Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Tomasz N

Czy pomoc unijna naprawdę pomaga ?

Recommended Posts

gregski   
Wam tam na Pomorzu przydałoby się zrobić porządne plany tego co jest położone pod ziemią bo z tego co zauważyłem to częściej stan faktyczny z planami się nie zgadza niż zgadza :P

Myślisz, ze tylko na Pomorzu?

Gdy budowałem dom i kładli mi instalacje zwróciłem uwagę, że robią to niezgodnie z planem.

W odpowiedzi usłyszałem:

Eeeee! Paaaanie!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Furiusz   

Z moich doświadczeń wynika, że u was jest najgorzej, choć pewnie podobnie sprawa ma się na Śląsku. Sporo starych przedwojennych instalacji jest niezaznaczonych ale i nowych - zwłaszcza kanalizacja i wodociągi. Parę razy z tego powodu mieliśmy nieprzyjemne historie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
bavarsky   

W Częstochowie przy remontach ulic można natknąć się na elementy wodociągów metryką sięgającą do nowojorskiej inwestycji firmy Ulen & Company, która w tym mieście budowała kanalizację w okresie II RP.

Gdy zaczęto remont ul. Warszawskiej, czyli dość długiej i starej, robiono hurtowo przyłącza, kanały burzowe.. okazało się że oznaczenia na mapach to jedno, a praktyka podąża swoim kierunkiem. Ponowna inwentaryzacja i opis zajął kawał czasu.

Morał zresztą jest taki, że nikt nie rusza tak skomplikowanych systemów bez generalnej rozbiórki starego, w tym wypadku przy okazji "budowy" na nowo drogi.

Fundusze z UE bardzo pomagają, widzę to zwłaszcza na przestrzeni kilku lat jak zmieniły się lokalne wsie i miasteczka okalające Cz-wę, np. Olsztyn AD 2016... rynek nie do poznania :) A to wszystko dzięki tej "komunistycznej", "lewackiej", "biurokratycznej" Brukseli.

Polskie, narodowe i patriotyczne miasto Katowice raczej nie miałoby w planach rzuceniem sakwą na projekt i inwestycję na takim gorolskim zadu**.

Zatem, ja się cieszę. Bo mowa nie tylko o Olsztynie, ale o Złotym Potoku, Janowie, Myszkowie, Lelowie, Bobolicach, Mirowie itp.

Edited by bavarsky

Share this post


Link to post
Share on other sites
gregski   

Bavarski, ja nie neguje, że przy pomocy funduszy unijnych zrobiono wiele rzeczy.

Ja twierdzę, że darowane pieniądze (i to darowane pod przymusem wykorzystania w określonym terminie) zbyt łatwo się wydaje. Wydaje się lekką ręką marnując ich dużą ilość. Gdybym tak gospodarował budując swój dom to pewnie nigdy bym go nie skończył. Po prostu nie stać by mnie było.

Patrząc przez pryzmat tej jednej ulicy myślę, że w skali Unii marnują się olbrzymie środki.

Share this post


Link to post
Share on other sites
bavarsky   

Bavarski, ja nie neguje, że przy pomocy funduszy unijnych zrobiono wiele rzeczy.

Ja twierdzę, że darowane pieniądze (i to darowane pod przymusem wykorzystania w określonym terminie) zbyt łatwo się wydaje. Wydaje się lekką ręką marnując ich dużą ilość. Gdybym tak gospodarował budując swój dom to pewnie nigdy bym go nie skończył. Po prostu nie stać by mnie było.

Patrząc przez pryzmat tej jednej ulicy myślę, że w skali Unii marnują się olbrzymie środki.

Gregski nie twoja wina, że m.in. w administracji państwowej różnego szczebla są ludzie niekompetentni, którzy nie potrafią napisać poprawnie wniosku, stworzyć biznesplanu, zagospodarowania przestrzennego, przeanalizować ryzyka np. poprzez banalną kalkulację IRR w Exelu.

U nas w Cze-wie prawie utracono fundusze na rozszerzenie linii tramwajowej łączącej dzielnice Raków z Północą, bo jakiś beton ludzki nie potrafił dopilnować papierkowej roboty.

Gregski, w skali Unii marnują zapewne wielkie środki, ale pytanie które nasuwa mi się, jest takie: czy aby stosunek zmarnowanych funduszy do tych zakończonych sukcesem nie jest jednak promilem?, tj. zwróć choćby uwagę na te durne chodniki z kostki brukowej :) Śmiem twierdzić, że gdyby nie Unia, to na takim Pcimiu dalej chodziliby po nieutwardzonym dziurawym poboczu.

W takich Rędzinach, obok Cze-wy, zrobiono z środków EU, naprawdę sporo... począwszy od oczyszczalni ścieków, przez wspomniane chodniki z kostki na przywróceniu do "życia" lotniska w Rudnikach skończywszy.

Kwestia kompetencji władz lokalnych, w sprawie składania wniosków w sprawie dofinansowania, nic więcej. Jeżeli u Ciebie jest z tym słabo, to znaczy, że masz do luftu wójta, burmistrza czy kto tam tobą nie zarządza ;)

Edited by bavarsky

Share this post


Link to post
Share on other sites
krakus57   

Bavarski, ja nie neguje, że przy pomocy funduszy unijnych zrobiono wiele rzeczy.

Ja twierdzę, że darowane pieniądze (i to darowane pod przymusem wykorzystania w określonym terminie) zbyt łatwo się wydaje. Wydaje się lekką ręką marnując ich dużą ilość. Gdybym tak gospodarował budując swój dom to pewnie nigdy bym go nie skończył. Po prostu nie stać by mnie było.

Patrząc przez pryzmat tej jednej ulicy myślę, że w skali Unii marnują się olbrzymie środki.

Grzegorzu odpowiedż znajdziesz w Sprawozdaniu z Wykonaniu Budżetu Państwa - za każdy kolejny rok . Wystarczy poczytać .Lektura wielce pouczająca w dziale Zestawienie Ogólne szczególnie w pkt .

4./ dochody budżetu ze Środ. Eur.

5./ wydatki budżetu ze Środ. Eur.

6./ deficyt budżetu ze Środ. Eur.

Same zyski dla III , IV , n-tej RP . Środki unijne służą tylko tym którzy nimi dysponuję czyli tym którzy mają największy udział oraz posiadają najsilniejszy system gospodarczy i myślowy społeczeństw .Ale jak zwykle mylę się . Podobno akcjonariusze mający 2 % udziałów trzęsą firmą . Tak na marginesie , nie wiesz czasem Grzegorzu dlaczego wchodząc do UE renegocjonowała Najjaśniejsza aż 190 umów bilateralnych , m.in. z USA , Japonią , Rosją itd i zlikwidowała przygraniczny ruch bezwizowy ? Alem ja durny , Te nowe umowy były korzystniejsze szczególnie z USA i Rosją co widać na każdym kroku . Zegar Długu Publicznego : Mówi wam to coś ....Matrosie ?

Poniżej ku uwadze fragment z artykułu PT. Tomasza Cukiernika . Ale nie przejmuj się tym to ohydne insynuacje .

cyt :

" ....III. Dotacje to wywiad gospodarczy

We współczesnym obrocie gospodarczym pierwszorzędną rolę odgrywa informacja. Wywiady gospodarcze zarówno krajów jak i poszczególnych przedsiębiorstw poszukują m.in. danych o kondycji ekonomicznej firm, ich osiągnięciach technicznych, planowanych działaniach. Na tej podstawie podejmowane są strategiczne decyzje gospodarcze zarówno zarządów firm konkurencyjnych jak i podmiotów publicznych zajmujących się sprawami gospodarczymi. Tymczasem wystarczy bliżej przyjrzeć się wnioskom o dotacje z Unii Europejskiej dla podmiotów gospodarczych i załącznikom do tych wniosków, a oczywiste staje się, że cała ta hucpa z systemem dotacji unijnych służy oprócz propagandy głównie jednemu celowi: jest to najzwyczajniejsze szpiegostwo gospodarcze.

Większość z tych bardzo szczegółowych informacji w normalnych wolnorynkowych warunkach nigdy nie są przez firmy przekazywane podmiotom zewnętrznym, szczególnie jeśli chodzi o ich planowanie inwestycyjne, prognozowanie swoich dochodów, zysków, zatrudnienia czy zwiększenia produkcji a także danych technicznych czy informacji o dostawcach i swoich klientach. Dzięki marnym ochłapom w postaci dotacji Bruksela wszystkie te informacje otrzymuje jak na tacy. Nie musi wydawać pieniędzy na opłacanie drogiego wywiadu gospodarczego, bo wszystkie informacje, jakie potrzebuje otrzyma dobrowolnie, bez specjalnych trudności i bez narażania się na jakiekolwiek oskarżenia o niecne zamiary. Z pewnością są one bazowane w jakimś centralnym systemie komputerowym, aby przedstawiały pełny obraz gospodarki kraju i pomagały w planowaniu i podejmowaniu strategicznych decyzji odnośnie aktualnej polityki gospodarczej realizowanej przez władze w Brukseli.

Jakich informacji domagają się zatem brukselscy urzędnicy od naiwnych polskich przedsiębiorców chcących otrzymać jałmużnę z kasy Unii Europejskiej? Praktycznie na każdy temat dotyczący tych firm oraz ich otoczenia rynkowego. Przede wszystkim informacje o firmie składającej wniosek – zarówno o obecnej jak i przeszłej oraz przede wszystkim przyszłej działalności. Odnośnie aktualnej działalności są to następujące dane:

1. informacje ogólne o firmie

2. przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych

3. dane produkcyjne: wielkość produkcji w ostatnim r. obrotowym w ujęciu ilościowym i wartościowym z uwzględnieniem grup produktów i usług; struktura sprzedaży krajowej i eksportowej; szacunkowy udział w rynku, poziom sprzedaży dóbr i usług z uwzględnieniem udziału w przychodach ogółem

4. zasoby techniczne z uwzględnieniem rodzajów maszyn i urządzeń, r. produkcji i szacunkowej wartości

5. zaplecze materiałowe i warunki lokalizacyjne

6. zasoby osobowe: personel firmy oraz kadra kierownicza wraz z takimi informacjami jak wiek poszczególnych osób, wykształcenie, doświadczenie i stanowisko pracy

7. dane finansowe: bilans z ostatnich dwóch lat, rachunek zysków i strat

Na temat przyszłej działalności firmy we wniosku o dotację koniecznie należy przedstawić:

1. bilans na 6 kolejnych lat, prognozowany rachunek zysków i strat na 6 lat, prognoza rachunku przepływów środków pieniężnych na najbliższe 6 lat

2. prognozowane przychody z działalności wnioskodawcy ze sprzedaży produktów, usług, materiałów i towarów w ciągu następnych 6 lat od daty ubiegania się o dotację nie związane z projektem

3. koszty wnioskodawcy nie związane z realizacją projektu na kilka lat do przodu

4. cena produktu wnioskodawcy i prognoza sprzedaży w ciągu najbliższych 5 lat

5. likwidacja i tworzenie nowych miejsc pracy z podziałem na kobiety i mężczyzn

6. opis planowanej działalności inwestycyjnej wnioskodawcy na 6 lat do przodu wraz z jej wartością w poszczególnych latach (w tym m.in.: specyfikacje techniczne maszyn i urządzeń, procesy techniczne produkcji, planowane efekty inwestycji, wskazanie wszystkich planowanych nakładów inwestycyjnych).

7. ocena ewentualnego wpływu projektu na środowisko naturalne

Oprócz powyższych danych wnioskodawca musi zawrzeć w swoim projekcie także informacje na temat firm, z którymi współpracuje:

1. aktualne i potencjalne źródła zaopatrzenia, procentowy udział różnych dostawców, ich wady i zalety

2. charakterystykę warunków rynkowych, w których działa wnioskodawca oraz kształtowanie się rynku po otrzymaniu dotacji przez wnioskodawcę: określenie rynku, informacje o klientach i ich struktura, oczekiwania i potrzeby klientów, gdzie wzrasta popyt a gdzie maleje

Konieczne są również dane na temat firm konkurencyjnych wobec przedsiębiorstwa wnioskodawcy, takie jak: ich rynek, porównanie ofert z ofertami konkurencji, ocena konkurencji, porównanie siły rynkowej odnośnie jakości, ceny, reklamy, promocji, potencjału finansowego, grup klientów; reakcja konkurencji na uruchomienie projektu wnioskodawcy.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawiania rocznych i końcowych raportów monitoringowych oraz raportów wykonawczych, dzięki czemu urzędnicy są szczegółowo poinformowani, co się dalej dzieje z firmą podczas i po zakończeniu inwestycji.

Ponadto wnioskodawca musi podpisać zobowiązanie do umożliwienia uprawnionym osobom wizytacji terenowej w miejscu realizacji projektu i wglądu w dokumentację. Tymi uprawnionymi osobami są przedstawiciele Regionalnych Instytucji Finansujących (są one wybierane w drodze konkursu lub wskazywane przez Zarząd Województwa i pełnią równocześnie funkcję Jednostek Kontraktujących), służb Komisji Europejskiej oraz Trybunału Obrachunkowego.

Dzięki tak szczegółowym informacjom brukselska biurokracja będzie miała pełny obraz gospodarki kraju i dane do prowadzenia planowania gospodarczego. Będzie wiedziała, gdzie może nałożyć dodatkowe obciążenia fiskalne i inne obowiązki a gdzie nie może, aby prowadzić własną politykę niekoniecznie korzystną dla beneficjantów dotacji. Posiadanie takich informacji może być bardzo niebezpieczną bronią: mogą one być wykorzystywane w celu zniszczenia firm, które mogą stać się konkurencyjne w stosunku do firm, którym sprzyjają brukselscy urzędnicy. Takie działania bezpośrednio prowadzą do całkowitego uzależnienia gospodarki od polityków i biurokracji w Brukseli, co w dalszej kolejności wiedzie w kierunku państwa totalitarnego. Ponadto tak dokładne i aktualne dane wraz z zamierzeniami rozwojowymi konkretnych firm będą wielką pokusą dla nieuczciwych przedsiębiorców, aby je wykraść i wykorzystać w celu wyprzedzenia lub zniszczenia konkurencji...." k. cyt .

Artykuł z 2009 r.

Pozdrawiam MJR

Edited by krakus57

Share this post


Link to post
Share on other sites
ciekawy   

Niewątpliwym marnotrawstwem funduszy unijnych są różnego typu szkolenia. Różni cwaniacy piszą programy, dojąc nań kasę. Wynajmują hotel, zapewniają catering, oraz mowę - trawę. Mam pokaźny zbiór dyplomów i certyfikatów uczestnictwa w ww imprezach, który w zasadzie nadaje się tylko do jednego celu ;) Kopie tychże szkoleń zajmują głębokie miejsce w teczce personalnej, i nie mają najmniejszego wpływu (oraz przełożenia) na wykonywaną pracę.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nawet zakładając optymistycznie że z uni więcej dostajemy niż wpłacamy należy wziąć pod uwagę jeszcze niepomierny rozrost administracji potrzebnej chociażby do obsługi funduszy unijnych, który jest kulą u nogi polskiej gospodarki i generuje gigantyczne straty, choćby z tak prostego powodu że urzędnik nie wytwarza żadnych dóbr tylko je przejada.

Odpowiedź zatem na pytanie jest oczywista-pomoc unijna nie tylko nie pomaga ale i szkodzi szkodzi.

A co do tych całych remontów dróg, budowy nowych, chodników itd:

1. czy we wsi takiej jak Kozie Dupy czy Zagacie naprawdę potrzebna jest kostka brukowa ?

2. mamy najdroższe autostrady (i mimo tego i tak byle jakie)

3. reforma Wilczka gdyby ją zachować bez zmian zapewniłaby Polsce wzrost gospodarczy ale przy dalszej obecności Polski w UE jej przywrócenie jest niemożliwe i obecnie obserwujemy wyraźny regres polskiej gospodarki

Reasumując aby w tym kraju było lepiej musimy wystąpić z UE, ograniczyć liczbę urzędników, przywrócić reformę Wilczka ....

Edited by Roman Różyński

Share this post


Link to post
Share on other sites
Speedy   

Hej

Przepraszam, cię ale to są puste slogany:

Nawet zakładając optymistycznie że z uni A co do tych całych remontów dróg, budowy nowych, chodników itd:

1. czy we wsi takiej jak Kozie Dupy czy Zagacie naprawdę potrzebna jest kostka brukowa ?

Nie no skąd. Oczywiście że niepotrzebna. Przecież powszechnie wiadomo że wieśniacy z jakichś tam Gaci czy Zagaci to są prymitywni ludzie 2. kategorii, gorszy sort, po co im jakieś tam kostki, jak mogą chodzić po staremu po błocie w gumofilcach.

2. mamy najdroższe autostrady (i mimo tego i tak byle jakie)

Wg GDDKiA to pierwsze to nie jest prawda http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/12052/Polskie-autostrady-budowane-sa-za-srednia-europejska Co do jakości trudno mi się wypowiadać, gdyż nie jestem praktykującym kierowcą.

3. reforma Wilczka gdyby ją zachować bez zmian zapewniłaby Polsce wzrost gospodarczy ale przy dalszej obecności Polski w UE jej przywrócenie jest niemożliwe i obecnie obserwujemy wyraźny regres polskiej gospodarki

Hmm a w jaki sposób ten regres się wyraża?

Nie jest to znowuż "moja działka", prawnikiem nie jestem, ale spotkałem się z opinią, że tzw. ustawa Wilczka nie byłaby sprzeczna z prawem europejskim i mogłaby obowiązywać i dzisiaj. https://www.wprost.pl/148698/Sadowski-wprowadzmy-ustawe-Wilczka

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.