o „formalnym” rozstrzelaniu.
 5. Fuhrer nie tylko z nikogo nie zrobił głupców ale sam był głupcem. Zdaje się że mało jest. niestety, u nas takich którzy zdają sobie sprawę że Czechy to jednak nie Czechosłowacja, możliwe że przyczyniają się do tego rankingi naszych uniwersytetów, jednak tak nie jest. Należy pamiętać że Czechosłowacja to było państwo wielonarodowościowe a w 1938 roku najsilniejszą partią w Czechosłowacji była partia Niemców Sudeckich, Henleina. Inne partie były słabsze i jeszcze ze sobą skłócone toteż nic dziwnego że Czechosłowacja ulegała coraz bardziej wpływom niemieckim. Te wpływy hamowało to że Henlein nie był nazistą a Niemcy sudeccy chętniej wiązaliby się z Austrią niż z III Rzeszą, niemniej jednak wpływy niemieckie rosły i potrzeba było tylko czasu by Czechosłowacja stała się państwem satelickim Niemiec. A jeżeli chodzi o 1938 rok i Układ Monachijski to nie ulega wątpliwości że skoro najsilniejsza partia była w zasadzie proniemiecka to państwo czechosłowackie było sparaliżowane, zatem niezdolne oprzeć się Fuhrerowi. Głupota Fuhrera polegała na tym że przyłączając do III Rzeszy Niemców sudeckich odcinał ich od Czechosłowacji a tym samym III Rzesza traciła tam możliwości pokojowej ingerencji która po jakimś czasie uczyniłaby z Czechosłowacji satelitę Niemiec. Można powiedzieć że ci z zachodu puścili wariata (Fuhrera) po to żeby ten powolny (zbyt powolny dla nazistów) proces ujarzmiania Czechosłowacji przerwał i tak się stało. Prawdę mówiąc trochę się przeliczyli bo po wariacie nie wiadomo czego się można było spodziewać i Europa przez to ucierpiała. Poza tym zastanawiając się nad wydarzeniami z 1938 roku lepiej rozpatrywać je pod innym kątem niż czyjaś głupota a mianowicie nad tym jaki wpływ miała partia Niemców Sudeckich na wydarzenia. Czy to nie było tak że sama będąc dobrze zjednoczona potrafiła skłócić inne partie czy siły polityczne i przez to doprowadzić do paraliżu państwa? Historia magistra vitae. A tak poza tym to radziłbym Szanownemu Gryfonowi by przeczytał parę postów wyżej i się do nich ewentualnie odniósł.
 6. Coraz lepiej ... Gryfonie - we własnym interesie Francji i Wielkiej Brytanii było utrzymanie nieosłabionych Niemiec jako naturalnej zapory przeciwko bolszewizmowi. I jakie to gwarancje Polsce dali, z których się nie wywiązali ? I wreszcie - czy Polska dotrzymała uzgodnionych ustaleń ? Czy Gryfon pisząc to wiekopomne stwierdzenie słyszał kiedykolwiek o niemieckim planie "Marita" ? To "przepuszczenie" trwało od 6 do 17 kwietnia 1941 roku (11 dni), i kosztowało Niemców co najmniej 150 zabitych, i 390 rannych (Włosi ponieśli straty kilkakrotnie większe).
 7. Z jakich powodów konkretnie? Oczywiście w momencie kiedy Hitler bez podania żadnej przyczyny złamał Układ Monachijski, zlikwidował Czechosłowację, za darmo przeją całe uznojenie jej armii i czeski przemysł zbrojeniowy, to Anglicy i Francuzi zrozumieli jak wielkich głupców zrobił z nich Fuhrer i gorączkowo zaczęli szukać jakiegoś sposobu żeby zyskać przynajmniej trochę czasu zanim spodnie na nich miażdżący Atak Wermachtu. Dlatego właśnie dali Polsce gwarancje z których dobrze zdawali sobie sprawę że nie będą w stanie się wywiązać. Liczyli że to skłoni Polaków do odwrócenia się od dotychczasowego sojusznika, a wiedzieli że Hitler nie rozpocznie wojny z nimi jeśli nie będzie miał pewności że Armia polska w razie czego weźmie na siebie atak Armia czerwonej gdyby Stalin postanowił przyjść na pomoc Francji i Wielkiej Brytanii. Beck naiwnie jak dziecko dał się złapać w tak zastawiona pułapkę. Brytyjczycy powtórzyli ten sam manewr w 1941 tyle tyko że politycy rządzący w Jugosławii byli mądrzejsi i rozumieli dobrze że po prostu nie mają innego wyjścia niż przystąpić do Osi i przepościć przez swoje terytorium wojska niemieckie idące na pomoc Włochom Walczącym w Grecji. Dlatego tam Anglicy musieli zainwestować w zach stanu który wymienił ten rozsądny rząd na ludzi równie głupich jak Beck.
 8. Zaraz po Wermachcie to właśnie Armia Rumuni była największa pośród sił walczących na francie wschodnim po stronie państw Osi. Jak oceniacie jej wartość bojową? Jak wyglądały ich relację z ludnością cywilną ZSRR? Z tego co wiem to Rumuni byli jeszcze większymi antysemitami niż Niemcy i na okuwanych przez siebie terenach Ukrainy bardzo szybko wytępili wszystkich żydów za pomocą plutonów egzekucyjnych.
 9. Earlier
 10. Jugosławia przyczyny porażki idei

  Widać pojęcie narodu wygrało z pojęciem klasy.
 11. Jugosławia przyczyny porażki idei

  A może szerzej: dlaczego upadek realnego socjalizmu w państwach wielonarodowych pociągnął za sobą ich rozpad: ZSRR, Jugosławia, Czechosłowacja, przy czym w Mołdawii i Gruzji doszło do "rozpadu II rzędu".
 12. Akurat było trochę inaczej. Propozycja nie do odrzucenia była złożona ponad 4 miesiące wcześniej, 24 października 1938 r. ambasadorowi Lipskiemu Osobiście Beck ją usłyszał w 5 i 6 stycznia w Brechtesgaden i Monachium. Beck też niczego nie postanowił i zaczynał. To Anglicy zwrócili się do niego z propozycją czterostronnej deklaracji (Anglia, Francja, Polska i Sowiety), na co Beck, nie mając zaufania do Sowietów, odpowiedział propozycją poufnej umowy dwustronnej. Na to Anglicy zaproponowali jednostronne gwarancje i ruszyło.
 13. Warto również wysłuchać tego co ma druga strona do powiedzenia. Historyk niemiecki, Heinz Hohne pisze że po zajęciu Czech w połowie marca 1939 roku Niemcy (Ribbentrop) złożyły Polsce propozycję nie do odrzucenia by Polska współdziałała z nimi w wyprawie na wschód i, zdaje się, że dały Polsce termin do końca lata (sic!) na zastanowienie się. Polska (Beck) ani o tym myślała ale ponieważ ta propozycja niemiecka była poparta czynnikami militarnymi (siła wehrmachtu) i strategicznymi (otoczenie Polski od południa) to jasnym było że potrzebujemy sojuszników. Narzucała się naturalna koalicja z ZSRR, Anglią i Francją. Jednak dla Becka udział w koalicji z ZSRR nie wchodził w rachubę, choćby dlatego że stało to w sprzeczności z doktryną równego dystansu od Niemiec i Rosji. Ponieważ zajęcie Czech wywołało w Europie ogromne oburzenie na Hitlera to Beck postanowił zacząć budowę antyniemieckiej koalicji samemu by uniknąć obecności w tej koalicji ZSRR. By mieć jakieś konkretne atuty w ręku to w Polsce 23 marca 1939 roku ogłoszona została częściowa mobilizacja i może stąd te wojownicze słowa z 24 marca. Chociaż na pewno nie myślał o marszu na Berlin, absurd. By tą koalicję zbudować pojechał do Anglii na początku kwietnia i coś mu tam chyba wyszło. Dlaczego do Anglii? Trudno powiedzieć ale można sądzić że Anglii zależało na utrzymaniu status quo na kontynencie, czyli pokoju, bo z grubsza ich to urządzało a by zachować na kontynencie pokój chcieli oddzielić Niemcy od Francji zdemilitaryzowaną Nadrenią a od Rosji, Polską. Stąd jego podróż na początku kwietnia 1939 roku do Londynu. A że na Angoli nie można wszystkiego zwalać to inna sprawa.
 14. A szkoda. W 1932 roku Jan Szembek objął tekę podsekretarza stanu w MSZ RP. Był bliskim współpracownikiem min. Becka. Jego DIARIUSZ WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 1939 byłby ci niezwykle pomocny w dyskusji. Podobnie jak Ostatni Raport jego przełożonego.
 15. Mało który minister ma tak nielojalnego zastępcę, który prowadzi szczegółowy dziennik, zapisując wszystko z "kuchni" politycznej państwa. Stąd w przypadku Becka trudno tylko "przypuszczać" co w danej chwili myślał, bo to jest zapisane (i wydane drukiem). Co do zwalania wszystkiego na zdradzieckich Angoli, trzeba pamiętać, że na naradzie z współpracownikami w dniu 24 marca 1939 r. Beck wyłożył zasady przyjętej polityki wobec Niemiec, oświadczając, że: rozsądniej jest iść przeciwko nieprzyjacielowi, niż czekać aż on do nas przyjdzie.
 16. Hitler do tłumienia Powstania Warszawskiego oprócz Niemców posłał również wiele jednostek złożonych z narodów zamieszkujących ZSRR. Tutaj mam pytanie jak duża to była liczba ? Jak oceniacie wartość bojową tych ludzi? Z jednej strony podobno to właśnie oni dopuścili się w tedy największych zbrodni na ludności cywilnej, ale z drugiej miało miejsce wiele przypadków kiedy dezerterowali żeby przyłączyć się do powstańców.
 17. Nie i nie bardzo rozumiem co to ma wspólnego z tematem...
 18. Dlatego napisałem powyżej - fotki pasują tylko do Cukrówki. Gdzie zostały wykonane? Może pod Cukrówką, a może pod Puławami. Tego na dzień dzisiejszy nie wiemy. Może kiedyś się dowiemy: Poniżej zdjęcie zamieszczone na wystawie w Muzeum regionalnym w Iłży. Zdjęcie wykonane w 2010 roku. Czy rzeczywiście było to pod Ciepielowem? Patrz zdjęcia poniżej:
 19. No cóż pozostanę przy swoim. A skąd wiesz czy nie są to zdjęcia przykładowo spod Stopnicy ? Albo z lasów między Zwoleniem a Puławami ?
 20. Pewnie nikomu. Trudno jest nawet utrzymywać że to Stalin był głównym rzecznikiem zbrojeń i rozbudowy Armii Czerwonej na taką skalę. Niewątpliwie po doświadczeniach z PWS, kiedy to w pewnym momencie zabrakło Rosjanom amunicji, każdy Rosjanin wiedział że przemysł zbrojeniowy jest Rosji potrzebny, ale ze zbrojeniami na wielką skalę bardziej kojarzy się nazwisko marszałka Tuchaczewskiego a i to dlatego że dużo się o nim mówi. Bo na przykład ogromną rolę odegrał jego przyjaciel, generał Eideman, który rozwinął m.in. wojska powietrzno-desantowe dzięki czemu Tuchaczewski otrzymał tytuł marszałka-spadochroniarza. Jest jeszcze mocno tajemnicza postać, Kamieniewa, głównodowodzącego Armii Czerwonej z czasów Rewolucji, o którym sza mimo że to on prowadził Armię Czerwoną do zwycięstw. Pewnie można by tu jeszcze wiele napisać.
 21. Gdyby zdjęcia wykonano w lesie pod Ciepielowem, tam gdzie doszlo do walk ( zapora drogowa ) mielibyśmy starodrzew a nie młodnik leśny. Pani Gorczyca wspominała o leżących zwłokach Polskich żołnierzy przy jej polu. To właśnie miejsce gdzie doszło do zaciętych walk. Sam na początku myślałem że to właśnie zdjęcia zrobione w lesie. Po analizie terenu, zeznań i relacji - fotki pasują tylko do Cukrówki. Z pewnością nie zostały wykonane tuż po walkach. Dobre oświetlenie i swiatłocienie postaci wskazuje że wykonano je w dzień a nie o zmierzchu. Pod Cukrówką doszło do dwóch mordów - na jeńcy o zmierzchu ( 8 września ) i na młodym małżeństwie i małym dziecku ( rano 9 września ). Świadkowie mówili o leżących w rowie żołnierzach , dwóch osobach cywilnych i dziecku. Dwóch mogiłach bliżej Lipska, od mogiły zbiorowej Polskich żołnierzy. Co wskazuje że dwie osobne mogiły to małżeństwo z dzieckiem. Mógł ktoś zrobić zdjęcia w godzinach rannych 9 września? Oczywiście że mógł. Przecież Niemieccy żółnierze nadzorowali pochówek. Jest tylko pewna zagadka - które zdjećia były dołączone do listu? A było ich tylko trzy, jak wynika w fiszki.
 22. Nie. Po prostu nie zgadzam się z tezą, że to zdjęcia z lasu Cukrówka. To mogą być zdjęcia z lasu Dąbrowa. Inaczej jest to seria przypadkowych zdjęć, których nic nie łączy w czasie i przestrzeni. Jeżeli podpisy na zdjęciach są fałszerstwem, nie da się udowodnić przypisania ich do konkretnego miejsca.
 23. Kto zacz ? Bo brakuje mi tu tylko Stirlitza
 24. A czy ja twierdzę że szosa nie była zamknieta ogniem maszynowym? Właściwie to szosa była zajęta przez Niemców. Zachodnia cześć lasu była okrążona. Kto zatem o zdrowych zmysłach pchał by się w kierunku wschodnim? Północna część lasu była w Polskich rękach . Dowodził obroną kpt. Cholewa. Chcesz wałkować cały temat od początku?
 25. Liczyłem raczej, że sam przywołasz relacje o próbach wydostania się, które od Ciebie otrzymałem. No cóż sam to zrobię. W zeznaniach zebranych przez sędziego Jankowskiego w śledztwie są trzy zeznania żołnierzy, którym udało się i nie udało wydostać z lasu. I tak Bolesław Lewicki 154 pp próbował się wydostać przez otwarte pola, lecz przygnieciony ogniem z broni maszynowej zaległ i został wzięty do niewoli. Dalej jak u Ciesielskiego, ciężarówki przewiozły na drugą stronę lasu i marsz do Lipska. Marian Soja wydostał się, ale on wycofał się z lasu "pod prąd" do wsi Dąbrowa, a dopiero stamtąd nocą wycofał się w stronę Wisły. Najciekawsze jest zeznanie sanitariusza Bolesława Garuli z 154 pp, W zeznaniu opisuje on jako naoczny świadek rozstrzelanie kpt. Cholewy i innych żołnierzy i zastrzelenie rannych w punkcie opatrunkowym. Jemu udało się umknąć jedynie dlatego,że kazano mu opatrywać oficera niemieckiego, który, nb dwujęzyczny, po polsku mu powiedział w którym kierunku ma uciekać, stąd mu się udało. W sumie te zeznania nie przeczą relacji Ciesielskiego, że szosa przez las była totalnie zamknięta ogniem maszynowym
 26. Stalin i tak musiał wywołać wojnę, że uzasadnić czymś tak olbrzymie zbrojenia. A komu niby miał uzasadniać ?
 1. Load more activity
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.