Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Esplendido

Największy zbrodniarz: Adolf Hitler czy Józef Stalin

Recommended Posts

stawiam na Adolfa , bo to bydle mimo ze ma mniej ofiar niż Józef S . chciało fizycznie wyniszczyć mój Naród . <_<

Share this post


Link to post
Share on other sites
Andreas   
stawiam na Adolfa , bo to bydle mimo ze ma mniej ofiar niż Józef S . chciało fizycznie wyniszczyć mój Naród . <_<

Gdyby Uncle Joe zdobył to, czego pragnął, wszyscy rozmawialiby w jedynym słusznym języku. Hitler chciał eksterminacji fizycznej, i to zaledwie Słowian i Żydów (''zaledwie'' brzmi tu niestosownie, ale...). Stalin zaś chciał unicestwić wszystkie narody, niszcząc ich świadomość, historię, kulturę, tradycję. Wepchnąć wszystkich w jedną, szarą masę smutnych obywateli Kraju Rad.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gdyby Uncle Joe zdobył to, czego pragnął, wszyscy rozmawialiby w jedynym słusznym języku. Hitler chciał eksterminacji fizycznej, i to zaledwie Słowian i Żydów (''zaledwie'' brzmi tu niestosownie, ale...). Stalin zaś chciał unicestwić wszystkie narody, niszcząc ich świadomość, historię, kulturę, tradycję. Wepchnąć wszystkich w jedną, szarą masę smutnych obywateli Kraju Rad.

Drogi Andeasie ,

już Roman Dmowski słusznie zauważył ze z dwóch okupantów vel zaborców , ten niemiecki zawsze jest gorszy , Rosjanie vel sowieci , nie wynarodowiliby nas Polaków , z prostej przyczyny ich model kulturowy nie jest dla naszej nacji atrakcyjny ;) i chyba nigdy nie był .

A taki Generalplan Ost zakładał likwidacje 85 % polskiej populacji <_<

Share this post


Link to post
Share on other sites

W kwestii formalnej...

Ani Generalplan Ost, ani jego późniejsze wersje znane pod nazwą Gesamt-Siedlungsplan a potem Generalsiedlungsplan nie zakładały eksterminacji takiej liczby Polaków.

Nie ma tego w sześciostronnym memoriale "Kurze Zusammenfassung der Denkschrift Generalplan Ost - rechtliche, wirtschaftliche u. räumliche Grundlagen des Ostaufbaues" z 28 kwietnia 1942 r., przygotowanym przez prof. Meyera-Hetlinga którą omawiał Czesław Madajczyk (ani w pełnej wersji odnalezionej w "World War II Records Diviosin" w Alexandria-Virginia, nr akt EAD 66-c-12/2/20), ani w obu dokumentach w Ostministerium autorstwa dr. Wetzla.

O 80-85% pisze Wetzl, ale jako o liczbie Polaków do wysiedlenia.

Kolejna sprawa, to nie ma ani jednego dowodu na to, że GPO kiedykolwiek został przedstawiony Hitlerowi, czy by go znał nawet w zarysie.

Krąg osób znających te plany jest znany i całkiem wąski: Himmler, Heydrich, Greifelt, generał SS Brandt (sekretarz osobisty Himmlera), dr. Wetzl (z Urzędu do Spraw Polityki Rasowej NSDAP i urzędnik od 1941 r. w Departamencie Politycznym ministerstwa Rosenberga), prof. Meyer-Hetling (kierownik wydziału planowania w placówce Komisariatu do Spraw Umocnienia Niemieckości - Stabshauptamt oraz Głównego Urzędu Ziemskiego - Zentralbodenamt, kierownik Instytutu Wiedzy Agrarnej i Polityki Agrarnej przy Uniwersytecie Berlińskim, od 1942 r. na stanowisku Beauftragte für die Siedlung und Landesneuordnung beim Reichsleiter für Agrarpolitik i analogicznie w Ministerstwie Wyżywienia i Rolnictwa oraz przy przywódcy chłopów Rzeszy), jego zastępca Erhard Meding, Rudolf Creutz, SS-Oberguppenführer Wolff (szef sztabu osobistego Himmlera), SS-Grupenführer Berger (szef Głównego Urzędu Dowodzenia SS, a od 1942 r. łącznik pomiędzy Ministerstwem Wschodu a placówkami SS, od 1943 r. kierownik polityczny sztabu Ministerstwa Wschodu), Ehlich (RSHA), dr. Bösler (ekspert od finansów), sekretarka Margharethe Pasi (jak i inne, bliżej nieustalone) ewentualnie Rosenberg.

By nie powstał monstrualny O.T. z chęcią zapraszam, celem polemiki tutaj:

https://forum.historia.org.pl/topic/11181-organizacja-terenow-podbitych-przez-niemcow/page__p__155746__hl__organizacja__fromsearch__1#entry155746

Share this post


Link to post
Share on other sites

W kwestii formalnej...

Ani Generalplan Ost, ani jego późniejsze wersje znane pod nazwą Gesamt-Siedlungsplan a potem Generalsiedlungsplan nie zakładały eksterminacji takiej liczby Polaków.

Nie ma tego w sześciostronnym memoriale "Kurze Zusammenfassung der Denkschrift Generalplan Ost - rechtliche, wirtschaftliche u. räumliche Grundlagen des Ostaufbaues" z 28 kwietnia 1942 r., przygotowanym przez prof. Meyera-Hetlinga którą omawiał Czesław Madajczyk (ani w pełnej wersji odnalezionej w "World War II Records Diviosin" w Alexandria-Virginia, nr akt EAD 66-c-12/2/20), ani w obu dokumentach w Ostministerium autorstwa dr. Wetzla.

O 80-85% pisze Wetzl, ale jako o liczbie Polaków do wysiedlenia.

Kolejna sprawa, to nie ma ani jednego dowodu na to, że GPO kiedykolwiek został przedstawiony Hitlerowi, czy by go znał nawet w zarysie.

Krąg osób znających te plany jest znany i całkiem wąski: Himmler, Heydrich, Greifelt, generał SS Brandt (sekretarz osobisty Himmlera), dr. Wetzl (z Urzędu do Spraw Polityki Rasowej NSDAP i urzędnik od 1941 r. w Departamencie Politycznym ministerstwa Rosenberga), prof. Meyer-Hetling (kierownik wydziału planowania w placówce Komisariatu do Spraw Umocnienia Niemieckości - Stabshauptamt oraz Głównego Urzędu Ziemskiego - Zentralbodenamt, kierownik Instytutu Wiedzy Agrarnej i Polityki Agrarnej przy Uniwersytecie Berlińskim, od 1942 r. na stanowisku Beauftragte für die Siedlung und Landesneuordnung beim Reichsleiter für Agrarpolitik i analogicznie w Ministerstwie Wyżywienia i Rolnictwa oraz przy przywódcy chłopów Rzeszy), jego zastępca Erhard Meding, Rudolf Creutz, SS-Oberguppenführer Wolff (szef sztabu osobistego Himmlera), SS-Grupenführer Berger (szef Głównego Urzędu Dowodzenia SS, a od 1942 r. łącznik pomiędzy Ministerstwem Wschodu a placówkami SS, od 1943 r. kierownik polityczny sztabu Ministerstwa Wschodu), Ehlich (RSHA), dr. Bösler (ekspert od finansów), sekretarka Margharethe Pasi (jak i inne, bliżej nieustalone) ewentualnie Rosenberg.

By nie powstał monstrualny O.T. z chęcią zapraszam, celem polemiki tutaj:

https://forum.historia.org.pl/topic/11181-organizacja-terenow-podbitych-przez-niemcow/page__p__155746__hl__organizacja__fromsearch__1#entry155746

Bez zamiaru kontynacji OT , ;)

Fragmenty książki dr A.L.Szcześniaka "Plan zagłady Słowian - Generalplan OST"

GENERALNY PLAN WSCHÓD

GENERALPLAN OST (GPO) - był to plan realizacji narodowosocjalistycznej idei zdobycia dla niemieckiej "rasy panów" ("Herrenrasse", "Herrenvolk") należnej jej rzekomo "przestrzeni życiowej" ("Lebensraum"). Przestrzeń tę Niemcy zamierzali uzyskać przede wszystkim kosztem "niższych ras słowiańskich - podludzi" ("slawische Untermenschen") oraz w mniejszej skali kosztem innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej. GPO przewidywał zniemczenie obszarów na wschód od granic III Rzeszy Niemieckiej sprzed marca 1939 roku, drogą zniewolenia, deportacji i eksterminacji "małowartościowych" narodów tam zamieszkałych, a następnie osiedlenia Niemców i Germanów z innych krajów Europy, i stworzenie "Wielkogermańskiej Rzeszy" ("das Grossgermanische Reich") i "Nowego Ładu" ("Neue Ordnung") w Europie. "Nowy Ład" miał polegać na bezwzględnej hegemonii potężnej Rzeszy na obszarach od Portugalii do Uralu, na wytępieniu Żydów, przesiedleniu bądź wytępieniu "małowartościowych" Słowian i innych pomniejszych ludów oraz na korzystaniu z niewolniczej pracy "podludzi". GPO nie jest pojęciem jednoznacznym. Składał się on z kilkunastu dużych i kilkudziesięciu mniejszych planów, realizowanych w różnym czasie i przestrzeni, a całość zamierzeń podzielona była na dwie części: Mały Plan (Kleine Planung), czyli działania przesiedleńcze, niewolnicze i ludobójcze wykonywane w czasie wojny, i Duży Plan (Grosse Planung), którego realizacja, mająca początkowo trwać przez ok. 30 lat po wojnie, została w VI 1942 roku przyspieszona, skrócona i w rezultacie tego rozpoczęła się już w listopadzie akcją na Zamojszczyźnie. W ostatecznym kształcie Duży Plan GPO miał doprowadzić do zgermanizowania dalszych kilku milionów ludzi uznanych za "wartościowych", do zniewolenia ok. 14 mln i do wysiedlenia na Syberię lub do wyniszczenia 51 mln ludzi (w tym 80-85% Polaków, 50% Czechów i Morawian, 65% Ukraińców, 75% Białorusinów oraz bliżej nie sprecyzowaną liczbę Rosjan i Tatarów Krymskich). Do GPO należało również "Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej" ("Endlosung der Judenfrage"), chociaż planowane w odmiennym trybie. Plan zdobycia dla Niemców "przestrzeni życiowej" składał się z wielu elementów i zamierzeń o charakterze politycznym, represyjnym, ekonomicznym i eksterminacyjnym, nawzajem się zazębiających i uzupełniających. Były to przede wszystkim wielkie operacje, takie jak: Unternehmen "Tannenberg" (od VIII 1939 do X 1939 - zagłada polskiej inteligencji z "listy gończej": "Sonderfahndungsbuch"); akcje przeciwinteligenckie -Intelligenzaktionen: Pommern, Posen, Masowien, Schlesien, Litzmannstadt; akcje specjalne Sonderaktionen: Krakau, Ischenstochau, Lublin i Burgerbraukeller (od XI 1939 do IV 1940); AB-Akcja - Ausserordentliche Befriedungsaktion (V-VII 1940); "Generalny Plan Przesiedleńczy" ("Generalsiedlungsplan", w tym Nahplane od IX 1939); "Plan Odbudowy Wschodu" ("Planung und Aufbau im Osten" - od jesieni 1941); "Program SS Budowy Pokoju" ("SS-Friedensbauprogramm", od XII 1941); "Operacja Reinhardt" ("Unternehmen Reinhardt", od IV 1942); "Duży Plan" GPO od VI 1942, w tym Zamojszczyzna od listopada tegoż roku; trwająca całą okupację akcja germanizacyjna (Wiedereindeutschung) i jej odmiana z 1944 "Heu-Aktion" oraz realizacja wynikających z GPO zbrodniczych rozkazów, jak np. "Kommissarbefehl" z 6 VI 1941 (od l mln do 2 mln ofiar). Istotną częścią GPO był system obozów niemieckich - od przesiedleńczych do natychmiastowej zagłady, obejmujący Rzeszę i tereny okupowane. GPO stanowił pierwszy cel w rozpętanej przez niemiecki narodowy socjalizm II wojnie światowej.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Niestety Szcześniak podaje liczby w tej pozycji wyssane z palca, on po prostu zakłada z odejmowania, że resztę planowano wyniszczyć, na to nie ma GOP dowodów, to tylko domniemywania zresztą również błędne ponieważ opracowań GPO było trzy i to znacząco się różniących co liczb i zakresu postępowania.

Byłbym wdzięczy gdyby kolega lancaster wrzucił więcej szczegółów w podanym linku, jako asumpt do dyskusji, i nurtujące pytanie na jakim dokumencie co do GPO opierał się autor?

Odpowiedź proszę podać w odpowiednim temacie by nas nie pogonili.

;)

Z tymi Czechami to już walnął totalne głupstwo, jak można mówić o zagładzie 50% Czechów i Morawian skoro skoro Heydrich oszacował liczbę w tej nacji zdatną do "zniemczenia" jako 40-60%?

:o

I wypowiedź Hitlera z 27 października 1941 r.:

"Nach diesem kriege, beabsichtigt der Führer alle rassisch nicht wertvolle Elemente aus dem böhmischen Raum auszusiedlen und nach Osten zu verplanzen"

Edited by secesjonista

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ad Secesjonista ,

stary temat ponownie otwarłem , zapraszam do dyskusji .

To może dać ex equo i po kłopocie?

chciałbym , ale jak spojrzę na Aldiego to jakoś szlag mnie trafia , a przy Gruzinie jedynie cholera , obaj zasłużyli na dolne pokłady Tartaru .

Share this post


Link to post
Share on other sites
FSO   

Witam;

małe pytanie - czemu mamy rozpatrywać li tylko względem naszego narodu? Przecież nie jesteśmy pępkiem świata... A polityka Hitlera i Stalina miała zupełnie różne podstawy i cele. Patrząc względem Polaków - tak to Hitler jest tym gorszy, lecz w skali nieco większej niż nasze opłotki to niestety pozycja się zmienia.

pozdr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Witam;

małe pytanie - czemu mamy rozpatrywać li tylko względem naszego narodu? Przecież nie jesteśmy pępkiem świata... A polityka Hitlera i Stalina miała zupełnie różne podstawy i cele. Patrząc względem Polaków - tak to Hitler jest tym gorszy, lecz w skali nieco większej niż nasze opłotki to niestety pozycja się zmienia.

pozdr

Większość userow na forum , to Polacy i nic w tym dziwnego , ze sprawę tych dwóch zbrodniarzy z polskiej nie papuaskiej perspektywy widza .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nie wiadomo, który był gorszy Adolf Hitler odpowiadał za prześladowania żydów, cygan itp., ale także za getta, obozy koncentracyjne i pracy i rozstrzeliwanie cywilów i jeńców.

Józef Stalin odpowiadał za łagry, wielki głód na Ukrainie, i prześladowania ludności.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.