Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Gregorius

"Przegląd Historyczno-Wojskowy"

Recommended Posts

„Przegląd Historyczno-Wojskowy” został reaktywowany w 2000 roku. Kontynuuje tradycje założonego przez gen. bryg. Juliana Stachiewicza „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, ukazującego się w latach 1929–1939, oraz wznowionego staraniem gen. dyw. Józefa Kuropieski, pod zmienioną nazwą, „Wojskowego Przeglądu Historycznego”, wydawanego w latach 1956–1997.

Od 2010 roku Wojskowe Biuro Badań Historycznych wraz z „Przeglądem Historyczno-Wojskowym” weszły w skład nowo powstałego Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. „PHW” pracuje od tego czasu w składzie: redaktor naczelny – dr Grzegorz Jasiński, sekretarz redakcji – dr Zbigniew Palski oraz mgr Teresa Sitkiewicz. W Radzie Naukowej zasiadają prof. dr hab. Jerzy Eisler – przewodniczący, prof. dr hab. Krzysztof Komorowski – zastępca przewodniczącego oraz członkowie: dr hab. Janusz Cisek, dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. dr hab. Karol Olejnik, dr inż. Piotr Matejuk, prof. dr hab. Tadeusz Rawski, prof. dr hab. Waldemar Rezmer, dr hab. Aleksandra Skrabacz, płk dr Jeremiasz Ślipiec, dr Andrzej Wesołowski i dr Andrzej Czesław Żak.

Celem kwartalnika jest upowszechnianie polskiej i powszechnej historii wojskowej, a także prezentowanie dorobku badawczego wojskowych i cywilnych środowisk naukowych. Kwartalnik skierowany jest do kadry, żołnierzy, nauczycieli i młodzieży. Historia wojskowa kształtuje bowiem świadomość społeczną i historyczną, jest pomocna w formowaniu narodowego charakteru Wojska Polskiego, utrwalaniu jego dorobku oraz pozycji WP wśród armii NATO, wpływa na sposób myślenia, jest źródłem refleksji o roli wojska i wojen w dziejach ludzkości. „Przegląd Historyczno-Wojskowy” jest pismem naukowym i został wpisany na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskując 4 pkt.

* * *

„Przegląd Historyczno-Wojskowy” nie znajduje się w sprzedaży detalicznej. Numery kwartalnika są bezpłatne – promocyjne, i można je otrzymać, składając zamówienie (imię, nazwisko, dokładny adres, pod który ma być przesłany) na następujące adresy e-mail (prosimy o wysyłanie zamówień jednocześnie na dwa podane adresy): ph-w@wp.pl oraz z.palski@vp.pl.

Share this post


Link to post
Share on other sites

SPIS TREŚCI „PH-W” 1/2010

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

HENRYK ZDZISŁAW FIGURA, Rejestracja poborowych i pobór w II RP w świetle dokumentów

IGOR BAKA, Z problematyki dowodzenia armią słowacką na szczeblu operacyjno-taktycznym podczas wojny przeciw Polsce w 1939 roku

MILOSLAV ČAPLOVIČ, DR IGOR BAKA, Udział Republiki Słowackiej w wojnie przeciwko Polsce w 1939 roku. Przegląd historiografii słowackiej

TOMASZ GAJOWNIK, Pułk SS „Leibstandarte Adolf Hitler” w kampanii polskiej 1939 roku

KRZYSZTOF TARKA, Kontakt operacyjny „Mediewista”. Aleksander Gieysztor i wywiad PRL

JULIAN BABULA, Rola i znaczenie obrony wybrzeża w przygotowaniach wojennych PRL i planowaniu strategicznym Naczelnego Dowództwa Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego (1945–1989)

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Wojna polsko-sowiecka widziana oczami Kozaka Mikołaja Karnauchowa (oprac.GRZEGORZ CIECHANOWSKI)

DYSKUSJE I POLEMIKI

Jeszcze raz w sprawie określenia „wojna obronna Polski 1939” (PIOTR STAWECKI)

RECENZJE I OMÓWIENIA

Biografia gen. Włodzimierza Zagórskiego (DOMINIK SŁUŻAŁEK)

Recenzja dwóch książek dr. Tymoteusza Pawłowskiego ( JULIUSZ TYM)

Po angielsku o 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka (ANDRZEJ KRZAK)

PRZYCZYNKI I LISTY

Współpraca armii z gospodarką narodową (TOMASZ JAŁOWIEC)

„Bitwa nad Białką” – epizod z dziejów „Sokoła” w Białej, Bielsku i okolicy (GRZEGORZ WNĘTRZAK)

Ewakuacja polskich wojskowych do Francji. Wybrane zagadnienia funkcjonowania „szlaku północnego” od września 1939 do czerwca 1940 roku (KONRAD PIĄTKOWSKI)

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Od armii komputowej do narodowej” (MAGDALENA STRYKIER)

SPIS TREŚCI „PH-W” 2/2010

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

GRZEGORZ NOWIK, Dywersja radiotelegraficzna podczas bitwy warszawskiej 1920 roku

JANUSZ WOJTASIK, Książę Józef Poniatowski – polski wódz naczelny w 1809 roku

KONRAD PADUSZEK, Kryzys działalności polskiego wywiadu wojskowego w Związku Sowieckim (1923–1924). Przyczyny i konsekwencje

MICHAEL EPKENHANS, Niemiecka praktyka dowodzenia na szczeblu operacyjno-taktycznym w wojnie z Polską w 1939 roku

JERZY GRZYBOWSKI, Białoruski ruch niepodległościowy a wywiad niemiecki i sowiecki podczas II wojny światowej

PAWEŁ PRZEŹDZIECKI, Pociski-strzały i armaty gładkolufowe – eksperymentalny amerykański program uzbrojenia czołgowego (1951–1965)

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Doświadczenia wojny polsko-ukraińskiej (1918–1918) w kształceniu słuchaczy Wyższej Szkoły Wojennej, 1931–1934 (JEREMIASZ ŚLIPIEC)

DYSKUSJE I POLEMIKI

Jeszcze raz o Węgrach w Legionach Polskich (ENDRE LASZLO VARGA)

RECENZJE I OMÓWIENIA

Bitwa pod Racławicami (MACIEJ TRĄBSKI)

Refleksje na temat Clausewitza (MARIUSZ NOWAK)

Powstanie kościuszkowskie w świetle relacji posła austriackiego (AGNIESZKA ELŻBIETA KUBICA)

Literatura zagraniczna – omówienia

PRZYCZYNKI I LISTY

„Bitwa nad Białką” – epizod z dziejów „Sokoła” w Białej, Bielsku i okolicy (GRZEGORZ WNĘTRZAK)

Moździerze 220 mm wz. 1932 w Wojsku Polskim (MICHAŁ TRUBAS)

Ewakuacja polskich wojskowych do Francji. Wybrane zagadnienia funkcjonowania „szlaku północnego” od września 1939 do czerwca 1940 roku (KONRAD PIĄTKOWSKI)

Projekt 26 częściowo odtajniony – członkowie szwajcarskiego ruchu oporu zwolnieni z zachowania tajemnicy (ZYGMUNT CZARNOTTA, ZBIGNIEW MOSZUMAŃSKI)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Prof. dr hab. Tadeusz Nowak, 1917–2010 (KRZYSZTOF KOMOROWSKI)

Edited by Gregorius

Share this post


Link to post
Share on other sites
Albinos   

Redaktor naczelny... gratuluję :lol: Mam tylko jedno pytanie. Te zamówienia mailowe to na poszczególne numery, czy też jest możliwość czegoś na kształt prenumeraty?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tu się można dowiedzieć:

Wojskowe Biuro Badań Historycznych

ul. Banacha 2, 00-909 Warszawa

tel. 022-682-57-91

022-682-57-91

fax: 022-682-58-72

e-mail: wbbh@wp.mil.pl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zamówienie może przybrać formę czegoś w rodzaju prenumeraty, jest to nawet wskazane :) Odnośnie do kwestii kontaktowania się z tego co wiem najbardziej preferowana jest forma poczty elektronicznej na następujące adresy e-mail: ph-w@wp.pl oraz z.palski@vp.pl.

Docelowo redakcja przewiduje wydawanie kwartalnika w wersji drukowanej oraz z pewnym niewielkim opóźnieniem również w formie pdf. Zobaczymy kiedy się tego doczekamy i czy nie jest to jedynie pieśń przyszłości.

Pozdrawiam,

Gregorius

Share this post


Link to post
Share on other sites

Witam, niestety pierwszy tegoroczny numer został już wyczerpany, dowiedziałem się, że kolejne numery będą dostępne we wrześniu. Kłaniam się, Łyzio!

Share this post


Link to post
Share on other sites
ciekawy   
niestety pierwszy tegoroczny numer został już wyczerpany

Czyli nie można już składać zamówień .... Szkoda - byłbym zainteresowany tym numerem :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Witam,

zamówienia rzecz jasna można i należy składać. Wyczerpany został póki co nakład numeru pierwszego. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku będzie jednak dostępnyw wersji pdf na stronie Wojskowego Biura Badań Historycznych Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Pozdrawiam,

Gregorius

Share this post


Link to post
Share on other sites
FSO   

Witam;

Łyzio: ja też zamówienie złożyłem, z adresem "z roboty" bo tam wygodniej mi odebrać, z wyszczególnieniem: "pierwszy, drugi i kolejne numery".

pozdr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Witam, to ja pro forma zapytam się czy wiadomo coś o kolejnych numerach PHW, w sierpniu jeszcze pisałem, by zaprenumerować przegląd, ale od tamtej pory, ani widu ani słychu. Wiadomo coś Wam?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Łyzio:

Witam, to ja pro forma zapytam się czy wiadomo coś o kolejnych numerach PHW, w sierpniu jeszcze pisałem, by zaprenumerować przegląd, ale od tamtej pory, ani widu ani słychu. Wiadomo coś Wam?

Wiadomo: wysyłka 2 i 3 numeru się zakończyła. Numer 4 jest wydrukowany i będzie rozesłany w pierwszym tygodniu 2011. Oto spis treści numeru 3 i 4

SPIS TREŚCI NUMERU 3/2010 "PHW"

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

MACIEJ TRĄBSKI, Na żołdzie Targowicy i carycy. Dzieje II Ukraińskiej Brygady Kawalerii Narodowej pomiędzy wojną 1792 roku a insurekcją kościuszkowską

MATEUSZ STAROŃ, Szkolenie wojskowe w Związkach Strzeleckich (1910–1914)

JULIUSZ S. TYM, Organizacyjne, operacyjne i materiałowe podstawy ofensywy Wojska Polskiego na Ukrainie wiosną 1920 roku

ALEKSANDER SMOLIŃSKI, Kariera wojskowa i polityczna wybranych przedstawicieli kadry dowódczej i politycznej 1 Armii Konnej w latach 1918–1939

PAWEŁ BORAWSKI, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (Pasdaran) jako element sił zbrojnych Iranu

HENRYK CZYŻYK, Wojska Radiotechniczne w Wojskach Lotniczych

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Korespondencja Zygmunta Michałowskiego z wojny rosyjsko-tureckiej (1877–1878) (wstęp i oprac. MARIUSZ KULIK)

RECENZJE I OMÓWIENIA

Ostrożnie z tym wydaniem (EMILIAN WISZKA)

Działania Armii „Karpaty” w kampanii polskiej 1939 roku (WOJCIECH WŁODARKIEWICZ)

Dobre intencje to za mało… (NORBERT BĄCZYK)

Charles de Gaulle (MAREK HERMA)

Literatura zagraniczna – omówienia

PRZYCZYNKI I LISTY

Zadanie operacyjne Frontu Polskiego (Nadmorskiego) – fikcja czy rzeczywistość, 1959–1989 (JULIAN BABULA)

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej nt. „Wsparcie inżynieryjne w Wielkiej Wojnie z Zakonem Krzyżackim 1409–1411” (MARCIN BIAŁAS)

Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego nt. „Marian Kukiel. Historyk w świecie polityki” (JANUSZ ZUZIAK)

Jubileusz Sekcji Historii Wojskowej Towarzystwa Miłośników Historii (MARIA WIŚNIEWSKA)

PRO MEMORIA

Gen. Stanisław Nałęcz-Komornicki (CZESŁAW SZAFRAN)

SPIS TREŚCI 4/2010

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

GRZEGORZ GOŁĘBIEWSKI, Służba wojskowa Władysława Broniewskiego „Orlika” w latach 1918–1921

OSKAR BORZĘCKI, Dywizjon karabinów maszynowych jazdy w obronie Małopolski Wschodniej w 1920 roku

JULIUSZ S. TYM, Kwestia uzupełnień polskiej 1 Dywizji Pancernej w latach 1944–1945

FRANCISZEK PUCHAŁA, Wybrane zagadnienia przygotowania Sił Zbrojnych PRL do działań wojennych (1945–1990)

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Dziennik komendanta garnizonu w Łucku z 1939 roku (wstęp i oprac. ANDRZEJ WESOŁOWSKI)

RECENZJE I OMÓWIENIA

Słownik biograficzny generałów ukraińskich – uczestników walk niepodległościowych w latach 1917–1921 (WALDEMAR REZMER)

Literatura zagraniczna – omówienia

PRZYCZYNKI I LISTY

Materialne i osobowe skutki nalotów sowieckich na Warszawę w sierpniu 1942 roku. Próba lokalizacji miejsc bombardowania (BOGDAN KOBUSZEWSKI)

Walki o archikatedrę św. Jana w Warszawie (21–28 sierpnia 1944 roku). Próba rekonstrukcji (MICHAŁ T. WÓJCIUK)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Albinos   

No ja zgłaszałem się jakoś w sierpniu właśnie i niestety nic nie dostałem. Podejrzewam, że zabrakło dla mnie egzemplarzy. Szczególnie martwi mnie to w kontekście czwartego numeru, bo widzę że oba teksty z przyczynków i listów jak najbardziej zainteresowałyby mnie. A tak, cóż... pozostaje upolować to jakoś inaczej :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.