Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
eginthen

O pochodzeniu imion w średniowieczu

Recommended Posts

Naryo dużo łatwiej będzie jeśli podasz jakieś interesujące Cię przykłady, ale nawet bez tego myślę, że możemy wymyślić następujące typy:

1) imiona zapisane fonetycznie (Mstislav, Meclav, Boleslav);

2) imiona zapisane w zbliżonym brzmieniu fonetycznym acz stylizowane na brzmienie łacińskie (Krakus);

3) imiona, których znaczenie jest tłumaczone na łacinę (nie podam przykładów ale wydaje mi się, że gdzieś otarłem się o takowe przypadki).

Najczęściej spotykamy się z zapisem fonetycznym, czasem zniekształconym ze względu na różnice językowe i z powodu tego, że scriptor spotkał się z danym imieniem za pomocą nieraz licznych pośredników. Często domyślenie się oryginalnego brzmienia imienia nie przysparza większego problemu, a już językoznawcom żadnego.

Myślę, że fajnie było by poeksperymentować z kilkoma imionami.

Edit:

The name derives from Germanic *karlaz "free man, commoner",[4] which gave German Kerl "man, guy" and English churl. His name, however, is first attested in its Latin form, "Carolus" or "Karolus".
Znalazłem na http://www.answers.com/topic/charlemagne

Ta gwiazdka przed "karlaz" oznacza, że jest to słowo rekonstruowane i że nie ma źródeł w których się znajduje a to świadczy o wspólnym, germańskim pochodzeniu imienia Karl, co już w zupełności zaprzecza jakimkolwiek zapożyczeniom.

Edited by chaemuaset

Share this post


Link to post
Share on other sites
juzef   
imiona, których znaczenie jest tłumaczone na łacinę (nie podam przykładów ale wydaje mi się, że gdzieś otarłem się o takowe przypadki).

Kadłubek tłumaczy imię Bogusław jako Teodox

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ta gwiazdka przed "karlaz" oznacza, że jest to słowo rekonstruowane i że nie ma źródeł w których się znajduje a to świadczy o wspólnym, germańskim pochodzeniu imienia Karl, co już w zupełności zaprzecza jakimkolwiek zapożyczeniom.

I to chyba racja, bo ja znalazłem coś takiego:

Karl wurde vom althochdeutschen „karal“ abgeleitet und bedeutet „Mann“, „Ehemann“. Auch „der Freie“.

Czyli, że imię pochodzi ze staro-wysoko-niemieckiego, ponoć najstarszej formy języka niemieckiego. Choć gdzieś mi się obiło o uszy, że i w pragermańskim ma korzenie... Ale nie znam się na tym za bardzo ;)

W dziale Pomocowym był kiedyś ciekawy temat o imionach: Tłumaczenie imion z łaciny

Może pochylimy się teraz nad tymi imionami? Nie wszystko udało nam się wtedy przetłumaczyć...

Pozdrawiam.

Share this post


Link to post
Share on other sites
staro-wysoko-niemieckiego
No poprawnie po polsku to nazywa się ten język "staro-górno niemieckim" ;P

Żeby móc je poprawnie przetransliterować trzeba znać jeszcze czas ich zapisania. Jest to bardzo ważne, gdyż w różnym czasie używano różnych znaków łacińskich do oddanie dźwięków ówczesnego języka polskiego.

Share this post


Link to post
Share on other sites

(...)

Przy czym nalezy rozumiec , ze wszelkie wczesnosredniowieczne zapisy byly w lacinie , dla przypomnienia to Jan Kochanowski byl prekursorem polskiego pismiennictwa i tak to on zapisal Polacy nie gesi swoj jezyk znaja !

(...)

Dla przypomnienia: wers ów napisał Rej, a nie Kochanowski (dodatkowo: mają, a nie: "znają"), a za prekursora uchodzi Biernat z Lublina.

Share this post


Link to post
Share on other sites
W dniu 24.03.2009 o 5:23 PM, Capricornus napisał:

Brniesz coraz bardziej a niestety nie masz racji, Oleg to słowiańska wersja imienia germańskiego.

Czemu czepiliście się tych zdrobnień przecież imię Mieszko mogło sobie swobodnie funkcjonować jako imię samodzielne, podobnie mamy Lecha i Leszka czy to na pewno jest zdrobnienie? Oba imiona funkcjonują samodzielnie.

 

Przy całej dyskusji na początku - gdzie spierano się o to czy używano we wczesnym średniowieczu zdrobnień w rodach królewskich czy książęcych (głównych liniach), to pewnym nieporozumieniem jest traktowanie jako zdrobnień form skróconych. Wiele z dawnych form skróconych dziś jest zdrobnieniami ale dawniej takimi nie zawsze były. Nie należy przenosić współczesnych doświadczeń językowych na wieki dawniejsze (por. poniżej fragment o "odczuciach motywacyjnych").

Jako ciekawostkę, nasz mityczny praprzodek i władca to - Lech, niektórzy językoznawcy uważają, iż jest to... zdrobnienie.

"Niektórzy historycy języka domniemują, że Lech to zdrobnienie-skrócenie od niepoświadczonego słowiańskiego imienia złożonego typu Lścisław, Lścimir, Lestsław z pierwszym członem czasownikowym 'lścić' 'działać podstępnie', inni - widzą w nim zdrobnienie-skrócenie od... Leszka!

Ten ostatni - zanim stał się formą wyłączną - w średniowiecznych źródłach polskich występował również pod wariantywnymi postaciami Lestek, Lestko, Leszko. I w wypadku Leszka jego etymologia źródła - niezupełnie pewnego - historycy języka upatrują w czasowniku 'lścić' działać podstępnie' - pierwszym członie przywołanych imion Lścisław, Lścimir, Lestsław, za to słynny kronikarz Jan Długosz widział w nim... zdrobnienie od Lecha. Taki kierunek derywacji - odwrotny od jednej z przedstawionych wyżej koncepcji pochodzenia Lecha - przylega zresztą do odczuć motywacyjnych współczesnych Polaków - dopowiedzmy".

/J. Miodek "O Lesławie Tatarowskim - onomastycznie", "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie LV, Wrocław 2015 s.15-16/

 

Przy okazji omawianego imienia: "Bolko", które miało być "zdrobnieniem", można przypomnieć, że funkcjonowało ono podobnie jak Borisъ, który był najprawdopodobniej skróconą formą od: Borislavъ (druga koncepcja to pochodzenie z mongolskiego od: "bogori" = "mały"; por.: M. Łesiów "Wschodniosłowiańskie nazewnictwo osobowe po 988 roku i jego wpływ na antroponimikę krajów sąsiednich", "Roczniki Humanistyczne", T. XXXVI, z. 7, 1988). A czy również zdrobnieniem? Faktem jest, że funkcjonowało to imię pośród członków rodów książęcych na Rusi Kijowskiej we wczesnym średniowieczu.

/za: J. Sosnowski "O imionach dwuczłonowych w historii języka polskiego i rosyjskiego", w: "Amor verborum nos unit. Studia poświęcone pamięci Profesora Sławomira Gali"

 red. P. Stelmaszczyk, I. Jaros, Łódź 2015, s. 140/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.