Skocz do zawartości

Zawartość z ostatnich 3 dni

Wyświetlanie całej zawartości: dodana w ciągu ostatnich 3 dni.

Kanał aktualizowany automatycznie     

 1. Dzisiaj
 2. William Szekspir... i wątpliwości.

  Zróbmy więc eksperyment. Wyjedźmy na Czarny Ląd bo chyba tam najłatwiej będzie znaleźć niepiśmiennych po czym Obserwujmy każde z kolejnych stu narodzonych po sobie ich(znaczy rodziców niepiśmiennych ) dzieci "tak długo jak będzie trzeba". Jeżeli narodzi się w tych stu jakiś geniusz to za każdego takiego gagatka stawiam secesjoniście butelkę whisky. Ale jeśli wśród tych stu nie znajdzie się żaden geniusz wtedy to secesjonista stawia za każde dziecko whisky czyli butelek sto. Uwaga forumowicze ja się swoją wygrana z Wami podzielę nie wiem natomiast czy zrobi to secesjonista. Nie wiem z prostej przyczyny bowiem nie wierzę aby choć jedną butelkę wygrał a tym samym choć zapach whisky powąchał. Zatem słowo "Kuriozalny" nabiera nowego znaczenia. Nie wiem jak secesjonista ale ja tam nikogo takiego nie spotkałem kto znałby ojca Szekspira i bezspornie udowodniłby jego niepiśmienność. A skoro nie można niezbicie udowodnić niepiśmienności to upada bodaj polowa teorii że "Szekspir nie był Szekspirem" Celem tego wątku było dowiedzenie się czy teorie spiskowe związane z osobą Szekspira mają podstawy w "twardych dowodach" i tylko ja o tym jeszcze nie wiem czy też są kombinacją iluś poszlak z których każda rozpatrywana oddzielnie mogła mieć miejsce lecz cały ich ciąg jest raczej wykluczony. Moim zdaniem twardych dowodów nie ma i właściwie na tym etapie można dyskusję zakończyć no chyba że ktoś będzie miał jakieś ciekawe uzupełnienie.
 3. Wczoraj
 4. William Szekspir... i wątpliwości.

  Ja natomiast słyszałem, że autorem tych wszystkich dzieł nie był William Shakespeare tylko jakiś inny facet o tym samym nazwisku. A poważniej, geniusz o którego życiu osobistym wiemy bardzo mało zawsze będzie przyciągał ludzi którzy lubią sobie pofantazjować. Zalecał bym daleko posunięty krytycyzm w stosunku do tych wszystkich rewelacji.
 5. Witam :)

  Hejka wam
 6. William Szekspir... i wątpliwości.

  Ja mało znam temat. Po prostu po przeczytaniu tych waszych postów zajrzałem tu i ówdzie w googl i to napisałem.
 7. Ostatni tydzień
 8. 24 pułk ułanów

  Jeśli chodzi o pułk to tu fotka z około 1935. Jest na niej mój pradziadek Franciszek Wójcik z jak napisał kolegą Kowalczykiem. Może jest tu jakiś prawnuk kolegi mojego dziadka
 9. Ewa Cherner Słownik biograficzny duchownych ewangelicko‐reformowanych Jednota Litewska i Jednota Wileńska 1815‐1939 ISBN 978-83-7507-233-4 Format B-5, 452 s., ilustracje, bibliografia, indeksy: osób, miejscowości stosowny link Słownik wypełnia wiele luk w historii protestantyzmu na dawnych terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, szczególnie w XIX wieku. Widzimy Kościół sięgający swą strukturą XVI i XVII w. i trwający przy niej aż do 1939 roku. Obserwujemy wierne zaangażowanie starych rodów, jak Grabowscy, Grużewscy, Puttkamerowie, Mackiewiczowie, Moczulscy, Świdowie. Widzimy wpływ, jaki miały na Kościół ruchy migracyjne w XIX w.: emigracja Polaków z dawnego Wielkiego Księstwa oraz imigracja z różnych stron Europy wraz z rozwojem tych ziem. Widzimy polskie szlacheckie parafie, ale także Litwinów, Niemców, Żmudzinów, Czechów, Szwajcarów i potomków hugenotów. Następują procesy polonizacyjne, ale też germanizacja czy narastanie litewskiego ruchu narodowego, często w obrębie tych samych rodzin (Mieszkowscy, Dilisowie). Mamy nie tylko biogramy pastorów-spiskowców, jak Aleksander Kawelmacher, ale i osoby współpracujące z rosyjskim zaborcą, jak pastor Samuel Nerlich. Śledzimy historie prawdziwie tragiczne, takie jak pastora Jana Mollesona. Cała jego rodzina to pierwowzór rodziny Rollinsonów z Mickiewiczowskich „Dziadów”. Pastor, który nieświadomie donosi na swojego syna, skazanego przez to na śmierć, poddany zostaje do końca życia totalnemu ostracyzmowi. Jego żona Felicjanna wybłagała złagodzenie kary dla syna na dożywotnie zesłanie na Syberię i była jedyną osobą na pogrzebie męża. Mamy statecznych, sumiennych, stereotypowych pastorów kalwińskich, takich jak Władysław Kurnatowski, ale i jego bratanka, pastora-pieniacza, Bogusława Jana Kurnatowskiego. Mamy skandale obyczajowe – ale i zgodne, wieloletnie małżeństwa. Dzięki ogromnej i mozolnej pracy Ewy Cherner udało się uchronić przed zupełnym zapomnieniem małe ojczyzny polskich i litewskich ewangelików: gimnazjum i pastorów w Słucku na Białorusi; parafię zahalską, położoną wśród poleskich błot, do której pastorzy podróżowali łódką i odprawiali nabożeństwa w drewnianych kaplicach, butwiejących i mozolnie odbudowywanych przez wiernych; garstkę ewangelików-reformowanych zbierających się na domowych kalwińskich nabożeństwach w Rohatyniu, przy dawnej polsko-rosyjskiej granicy z 1772 r. w Witebskiem; tyleż senny, co monumentalny katedralny kościół w Kojdanowie, który chroniły mury obronne i wieże pamiętające okres nie tak pokojowej kontrreformacji na tych ziemiach, Widzimy wielopokoleniowe dynastie pastorskie – Aramowiczów, Ceraskich, Kurnatowskich, Reczyńskich – koligacjami rodzinnymi sięgające początków reformacji w Polsce. Parafrazując tytuł słynnej książki hrabiny Marion Doenhoff, książka Ewy Cherner przywraca nam choć na chwilę ludzi, których imion już nikt nie wymienia, nikt nie pamięta – oprócz Boga, któremu służyli. Ks. dr Kazimierz Bem, Wprowadzenie (fragmenty) Spis treści Kazimierz Bem, Wprowadzenie Wstęp Podziękowania Biogramy Aniszewski Aleksander Aramowicz Adam Aramowicz Jakub Balczewski Aleksander Balczewski Gabriel Baloun Miłosław Bałaban Antoni Bernacki Bogusław Biergiel Józef Ceraski Józef Ceraski Michał Ceraski Michał Władysław Ceraski Władysław Chodorowski Stefan Chodorowski Stefan Józef Ciechański Aleksander Cumft Adam Cumft Marcin G . Czygłowski Michał Czyż Konstanty Dilis Paweł Downar Rafał Drue Józef Fajans Józef Głowacki Bogusław Głowacki Józef Gorodiszcz Piotr Grotkowski Tobiasz Herowski Bogusław Herowski Jan Jakubenas Paweł Janik Józef Jaremko Piotr Jastrzębski Michał Jastrzębski Stanisław Jelinek Jan Kader Andrzej Kawelmacher Aleksander Kołysza Jerzy Kubik Henryk Kühn Józef Kuncewicz Lucjan Kuncewicz Romuald Kurnatowski Bogusław Jan Kurnatowski Bogusław Samuel Kurnatowski Felicjan Kurnatowski Jan Kurnatowski Konstanty Kurnatowski Oskar Kurnatowski Tytus Kurnatowski Władysław Kwantski Aleksander Lipiński Stefan Lothweison Julian Łabowski Aleksander Mandzelowski Adam Mandzelowski Jan Mandzelowski Józef Mandzelowski Władysław Marszewski Józef Mieszkowski Aleksander Mieszkowski August Mieszkowski Wilhelm Moczulski Adam Moczulski Aleksander Moczulski Karol Moczulski Konstanty Molleson Jan G . Natkiewicz Karol Nejman Adolf Nerlich Karol Nerlich Samuel Opoczeński Jarosław Orłowski Leonard Paszkiewicz Aleksander Piasecki Aleksander Otton Pospiszył Józef Reczyński Jerzy Reczyński Michał Reczyński Paweł Reczyński Stefan Snarski Jan Szarnas Adam Szepetys Jan Szwedko Sergiusz Thumas Konstanty Tomesz Jan Wannowski Felicjan Wannowski Konstanty Wannowski Leopold Wannowski Michał Young Konstanty Tabela 1. Duchowieństwo Jednoty Litewskiej Ewangelicko-Reformowanej w 1815 roku Tabela 2 . Liczebność parafii Jednoty Litewskiej w latach 1818, 1905 i 1909 Dyrektorzy i miejsca obrad Synodów Jednoty Litewskiej w latach 1815-1939 Superintendenci Jednoty Litewskiej Ewangelicko-Reformowanej Superintendenci i seniorzy Jednoty Wileńskiej Ewangelicko-Reformowanej Kolegium Jednoty Litewskiej Ewangelicko-Reformowanej w latach 1830-1918 Kolegium/Konsystorz Jednoty Wileńskiej Ewangelicko-Reformowanej w latach 1919-1939 Bibliografia Spis ilustracji Indeks osób Indeks miejscowości Biogramy zamieszczone w książce: K. Bem, Słownik biograficzny duchownych ewangelicko‐reformowanych. Pastorzy i diakonisy Jednoty Małopolskiej i Jednoty Warszawskiej 1815‐1939, Warszawa 2015
 10. Pozytywizmy u progu XX wieku Antologia publicystyki społeczno-kulturalnej i filozoficznej oprac. Marta Barańska, Maciej Gloger, Tomasz Sobieraj ISBN 978-83-7507-247-1 Format B-5, 240 s., bibliografia, indeks osób, oprawa twarda stosowny link Teksty polskich uczonych i filozofów z początku XX wieku dokumentują żywotność tradycji myślowej pozytywizmu, są nadto dowodem, że rodzimy dorobek intelektualny stanowił podówczas część większej całości: modelu europejskiej kultury nowoczesnej. Autorzy: Władysław Biegański, Józefa Kodisowa, Stanisław Koszutski, Władysław M. Kozłowski, Adam Mahrburg, Maksymilian Malinowski, Marian Massonius, Julian Ochorowicz, Maurycy Straszewski, Marian Wawrzeniecki, Spis treści Maciej Gloger, Tomasz Sobieraj, Pozytywizmy u progu XX wieku. Kontynuacje – transformacje – otwarcia Zasady modernizacji tekstu Społeczeństwo i kultura Władysław M. Kozłowski, Religia Ludzkości Władysław M. Kozłowski, Sztuka jako czynnik społeczny i dziejowy Marian Wawrzeniecki, Gród poezji i poetów Stanisław Koszutski, Literatura i piwowarstwo w Danii Maksymilian Malinowski, Kto i po co winien jechać do Czech? Julian Ochorowicz, Na przełomie dwóch epok Filozofia i nauka Adam Mahrburg, Co to jest nauka? Adam Mahrburg, W sprawie naukowości metafizyki Adam Mahrburg, Pozytywizm w opałach reakcji Marian Massonius, Agnostycyzm Józefa Kodisowa, Co to jest filozofia? Maurycy Straszewski, Obecny przełom w teorii poznania Władysław Biegański, O współczesnej filozofii przyrody Noty biograficzne Positivisms at the beginning of the 20th century. Anthology of socio-cultural and philosophical journalism (Summary) Indeks osób
 11. Czy należy upamiętniać i jak upamiętniać?

  Uważam, że ksiądz Paul Peikert, ostry krytyk hitlerowskiego dowódcy Festung Breslau, zasługuje na upamiętnienie w polskim Wrocławiu.
 12. William Szekspir... i wątpliwości.

  A nie jest? Ciekawe... To poznajmy z nazwiska tych wątpiących. Tak z cytatami...
 13. William Szekspir... i wątpliwości.

  Nie wiem z czego się wycofał wczoraj kszyrztoff, ale to jest wpis z dzisiaj. Kuriozalny moim zdaniem, bo zakłada iż nie można być utalentowanym pisarzem mając niepiśmiennych rodziców. Występują tu o tym wzmianki ponieważ to kszyrztoff zaczął ten wątek, a nie secesjonista. Co więcej zalecam uważniejszą lekturę wpisów innych dyskutantów, bo akurat secesjonista nie wypowiadał się na temat tego czy rodzice Szekspira byli piśmienni czy nie. A jeśli by ktoś mnie się zapytał to akurat przychylam się do opinii, iż jego ojciec nie był piśmienny. Artykuł o Szekspirze napisany przez panią "po" dziennikarstwie, która ponoć szczególnie interesuje się epoką Tudorów i czasami Henryka VIIII. A cała podstawa bibliograficzna artykułu to... trzy strony internetowe. Od osoby piszącej artykuł na portalu historycznym wymagałbym nieco więcej. Tak samo jak francuscy encyklopedyści, którzy opisywali świat którego nie zwiedzili.
 14. Czy należy upamiętniać i jak upamiętniać?

  Wrocław zwyciężył w międzynarodowym konkursie European Best Destination 2018, a 73 lata temu przeżywał Armageddon, który ukazał w swojej kronice ksiądz Paul Peikert. Myślę, że warto tutaj zacytować fragment jego kroniki, aby go upamiętnić. 22 marca 1945 r. P. Peikert zanotował, że „Schlesische Tageszeitung” z 18 marca „opublikowała hymn pochwalny na cześć obecnego komendanta twierdzy generała-porucznika Niehoffa. To wysłannik zagłady. Jego zdolności przejawiają się w sposób negatywny. Nie ma tu mowy o jakichkolwiek pozytywnych czynach. Nazywa się go obrońcą Monte Cassino. Obrócił w ruinę jeden z najznakomitszych pomników chrześcijańskiego Zachodu. (…) A teraz na rozkaz swoich mocodawców niszczy piękny Wrocław (…) Każdy dzień powiększa żniwo śmierci, która pochłania mnóstwo istnień ludzkich, a furia niszczenia naszego dowództwa niweczy bezcenne dobra kulturalne i narodowe. I choć katastrofa jest już nieunikniona, ciągle bredzą o ostatecznym zwycięstwie”.
 15. William Szekspir... i wątpliwości.

  Ale tu nie ma za bardzo mowy o analfabetyzmie. Ja się z tej teorii wczoraj wycofałem. Występują tu o tym wzmianki ponieważ secesjonista bardziej do tego wraca niż ja chcę o tym dyskutować . Skoro nie mam pewności co do analfabetyzmu rodziców to raczej nie mogę tego wykorzystywać jako argument.
 16. William Szekspir... i wątpliwości.

  Panowie wybaczą, ale z dyskusji o konsekwencjach ewentualnego analfabetyzmu rodziców się wycofam, bo trąci ona nieco absurdem. Jest oczywiste, że dziecko zdrowych, bogatych i wykształconych będzie miało - prawdopodobnie - łatwiejszy start życiowy. Choć też wcale nie jest to stuprocentowo pewne - bo owi rodzice mogą okazać się np. sadystami. Natomiast przeprowadzenie dowodu, na okoliczność, że rodzice byli analfabetami nie ma w żadnym przypadku decydującego znaczenia dla faktu - kim może stać się ich dziecko? Teoretycznie będzie miało oczywiście trudniej (choć np. nie możemy wykluczyć rodziców, bogatych analfabetów), ale przecież decyduje o tym bardzo wiele różnych aspektów. Wrodzone zdolności, pracowitość, ambicje, szczęście itp. I na tym poprzestańmy. Opisał. Napisał wszakże w "Romeo i Julii" dokładny przewodnik turystyczny po ówczesnej Weronie, czy może opisał dokładnie w "Hamlecie"w różnych aspektach politykę i dyplomację królestwa duńskiego (w którym pojawiają się wojska norweskie z Fortynbrasem na czele, ciągnące ku granicom Polski), czy raczej lokował akcję swoich utworów w potencjalnie atrakcyjnych dla widzów Globe Theatre miejscach? Może kierował się dziełami, z których czerpał inspirację (i lokalizacją w nich występującą)? Wiedzy i erudycji Szekspirowi odmówić oczywiście nie można, przecież miał do dyspozycji szereg książek. Dla zdolnego i oczytanego człowieka umieszczenia akcji swojego utworu w nieznanym osobiście miejscu nie jest przecież niczym szczególnie trudnym. Jeżeli jeszcze do tego publiczność wcale nie oczekuje, że będzie to raport z Werony, tylko historia miłosna, która mogła się wydarzyć wszędzie. Umiejscowiono ją w Italii, bo tak było urokliwiej. I przecież Szekspir tych postaci nie wziął z sufitu, tylko nawiązał do znanej mu literatury (na początku której był Bandello). Ale przecież wystarczy znać tekst "Romea i Julii", aby wiedzieć, że dokładnych opisów Werony tam właściwie nie ma. Wspomniane przez Martę trzęsienie ziemi w Weronie, to tak naprawdę nawiązanie do trzęsienia ziemi w Anglii, a Werona to miasto w pewnym sensie umowne, które zresztą - jak gdzieś czytałem - podobno Szekspir wyobrażał sobie dokładnie na kształt Wenecji. A zresztą, te wszystkie argumenty przypominają (teoretyczną) dyskusję o Kochanowskim i "Odprawie posłów greckich". Mistrz z Czarnolasu nie mógł tego napisać, bo przecież nigdy nie był w starożytnej Troi.
 17. William Szekspir... i wątpliwości.

  Ale podobno nie jest to takie pewne że syn analfabety. Myślę że lepiej rozstrzygnąć czy naprawdę byli analfabetami i dopiero wtedy budować teorie. Pytanie jednak czy trafnie opisał bo jeśli tak to rzeczywiście rodzi to podejrzenia. Może posłużyły mu opowieści kogoś z dworu. Może jakieś opowieści z "drugiej reki"?
 18. Witam :)

  Witam wszystkich na forum
 19. Język angielski (geneza i charakter)

  A czy ktoś tu na Boga twierdzi, że to było wcześniej? Że angielski wyparł francuski w XVIII wieku? Z kim zatem polemizuje Euklides? Osobiście granicę dominacji francuskiego przesunąłbym jeszcze dalej w czasie. Bardzo upraszczając zagadnienie uznałbym, że do I wojny światowej to jednak w dyplomacji dominacja francuskiego, międzywojnie - pewna równowaga, po drugiej wojnie światowej - zdecydowany upadek znaczenia języka francuskiego. Choć oczywiście XIX wiek to już okres konsekwentnego wzrostu znaczenia języka angielskiego. Przy czym wiele zależy od konkretnej sytuacji. Na przykład pewne uwarunkowania powodowały, że listy Willy-Nicky (Wilhelm II - Mikołaj II) były po angielsku, choć to francuski był nadal podstawowym językiem salonów. Oczywiście ważne też były uwarunkowania regionalne. Trudno uznać, że francuski odgrywał jakąś szczególną rolę na olbrzymich przestrzeniach Imperium Brytyjskiego. Z drugiej strony, np. jeszcze w 1856 roku Aleksander II mówi do Polaków: Point de rêveries, messieurs! Point de rêveries! Jeszcze Wilhelm I wzdycha pod Sedanem obserwując szarżujących Francuzów - Ah, les braves gens! To powolny schyłek świata Fryderyka II, potem okresu "Wojny i pokoju", kiedy monarchowie i arystokraci niekiedy częściej lepiej mówili po francusku, niż we własnych językach.
 20. William Szekspir... i wątpliwości.

  W necie znalazłem teraz wiele wątpliwości. Na przykład czy mógł zostać takim pisarzem syn analfabety który skończył wiejską szkółkę (wielu w tą szkółkę watpi). Dlaczego żaden dziennik, żaden list,, nie jest podpisany ręką Szekspira. Jak dramaturg mógł opisać Padwę, Weronę, Mantuę, Sienę czy Florencję nigdy tam nie będąc. Poza tym był zbyt oddalony od dworu żeby tak dobrze być zorientowanym w politycznych intrygach. Podobno za nim krył się ktoś kto obawiał się pisać pod własnym nazwiskiem. w 2012 roku wszedł na ekrany film o tym Anonimus, Stanley Wellsa. Sporo napisane w Wikipedii pod linkiem: "Paternite des oeuvres Shakespeare". Jest oczywiście translator. -
 21. William Szekspir... i wątpliwości.

  Prawo nie ale prawdopodobieństwo jest już niskie. Zastanawiałem się nad tym gdy sądziłem że faktycznie rodzice Szekspira byli niepiśmienni ale skoro nie można tego jednoznacznie dowieść to po co w oparciu o to teorie tworzyć? A co do pytania Bruna bo nie zauważyłem słowa jakiejkolwiek przecież można być choćby sportowcem.
 22. Język angielski (geneza i charakter)

  No dobrze ale to nastąpiło dopiero po wojnach napoleońskich. Przede wszystkim był to skutek zerwania sojuszu francusko-hiszpańskiego po wyczynach Napoleona I w Hiszpanii w 1806 roku (a nie Trafalgaru). Po tym zerwaniu brytyjska flota (później w sojuszu z amerykańską) nie miała już przeciwnika na Atlantyku a opanowanie Atlantyku oznacza dominację w światowym handlu, stąd i sukces języka. Na pewno wpływy łaciny tam są. Na przykład tak popularne słowo jak "głupi". Po włosku jest stupido a po angielsku stupid, czyli to samo. Wątpię żeby przeszło do Anglii przez Francję. W słowniku francuskim jest wprawdzie słowo stupid ale podobno w języku potocznym się go nie używa.
 23. Język angielski (geneza i charakter)

  Znowu typowa euklidesowa teoria. A czasem nie miał zasadniczego wpływu na wyparcie języka francuskiego po prostu gigantyczny wzrost znaczenia krajów anglosaskich, zarówno w sferze polityki (dwa kolejne supermocarstwa światowe - ongiś Zjednoczone Królestwo i dziś "supernadmocarstwo" USA), gospodarki, jak i kultury? I zasadnicze zredukowanie roli Francji (mimo różnych wysiłków de Gaulle'a)? A i nawet w takich warunkach francuski długo bronił swojej roli języka dyplomacji i elegancji (np. jeszcze w czasie II-wojny światowej Jerzy VI dedykował swoje zdjęcie Sikorskiemu po francusku). A i dziś francuski odgrywa rolę (notabene) lingua franca, choć oczywiście w zdecydowanie mniejszym zakresie niż angielski, ale np. w świecie krajów frankofońskich nadal jest to przeważnie język podstawowy. W świetle euklidesowej teorii, fakt, że jakiś ważny polityk (np. polski, a może nawet jakiś chiński) nie zna dziś angielskiego, powinien implikować wyparcie owego języka z salonów dyplomacji? Jeżeli dominacja jakiegoś języka jest zasadnicza, niepodważalna, to nikt się przecież nie będzie się przejmował tym, że komuś nie chciało się go nauczyć. W ostateczności - są tłumacze. To, że jakiś dyplomata z wówczas niewiele znaczącej Ameryki Północnej znał, czy nie znał język francuski - dla dominacji tego języka na europejskich salonach nie miało żadnego znaczenia. To znaczenie się pojawiło wraz z fundamentalnym wzrostem znaczenia USA.
 24. William Szekspir... i wątpliwości.

  Czy istnieje jakieś prawo przyrody, w świetle którego, dziecko osób niepiśmiennych nie może być geniuszem w jakiejkolwiek dziedzinie?
 25. Język angielski (geneza i charakter)

  Dokładniej to Franklin był szefem Tajnego Biura Korespondencyjnego Kongresu. Tak w tłumaczeniu na bardziej zrozumiałą terminologię to był w zasadzie ministrem spraw zagranicznych. To on wybrał Deane i wysłał go w czerwcu 1776 roku do Francji dokąd sam przybył pół roku później. Został ale w 1779 roku a Deane przybył do Francji w czerwcu 1776 roku. Franklin w grudniu tego roku. Nie rozumiem tu związku z Massachusetts. Franklin to w lesie się raczej nie chował. od 17-tego roku życia mieszkał w Filadelfii gdzie był dziennikarzem. Pewnie istotnie francuskim źle władał bo do Francji miłością raczej nie pałał. Jak zresztą wszyscy brytyjscy Amerykanie którzy nie mogli zapomnieć Francuzom że podczas Wojny Siedmioletniej korzystali z usług Indian którzy owych amerykańskich brytyjczyków skalpowali. Może i nieprawda. Kogo zatem za takiego się uważa. Z tym że to dosyć umowne. Nie mniej jednak wysłał go tam Franklin który był wtedy odpowiednikiem ministra spraw zagranicznych, zatem można powiedzieć że rząd amerykański. Zresztą ci 3 (Franklin,Deane i Lee) nie prezentowali się najlepiej jako politycy i dyplomaci w ogóle. Oprócz tego że mieli kłopoty z francuskim, co było dość niezwykłe jak na XVIII-to wiecznych dyplomatów, to jeszcze prawie wcale nie używali szyfrów, pozwolili żeby Anglicy ich delegację nafaszerowali szpiegami, przy tym Deane, typ solidnego kupca, był jeszcze uczciwy co według niektórych dyskryminowało go jako dyplomatę. W każdym razie język francuski zaczęli wypierać z dyplomacji dyplomaci którzy z powodu braków w wykształceniu tego języka nie znali.
 26. William Szekspir... i wątpliwości.

  Co do dzieci Szekspira wskazałem wcześniej link. No niestety nazwisk tam nie było. Moim zdaniem w pierwszej kolejności trzeba udowodnić że rodzice niepiśmienni byli. Dopóki nie jest to pewne nie ma sensu podejrzewać że Szekspir nie jest autorem wspomnianych dzieł. Chociaż można sobie wyobrazić że jednak Szekspir nie napisał niektórych dzieł. W tym celu jednak należy dowieść czy może odnaleźć w utworach fragmenty zawierające takie informacje które np Szekspirowi nie mogły być znane. Mogą to być np: mało znane zwyczaje panujące na dworze królewskim. No ale to przekracza moje możliwości.
 1. Pokaż więcej elementów aktywności
×