Jump to content

Gregorius

Użytkownicy
 • Content count

  47
 • Joined

 • Last visited

About Gregorius

 • Rank
  Ranga: Student
 1. Wozy Bojowe Świata

  Witam, ostatnio ukazał się nowy periodyk o broni pancernej. Pierwszy numer w całości -100 stron - został poświęcony czołgowi Tiger I. Jak oceniacie to pismo? G
 2. "Przegląd Historyczno-Wojskowy"

  Numer 1 "PHW" z 2011 roku do pobrania ze strony interentowej Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, podstrona - Wojskowe Biuro Badań Historycznych. http://www.wceo.wp.mil.pl/pl/111_837.html Pozdrawiam Gregorius
 3. "Przegląd Historyczno-Wojskowy"

  Z tego co się orientuję było około 30 osób, wśród których musiała już decydować kolejność zgłoszeń... Nakład 1000 egzemplarzy nie ma niestety magicznej mocy powiększenia się. Ciekawy: A czy numery 1-3 dostępnę są w wersji elektronicznej ? Jeżeli tak - to czy można prosić o linka ? W przyszłości i owszem. Póki co pismo nie ukazuje się w postaci cyfrowej
 4. "Przegląd Historyczno-Wojskowy"

  Łyzio: Witam, to ja pro forma zapytam się czy wiadomo coś o kolejnych numerach PHW, w sierpniu jeszcze pisałem, by zaprenumerować przegląd, ale od tamtej pory, ani widu ani słychu. Wiadomo coś Wam? Wiadomo: wysyłka 2 i 3 numeru się zakończyła. Numer 4 jest wydrukowany i będzie rozesłany w pierwszym tygodniu 2011. Oto spis treści numeru 3 i 4 SPIS TREŚCI NUMERU 3/2010 "PHW" ARTYKUŁY I ROZPRAWY MACIEJ TRĄBSKI, Na żołdzie Targowicy i carycy. Dzieje II Ukraińskiej Brygady Kawalerii Narodowej pomiędzy wojną 1792 roku a insurekcją kościuszkowską MATEUSZ STAROŃ, Szkolenie wojskowe w Związkach Strzeleckich (1910–1914) JULIUSZ S. TYM, Organizacyjne, operacyjne i materiałowe podstawy ofensywy Wojska Polskiego na Ukrainie wiosną 1920 roku ALEKSANDER SMOLIŃSKI, Kariera wojskowa i polityczna wybranych przedstawicieli kadry dowódczej i politycznej 1 Armii Konnej w latach 1918–1939 PAWEŁ BORAWSKI, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (Pasdaran) jako element sił zbrojnych Iranu HENRYK CZYŻYK, Wojska Radiotechniczne w Wojskach Lotniczych MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE Korespondencja Zygmunta Michałowskiego z wojny rosyjsko-tureckiej (1877–1878) (wstęp i oprac. MARIUSZ KULIK) RECENZJE I OMÓWIENIA Ostrożnie z tym wydaniem (EMILIAN WISZKA) Działania Armii „Karpaty” w kampanii polskiej 1939 roku (WOJCIECH WŁODARKIEWICZ) Dobre intencje to za mało… (NORBERT BĄCZYK) Charles de Gaulle (MAREK HERMA) Literatura zagraniczna – omówienia PRZYCZYNKI I LISTY Zadanie operacyjne Frontu Polskiego (Nadmorskiego) – fikcja czy rzeczywistość, 1959–1989 (JULIAN BABULA) SPRAWOZDANIA Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej nt. „Wsparcie inżynieryjne w Wielkiej Wojnie z Zakonem Krzyżackim 1409–1411” (MARCIN BIAŁAS) Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego nt. „Marian Kukiel. Historyk w świecie polityki” (JANUSZ ZUZIAK) Jubileusz Sekcji Historii Wojskowej Towarzystwa Miłośników Historii (MARIA WIŚNIEWSKA) PRO MEMORIA Gen. Stanisław Nałęcz-Komornicki (CZESŁAW SZAFRAN) SPIS TREŚCI 4/2010 ARTYKUŁY I ROZPRAWY GRZEGORZ GOŁĘBIEWSKI, Służba wojskowa Władysława Broniewskiego „Orlika” w latach 1918–1921 OSKAR BORZĘCKI, Dywizjon karabinów maszynowych jazdy w obronie Małopolski Wschodniej w 1920 roku JULIUSZ S. TYM, Kwestia uzupełnień polskiej 1 Dywizji Pancernej w latach 1944–1945 FRANCISZEK PUCHAŁA, Wybrane zagadnienia przygotowania Sił Zbrojnych PRL do działań wojennych (1945–1990) MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE Dziennik komendanta garnizonu w Łucku z 1939 roku (wstęp i oprac. ANDRZEJ WESOŁOWSKI) RECENZJE I OMÓWIENIA Słownik biograficzny generałów ukraińskich – uczestników walk niepodległościowych w latach 1917–1921 (WALDEMAR REZMER) Literatura zagraniczna – omówienia PRZYCZYNKI I LISTY Materialne i osobowe skutki nalotów sowieckich na Warszawę w sierpniu 1942 roku. Próba lokalizacji miejsc bombardowania (BOGDAN KOBUSZEWSKI) Walki o archikatedrę św. Jana w Warszawie (21–28 sierpnia 1944 roku). Próba rekonstrukcji (MICHAŁ T. WÓJCIUK)
 5. "Przegląd Historyczno-Wojskowy"

  Witam, zamówienia rzecz jasna można i należy składać. Wyczerpany został póki co nakład numeru pierwszego. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku będzie jednak dostępnyw wersji pdf na stronie Wojskowego Biura Badań Historycznych Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pozdrawiam, Gregorius
 6. "Przegląd Historyczno-Wojskowy"

  Zamówienie może przybrać formę czegoś w rodzaju prenumeraty, jest to nawet wskazane Odnośnie do kwestii kontaktowania się z tego co wiem najbardziej preferowana jest forma poczty elektronicznej na następujące adresy e-mail: ph-w@wp.pl oraz z.palski@vp.pl. Docelowo redakcja przewiduje wydawanie kwartalnika w wersji drukowanej oraz z pewnym niewielkim opóźnieniem również w formie pdf. Zobaczymy kiedy się tego doczekamy i czy nie jest to jedynie pieśń przyszłości. Pozdrawiam, Gregorius
 7. "Przegląd Historyczno-Wojskowy"

  SPIS TREŚCI „PH-W” 1/2010 ARTYKUŁY I ROZPRAWY HENRYK ZDZISŁAW FIGURA, Rejestracja poborowych i pobór w II RP w świetle dokumentów IGOR BAKA, Z problematyki dowodzenia armią słowacką na szczeblu operacyjno-taktycznym podczas wojny przeciw Polsce w 1939 roku MILOSLAV ČAPLOVIČ, DR IGOR BAKA, Udział Republiki Słowackiej w wojnie przeciwko Polsce w 1939 roku. Przegląd historiografii słowackiej TOMASZ GAJOWNIK, Pułk SS „Leibstandarte Adolf Hitler” w kampanii polskiej 1939 roku KRZYSZTOF TARKA, Kontakt operacyjny „Mediewista”. Aleksander Gieysztor i wywiad PRL JULIAN BABULA, Rola i znaczenie obrony wybrzeża w przygotowaniach wojennych PRL i planowaniu strategicznym Naczelnego Dowództwa Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego (1945–1989) MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE Wojna polsko-sowiecka widziana oczami Kozaka Mikołaja Karnauchowa (oprac.GRZEGORZ CIECHANOWSKI) DYSKUSJE I POLEMIKI Jeszcze raz w sprawie określenia „wojna obronna Polski 1939” (PIOTR STAWECKI) RECENZJE I OMÓWIENIA Biografia gen. Włodzimierza Zagórskiego (DOMINIK SŁUŻAŁEK) Recenzja dwóch książek dr. Tymoteusza Pawłowskiego ( JULIUSZ TYM) Po angielsku o 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka (ANDRZEJ KRZAK) PRZYCZYNKI I LISTY Współpraca armii z gospodarką narodową (TOMASZ JAŁOWIEC) „Bitwa nad Białką” – epizod z dziejów „Sokoła” w Białej, Bielsku i okolicy (GRZEGORZ WNĘTRZAK) Ewakuacja polskich wojskowych do Francji. Wybrane zagadnienia funkcjonowania „szlaku północnego” od września 1939 do czerwca 1940 roku (KONRAD PIĄTKOWSKI) SPRAWOZDANIA Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Od armii komputowej do narodowej” (MAGDALENA STRYKIER) SPIS TREŚCI „PH-W” 2/2010 ARTYKUŁY I ROZPRAWY GRZEGORZ NOWIK, Dywersja radiotelegraficzna podczas bitwy warszawskiej 1920 roku JANUSZ WOJTASIK, Książę Józef Poniatowski – polski wódz naczelny w 1809 roku KONRAD PADUSZEK, Kryzys działalności polskiego wywiadu wojskowego w Związku Sowieckim (1923–1924). Przyczyny i konsekwencje MICHAEL EPKENHANS, Niemiecka praktyka dowodzenia na szczeblu operacyjno-taktycznym w wojnie z Polską w 1939 roku JERZY GRZYBOWSKI, Białoruski ruch niepodległościowy a wywiad niemiecki i sowiecki podczas II wojny światowej PAWEŁ PRZEŹDZIECKI, Pociski-strzały i armaty gładkolufowe – eksperymentalny amerykański program uzbrojenia czołgowego (1951–1965) MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE Doświadczenia wojny polsko-ukraińskiej (1918–1918) w kształceniu słuchaczy Wyższej Szkoły Wojennej, 1931–1934 (JEREMIASZ ŚLIPIEC) DYSKUSJE I POLEMIKI Jeszcze raz o Węgrach w Legionach Polskich (ENDRE LASZLO VARGA) RECENZJE I OMÓWIENIA Bitwa pod Racławicami (MACIEJ TRĄBSKI) Refleksje na temat Clausewitza (MARIUSZ NOWAK) Powstanie kościuszkowskie w świetle relacji posła austriackiego (AGNIESZKA ELŻBIETA KUBICA) Literatura zagraniczna – omówienia PRZYCZYNKI I LISTY „Bitwa nad Białką” – epizod z dziejów „Sokoła” w Białej, Bielsku i okolicy (GRZEGORZ WNĘTRZAK) Moździerze 220 mm wz. 1932 w Wojsku Polskim (MICHAŁ TRUBAS) Ewakuacja polskich wojskowych do Francji. Wybrane zagadnienia funkcjonowania „szlaku północnego” od września 1939 do czerwca 1940 roku (KONRAD PIĄTKOWSKI) Projekt 26 częściowo odtajniony – członkowie szwajcarskiego ruchu oporu zwolnieni z zachowania tajemnicy (ZYGMUNT CZARNOTTA, ZBIGNIEW MOSZUMAŃSKI) Z ŻAŁOBNEJ KARTY Prof. dr hab. Tadeusz Nowak, 1917–2010 (KRZYSZTOF KOMOROWSKI)
 8. „Przegląd Historyczno-Wojskowy” został reaktywowany w 2000 roku. Kontynuuje tradycje założonego przez gen. bryg. Juliana Stachiewicza „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, ukazującego się w latach 1929–1939, oraz wznowionego staraniem gen. dyw. Józefa Kuropieski, pod zmienioną nazwą, „Wojskowego Przeglądu Historycznego”, wydawanego w latach 1956–1997. Od 2010 roku Wojskowe Biuro Badań Historycznych wraz z „Przeglądem Historyczno-Wojskowym” weszły w skład nowo powstałego Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. „PHW” pracuje od tego czasu w składzie: redaktor naczelny – dr Grzegorz Jasiński, sekretarz redakcji – dr Zbigniew Palski oraz mgr Teresa Sitkiewicz. W Radzie Naukowej zasiadają prof. dr hab. Jerzy Eisler – przewodniczący, prof. dr hab. Krzysztof Komorowski – zastępca przewodniczącego oraz członkowie: dr hab. Janusz Cisek, dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. dr hab. Karol Olejnik, dr inż. Piotr Matejuk, prof. dr hab. Tadeusz Rawski, prof. dr hab. Waldemar Rezmer, dr hab. Aleksandra Skrabacz, płk dr Jeremiasz Ślipiec, dr Andrzej Wesołowski i dr Andrzej Czesław Żak. Celem kwartalnika jest upowszechnianie polskiej i powszechnej historii wojskowej, a także prezentowanie dorobku badawczego wojskowych i cywilnych środowisk naukowych. Kwartalnik skierowany jest do kadry, żołnierzy, nauczycieli i młodzieży. Historia wojskowa kształtuje bowiem świadomość społeczną i historyczną, jest pomocna w formowaniu narodowego charakteru Wojska Polskiego, utrwalaniu jego dorobku oraz pozycji WP wśród armii NATO, wpływa na sposób myślenia, jest źródłem refleksji o roli wojska i wojen w dziejach ludzkości. „Przegląd Historyczno-Wojskowy” jest pismem naukowym i został wpisany na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskując 4 pkt. * * * „Przegląd Historyczno-Wojskowy” nie znajduje się w sprzedaży detalicznej. Numery kwartalnika są bezpłatne – promocyjne, i można je otrzymać, składając zamówienie (imię, nazwisko, dokładny adres, pod który ma być przesłany) na następujące adresy e-mail (prosimy o wysyłanie zamówień jednocześnie na dwa podane adresy): ph-w@wp.pl oraz z.palski@vp.pl.
 9. Zapraszam do Wojskowego Biura Badań Historycznych może dałoby się coś temu zaradzić. Pozdrawiam, G.J.
 10. Relacja Stanisława Ożoga "Filipa" , jedna z wielu pomijanych w opracowaniach poświęconych temu oddziałowi... Pozdrawiam, G.J. Ps. gratuluję interesującego artykułu na temat, o którym jest ten wątek
 11. Czołgając się przesuwaliśmy się w stronę szaletu, ale brzemienny w skutkach pech zrządził, że w momencie gdy Błyskawica mijał spiącego w pobliżu Niemca zawadził noga o krzak, który dotnął szwaba i obudził go. Ten leżąc jeszcze zauważył [...] krzyknął Hans! i zaklął pod jego adresem. Błyskawica stracił w tym momencie [...] Pozdrawiam, G.J. Ps. 11-stronnicowe wspomnienia + 30-stronnicowe uwagi i sprostowania do opisów podziemnego desantu...
 12. Gdy Cedro odsunął pokrywę - zamiast wykorzystać okazję ratowania siebie zdecydował dotrzeć do nas. Podczas zbliżania do fontanny został trafiony pociskiem niemieckim i zdołał tylko krzyknąć: plutonowy Leon do mnie! - Były to ostatnie słowa naszego dzielnego dowódcy [...] Na normalne schodzenie nie było czasu i nikt o tym nie myślał. Po prostu wskakiwaliśmy w czeluść knału na głowy kolegów i chyba tylko ... możemy zawdzięczać, że wzajemnie nie połamaliśmy sobie rąk i nóg... Pozdrawiam, G.J.
 13. Żoliborz 1944

  Zapraszam 6 października do MPW na promocję drugiego wydania Żoliborza 1944 i Żoliborza walczącego. Pozdrawiam, G.J.
 14. Literatura - Powstanie Warszawskie

  Szczególnie polecam tekst Nieznane fotografie z Powstania Katarzyny Utrackiej i Marka Stroka - perełka. Nuemer jednak bardzo nierówny vide choćby tekst Puszcza walcząca... G.J.
 15. Żoliborz 1944

  Witam, Taniej? Cena deataliczna u wydawcy 60 zł. W MPW chyba najlepiej kupować bo chyba za 50 zł. Pozdrawiam, G.J. Ps. Życzę miłej lektury
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.