Jump to content

Zawartość z ostatnich 3 dni

Showing all content posted in for the last 3 days.

This stream auto-updates     

  1. Last week
  2. Saga Millenium

    Proszę zacząć od klasyki kryminałów czy li Aghata Christie. To są ksiazki detektywistyczne, są morderstwa, ale nie naturalistyczne i krwawe w opisach. Czyta się lekko, a przy tym wprowadzają w dawny świat, pełen elegancji i dystyngowany:) https://matfel.pl/pol_m_Ksiazki_Kryminal-2156.html Odsyłam również do księgarni internetowej Matfel. Obecnie mają tam sporo promocji na kryminały no i dużo nowości na stronie.
  1. Load more activity
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.