Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Jarpen Zigrin

Imiennik

Recommended Posts

w4w   

Opis imienia: DOMINIK

Imieniny obchodzi: 03.09, 05.12, 06.06, 07.06, 08.04, 08.08, 10.14, 11.05, 11.27, 12.20, 12.29,

Osobowość: Ten, co przychodzi

Charakter: 86 %

Promieniowanie: 82 %

Rezonans: 79 000 drgań/sek.

Kolor: Zielony

Główne cechy: Towarzyskość - Uczuciowość - Moral­ność - Pobudliwość

Totem roślinny: Platan

Totem zwierzęcy: Sikorka

Znak: Wodnik

TYP: Mamy tu do czynienia z dwoistym charakterem. Mogą nam się wydawać nieruchliwi i flegmatyczni, niczym platan, ale posiadają też bardziej dynamiczną stronę charakteru, jak sikorka.

PSYCHIKA: To ekstrawertycy, szeroko otwarci na świat zewnętrzny. Pragną, aby jak najwięcej ludzi skorzystało z ich wiedzy.

WOLA: Silna, choć trochę niezdecydowana, gdyż ma przeciwko sobie koalicję pobudliwości i reaktywności. Jesteśmy świadkami walki między tymi obozami, przejawiającej się bądź wahaniami, bądź nagłymi decyzjami.

POBUDLIWOŚĆ: Ogólnie biorąc, nie należy do naj­większych, ale jest podparta zdolnością reakcji, razem tworząc wybuchową mieszankę!

ZDOLNOŚĆ REAKCJI: Są raczej obiektywni, moż­na z nimi poruszać drażliwe tematy, bez obawy, że popadną w fanatyzm czy ironię. Nieświadomie pragną otaczać się ludźmi, na których mają wpływ.

AKTYWNOŚĆ: Doskonale czują się w dziedzinach, i które innym mogą wydawać się tajemnicze czy niejasne. Pociągają ich trochę dziwaczne zawody, jak: pisarz i science-fiction, archeolog, wykładowca niecodzien­nych teorii. Ponieważ mają doskonały refleks, mogą być wspaniałymi reporterami, dziennikarzami w radiu i czy telewizji.

INTUICJA: Silna, prawie kobieca. Mają też bardzo i żywą wyobraźnię. Nie należy im pozwalać na pogrąża­

i nie się w marzeniach.

INTELIGENCJA: Bardzo syntetyczna, ogarniają ca­łość problemu, natychmiast spostrzegając jego główne zarysy, nie wchodzą natomiast w szczegóły.

UCZUCIOWOŚĆ: Bardzo uczuciowi, potrzebują, a­by ich kochano i mówiono im o tym. Rodzice powinni uwzględniać potrzeby uczuciowe tych chłopców, ina­czej bardzo wcześnie będą szukali czułości gdzie in­dziej.

MORALNOŚĆ: Pragną dzielić poczucie obowiązku i odpowiedzialności z innymi, mającymi te same przekonania i zasady. Potrafią jednak oddalić się od towarzyszy, których postępowanie jest wątpliwe pod względem etycznym.

ZDROWIE: Często chwiejne. Grozi im odwapnienie kości, zwłaszcza po złamaniach. Uwaga na jelita i wyrostek robaczkowy.

ZMYSŁOWOŚĆ: Dla tych mężczyzn przyjemności są nierozerwalnie związane z towarzystwem. Lubią dobrze zjeść, ale tylko w gronie przyjaciół. Nigdy nie poszliby sami na przedstawienie. Ich charakter zawie­ra spory procent kobiecości, co odbija się na ich seksualności. Zadaniem rodziców jest jak najwcześniej­sze rozwijanie u nich cech męskich.

DYNAMIZM: Tu również odnajdujemy silną potrze­bę zespołowego realizowania przedsięwzięcia. Boleś­nie odczuwają niepowodzenia, cierpią, gdy nie są rozumiani.

TOWARZYSKOŚĆ: Są uroczymi, towarzyskimi lu­dźmi. Gdy się ożenią, nieraz ulegają dominacji rodzi­ny.

PODSUMOWANIE: Ten charakter przede wszyst­kim zrozumienia i miłości. Oczywiście, prag­ną również sukcesów, ale przede wszystkim potrzebu­je, by ktoś nań czekał, gdyż nie znosi samotności...

Co ciekawe część się zgadza, jednak podsumowanie całkowicie błędne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
nazaa   

Osobowość: Ta, co lata wysoko

Charakter: 96%

Promieniowanie: 95%

Rezonans: 88 000 drgań/sek.

Kolor: Zielony

Główne cechy: Wola - Pobudliwość - Zdolność reakcji

Totem roślinny: Tytoń

Totem zwierzęcy: Gołąb pocztowy

Znak: Waga

TYP: Na ogół należą do typu cholerycznego, o szybkich reakcjach. Są ruchliwe, nie mogą usiedzieć w miejscu. Wydaje im się, że mają coś do przekazania światu. Stąd podobieństwo do gołębia pocztowego.

PSYCHIKA: Nie są łatwe w pożyciu! Przechodzą szybko od szalonego podniecenia do głębokiej depresji. Bez przerwy trzeba się nimi zajmować, inaczej to one się wami zajmą... a to dużo gorsze! Właściwie są introwertyczkami, zapatrzonymi w swój wewnętrzny światek. Sprawiają wrażenie osób bardzo pewnych siebie, ale często są to pozory.

WOLA: Często przeradza się u nich w upór.

POBUDLIWOŚĆ: Silna, nieraz nawet zbyt silna. Trzeba dużego wysiłku, by je uspokoić, gdy się zdenerwują.

ZDOLNOŚĆ REAKCJI: Reagują przesadnie, pod wpływem nagłych impulsów.

AKTYWNOŚĆ: Może być "oszałamiająca", ale może też być blefem, służącym do zamaskowania pragnienia ucieczki. Rodzice powinni kontrolować sposób spędzania czasu tych dziewcząt, ale tak, by nie odniosły one wrażenia, że się je szpieguje.

INTUICJA: Obdarzone są zadziwiającą intuicją i znaczną siłą uwodzicielską, niepokojącą ruchliwością, nieuchwytne jak dym tytoniowy... Bywają nieco przesądne.

INTELIGENCJA: Mają umysł syntetyczny, wszystko nim ogarniają, wszystko rozumieją, ale często potykają się o jakiś drobiazg, którego nie lubią i który odrzucają. Mają średnio dobrą pamięć, ale są zachłannie ciekawe. Od młodości należy wpajać im dyscyplinę.

UCZUCIOWOŚĆ: Bardzo nierówna. Jednego dnia wielka miłość, drugiego ogromna rozpacz. Chętnie grają na uczuciach, aby manipulować otoczeniem. Lubią otaczać się przyjaciółmi, ale często ich zmieniają. Porażki doprowadzają je do rozpaczy, ale wkrótce się z niej otrząsają.

MORALNOŚĆ: Posiadają zmysł moralny, ale nieraz głoszone zasady nie znajdują potwierdzenia w działaniu. Pewien oportunizm moralny doprowadza je czasem do burzliwych przygód, ku zmartwieniu rodziców i mężów!

ZDROWIE: Na ogół dobre, ale często przez własną nieostrożność ulegają wypadkom. Uważać przy prowadzeniu samochodu! Częste złamania nóg. Dbać o nerki.

ZMYSŁOWOŚĆ: Również w tej dziedzinie nagłe decyzje, uniesienia, nieraz tłumione. Często występuje zbyt wielka rozbieżność między ich życiem na pełnych obrotach a inercją otaczających osób.

DYNAMIZM: Odpowiadają im zawody wymagające ruchliwości i żywotności: mogą być stewardesami dziennikarkami, przedstawicielkami handlowymi.

TOWARZYSKOŚĆ: Marzą o domu pełnym przyjaciół, pod warunkiem zmieniania, co pół roku domu i co tydzień przyjaciół!

PODSUMOWANIE: Te "gołębie pocztowe" wiodą ożywioną egzystencję i nieraz burzliwe życie rodzinne, ale trudno się nudzić w ich towarzystwie...

Wytłuściłam to, co by się zgadzało :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Albinos   

Opis imienia: SEBASTIAN

Imieniny obchodzi: 01.20, 02.08, 12.16,

Osobowość: Ten, co niesie życie

Charakter: 89 %

Promieniowanie: 91 %

Rezonans: 72 000 drgań/sek.

Kolor: Niebieski

Główne cechy: Wola 0 Zmysłowość - Zdrowie - Uczucio­wość

Totem roślinny: Kasztanowiec

Totem zwierzęcy: Łoś

Znak: Baran

TYP: Pasjonuje ich wszystko, co związane z życiem. Są bardzo aktywni, toteż trzeba im dawać możność samorealizacji. Najlepiej definiują ich słowa, które Romain Rolland włożył w usta swego bohatera, Jana-Krzysztofa, który umierając szepnął: "Kiedyś wrócę, by znów walczyć".

PSYCHIKA: Ekstrawertycy, otwarci na świat, ale jednocześnie zdolni do refleksji, gdy trzeba. Nie ulega­ją wpływom. Groźbami nie zmusi się ich do działania, trzeba umiejętnie ich zachęcić. Potrzebują zrozumienia i miłości, nawet jeśli sprawiają wrażenie nieprzystę­pnych.

WOLA: Związana z pragnieniem, aby być pierwszym ich wola wymaga publiczności, od niej zależy, i nieraz załamuje się, gdy jej zabraknie.

POBUDLIWOŚĆ: Zbyt silna i skierowana na nich samych. Z dużym trudem przychodzi im obiektywizm. Pomimo to są raczej altruistami.

INTELIGENCJA: Doskonała pamięć syntetyczna, która wszystko notuje i klasyfikuje.

UCZUCIOWOŚĆ: Miłość i nienawiść długo się w nich rodzą, ale zawsze są trwałe. Są zazdrośni.

MORALNOŚĆ: Posiadają zdolność panowania nad sobą i poczucie obowiązku, a także zmysł rodzinny. Są doskonałymi ojcami, stanowczymi i czułymi. Świetnie potrafią dobierać przyjaciół i są im wierni.

ZDROWIE: Doskonałe, powinni tylko unikać prze­ziębień. Ze względu na wątrobę należy wykluczyć nadużywanie jedzenia czy alkoholu. Uważać na papie­rosy!

ZDOLNOŚĆ REAKCJI: Nie są przekorni i dość łatwo dają się przekonać. Bardzo przeżywają niepowo­dzenia. Nie należy pozwalać im na rozpamiętywanie porażki, lecz podsunąć nowy sposób spojrzenia na to, do czego dążą.

AKTYWNOŚĆ: Bardzo pociągają ich zawody me­dyczne i para medyczne, są doskonałymi ginekolo­gami. Potrafią narzucić sobie dyscyplinę, konieczną w zawodach chirurga, odkrywcy, badacza, nauczycie­la.

INTUICJA: Są obdarzeni dużą intuicją i zadziwiają­cym węchem, a także wyczuciem psychologicznym. Bądźcie z nimi szczerzy!

ZMYSŁOWOŚĆ: Przez całe życie sprawia im kłopoty. Niczym ich totem, łoś, gotowi są walczyć na śmierć i życie o swą dominację seksualną. Wcześnie dojrzewa­ją. Uczucia opiekuńcze rozwijają się u nich równolegle do pragnienia agresji.

DYNAMIZM: Osiągają sukces dzięki pracy i szczęś­ciu. Wielką wagę ma dla nich problem wyboru zawo­du, powinien być trafny, gdyż inaczej mają trudności z przestawieniem się na inne tory.

TOWARZYSKOŚĆ: Mają co innego do roboty niż tracenie czasu na rozmowy.

PODSUMOWANIE: To podróżnicy. Przemierzają świat, aby chwycić sens istnienia, zrozumieć życie. Niech was nie dziwią pytania, zadawane przez nich wszystkiemu, co żyje. Chcą zrozumieć i po to żyją.

Zdecydowana większość się zgadza, a co... to już tajemnica :whistle: .

Share this post


Link to post
Share on other sites
darkelf   

Opis imienia: MACIEJ

Imieniny obchodzi: 01.30, 02.24, 05.14,

Osobowość: Ten, co niesie świat

Charakter: 90 %

Promieniowanie: 96 %

Rezonans: 107 000 drgań/ sek.

Kolor: Żółty

Główne cechy: Towarzyskość - Uczuciowość - Zmysło­wość - Zdrowie

Totem roślinny: Drzewo figowe

Totem zwierzęcy: Jaguar

Znak: Rak

TYP: Ludzie nerwowi, pobudliwi, bardzo szybko reagujący, jak jaguar, ich totem. Mają tajemniczą osobowość.

PSYCHIKA: Są zarazem introwertykami i ekstrawer­tykami. Ich życie wewnętrzne jest bogate i uporządko­wane, ale są również otwarci na świat i chętnie mieszają się do cudzych spraw, nie przez niezdrową ciekawość, ale by pomóc innym.

WOLA: Bardzo silna, często graniczy z uporem. Mogą stać się despotyczni.

POBUDLIWOŚĆ: Bardzo mocna, czasem powoduje dzikie wybuchy zarówno w domu rodzinnym, jak i w szkole czy w miejscu pracy.

ZDOLNOŚĆ REAKCJI: Nie chcą niczego burzyć, ale wolą budować na dziewiczych terenach. Porażki wy­wołują u nich, gniew.

AKTYWNOŚĆ: Jako uczniowie czy studenci nieraz podważają autorytet profesora, ale sami mogą zostać doskonałymi nauczycielami o rozwiniętym zmyśle pedagogicznym. Mogą także być politykami, psycho­logami, psychiatrami itd. Łatwo przystosowują się do sytuacji, pod warunkiem, że dzierżą drążek sterowni­czy w dłoni.

INTUICJA: Należałoby raczej powiedzieć: widzenie, gdyż obraz tego, co powinni zrobić, staje im przed oczami niczym fotografia, pozwalając działać precyzyj­nie i skutecznie.

INTELIGENCJA: Otwarta, analityczna. Bardzo cie­kawi. Pragnie za wszelką cenę wszystko poznać. W dzie­ciństwie trzeba dawać im książki, pozwalać na ogląda­nie telewizji i dyskusje z dorosłymi.

UCZUCIOWOŚĆ: Są bardzo wrażliwi, bronią niesłusznie atakowanych.

MORALNOŚĆ: Moralizatorzy, mają tendencję do ingerowania w cudze postępowanie w stylu: "Rób to, co ci mówię, nie rób tego, co ja robię!"

ZDROWIE: Nie obawiają się przemęczenia intelektu­alnego. Uwaga na wypadki, które mogą uszkodzić kościec! Słabe punkty: układ oddechowy, krążenie krwi.

ZMYSŁOWOŚĆ: Wcześnie rozpoczynają tę dziedzinę życia. Mają silne potrzeby seksualne, ale potrafią je opanować, gdy z powodów moralnych, politycznych, religijnych, oddają całą swą energię innej sprawie.

DYNAMIZM: Cechuje ich pewność siebie, która przerasta ich własną osobowość i sprawia na otoczeniu wrażenie, że mają jakąś misję do wypełnienia.

TOWARZYSKOŚĆ: Gdy mają komuś coś do powiedzenia, walą prosto z mostu. Rozmówcy są nieraz zaskoczeni. Powiedzmy, że trochę brak im dyploma­cji.

PODSUMOWANIE: Trzeba ich uważnie nadzorować w okresie młodzieńczym. Ale spróbujcie dogonić Jaguara.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ciekawy   

Opis imienia: DARIUSZ

Imieniny obchodzi: 12.19,

Osobowość: Ten, co niesie płomień

Charakter: 98%

Promieniowanie: 98%

Rezonans: 86 000 drgań/sek.

Kolor: Czerwony

Główne cechy: Wola - Dynamizm - Zmysłowość - Zdro­wie

Totem roślinny: Bukszpan

Totem zwierzęcy: Jeleń

Znak: Baran

TYP: Są to z pewnością ludzie o trudnym charakterze, jak wszyscy ci, którzy mają coś ważnego do zrobienia. Mogą znaleźć się na czele wielkich ruchów społecz­nych, albo też, ulegając swemu cholerycznemu charak­terowi - stracić kontakt z rzeczywistością.

PSYCHIKA: To ekstrawertycy, dla których liczy się tylko świat zewnętrzny. Nie dają się łatwo przekonać, przynajmniej od razu, gdyż po przemyśleniu waszych argumentów nieraz w duchu przyznają wam rację.

WOLA: Kiedy wbiją sobie coś do głowy, trudno ich od tego odwieść. Starannie opracowują plan bitwy, a w o­statniej chwili improwizują fortel, który zbije z tropu przeciwnika.

POBUDLIWOŚĆ: Służy do nadawania ich przemo­wom przekonywającej pasji.

ZDOLNOŚĆ REAKCJI: Urodzeni kontestatorzy. O­pór stanowi część ich systemu filozoficznego. Porażki nie przygnębiają ich, lecz pobudzają do zdwojenia wysiłków.

AKTYWNOŚĆ: Nie jest łatwo wpłynąć na ich wybór zawodu, gdyż mają na ten temat własne zdanie, nie znoszą rad i są przekonani, że zawsze w życiu sobie poradzą. Lubią zawody, w których coś się dzieje: mogą być lotnikami, politykami, piosenkarzami, spor­towcami... Nie znoszą skoszarowania i ogranicze­nia swobody. Posiadają wielki dar przystosowywania się.

INTUICJA: Żywa intuicja, której nieraz nadużywają, grając natchnionych czy wtajemniczonych.

INTELIGENCJA: Szybka, syntetyczna, pozwala im sprowadzać rzeczy i ludzi do właściwego wymiaru i natychmiast podejmować decyzję.

UCZUCIOWOŚĆ: Są zaborczy, nie po to, by posia­dać rzeczy i ludzi, ale by posługiwać się nimi jako pionkami w grze lub jako towarem do wymiany, gdyż są uparci i zdecydowani na wszystko, byle tylko osiągnąć wytyczony cel.

MORALNOŚĆ: Nie lubią cwaniactwa. Mają poczucie przyjaźni. Są gotowi poświęcić się dla idei, ale pod warunkiem, że inni też to zrobią.

ZDROWIE: Ostrożność nie jest ich mocną stroną, stąd możliwość wypadków. Powinni wystrzegać się środków pobudzających - czy to będzie alkohol, kawa czy narkotyki. Czułe punkty: system nerwowy, wątroba i oczy.

ZMYSŁOWOŚĆ: Bardzo silna, prowadzi do nader bezpośrednich - żeby nie powiedzieć "kawaleryjs­kich" metod postępowania typu: "Chcę, to biorę". Potrzebują podbojów, zarówno seksualnych, jak ser­cowych, co przysparza im wielu kłopotów.

DYNAMIZM: Gejzery o nieoczekiwanych wybu­chach, które sieją panikę w otoczeniu rodzinnym czy społeczno-zawodowym. Całkowicie pewni siebie, z diaboliczną zręcznością usiłują wywrzeć wrażenie na partnerze.

TOWARZYSKOŚĆ: Szeroko otwierają drzwi każde­mu, kto w nie zastuka, nawet jeśli szybko dadzą mu do zrozumienia, że wizyta trwa już za długo! Kochają rodzinę, ognisko domowe służy im za odskocznię do nowych przygód.

PODSUMOWANIE: "Synowie burzy". Kłopotliwi, ale interesujący. Despotyczni, ale inteligentni. Uwo­dzicielscy i niebezpieczni.

Oj - brzuch mnie boli od śmiechu :D - szczególnie rozbawiła mnie ta "kawaleryjskość" - kto to wymyślił ??? :roll: :D

pzdr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tofik   

Opis imienia: KRZYSZTOF

Imieniny obchodzi: 07.25,

Osobowość: Ten, co niesie życie

Charakter: 89 %

Promieniowanie: 91 %

Rezonans: 72 000 drgań/sek.

Kolor: Niebieski

Główne cechy: Wola 0 Zmysłowość - Zdrowie - Uczucio­wość

Totem roślinny: Kasztanowiec

Totem zwierzęcy: Łoś

Znak: Baran

TYP: Pasjonuje ich wszystko, co związane z życiem. Są bardzo aktywni, toteż trzeba im dawać możność samorealizacji. Najlepiej definiują ich słowa, które Romain Rolland włożył w usta swego bohatera, Jana-Krzysztofa, który umierając szepnął: "Kiedyś wrócę, by znów walczyć".

PSYCHIKA: Ekstrawertycy, otwarci na świat, ale jednocześnie zdolni do refleksji, gdy trzeba. Nie ulega­ją wpływom. Groźbami nie zmusi się ich do działania, trzeba umiejętnie ich zachęcić. Potrzebują zrozumienia i miłości, nawet jeśli sprawiają wrażenie nieprzystę­pnych.

WOLA: Związana z pragnieniem, aby być pierwszym ich wola wymaga publiczności, od niej zależy, i nieraz załamuje się, gdy jej zabraknie.

POBUDLIWOŚĆ: Zbyt silna i skierowana na nich samych. Z dużym trudem przychodzi im obiektywizm. Pomimo to są raczej altruistami.

INTELIGENCJA: Doskonała pamięć syntetyczna, która wszystko notuje i klasyfikuje.

UCZUCIOWOŚĆ: Miłość i nienawiść długo się w nich rodzą, ale zawsze są trwałe. Są zazdrośni.

MORALNOŚĆ: Posiadają zdolność panowania nad sobą i poczucie obowiązku, a także zmysł rodzinny. Są doskonałymi ojcami, stanowczymi i czułymi. Świetnie potrafią dobierać przyjaciół i są im wierni.

ZDROWIE: Doskonałe, powinni tylko unikać prze­ziębień. Ze względu na wątrobę należy wykluczyć nadużywanie jedzenia czy alkoholu. Uważać na papie­rosy!

ZDOLNOŚĆ REAKCJI: Nie są przekorni i dość łatwo dają się przekonać. Bardzo przeżywają niepowo­dzenia. Nie należy pozwalać im na rozpamiętywanie porażki, lecz podsunąć nowy sposób spojrzenia na to, do czego dążą.

AKTYWNOŚĆ: Bardzo pociągają ich zawody me­dyczne i para medyczne, są doskonałymi ginekolo­gami. Potrafią narzucić sobie dyscyplinę, konieczną w zawodach chirurga, odkrywcy, badacza, nauczycie­la.

INTUICJA: Są obdarzeni dużą intuicją i zadziwiają­cym węchem, a także wyczuciem psychologicznym. Bądźcie z nimi szczerzy!

ZMYSŁOWOŚĆ: Przez całe życie sprawia im kłopoty. Niczym ich totem, łoś, gotowi są walczyć na śmierć i życie o swą dominację seksualną. Wcześnie dojrzewa­ją. Uczucia opiekuńcze rozwijają się u nich równolegle do pragnienia agresji.

DYNAMIZM: Osiągają sukces dzięki pracy i szczęś­ciu. Wielką wagę ma dla nich problem wyboru zawo­du, powinien być trafny, gdyż inaczej mają trudności z przestawieniem się na inne tory.

TOWARZYSKOŚĆ: Mają co innego do roboty niż tracenie czasu na rozmowy.

PODSUMOWANIE: To podróżnicy. Przemierzają świat, aby chwycić sens istnienia, zrozumieć życie. Niech was nie dziwią pytania, zadawane przez nich wszystkiemu, co żyje. Chcą zrozumieć i po to żyją.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Opis imienia: KAROLINA

Imieniny obchodzi: 05.09, 07.05, 07.18, 11.18,

Osobowość: Ta, co niesie wino życia

Charakter: 86 %

Promieniowanie: 88 %

Rezonans: 83 000 drgań/sek.

Kolor: Czerwony. Główne cechy: Towarzyskość - Uczciwość - Intuicja - Zdrowie

Totem roślinny: Winorośl

Totem zwierzęcy: Renifer

Znak: Waga.

TYP: Uwodzicielskie kobiety pełne majestatu i wdzięku. Są skryte, trochę nieśmiałe. Jak ich totem winorośl, potrzebują oparcia, by w pełni rozkwitnąć. Szczęśliwe małżeństwo albo interesujący zawód będą dla nich motorem działania.

PSYCHIKA: Unikają kontaktu ze światem z tłumem są trochę dzikie, jak ich totem - renifer. Mają arystokratyczne maniery i nie lubią ludowych rozrywek, zabaw, jarmarków.

WOLA:. Robią wszystko, aby nie ujawnić swej woli. Ale ona istnieje i w odpowiednim czasie potrafią ją okazać.

POBUDLIWOŚĆ: Zbyt silna w stosunku do zdolności reakcji. Co dziwne, nadmierna pobudliwość przejawia się pozornym chłodem.

ZDOLNOŚĆ REAKCJI: Aby nie pokazać po sobie, że dana sytuacja wstrząsa nimi lub je wzrusza, wyhamowują reakcję do tego stopnia, że mogą się wydawać nieczułe i obojętne.

AKTYWNOŚĆ: Nie lubią się uczyć, robią to jedynie z obowiązku. W momencie wyboru zawodu otwierają się przed nimi dwie drogi: albo wybrać ognisko domowe: wówczas będą doskonałymi gospodyniami i idealny­mi matkami, albo zrezygnować w większym czy mniej­szym stopniu z życia rodzinnego i poświęcić się tak absorbującym zawodom, jak zawód adwokata, psy­chiatry, stewardesy itp.

INTUICJA: Posiadają dar przewidywania wielkich etapów w swym życiu.

INTELIGENCJA: Żywa, syntetyczna. Mają doskona­łą pamięć, są średnio ciekawe.

UCZUCIOWOŚĆ: Gdy się do kogoś przywiązują, to na długo, albo nawet na zawsze. Dlatego wykazują wiele ostrożności i rezerwy przy wyborze. Nieraz przez długie lata czekają na księcia z bajki.

MORALNOŚĆ: Nie wygłaszają moralizatorskich mów, nie robią wyrzutów, ich zachowanie cechuje godność, wierność, poszanowanie przyjętych zobo­wiązań. Przywiązują dużą wagę do przyjaźni, zarówno z mężczyznami, jak i z kobietami. Ciężko przeżywają zdradę lub porzucenie, gdyż są wrażliwe na porażki, zwłaszcza uczuciowe.

ZDROWIE: Doskonałe. Nigdy się nie skarżą, są odporne na zmęczenie. Jedyne słabe punkty: układ wydzielania wewnętrznego i krew.

ZMYSŁOWOŚĆ: Są pełne rezerwy, co nie wyklucza porywów zmysłowych, gdy znajdą idealnego partne­ra.

DYNAMIZM: Trzeba wiele taktu i zarazem stanow­czości, aby rozwinąć u tych dziewcząt dynamizm. Uważają, że wszelkie próby narzucenia komuś swego punktu widzenia albo swej osoby są chamstwem. Powinny uświadomić sobie własną wartość.

TOWARZYSKOŚĆ: Potrafią przezwyciężyć najwięk­sze życiowe trudności. Rodzice powinni dbać, by miały jak najbliższy kontakt z życiem społeczeństwa.

PODSUMOWANIE: Trzeba dobrzeje poznać, by ich nie zranić, czy nie dotknąć. Nie lubią wyjaśniać zawiłości swego charakteru, pragną by książę z bajki zrozumiał je w pół słowa...

Bardzo dużo rzeczy się zgadza - nawet większość

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nautilos   

PIOTR

Imieniny obchodzi: 01.18, 02.21, 04.28, 05.19, 06.02, 06.29, 07.30, 08.01, 09.09, 09.11, 12.21, 12.25,

Osobowość: Człowiek serca

Charakter: 96 %

Promieniowanie: 98 %

Rezonans: 114 000 drgań/sek.

Kolor: Żółty

Główne cechy: Intuicja - Dynamizm - Zdolność reakcji - Uczuciowość

Totem roślinny: Dąb

Totem zwierzęcy: Baran

Znak: Baran

TYP: To nerwowi cholerycy, stale w stanie wrzenia. Są niezależni, wojowniczy, robią zawsze po swojemu. Niełatwo jest z nimi postępować.

PSYCHIKA: Ma cechy diamentu. Z daleka wabi strumieniem barw, z bliska ukazuje mnogość płasz­czyzn, która zbija z tropu.

WOLA: Chwiejna. Raz przechodzi w upór, raz jest związana z wyobraźnią, to znów odgrywają ludzi o silnej woli.

POBUDLIWOŚĆ: Duża pobudliwość w połączeniu z wybuchowym aspektem ich charakteru powoduje wiele kłopotów. Wtedy chcieliby tylko jednego: uciec i rozpocząć wszystko od nowa gdzie indziej. To mężczyźni, którzy zawsze pragną "rozpoczynać od zera". Dają się przekonać, ale nie od razu. Pozwólcie im pomyśleć, a przetrawią wasze argumenty i w końcu przyjmą wasz punkt widzenia.

ZDOLNOŚĆ REAKCJI: Albo jest się "baranem", albo nie! Przejawiają skłonność do ostrych ataków i agresji. Są bardzo wrażliwi na niepowodzenia. Znie­chęcenie nie trwa długo, ale jest iście teatralne!

AKTYWNOŚĆ: Podejmują się wielu rzeczy naraz i potem zapominają o nich. W ich działaniu brakuje ciągłości. Pracują zrywami. Są niezdyscyplinowanymi marzycielami, ciekawymi, ale nieuważnymi. Posiadają wielkie zdolności, ale są leniwi. Nie są uzdolnieni do prac manualnych. Mogą raczej być aktorami, błyskot­liwymi intelektualistami, pisarzami, dziennikarzami.

INTUICJA: Cóż za intuicja! To urodzeni jasnowidze!

INTELIGENCJA: Zazwyczaj są inteligentni, ale nie­równi: jednego dnia wybitni, drugiego rozczarowują. Wyobraźnia góruje u nich nad racjonalizmem. Są wspaniałymi gawędziarzami, ale trzeba wymagać, by te dzieci trzymały się jak najbliżej prawdy, gdyż nie mają wyczucia granicy między kłamstwem a koloryzo­waniem.

UCZUCIOWOŚĆ: Odczuwają głód czułości i miłości. Ale trzeba umieć okazywać im uczucia. Jeśli się je im narzuca, uciekają. Jeśli się ich odmawia, również uciekają i blokują się.

MORALNOŚĆ: Ich poszanowanie zobowiązań i wier­ność nie zawsze dorównuje chęciom.

ZDROWIE: Doskonałe, posiadają wielką odporność. Słabe punkty: kości i oczy. Powinni wystrzegać się środków pobudzających, gdyż przy ich kompleksie ucieczki mogliby popaść w lekomanię...

ZMYSŁOWOŚĆ: Wybujała wyobraźnia w połączeniu z silnym seksualizmem komplikuje im życie. Nigdy nie są pewni, czy naprawdę przeżywają miłość, czy też marzą o niej. Stąd liczne zahamowania uczuciowe. Mają wiele uroku, bardzo podobają się kobietom.

DYNAMIZM: Nieraz graniczący z szaleństwem. Cza­sem urządzają prawdziwy "cyrk". Ale tylko wtedy, gdy ich to bawi. Jeśli nie, popadają w obojętność albo grają nieśmiałych.

TOWARZYSKOŚĆ: Zależy od ich widzimisię. Gdy chcą się popisać, sypią jak z rękawa dowcipami, aluzjami, powiedzonkami. Gdy z kolei zamykają się w sobie, z rozmysłem bojkotują towarzystwo.

PODSUMOWANIE: Jeśli podlegają surowej dyscyp­linie i uczestniczą w ustabilizowanym życiu rodzin­nym, mają ogromne możliwości. Jeśli zaś zaczną fruwać z kwiatka na kwiatek, nie będzie łatwo ich złapać!

Nie wszystko ,ale wg. mnie dużo rzeczy się zgadza , choć nie wiem na ile jest to realna ocena a na ile wyobrażenie o sobie .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kubag   

Opis imienia: JAKUB

Imieniny obchodzi: 04.03, 05.06, 06.01, 07.25, 08.06, 10.21,

Osobowość: Ten, co jeździ konno

Charakter: 93 %

Promieniowanie: 96%

Rezonans: 93 000 drgań/sek.

Kolor: Niebieski

Główne cechy: Intuicja-Intelekt- Towarzyskość - Uczu­ciowość

Totem roślinny: Pokrzywa

Totem zwierzęcy: Koń

Znak: Rak

TYP: Na ogół są to ludzie aktywni i ruchliwi. Inaczej mówiąc, mężczyźni-strzały, posłańcy, a że ich totemem jest koń, łatwo pojąć, że jest to jedno z najbardziej dynamicznych imion. Ale nie zawsze są łatwi w obejściu, niczym ich totem roślinny - pokrzywa.

PSYCHIKA: Do dobrego samopoczucia potrzebują uczestnictwa w życiu świata - muszą do wszystkiego się mieszać, doradzać, wybierać, zmieniać, inaczej czują się niepotrzebni, a więc nieszczęśliwi. Ich słabym punktem jest duma, pragnienie imponowania i zyski­wania aprobaty.

WOLA: Aby być w pełni skuteczna, wymaga poparcia ze strony pobudliwości i aktywności.

POBUDLIWOŚĆ: Wielka. Nieraz uciekają, zanim stwierdzą, jakiej natury niebezpieczeństwo im zagraża. Ich przyjaźń jest nietrwała, nie lubią zbyt długo oglądać tych samych twarzy. A że do tego są egocent­rykami, nie jest łatwo być ich przyjacielem.

ZDOLNOŚĆ REAKCJI: Na szczęście zrównoważo­na. Wnosi spokojniejszą nutę do osobowości tych uroczych koników, pozwalając na ujeżdżenie ich.

AKTYWNOŚĆ: Zależna od umiłowania zawodu. Jeśli go nie lubią, będą zmieniać go, dopóki nie znajdą swej namiętności. Marzą o zajmowaniu się spektaklami: śpiewaniu, tańcu, pasjonują ich zawody artystyczne i związane z modą. Lubią podróże i zmia­ny.

INTUICJA: Nadmierna, powoduje u tych chłopców nadwrażliwość, która oddala ich od ojca i przybliża do matki.

INTELIGENCJA: Wyjątkowa, zaskakująca szybkoś­cią rozumienia; zarazem analityczna i syntetyczna, pozwala im na wszelkie operacje myślowe.

UCZUCIOWOŚĆ: Są bardzo zaborczy. Rodzice po­winni dbać o to, by życie tych chłopców nie było podporządkowane jedynie kaprysom ich uczucio­wości.

MORALNOŚĆ: Ich wrodzony egoizm powoduje, że osądzają wydarzenia z własnego punktu widzenia, zabarwionego hedonizmem, i chętnie za cel życia postawiliby poszukiwanie przyjemności.

ZDROWIE: Powinno być doskonałe, ale wciąż spra­wia Im drobne kłopoty. Szybko się męczą, są podatni na przemęczenie umysłowe. Powinni często sprawdzać ciśnienie krwi. Mają tendencję do tycia. Słaby punkt: oczy.

ZMYSŁOWOŚĆ: Stwarza trochę problemów, gdyż ich charakter cechuje pewna chwiejność, z którą trzeba walczyć. Od najmłodszych lat należy rozwijać w nich cechy męskie za pomocą sportu i racjonalnego trybu życia, i nie pozwalać im na popadanie w niebezpieczny narcyzm.

DYNAMIZM: Ma w sobie coś z ekshibicjonizmu, popycha Ich niekiedy do robienia z siebie widowiska i do tysiąca ekstrawagancji, nie zawsze w dobrym guście. Brakuje im obiektywizmu, bywają nawet nie­sprawiedliwi, tak dalece pewni są swej racji.

TOWARZYSKOŚĆ: Mają wszelkie dane ku temu, by być uroczymi ludźmi, nawet jeśli nieraz ten urok jest trochę mglisty. Lubią wystawne przyjęcia, oryginalne dama, plotki i obmawianie.

PODSUMOWANIE: Nie należy za bardzo zwracać uwagi na to, co mówią i co robią, trzeba natomiast dawać im odczuć, że nie powinni zawsze "odgrywać ważniaków"!

Z 50% by się sprawdziło aczkolwiek to tak jak z horoskopem bądź wróżbą moim zdaniem te moje 50% to przypadek i zbieg okolicznośąci

Share this post


Link to post
Share on other sites
Granat   

Opis imienia: ADAM

Imieniny obchodzi: 12.24,

Osobowość: Ten, co osądza

Charakter: 98 %

Promieniowanie: 97 %

Rezonans: 114 000 drgań/sek.

Kolor: Czerwony

Główne cechy: Wola - Aktywność - Zmysłowość - Zdro­wie

Totem roślinny: Wiąz

Totem zwierzęcy: Tygrys

Znak: Panna

TYP: Mają silną skłonność do zamykania się w sobie i osądzania innych z pewną surowością. Są bar­dzo subiektywni, rzadko próbują postawić się na czyimś miejscu. Nie można dopuścić, by ci chłopcy stali się niebezpiecznymi tyranami, jak ich totem tygrys.

PSYCHIKA: Kierują się logiką, stąd charakterystyczna sztywność zachowań i sądów oraz całkowity brak dyplomacji. Ich ulubione powiedzenie to " Wóz albo przewóz". Ich czułym punktem jest duma i można wszystko osiągnąć, zręcznie wykorzystując ich prag­nienie bycia najlepszymi.

WOLA: Despotyczna! Brak słów, by ją określić!

POBUDLIWOŚĆ: Jest słaba, ale nadaje temu typowi charakteru ludzkie ciepło.

ZDOLNOŚĆ REAKCJI: Z pozoru choleryczna, ale zawsze dobrze kontrolowana. W ich życiu wielką rolę odgrywa przyjaźń. Inteligentnie dobierają przyjaciół i są im bardzo oddani. Są jednak bardzo zaborczy i nie wyobrażają sobie przyjaźni czy miłości, w której partner nie byłby podporządkowany. Są bardzo czuli na porażki, które urażają ich dumę.

AKTYWNOŚĆ: Z łatwością biją wszelkie rekor­dy. Już jako dzieci są zdyscyplinowani i wyma­gają tej dyscypliny zarówno od innych, jak i od siebie samych. Pracują w określonym celu, a nie dla przyjemności niespodziewanych odkryć. Lubią studia medyczne, pociąga ich także wojsko i zawody handlowe.

INTUICJA: Przejawiają pewną nieufność wobec intu­icji, jednakże mniej czy bardziej świadomie słuchają wewnętrznych głosów.

INTELIGENCJA: Żywa, chłodna, analityczna. Bada składowe elementy sytuacji i wyważa je.

UCZUCIOWOŚĆ: Duża, nawet jeśli objawiają ją z wielką rezerwą. Mają bezlitosną pamięć, zwłasz­cza w dziedzinie uczuć. Nie zapominają ani o tym, co im zrobiono dobrego, ani o wyrządzonych krzyw­dach.

MORALNOŚĆ: Jedna z ich najważniejszych cech. Przy nich nie ma żartów z normami postępowania.

ZDROWIE: Ogromna żywotność! Ich współpracow­nicy stracą zdrowie, a żony muszą mocno się trzymać. Są zdrowi i odporni na choroby. Powinni jednak uważać na układ krążenia i serce.

ZMYSŁOWOŚĆ: Żywa, przedwcześnie rozwinięta. Cechuje ich silna męskość. Natomiast zupełnie nie znają się na psychologii kobiet. Zamiast próbować przekonywać i uwodzić, wykazują maniery jaskiniow­ców...

DYNAMIZM: Nie wymaga komentarzy!

TOWARZYSKOŚĆ: To ich słaba strona. Ich brak dyplomacji i przemądrzały ton mogą budzić niechęć. Rodzice nie powinni pozwalać tym dzieciom na nie­grzeczne czy lekceważące uwagi, ale wpajać im szacu­nek wobec innych.

PODSUMOWANIE: Nie róbmy z nich "wielkich złych wilków", gdyż to sprawiłoby im zbyt wielką przyjemność, a otoczenie wpędziłoby w kompleksy niższości. Nie zapominajcie, że od ich najmłodszych lat trzeba stawiać im opór. Potem będzie to trudne... albo wręcz niemożliwe!

Ło Jezu, wiekszosc sie nie zgadza :/ Ja brak dyplomacji ? Wolne żarty! Jakoś nie mam pragnienia władzy... Medycyna, wojsko, handel ? To nie dla mnie :wink: 80%-90% to brednie :P

Share this post


Link to post
Share on other sites
jachu   

Opis imienia: MARCIN

Imieniny obchodzi: 03.06, 04.13, 07.01, 07.19, 10.24, 11.03, 11.11, 12.07,

Osobowość: Niespokojny mężczyzna

Charakter: 88 %

Promieniowanie: 83 %

Rezonans: 85 000 drgań/sek.

Kolor: Żółty

Główne cechy: Moralność- Intelekt-Zmysłowość- Intuicja

Totem roślinny: Por

Totem zwierzęcy: Antylopa

Znak: Koziorożec

TYP: Ich totemem jest antylopa - zawsze pełna lęku, napięta, gotowa do ucieczki. Ten niepokój kształtuje ich charakter .

PSYCHIKA: Introwertycy ze skłonnością do zamykania się w sobie. Trzeba dbać o to, by dzieci o tym imieniu nie traciły kontaktu z rzeczywistością i bez obawy stawiały jej czoła. Są bardzo ciekawi, nieraz zbyt ciekawi, co stawia ich w trudnych sytuacjach. Brak im pewności siebie. Jeśli od dzieciństwa nie zwróci się na to uwagi, mogą stać się bardzo nieśmiali.

WOLA: Bardzo mierna. Brak równowagi między dużą aktywnością a słabą wolą powoduje uczucie braku równowagi.

POBUDLIWOŚĆ: Za duża, jak na mężczyznę. Trzeba wcześnie wpoić im przekonanie, że mężczyzna nie powinien kierować się emocjami, ale rozumnymi decyzjami.

ZDOLNOŚĆ REAKCJI: Nie dorównuje pobudliwości, co również jest źródłem dyskomfortu psychicznego. Wielka wrażliwość na porażki, połączona z pragnieniem ucieczki.

AKTYWNOŚĆ: Znacznie bardziej uwarunkowana emocjami niż wolą. Tych mężczyzn pociągają zawody łączące intelekt ze zdolnościami manualnymi. Mogą wybrać zawód adwokata, dziennikarza, nauczyciela, albo też hodowcy, sklepikarza, rzemieślnika.

INTUICJA: Żywa, oddaje im wielkie usługi.

INTELIGENCJA: Bardzo analityczna, pedantyczna. Duża pobudliwość nieraz powoduje u nich trudności z wyrażeniem myśli.

UCZUCIOWOŚĆ: Często obawiają się, że zbyt wielkie uczucie sprowadzi ich do stanu niewolnictwa. Są niezależni, jako dzieci nie lubią całusów i uścisków.

MORALNOŚĆ: Nie lubią dwuznacznych czy wątpliwych sytuacji. W nic nie wierzą, póki nie zrozumieją dokładnie, czego się po nich oczekuje i co się im proponuje.

ZDROWIE: Na ogół doskonałe, ale muszą unikać przemęczenia umysłowego. Mają natomiast dużą odporność na zmęczenie. Potrzebują dużo snu, spokoju, rozsądnej diety. Są wrażliwi na choroby wirusowe, a ich słabym punktem jest system nerwowy.

ZMYSŁOWOŚĆ: Doceniają przyjemności życia. Zmysłowość jest u nich na ogół silniejsza od uczuciowości, stąd dążą do odrzucenia uczuć, aby uniknąć moralnego zaangażowania w stosunku do partnerki.

DYNAMIZM: Wyraźna różnica między aktywnością a dynamizmem. Mówiąc potocznie, kręcą się za własnym ogonem.

TOWARZYSKOŚĆ: Bardzo towarzyscy, ale niestali. To chętnie przyjmują gości, to chcieliby żyć samotnie na środku Pacyfiku. Lubią życie rodzinne, pod warunkiem, że rodzina nie jest despotyczna. Mają dużo szczęścia, ale nie umieją go wykorzystać.

PODSUMOWANIE: Trudno przeszkodzić naszej antylopie w ucieczce, ale nauczmy ją chociaż w biegu zastanawiać się nad sytuacją.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Avaritia   

[glow=green:83cb2d1997]URSZULA[/glow:83cb2d1997]

Imieniny obchodzi: 05.29, 10.21,

Osobowość: Ta, co posiada siłę

Charakter: 88 %

Promieniowanie: 85 %

Rezonans: 108 000 drgań/sek.

Kolor: Niebieski

Główne cechy: Wola - Aktywność - Dynamizm - Zdrowie

Totem roślinny: Tulipan

Totem zwierzęcy: Skowronek

Znak: Strzelec

TYP: Kobiety silnej jak siły przyrody. Może mają nieco męski charakter, ale potrafią działać skutecznie. star­tują jak strzała, albo jak skowronek, ich totem. Są choleryczkami i lepiej ich nie drażnić.

PSYCHIKA: Lubią kontakty z otoczeniem, ale nie ulegają wcale wpływom. Ich charakter dojrzewa bar­dzo wcześnie, przez co skraca się czas beztroskiej młodości. Są zaborcze i przekorne.

WOLA: Despotyczna zarówno dla nich samych, jak i dla otoczenia. Nieraz chciałoby się, aby była bardziej ludzka.

POBUDLIWOŚĆ: Czasem powoduje u nich niepokój, mogący zepsuć najpiękniejsze osiągnięcia.

ZDOLNOŚĆ REAKCJI: Te kobiety odpowiadają na wszelkie ataki w sposób, który może zbić z tropu. Mężowie muszą się do tego przyzwyczaić... i rodzice również!

AKTYWNOŚĆ: Jest dla nich celem życia. Na ogół są pilnymi uczennicami. Gdy postawiły sobie jakiś cel, zrobią wszystko, by go osiągnąć. Zostają lekarkami, farmaceutkami, profesorkami nauk ścisłych lub języ­ków obcych, dyrektorkami, rolniczkami, pielęgniarka­mi a nawet właścicielkami baru. W każdym razie pragną rządzić.

INTUICJA: Nie chcą o niej słyszeć. Intuicja jest dla nich rezygnacją z inteligencji i kartezjańskiego umys­łu.

UCZUCIOWOŚĆ: Nie są wylewne, a raczej nieufne: obserwują, czekając, aż inni zrobią pierwszy krok.

MORALNOŚĆ: Ich własna moralność zależy od moralności społeczeństwa, czy warstwy, do której należą. Przyjmując moralność innych czują się mniej samotne...

ZDROWIE: Lekka skłonność do tycia. Powinny więc dbać o dietę. Zalecane spacery, pływanie, życie na wsi, ale wakacje nad morzem, gdyż potrzebują jodu. Słabe punkty: narządy rodne i żołądek.

ZMYSŁOWOŚĆ: To dla nich przede wszystkim łakom­stwo: dobrze zjeść, chrupać słodycze, czekoladki. Wobec mężczyzn wykazują pewną agresywność. Nie­raz biorą w ręce ster rządów w rodzinie. W dzieciństwie bardziej lgną do ojca, niż do matki. Gdy dorosną, nie ulegają łatwo popędowi seksualnemu i kierują się raczej wyrachowaniem. Przywiązują dużą wagę do małżeństwa, które jest dla nich sposobem awansu społecznego. Nie ufają innym kobietom:

DYNAMIZM: Traktują jako przeciwników - albo i wrogów - wszystkich współzawodniczących z nimi w działaniu. Ale jeśli trzeba wykroczyć poza stadium agresji i współdziałać z innymi, to...

TOWARZYSKOŚĆ: Są towarzyskie, dopóki to nie szkodzi ich interesom. Cechuje je żądza posiadania, gromadzenia bogactw.

PODSUMOWANIE: Tak, te kobiety nie są istotami łatwymi w pożyciu, ale posiadają taką wolę robienia wszystkiego dobrze, odnoszenia sukcesów, że należy chylić przed nimi czoła. To zresztą robią niektórzy mężowie... jednocześnie biorąc nogi za pas!

Cóż... obawiam się, że większość się zgadza.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gnome   

Osobowość: Człowiek serca

Charakter: 96 %

Promieniowanie: 98 %

Rezonans: 114 000 drgań/sek.

Kolor: Żółty

Główne cechy: Intuicja - Dynamizm - Zdolność reakcji - Uczuciowość

Totem roślinny: Dąb

Totem zwierzęcy: Baran

Znak: Baran

TYP: To nerwowi cholerycy, stale w stanie wrzenia. Są niezależni, wojowniczy, robią zawsze po swojemu. Niełatwo jest z nimi postępować.

PSYCHIKA: Ma cechy diamentu. Z daleka wabi strumieniem barw, z bliska ukazuje mnogość płasz­czyzn, która zbija z tropu.

WOLA: Chwiejna. Raz przechodzi w upór, raz jest związana z wyobraźnią, to znów odgrywają ludzi o silnej woli.

POBUDLIWOŚĆ: Duża pobudliwość w połączeniu z wybuchowym aspektem ich charakteru powoduje wiele kłopotów. Wtedy chcieliby tylko jednego: uciec i rozpocząć wszystko od nowa gdzie indziej. To mężczyźni, którzy zawsze pragną "rozpoczynać od zera". Dają się przekonać, ale nie od razu. Pozwólcie im pomyśleć, a przetrawią wasze argumenty i w końcu przyjmą wasz punkt widzenia.

ZDOLNOŚĆ REAKCJI: Albo jest się "baranem", albo nie! Przejawiają skłonność do ostrych ataków i agresji. Są bardzo wrażliwi na niepowodzenia. Znie­chęcenie nie trwa długo, ale jest iście teatralne!

AKTYWNOŚĆ: Podejmują się wielu rzeczy naraz i potem zapominają o nich. W ich działaniu brakuje ciągłości. Pracują zrywami. Są niezdyscyplinowanymi marzycielami, ciekawymi, ale nieuważnymi. Posiadają wielkie zdolności, ale są leniwi. Nie są uzdolnieni do prac manualnych. Mogą raczej być aktorami, błyskot­liwymi intelektualistami, pisarzami, dziennikarzami.

INTUICJA: Cóż za intuicja! To urodzeni jasnowidze!

INTELIGENCJA: Zazwyczaj są inteligentni, ale nie­równi: jednego dnia wybitni, drugiego rozczarowują. Wyobraźnia góruje u nich nad racjonalizmem. Są wspaniałymi gawędziarzami, ale trzeba wymagać, by te dzieci trzymały się jak najbliżej prawdy, gdyż nie mają wyczucia granicy między kłamstwem a koloryzo­waniem.

UCZUCIOWOŚĆ: Odczuwają głód czułości i miłości. Ale trzeba umieć okazywać im uczucia. Jeśli się je im narzuca, uciekają. Jeśli się ich odmawia, również uciekają i blokują się.

MORALNOŚĆ: Ich poszanowanie zobowiązań i wier­ność nie zawsze dorównuje chęciom.

ZDROWIE: Doskonałe, posiadają wielką odporność. Słabe punkty: kości i oczy. Powinni wystrzegać się środków pobudzających, gdyż przy ich kompleksie ucieczki mogliby popaść w lekomanię...

ZMYSŁOWOŚĆ: Wybujała wyobraźnia w połączeniu z silnym seksualizmem komplikuje im życie. Nigdy nie są pewni, czy naprawdę przeżywają miłość, czy też marzą o niej. Stąd liczne zahamowania uczuciowe. Mają wiele uroku, bardzo podobają się kobietom.

DYNAMIZM: Nieraz graniczący z szaleństwem. Cza­sem urządzają prawdziwy "cyrk". Ale tylko wtedy, gdy ich to bawi. Jeśli nie, popadają w obojętność albo grają nieśmiałych.

TOWARZYSKOŚĆ: Zależy od ich widzimisię. Gdy chcą się popisać, sypią jak z rękawa dowcipami, aluzjami, powiedzonkami. Gdy z kolei zamykają się w sobie, z rozmysłem bojkotują towarzystwo.

PODSUMOWANIE: Jeśli podlegają surowej dyscyp­linie i uczestniczą w ustabilizowanym życiu rodzin­nym, mają ogromne możliwości. Jeśli zaś zaczną fruwać z kwiatka na kwiatek, nie będzie łatwo ich złapać!

Tia, zgadza się w pełni, prawdziwy baran ze mnie (i nie chodzi tu bynajmniej o znak zodiaku :mrgreen: ).

Share this post


Link to post
Share on other sites
piterzx   

Witam,

To Kolega również Piotr :?: Miło poznać imiennika ;P

Jako, że już dwukrotnie było kopiowane, nie będę trzeci raz powtarzał posta... Jednakże u mnie nie wszystko się zgadza, choć w pewnych aspektach bywa tak, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia :arrow:

Pozdrawiam ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gnome   
To Kolega również Piotr :?: Miło poznać imiennika ;P

No nie całkiem, najwidoczniej mają małą bazę "danych" o imionach :razz:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.