Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
suomeksi

Terra Mariana- Ziemia Maryi

Recommended Posts

suomeksi   

Obecna Łotwa i Estonia najdłużej w swojej historii była pod panowaniem niemieckim. Ludność bałtycka tych ziem (czyli przodkowie obecnych Łotyszy) oraz ludność fińska ( czyli przodkowie obecnych Estończyków i częściowo Łotyszy z północy Łotwy) została niemal całkowicie zgermanizowana. Do dziś wpływ germańskiej kultury na obecnych Łotyszy i Estończyków, na ich kulturę czy mentalność jest ogromny. Na początku XX wieku, wielu Estończyków i Łotyszy nie wiedziało kim właściwie jest, czy bardziej Niemcami czy bardziej ludami bałtyckimi i fińskimi.

Znaczą część z wielosetletniego okresu niemieckiego panowania, osadnictwa i dominacji na terenie Łotwy i Estonii stanowiła Terra Mariana- Ziemia Maryi. Były to biskupstwa zależne od Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Inne nazwy Terra Mariana to Stara Liwonia lub Średniowieczna Liwonia. (Niemiecki: Alt-Livland, Estoński: Vana-Liivimaa, Łotewski: Livonija).

Oczywiście panowanie niemieckie na terenie Łotwy i Estonii było znacznie dłuższe niż tylko Terra Mariana, to państwo stanowiło niecałą połowę czasu oficjalnego niemieckiego panowania tam i 1/3 realnego. Następnie nastały różne państwa niemiecko języczne tam, np. Księstwo Kurlandii. Później Niemcy stracili oficjalne panowanie na tym terenie na rzecz Szwecji, Danii, Polski i Rosji, jednakże faktyczna władza niemieckie, tzw. Rady Regionalnej- Landtagu, trwała niemal do XX wieku, bez względu na oficjalną zależność tych ziem.

Mapa Terra Mariana, niemal w 100% pokrywa się z obecną Łotwą i Estonią. Czerwone podkreślenie- siedziby książąt, zielone podkreślenie- siedziby Landtagu.

Livonia_in_1534_(Engilsh).PNG

Fakty:

TERRA MARIANA

stolica- Ryga

czas istnienia państwa- 1207-1561

religia- katolicyzm (jednak w wyniku późniejszego panowania szwedzkiego, dziś, wierzący Łotysze i Estończycy są protestantami)

języki- niemiecki, łacina, języki bałtyckie: łotewski, języki fińskie: estoński, liwski.

Herb kraju:

85px-Baltic_coat_of_arms.svg.png

Niemiecki Zakon Kawalerów Mieczowych na Łotwie:

LivoniaKnight.jpg

Dziś, w Estonii istnieje medal Terra Mariana- na pamiątkę niezwykle ważnego okresu z historii kraju, najwyższy medal jaki można wręczyć obcokrajowcom. Tu minister spraw zagranicznych Estonii Urmas Paet (po prawej, w biało-niebieskim krawacie) wręcza medal zagranicznemu gościowi:

Landaburu_medal_pisem.jpg

Edited by suomeksi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wielu Estończyków, jak i Łotyszy zdziwiłoby się niepomiernie słysząc, że:

Na początku XX wieku, wielu Estończyków i Łotyszy nie wiedziało kim właściwie jest, czy bardziej Niemcami czy bardziej ludami bałtyckimi i fińskimi

Niestety samo istnienie Starej Liwonii nie przekonuje mnie do twierdzeń o tak silnym zgermanizowaniu tych ziem, jak i do drugiej tezy kolegi suomeksi, którą to propaguje na wszystkich forach jakoby to Niemcy stanowili prawdziwą elitę tych ziem.

Jeśli na początku XX wieku nie wiedzieli kim są, to szybko się dowiedzieli - tak gdzieś już około roku 1940.

Jako że w liście Heinricha Himmlera do SS-Obergruppenführera Ulricha Greifelta (ówczesnego szefa sztabu w Urzędzie Komisarza Rzeszy do Spraw Umocnienia Narodowości Niemieckiej)z 12 VI 1942 r., czytamy:

"Przejrzałem Generalny Plan Wschodni, który na ogół bardzo mi się podoba. (...)

W tym dwudziestoletnim planie zawarte być musi również całkowite zniemczenie Estonii i Łotwy, jak i całej Generalnej Guberni. Musimy tego dokonać możliwie w ciągu 20 lat. Osobiście jestem przekonany, że da się tego dokonać".

/Dokumenty norymberskie, NO-2255, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Monachium 1958, s. 523/

Wobec powyższego teza o powszechnej niemieckości tamtejszych mieszkańców upada, Himmler nie musiałby stosować "die totale eindeutschung" względem ludzi, którzy czuli się Niemcami... nieprawdaż?

Edited by secesjonista

Share this post


Link to post
Share on other sites
suomeksi   

Bez sensu piszesz Secesjonista. Wg Nazistów Estończycy i Łotysze byli prawie Germanami. Było wiele planów dotyczących tych ziem. Np. Był plan przesiedlenia Estończyków do Finlandii i przemieszania ich z Finami. Widocznie dla Nazistów Estończycy byli tym samym co Finowie, chodź faktycznie rasowo są znacznie bardziej nordyccy niż Finowie. Inny plan zakładał całkowitą germanizację Łotyszy i Estończyków, włączenie ich do narodu niemieckiego. Hitler wielokrotnie bardzo dobrze wypowiadał się o Estończykach. Chociaż nie lubił Łotyszy z pewnych powodów, to nie mógł odmówić im nordyckości rasowej i germańskości w kulturze. Tak, ziemie Łotwy i Estonii miały być zasiedlone przez Niemców, no i co z tego???? Ludność rdzenna miała być zgermanizowana lub, jak w przypadku Estończyków, przesiedlona do Finlandii (jako najbliższego kulturowo kraju).

Po drugie wiele razy zaznaczałem w tej wypowiedzi, że Terra Mariana to tylko CZEŚĆ niemieckiego panowania na tych ziemiach. Potem było jeszcze ponad raz tyle pod różnymi postaciami, np. Kowederacja Liwońska itd. Później było jeszcze raz tyle co Terra Mariana panowania szwedzkiego. A jak pisałem, do prawie XX wielu panował tam Landtag, zobacz kto był gubernatorami za czasów panownia rosyjskiego tam???? Niemcy. W czasie połowy panowania rosyjskiego tam rządził tam Landtag niemiecki, panowanie rosyjskie było tylko formalne, mogę przytoczyć nawet książke w google books o tym. DO XX WIEKU WSZYSCY ŁOTYSZE I ESTOŃCZYCY MIELI NIEMIECKIE I SZWEDZKIE IMIONA I NAZWISKA, potem, podobnie jak w Finlandii, zaczęła się zmiana na etniczne, np. Reibach stał się Riipalu, Mathiasen stał się Maitla itd. Estoński pastor Jakub Hurt, powiedział na początku XX wieku, jest to jeden z najważniejszych Estończyków, że Estończycy powinni zgermanizować się całkowicie bo właściwie już są Niemcami.

Edited by suomeksi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please DO NOT

FEED THE TROLLS

IT IS UNKIND AND UNNECESSARY :dots:

Chyba ze zgadzasz się " Tezami " ze najwyższą forma życia na planecie ziemia jest Zgermanizowany Estończyk , Fin czy inny Łotysz :blink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kolega suomeksi w innych swych tematach napisał, co następuje:

Łotysze to, obok Litwinów, jedyni, istniejący obecnie, przedstawiciele Bałtów (Ludów Bałtyckich). Estończycy to Ugro-Finowie (tak jak np. Finowie), dokładniej- Ludy Fińskie. Łotysze posługują się bałtyckim językiem łotewskim, a Estończycy ugro-fińskim językiem estońskim. Estończycy są najbliższymi krewnymi Finów. Jednakże Łotysze jak i Estończycy mają silne wpływy obce w kulturze. Najsilniejsze z tych wpływów, które oddziaływały na te narody, to wpływy germańskie (ze Szwecji, Danii oraz Niemiec).

(...)

i

Jak wiadomo, ani Łotysze, ani Estończycy nie są Słowianami, są to Bałtowie i Ugro-Finowie o bardzo silnych wpływach germańskich w kulturze, z tradycji wyznania Luteranie (jak Skandynawowie). Estończycy uważają się za Skandynawów.

Niestety muszę zwrócić uwagę koledze, że jego osobiste podejście do definiowania pojęcia "Bałtów" jest z gruntu kuriozalne, i nie znajduje oparcia w publikacjach polskich historyków. Proponuję zajrzeć do Łukasza Chimiaka, czy Andrzeja Szwarca i Pawła Wieczorkiewicza. Zawarta w ich pracach przynależność do Bałtów w XIX i na początkach XX wieku, określana jest następującą:

"wedle współczesnych poglądów podzielanych przez część badaczy, za Bałta uważany był każdy ziemianin pochodzący z guberni estlandzkiej, kurlandzkiej czy inflanckiej, noszący nierosyjskie nazwisko, imię i otczestwo oraz wyznający inną religię niż państwowa. Do zbiorowości tej włączone są również silnie zrusyfikowane rodziny pochodzenia niemieckiego zamieszkujące inne obszary, zwłaszcza pogranicze z historycznymi Inflantami, a więc Smoleńszczyznę, gubernie tzw. Kraju Północno-Zachodniego (litewskie i białoruskie) oraz Wołyń"

/A. Szwarc, P. Wieczorkiewicz "O roli tzw. Bałtów w dziejach Rosji XIX i XX w.", KH t. LXXXVIII, 1981, nr 4, s. 1068-1069, szerzej Ł. Chimiak "Kariery tzw. Bałtów w rosyjskiej administracji Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w.", PH t. LXXXVIII, 1997, z. 3-4/

Otóż kolego suomeksi, nikt nie przeczy faktowi istnienia dominującej roli na tym obszarze ludności pochodzenia niemieckiego przez bardzo długi okres. Wyciąganie jednak z tego faktu zbyt daleko idących wniosków jest nieuprawnione.

Gdyby proces germanizacji był tak zaawansowany to trudno by było znaleźć wytłumaczenie dla tak szybkiego zrodzenia się aspiracji narodowych i odrodzenia poczucia odrębności etnicznej.

Bez sensu piszesz Secesjonista. Wg Nazistów Estończycy i Łotysze byli prawie Germanami. Było wiele planów dotyczących tych ziem. Np. Był plan przesiedlenia Estończyków do Finlandii i przemieszania ich z Finami. Widocznie dla Nazistów Estończycy byli tym samym co Finowie,

Niestety kolega się myli, to nie ja piszę bez sensu, to kolega gubi logikę w swej wypowiedzi i zarazem niedokładnie czyta mój post.

Ja zwróciłem uwagę, że skoro jakąś populację zamierza się germanizować, to zawartość "cukru w cukrze" nie jest jednak tak duża, jak to sugeruje kolega suomeksi.

Kolega pisze zdania wewnętrznie sprzeczne:

Był plan przesiedlenia Estończyków do Finlandii i przemieszania ich z Finami. Widocznie dla Nazistów Estończycy byli tym samym co Finowie

Gdyby byli tym samym zdaniem nazistów, nie zachodziłaby konieczność przemieszania.

Z powodów oczywistych (językowych i logicznych) nie można przemieszać jabłek z jabłkami, można zaś przemieszać jabłka z gruszkami.

Innymi słowy przemieszanie może nastąpić jedynie pomiędzy zbiorami, które nie są tym samym.

DO XX WIEKU WSZYSCY ŁOTYSZE I ESTOŃCZYCY MIELI NIEMIECKIE I SZWEDZKIE IMIONA I NAZWISKA,

To jest ewidentna nieprawda.

W latach trzydziestych, po dojściu Hitlera do władzy wszystkie kobiety uznane za Żydówki musiały mieć wpisane do dokumentów imię Sara, co z racji tego miałoby wynikać zdaniem kolegi?

To tak dla wprawki kolego soumeksi, którzy spośród tych Bałtów są Łotyszami, bądź Estończykami:

Piotr Karłowicz Gervais

Aleksander Wikientiewicz Friebes

Aleksander Aleksandrowicz baron Fredericks

Konstantin Fiodorowicz Fenshave

Harald Iwanowicz Hafferberg

Aleksiej Eduardowicz baron Ramsey

Aleksander Iwanowicz Fullon

Nikołaj Nikołajewicz baron Meden

Hipolit Karłowicz Pistohlkors

Zachar Zachariewicz Balk

Ferdinand Jakowlewicz Borkenhage

Paweł Jewstafiewicz Kotzebue

Siemion Michaiłowicz Rautenberg

Michaił Wasiliewicz de Saint Loreine

Ludomir Iwanowicz Schelking

Iwan Eduard Iwanowicz Zundbladt

Siemion Fadiejewicz Bukar

Lew Jokowlewicz Prickot

Jewgienij Jakowlewicz Krabbe

Władysław Eduardowicz Sachs

Wasilij Karłowicz Bader

Nikołaj Stanisławowicz Deboli

August Kondratowicz Wilenek

Walerian Iwanowicz Gartier

Nikołaj Łukicz Schanthay

Aleksander Michaiłowicz Teys

Piotr Christoforowicz Zograf

Christof Michaiłowicz Burago

Konstantin Lampadowicz Schenec

Michaił Siergiejewicz von Nohl de Starczenko

Apołłon Leonidowicz baron Rausch von Traubenberg

Lew Szoege von Manteuffel

... ...

za kryterium wyszukiwania proszę przyjąć niemieckie bądź szwedzkie imion i nazwiska.

Hitler wielokrotnie bardzo dobrze wypowiadał się o Estończykach.

I niby co z tego ma wynikać?

Hitler wielokrotnie źle się wypowiadał o Żydach - jaki mam niby z tego wyciągnąć wniosek, zdaniem kolegi suomeksi?

Hitler wielokrotnie wypowiadał się na temat tego, że w Ukrainkach widzi ślady pochodzenia germańskiego i lud ten zdatny jest do procesu germanizacji - i co z tego ma zatem wynikać?

Share this post


Link to post
Share on other sites
suomeksi   

Co to za nonsensy?

Gubernatorowie guberni estońskiej, w czasie panowania rosyjskiego:

1710 – 1711 – Rudolph Felix Bauer (gubernator-generał)

1711 – 1719 – Aleksander Mienszykow (gubernator-generał)

1719 – 1728 – Fiodor Apraksin (gubernator-generał)

1728 – 1736 – Friedrich Baron von Löwen

1736 – 1738 – Sebastian Ernst von Manstein

1738 – 1740 – Gustaf Otto Douglas

1740 – 1743 – Woldemar von Löwendahl

1743 – 1753 – Peter August Friedrich von Holstein-Beck

1753 – 1758 – Władimir Piotrowicz Dolgorukiy

1758 – 1775 – Peter August Friedrich von Holstein-Beck – gubernator-generał

1775 – 1792 – George Browne – gubernator-generał

1783 – 1786 – Georg Friedrich von Grotenhielm

1786 – 1797 – Heinrich Johann Baron von Wrangell

1797 – 1808 – Andreas von Langell

1808 – 1809 – Peter Friedrich Georg von Oldenburg (1784-1812)

1809 – 1811 – wakat

1811 – 1816 – Paul Friedrich August von Oldenburg (1783-1853)

1816 – 1819 – Berend Baron Üxküll

1819 – 1832 – Gotthard Wilhelm Baron Budberg von Bönninghausen

1832 – 1833 – Otto Wilhelm von Essen

1833 – 1841 – Paul Friedrich von Benckendorff

1842 – 1859 – Johann Christoph Engelbrecht von Grünewaldt

1859 – 1868 – Wilhelm Otto Cornelius Alexander Ulrich

1868 – 1870 – Michaił Nikołajewicz Galkin-Vraskoy

1870 – 1875 – Michaił Walentynowicz Shakhovskoiy-Glebov-Strezhnev

1875 – 1885 – Wiktor Piotrowicz Poliwanow

1885 – 1894 – Siergiej Władimirowicz

1894 – 1902 – Yefstafiy Nikolaiyevich Skalon

1902 – 1905 – Aleksiej Walerianowicz Bellegarde

1905 – 1906 – Mikołaj Gieorgiejewicz von Bünting

1906 – 1907 – Piotr Piotrowicz Bashilov

1907 – 1915 – Izmaił Władimirowicz Korostovetch

1915 – 1917 – Piotr Władimirowicz Veryovkin

A Ty przecież podałeś przetłumaczone imiona na rosyjskie !!!!

To tak jak się mówi- Jerzy Waszyngton, a nie George Washington.

Panowali za czasów rosyjskich to tłumaczono ich imiona na rosyjskie.

Po drugie co to ma do rzeczy? Żaden z podanych przez Ciebie ludzi nie jest Bałtem, są to Niemcy oraz ludzie innych narodowości. JA MÓWIE O BAŁTACH W SENSIE ETNICZNYM!

W sensie etnicznym. Bałtami są obecnie tylko Łotysze i Litwini. Estończycy są Ugro-Finami. I to jest jasne i oczywiste i znane każdemu, kto ma chodź cień wiedzy o czymkolwiek.

Oczywiście do XX wieku niemal wszyscy Łotysze i Estończycy mieli niemieckie lub szwedzkie imiona i nazwiska. Dziś również wielu je ma, ale potem pozniemiali na etniczne.

Np. Harald Reibach na Hando Riipalu itd. Identycznie było w Finlandii.

Oto znani Estończycy, wielu z nich ma niemieckie imiona i nazwiska:

Przedstawię tu najbardziej znanych Estończyków w historii,

większość z nich pochodzi z początku XX wieku:

Carl Robert Jakobson- pisarz, jeden z twórców odrodzenia

narodowego w Estonii:

Friedrich Reinhold Kreutzwald- estoński Mickiewicz, twórca

estońskiej epopei narodowej- "Kalevipoeg":

200px-Kreutzwald-köler.jpg

Jakob Hurt- estoński pastor luterański, wsławiony w

budowie niepodległej Estonii. Mimo, że był etnicznym

Estończykiem to uważał, że Estończycy powinni zostać

całkowicie zgermanizowani i właczeni do narodu niemieckiego gdyż

kulturowo należą do świata niemieckiego:

Jakob_Hurt_1866_min_250x300.jpg

Johann Voldemar Jannsen- twórca hymnu Estonii, wsławiony w

estońskie odrodzenie narodowe:

Johann Köller- pierwszy etniczny Estończyk wsród

profesjonalnych malarzy:

220px-Johann_Köler_1859.jpg

Karl Einbund- aresztowany przez komunistów, jeden z

najważniejszych ludzi w polityce międzywojennej Estonii:

Ado Grenzstein- wydawca estońskiego pisma "Olevik".

Eugen Hebermann- architekt.

August Hansen- komunista estoński, rostrzelany w latach

50-tych.

Georg Hellat- estoński architekt, próbował stworzyć

estoński styl w architekturze.

Karl August Hermann- wydawca estońskiej gazety Postimees w

latach miedzywojennych:

Jaan Hünerson- przywódca Estońskiego Związku

Chłopskiego:

August Jakobson- komuista, pisarz w czasach Estońskiej SRR:

Anton Jürgenstein- znany pedagog, nauczyciel:

Richard Kleis- historyk, twórca "Eesti Entsüklopedia"-

"Encyklopedia Estońska".

Raimond Kolk- poeta, wydawca estońskiego czasopisma "Eesti

Looming",

Jaan Kross- poeta:

Hans Kruus- historyk, profesor uniwersytetu w Tartu, autor

wielu dzieł historycznych, komisarz ludowy w ZSRR, więziony w

latach 50-tych.

Peeter Karl Kunileid-Saebelmann- kompozytor.

Johan Laidoner- chyba najbardziej znany Estończyk ze

wszystkich. Jako pierwszy w Europie pokonał Sowietów, podczas

wojny estońsko-bolszweickiej. Bohater narodowy Estonii, zmarł w

sowieckim więzieniu, żonaty z Polką:

366px-Johan_Laidoner.jpg

Georg Lurich- światowej sławy zapaśnik estoński:

Mart Laar- premier Estonii (po 1990r.)- znany z

przeprowadzenia odważnych reform:

Mart%20Laar.jpg

Konstantin Päts- pierwszy prezydent Estonii. Piłsudski

poprosił go o otwarcie estońskiego rynku pracy dla Polaków, w

latach międzywojennych Estonia była jednym z miejsc gdzie Polacy

jeździli w celu pracy w tamtejszych portach itd:

Jaan Tõnisson-dwukrotny premier Estonii:

Arnold Rüütel- były prezydent Estonii.

Gerd Kanter - dyskobol, medalista olimpiady w Pekinie:

460x260_Olympic%20champion%20discus%20thrower%20Gerd%20Kanter_200910211126.jpg

Kristjan Palusalu- znany estoński zapaśnik, z czasów

międzywojennych:

KristjanPalusalu.jpg

Alfons Wilhelm Rebane- estoński żołnierz, walączy potem w

jednostkach niemieckich:

220px-Rebane-in-color.jpg

Paul "Kugelblitz" Maitla (urodzony jako Paul Mathiesen)-

Estończyk walczący w szeregach niemieckich w czasie II wojny

światowej:

Harald Riipalu (urodzony jako Harald Reibach)- inny

Estończyk walczący w szeregach niemieckich:

riipalu-harald.gif

Toomas Hendrik Ilves- obecny prezydent Estonii, tu z żoną

Evelin:

Vanilla Ninja- zespół:

Carmen Kass -estońska modelka:

carmen_kass.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kolega czegoś nie pojął proszę wskazać po prostu pośród tych nazwisk Łotyszy i Estończyków, a skąd kolega podjął tak irracjonalną myśl, że piszę o gubernatorach guberni estońskiej?

Ramsey - to niezwykle typowe niemieckie nazwisko... nieprawdaż?

Fenshave - to niezwykle typowe niemieckie nazwisko... nieprawdaż?

de Saint Loreine - to niezwykle typowe niemieckie nazwisko... nieprawdaż?

A ja mówię o Bałtach w sensie takim jak inni historycy, tym się różnimy kolego.

Share this post


Link to post
Share on other sites
suomeksi   

Bałtowie to GRUPA ETNICZNA, a nie żaden Ziemianin czy ktokolwiek inny. A jak ktoś tam sobie w głowie układa to jego sprawa, ale w każdej encyklopedii określenie "bałtowie" znaczy grupę etninczą do której zaliczają się Litwini i Łotysze, obecnie tylko i wyłącznie oni.

Share this post


Link to post
Share on other sites
FSO   

Witam;

secesjonista: suomeksi ma dużo racji w tym co mówi, mimo, że tak naprawdę nam się to średnio podoba. Historia sprawiła, że te ziemie najpierw podlegały w ten czy inny sposób niemieckiemu osadnictwu, potem także pozostawały pod silnym wpływem kultury niemieckiej, szerzej - germańskiej. Nawet w czasie panowania Rosji, wyraźnie wydzielano oddziały które składały się z osób zamieszkujących Pribałtykę.

Ukazała się w Polsce książka, pokazująca jak silny udział, jak dużą rolę odgrywała mniejszość niemiecka i na Łotwie i w Estonii. Była ona naprawdę bardzo duża, na tyle, że w momencie kiedy w l. 30 tych negocjowano z tymi krajami przesiedlenie Niemców do Rzeszy tamtejsze rządy bały się co będzie kiedy obywatele czujący się Niemcami wywiozą wszystko co mają i co posiadają.to w kraju nie zostanie zbyt dużo.

Teorie rasowe wysuwane przez Hitlera i spółkę, wyraźnie podkreślały związek tych krajów z kulturą niemiecką, które miały bardzo mocne umocowanie zarówno w historii jak i kulturze tych krajów. Podobne żądania były wysuwane względem Śląska, Pomorza, ale nie już n.p. okolic Mazowsza.

pozdr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Obecnie to mamy wiek XXI, a ja pisałem o ujęciu tyczącym się wieków XIX i początku XX, zauważa kolega różnicę?

W sprawie takiegoż ujęcia proponuję napisać sprostowanie na łamach Kwartalnika Historycznego czy Przeglądu Historycznego, bez wątpienia kilku autorów zainteresuje się kolegi dywagacjami.

A jak ktoś tam sobie w głowie układa to jego sprawa

Fakt.

To jak kolega sobie układa to też jego sprawa, tylko po cóż zaraz dzielić się tym na forum?

Miłego monologowania.

Edited by secesjonista

Share this post


Link to post
Share on other sites
suomeksi   

Witam;

secesjonista: suomeksi ma dużo racji w tym co mówi, mimo, że tak naprawdę nam się to średnio podoba. Historia sprawiła, że te ziemie najpierw podlegały w ten czy inny sposób niemieckiemu osadnictwu, potem także pozostawały pod silnym wpływem kultury niemieckiej, szerzej - germańskiej. Nawet w czasie panowania Rosji, wyraźnie wydzielano oddziały które składały się z osób zamieszkujących Pribałtykę.

Ukazała się w Polsce książka, pokazująca jak silny udział, jak dużą rolę odgrywała mniejszość niemiecka i na Łotwie i w Estonii. Była ona naprawdę bardzo duża, na tyle, że w momencie kiedy w l. 30 tych negocjowano z tymi krajami przesiedlenie Niemców do Rzeszy tamtejsze rządy bały się co będzie kiedy obywatele czujący się Niemcami wywiozą wszystko co mają i co posiadają.to w kraju nie zostanie zbyt dużo.

Teorie rasowe wysuwane przez Hitlera i spółkę, wyraźnie podkreślały związek tych krajów z kulturą niemiecką, które miały bardzo mocne umocowanie zarówno w historii jak i kulturze tych krajów. Podobne żądania były wysuwane względem Śląska, Pomorza, ale nie już n.p. okolic Mazowsza.

pozdr

Zgadza się. Nawet łotewskie i estońskie pieniądze z początku niepodległości tych państw mają niemieckie napisy, a estońskie banknoty czasem też i szwedzkie. Nie przypadkiem też do 1928r. w niepodległej Estonii walutą była marka, potem zastąpiła ją Korona Estońska- Eesti Kroon.

Po estońsku:

60c44b5cb53f69a4.jpg

Po niemiecku, szwedzku i rosyjsku. Jak widzimy napisy niemieckie i szwedzkie są największe:

b886224e7d11f765.jpg

Niedawno na Eurowizji występował duet z Łotwy, dwóch chłopaków- Valters Fridenbergs i Karlis Bumeisters. Te nazwiska i imię świadczą o czymś. I oczywiście chciałem zaznaczyć, że wszystko dotyczy tylko rdzennych mieszkańców- Łotyszy i Estończyków. Pamiętajmy, że w wyniku działania ZSRR, na te tereny przesiedlono mnóstwo Rosjan. Dziś powiedzenie, że ktoś jest z Estonii czy Łotwy wcale nie musi znaczyć, że to Łotysz czy Estończyk. Na Łotwie 40% ludnosci stanowią Rosjanie przywiezieni za ZSRR, a w Estonii 25%. Od razu można ich rozpoznać po nazwiskach i imionach. Na Łotwie czasem sobie złotewszczają przez dodanie "s". Małżeństwa mieszane z Rosjanami, przynajmniej w Estonii, są na poziomie poniżej 1%, jak mówił w wywiadzie dla polskiego radia- Mart Laar.

Ciekawostka- Petersons (czyli Peterson plus S- tak się zmienia na Łotwie nazwiska) to czwarte najpopularniejsze nazwisko na Łotwie, a Jansons dziesiąte.

Edited by suomeksi

Share this post


Link to post
Share on other sites
suomeksi   

Łotysze i Estończycy czują wciąż przynależność do germańskiego kręgu kulturowego, nadają imiona dzieciom- Helmut czy Herman.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tia... a anglikanina Alberta Wasilewicza Druri (Drurie) to zaliczymy do Bałtów, czy raczej już nie?

Tak mnie zastanawia, jaki wpływ na kulturę i gospodarkę tych krajów mieli Niemcy pochodzenia żydowskiego, choćby ci o których minister Vilhelms Munters posłowi Kotze?

Zaliczymy to do wpływów germańskich, czy raczej już nie.

ad FSO:

Kolega przeczytał coś z moich postów?

Proszę jeszcze raz zajrzeć do nich, a nie znajdzie tam kolega podważania przeze mnie faktu wpływów niemieckich na tym obszarze.

Ukazała się w Polsce książka, pokazująca jak silny udział, jak dużą rolę odgrywała mniejszość niemiecka i na Łotwie i w Estonii.

To proszę ją przeczytać, i dowiedzieć się więcej na temat negocjacji w kwestii wysiedleń.

Mnie wystarczy:

D. Loeber "Diktierte Option. Die Umsiedlung der Deutsch-Balten aus Estland und Lettland 1939-1941", czy zawartość XXIII tomu "Studia Historica Slavo-Germanica".

Chyba jest oczywiste, że rządy tych krajów starały się zapewnić odpowiednie warunki finansowe rekompensat, przy wyjeździe tak dużej grupy osób.

Share this post


Link to post
Share on other sites
suomeksi   

Oprócz Niemców, w Estonii było też wielu Szwedów. Wpiszcie w google "Estońscy Szwedzi". Oto mapa dialektów j. szwedzkiego, widzimy to też zaznaczone dialekty z Finlandii i Estonii:

Swedish_dialects.PNG

Dziś jest ich w Estonii mało, bo w czasie ZSRR budowano bazy wojskowe na terenach i wyspach zasiedlanych przez Szwedów w Estonii.

Edited by suomeksi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.