Jump to content

Zawartość z ostatnich 3 dni

Showing all content posted in for the last 3 days.

This stream auto-updates     

  1. Last week
  2. Oglądałem zalinkowanego wcześniej Ziemkiewicza do około 20 minuty. Zgodzę się z nim iż rzeczywiście II RP mogła liczyć na rolę "szakala przy lwie" jakim to lwem miała być III Rzesza. Jednak Ziemkiewicz tezy że Polska porzuciła III Rzeszę dopiero gdy okazało się że nie zajmie Słowacji wbrew wcześniejszym swoim oczekiwaniom w zasadzie nie udowodnił. Sama rzekoma wypowiedź "Wieniawy" to jeszcze nie dowód. Nie rozumiem więc czego Gryfon zakładając ten wątek stara się dowieść.
  3. Oglądałem Ziemkiewicza do około 20 minuty. Zgodzę się z nim iż rzeczywiście II RP mogła liczyć na rolę "szakala przy lwie" jakim to lwem miała być III Rzesza. Jednak Ziemkiewicz tezy że Polska porzuciła III Rzeszę dopiero gdy okazało się że nie zajmie Słowacji wbrew wcześniejszym swoim oczekiwaniom nie jest w zasadzie udowodniona. O
  1. Load more activity
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.