Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Jarpen Zigrin

Sąd nad Marszałkiem?

Recommended Posts

Lu Tzy   

Dzionga, z pilsudczykami taki jest problem, ze "in situ" lali po pyskach, a i do sadu, malo niezawislego, ciagali. No bo Marszalek byl swietlany. Tym bardziej po smierci, kiedy sanatorzy potrzebowali politycznego zaczepienia. Potem sie ladnie zbratali z endekami (ciekawe, co Ziut na to...), no i tak sie ukrecila dzisiejsza marszalkowska legenda.

W jej swietle cytat z Suryna mam za kpine.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lu Tzy:

Potem sie ladnie zbratali z endekami (ciekawe, co Ziut na to...), no i tak sie ukrecila dzisiejsza marszalkowska legenda.

Nie byłbym taki pewny ;) . Nieładnie połączyłeś sanację bez Marszałka z Jego legendą, oj nieładnie. W moim przekonaniu jest właściwie odwrotnie - ;).

Bo potrafię rozróżniać...

Pozdrawiam :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ok., wszystkie ocenne posty wycinam w tym temacie od tego momentu. Interesują mnie od teraz tylko posty analizujące prawnie wojnę domową z 1926 r. zwaną potocznie zamachem majowym. Z braku źródła - kodeksu Tagancewa stoimy trochę w miejscu, ale poszukam w antykwariatach może tam trafię na polskie tłumaczenie ew. na allegro od czasu do czasu można utrafić. Potem chciałbym abyśmy ustalili roboczo potencjalną ławę oskarżonych zajmując się nimi kolejno przypisując im odpowiedzialność karną - coś na zasadzie rozwiązywania kazusów z prawa karnego. O pomocą poproszę kadrę naukową z Katedry Prawa Karnego Ostati punkt widzę przesłanie naszych ustaleń, a dokładniej wniosków do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Share this post


Link to post
Share on other sites
FSO   

Witam;

Jarpen : dwie sprawy. Piłsudski czyniąc "przewrót majowy" jest winien względem prawa karnego [kodeks Tagancewa], ale on sam będąc Marszałkiem tak jak żolnierze i wierne mu oddziały wojskowe są winne wobec prawa wojskowego. Mam w swoich małych zbiorach coś takiego jak "Artykuły Wojenne dla Wojska Polskiego" wyd. w 1919. Nie jest tego dużo więc przytoczę najważniejsze:

Art 1 Pomny na swe wysokie powołanie aby bronić Najwyższej Prawowitej Władzy Krajowej i Ojczyzny, winien żołnierz zawsze gorliwie spełniać swe obowiązki. Służba wojskowa jest przygotowaniem do wojny; czego nauczył się żolnierz podczas czynnej służby tego, nie powinien zapomnieć także po przejściu do stanu zapasowego

Art 2. Pierwszym obowiązkiem żołnierza jest niezłomne zachowanie wierności, ślubowanej w przysiędze wojskowej. Przytem powołanie żolnierza wymaga gotowości bojowej, odwagi przy spelnianiu wszelkich obowiązków slużbowych waleczności na wojnie, posluszeństwa względem przełożonych, honorowego zachowania się w służbie i poza slużbą, dobrego i rzetelnego stosunku względem towarzyszy broni.

Art 6. Obowiązek wieroności nakazuje żołnierzowi tak w czasie wojny, jak i w czasie pokoju starać się wszelkimi siłami a nawet z poświęceniem życia uchylić każde niebezpieczeństwo któreby groziło Najwyższej Prawowitej Władzy Krajowej i Ojczyźnie

Art 7. Kto się z nieprzyjacielem porozumiewa lub w jakikolwiek inn sposób swem postępowaniem lub niespełnieniem obowiązków rozmyślnie szkodzi lub szkodzić zamierza polskiemu wojsku albo wojskom sprzymierzonycm ten łamie ślubowaną w przysiędze wierność i staje się winnym zdrady wojennej. Zdrajca wuinien być karany najcięższymi karami pozbawienia wolności, na czci lub karą śmierci. Także podczas pokoju zdrada tajemnic wojskowych winna być karabna ciężką hańbiącą karą. Kto się o zamiarze zdrady dowie jest obowiązany o ten bezzwłocznie swem przełożonym donieść w przeciwnym razie podlega sam ciężkiej karze.

Art 9. Żołnierz powinien uważać swój sztandar za świętość i nigdy go nie opuszczać. Kto odpuszcza swój sztandar albo od siego się oddala w celu stałego uchylania się od swych obowiązkó staje się winnym dezercji. Dezercha winna być karana najcięższymi karami pozbawienia wolności i karami na czci w polu nawet karą śmierci. Ciężka kara winna stosować się do tego kto do dezercji namawia albo do niej dopomaga jak i do tego kto dowiedziawszy się o zamierzonej dezercji nie doniesie natychmiast swym przełożonym. Samowolne oddalenie się z wojska i przetrzymanie urlopu podlegają karze nawet wtedy, gdy żołnierz nie ma zamiaru na stałe się oddalić.

Art 14. Każde wezwanie lub podnieta do wspólnego odmówienia posłuszeństwa albo przeciwstawienia się przełożonemu albo do czynnego wystąpienia przeciw nieu winny być najsurowiej karane, jako podburzanie. Zmowa do wspólnego popelnienia takiego czynu jest buntem. Winnymi rokoszu stają się ci którzy zgromadziwszy suię odmawiają zbiorowoposłuszeństwa, przeciwstawiają się lub czynnie występują przeciw przełożonemu. Za rokosz grozi dożywotnie ciężkie więzienie, w polu zaś kara śmierci. Kto dowiedziawszy się o rokoszu, przełożonemu swemu natychmiast nie doniesie o tem winien być surowo karany.

Art 18. Żołnierzowi wolno użyć swej broni tylko podczas wypelniania swych obowiązków albo w uprawnionej osobistej obronie. Bezprawne użycie broni podlega surowej karze zarówno jak i nieostrożne obchodzenie się z bronią i amunicją, jeżeli stało się przyczyną okaleczenia lub śmierci człowieka.

Art 21. Żołnierz nie pownien nigdy przy pelnieniu służby ulegać namowom do czynów niezgodnych z jego obowiązkami, bądź ze względu na osobiste korzyści bądź też z jakiegokolwiek innego powodu. Kto przyjmuje żąda lub każe sobie przyobiecywać podarunki lub inne korzyści za pepełnienie czynu naruszającego obowiązek służbowy winien być karany ciężkim więzieniem

Art. 27 Żołnierz należący do stanu zapasowego winien również szczególnie wypełniać poszczególne swe obowiązki; za przekroczenie ich podlega karze.

Piłsudski był Marszałkiem, czyli w sumie, za zamach majowy może też stanąc przed sądem wojskowym. Z owego kodeksu wynika, że najlżejszą karą za zamach byoby długoletnie ciężkie więzienie, a biorąc pod uwagę fakt, że złamał przysięgę to możliwa byłaby i kara śmierci.

pozdr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dobra wiadomość, dzięki FSO już niedługo będziemy mieli nad czym pracować - mianowicie FSO nabył Kodeks Tagancewa z 1922 r. i dzięki jego uprzejmości dostanę jego ksero, a co za tym idzie nasze rozważania nabiorą tempa i będą miały solidną podstawę prawną.

FSO czy mógłbyś mi również podesłać ksero tej pracy: "Artykuły Wojenne dla Wojska Polskiego"?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tak na szybko, bo od minuty mam Tagancewa w ręce to:

Art. 100 KT

"Winny zamachu na ustalony w drodze praw zasadniczych ustrój państwowy Polski albo na całość jej terytorium państwowego ulegnie karze ciężkiego więzienia bezterminowego".

"Jeśli celem zamachu było usunięcie przemocą członków sprawującego władzę rządu i zastąpienie ich przez inne osoby, wszakże bez zmiany zasadniczego ustroju państwowego w Polsce winny ulegnie zamknięciu w ciężkim więzieniu na od lat 10 do lat 15."

Ale dopiero po głębszej lekturze części ogólnej i wyszukaniu odpowiednich art. z szczegółowej będę mógł powiedzieć coś więcej na temat odpowiedzialności Piłsudskiego i reszty za zbrodnie popełnione w wyniku tzw. Zamachu Majowego.

Share this post


Link to post
Share on other sites
FSO   

Witam;

Z Kodeksu Tagancewa jeszcze:

Art 99. Winny zamachu stanu na życie zdrowie lub wolność osoby piastującej Najwyższą Włądzę Państwową ulegnie karze ciężkiego więzienia bezterminowego.

Art 100 "... Przez zmaach rozumiane będzie zarówno dokonanie jednej z powyższych zbrodni [patrz post Jarpena - F.] jak jej usiłowanie ..."

Art 101. Winny przygotowania do zbrodni przewidzianej w art 100 ulegnie zamknieciu w ciężkiem więzieniu do lat 10.

Jeżeli winny posiadał przy tem skład broni lub materjałów wybuchowych ulegniezamknięciu w ciężkiem więzieniu do lat 15.

Część Czwarta [O zdradzie stanu]

Art 108: [Poddany rosyjski] winny dopomagania lub sprzyjania nieprzyjacielowi w jego działaniach wojennych przeciwko [Rosji] będzie karany

ciężkimi robotami terminowemi [...]

Jeżeli takie dopomaganie lub sprzyjanie nieprzyjacielowi polegało:

[...]

2. na skłonieniu lub podmówieniu grupy wojsk oddzielnej jednostki taktycznej lub mniejszego oddziału wojska lub dowodzącej niemi osoby do przejścia na stronę nieprzyjaciela

3. na stawieniu przemocą oporu [rosyjskim] siłom wojennym lub napaści na nie

[...]

winowajca będzie karany śmiercią.

pozdr

PS. Pytanie czy i w jakim stopniu Piłsudski był nieprzyjacielem poprzez bunt zbrojny i użycie oddzialów wojskowych.

Share this post


Link to post
Share on other sites
FSO   

Witam;

mam od kilku godzin w swoich rękach Kodeks Karny obowiązujący już po zamachu, w '28 r. ze zmianami jakie następowaly w tzw. międzyczasie. Poniżej paragrafy i części:

Cz. III O zamachach na wladzę zwierzchnią**

[** przypis: W wydaniu ministerjalnem niewlaściwie: "O buncie przeciw wladzy zwierzchniej". Wyraz bunt nie jest odpowiedni ani ze względu na ustrój państwowy Polski, ani ze względu na treść art. 99 - 102]

Art. 99. Winny zamachu na życie, zdrowie lub wolność osoby piastującej Najwyższą Wladzę Państwową w Polsce ulegnie karze ciężkiego więzienia bezterminowego [11. I. 19. poz 107]. 15 PK. O.

Art. 100. Winny zamachu na ustalony w drodze praw zasadniczych ustrój państwowy Polski albo na calość jej terytorium państwowego ulegnie karze ciężkiego więzienia bezterminowego - Jeżeli zamach taki ujawniony byl odrazu i zostal stlumiony bez użycia środków nadzwyczajnych, winny ulegnie zamknięciu w ciężkim więzieniu do lat 15 - Jeżeli celem zamachu bylo usunięcie przemocą czlonków sprawującego rządu i zastąpienie ich przez inne osoby, wszakże bez zmiany zasadniczego ustroju państwowego w Polsce winny ulega zamknięciu w ciężkiem więzieniu na czas od lat 10 do 15 - Przez zamach rozumiane będzie zarówno dokonanie jednej z powyższych czynności jak jej usilowanie. [11. I. 19. poz 107] 15PK. O.

Art. 101. Winny przygotowania do zbrodni przewidzianej w art. 100, ulegnie zamknięciu w ciężkiem więzieniu do lat 10. - Jeżeli winny posiadal przytem sklad broni lub materjalów wybuchowych, ulegnie zamknięciu w ciężkiem więzieniu do lat 15. [11. I. 19. poz 107]. O

Art. 102. Winny udzialu w spisku, zawiązanym dla dokonania zbrodni, przewidzianej w art. 100. ulegnie karze ciężkiego więzienia do lat 8. - Jeżeli spiskowi rozporządzali skladem broni lub materjalow wybuchowych, winni ulegną karze ciężkiego więzienia bez terminu. - Winny namawiania do spisku mającego na celu zbrodnię, przewidzianą w 99 lub 100 art. jeśli spisek ten nie zostal zawiązany, ulegnie karze: w stosunku do zbrodni przewidzianej w art 100 - zamknięcia w ciężkiem więzieniu do lat 4; w stosunku do zbrodni, przewidzianej w art. 99 - zamknięcia w ciężkiem więzieniu do lat 8. [11. I. 19. poz. 107]. O

Komentarze [? - czcionka mniejsza pisane pod tymi artykulami - F.]

T. 1. Pod slowem "spisek" nalezy rozumieć porozumienie dwóch lub kilku osób w celu dokonania zamachu 42/24

2. Ustawodawca w art. 102 mial na myśli pojęcie szersze, obejmujące nie tylko zmowę w celu dokonania pojedyczej, ściśle określonej w szczególach zbrodni, lecz wogóle wszelkiego rodzaju zmowę, dążącą, bądź bezpośrednio bądź pośrednio do zamachu na ustrój państwowy Polski. 46/24, 58/26, 21. VI. 27 [1257/27]

3. Niema żadnej podstawy do przypuszczenia, żeby ustawodawca polski przywracając tekst art 102, poddal karze tylko spisek, bezpośrednio skierowany ku natychmiastowemu wykonaniu konkretnie i szczególowo uplanowanej zbrodni z art. 100, nie zaś zrzeszenie, dążące wogóle do popelnjienia zbrodni z art. 10, nie zaś zrzeszenie dążące wogóle do popelnienia takich zbrodni, choćby bez ustalenia ich co do szczególów. 46/24, 58/26, 21.VI.27 [1257/27].

4. Zasadnicza różnia pomiędzy holdującymi socjalizmowi związkami legalnemi a związkami występnemi polega nie na idei, która je ożywia, lecz na metodzie dzialania. 16/24 , 58/26, 21.VI.27 [1257/27].

5. Związek czy partja, holdująca takiemu czy innemu ustrojowi spolecznemu, może dążyć do jego urzeczywistnienia zapomocą zdobycia w sposób legalny większości w spoleczeństwie i parlamencie i przeprowadzenia reform w drodze zgodnej z ustawami - wtedy jest partjhą, której zapatrywania można podzielać lub ich nie podzelac, której można w sposób legalny przeciwdzialać, ale której nie mozna pociągac do odpowiedzialności karnej. 46/24, 58/26, 21.VI.27 [1257/27].

6. Jeżeli natomiast związek ma na celu uzyskanie nie większości w drodze pokojowej ewolucji, lecz obalenia istniejącego ustroju w drodze przemocy, przeciwstawienia spoleczeństwu sily brutalnej, zdolnej do zapewnienia wladzy nie przedstawicielom większościo, lecz garstce potępianej przez większość, rzadzącej terorem, - wtedy każdy racjonalnie zorganizowany ustrój musi z takim związkiem walczyć wszelkimi dozwolonymi przez prawo środkami, nie wylączając represji karnej, walczyć o swój byt, o prawo ludności do stanowienia o sobie o wolność. 46/24, 58/26, 21.VI.27 [1257/27]

7. Dla zastosowania art. 102 nie jest konieczne, żeby dzialaność sprawcówjako czlonków spisku, uwidocznila się w jakimś konkretnym wystąpieniu, natomiast za dostateczne uznać należy, jeżeli dzialalność ich ograniczyla się do zorganizowana spisku, przyczem gdy swą wolę występną sprawcy ujawnili nie tylko wymianą myśli lub zbieraniem przygotowawczych wiadomości, lecz rzeczywiście stworzyli jedną calość któa powzięla zamiar wspólnego wykonania zmachu na bezpieczeństwo państwa. 42/24, 58/26, 21.VI.27 [1257/27]

8. Dla zastosowania art. 102 obojętnym jest czy sprawca bral udzial w jakichkolwiek wystąpieniach czynnych przestępnej organizacji i czy w ogóle przestępna organizacja w tym czasie występowala czynnie, natomiast wystarczającym jest samo ustalenie, że sprawca należal do rzeczonej organizacji, jako jej czlonek. 220/24

9. Udzial w zrzeszeniu, mającem na celu obalenie przemocą "burżuazyjnego państwa" i wprowadzenie "dyktatury proletarjatu", podpada pod art. 102. 46/24, 58/26, 21.VI.27 [1257/27]

10. Ustalenie do jakich celów dążylo zrzeszenie, którego czlonkiem byl oskarżony, należy do istoty sprawy i nie ulega sprawdzeniu w instancji kasacyjnej, jeżeli wniosek w tym przedmiocie jest logicznie wysnuty z materjalu ujawnionego w przewodzie sądowym. 46/24

11. Patrz art. 70 . 8.

[Art 70. Względem przestępstwa, skladającego się z kilku dzialań, terminy przedawnienia oblicza się od dnia ostatniego dzialania. względem przestępstwa trwalego * [*w tekście ministerjalnym niewlaściwie: ciąglego. Patrz tezy 1-10 PW.] - od dnia jego zaprzestania.

Komentarze [j.w.]

8. Przestępstwami trwalemi są: przechowywanie na sprzedaz utworu lub wizerunku, swiadomie bezwstydnego, udzial w zrzeszeniu, przez ustawę zabronionem, przechowywaniu broni zakazanej i t. p. K. 19. V. 27 [288/27].

pozdr

PS. Do wtorku powinienem mniej kodeksy wojskowe....

Share this post


Link to post
Share on other sites
FSO   

Witam;

mam w swych rękach Wojskowy Kodeks Karny z '21 r.: "Makowski W. prof. Uniw. Warsz. ppulk. k.s. ; Kodeks Karny Wojskowy z dodaniem ustaw i przepisów wprowadczych, przechodnich i uzupelniających oraz komentarza. Warszawa 1921, nakladem: Glówna Księgarnia Wojskowa"

Część druga. Poszczególne zbrodnie i występki i ich karanie

Dzial pierwszy. Zbrodnie i występki wojskowe żolnierzy

Rozdzial I: Zdrada stanu, zdrada kraju, zdrada wojenna

par. 56.

1. Wględem osoby stanu żonierskiego winnej zdrady stanu lub zdrady kraju mają zastosowanie przepisy niemieckiego kodeksu karnego [dalej skrót K.K.N. - F.] [par. 80 - 93] [...]

2. W myśl art. 34 R. R. M. 10. V. 1920 par. par. 56 - 61 K.K.W. na obszarze b. zaboru rosyjskiego nie obowiązują, a zamiast nich stosuje się przepisy powszechnych ustaw karnych. W szczególności zatem bedą mialy tu zastosowanie cz. 3 i 4. K. K. R. Z nich cz. 3 [art. 99 - 102] w redakcji dekretu z dnia 11 stycznia 1919 r., część czwarta w redakcji noweli rosyjskiej z roku 1912. Tekst tych przepisów jest następujący:

Art 99: Winny zamachu na życie, zdrowie lub wolność osoby piastującej Najwyższą Wladzę Państwową w Polsce ulegnie karze ciężkiego więzienia bezterminowego [D. 11.I. 1919 r.]

Art. 100: Winny zamachu na ustalony w drodze praw zasadniczych ustrój państwowy Polski, albo na calość jej terytorjum państwowego ulegnie karze ciężkiego więzienia bezterminowego.

Jeżeli zamach taki ujawniony by odrazu i zostal stlumiony bez użycia środków nadzwyczajnych winny ulegnie zamknieciu w ciężkiem więzieniu do lat 15.

Jeżeli celem zamachu bylo usunięciu przemocą czlonków sprawującego wladzę rządu i zastąpienie ich przez inne osoby, wszkaże bez zmiany zasadniczego ustroju państwowego w Polsce ulegnie zamknięciu w ciężkiem więzieniu na czas od lat 10 do 15.

Przez zamach rozumiane będzie zarówno dokonanie jednej z powyższych zbrodni jak jej usilowanie [D. 11. I. 1919].

Art. 101.Winny przygotowania do zbrodni przewidzianej w art. 100 ulegnie zamknięciu w cięzkiem więzieniu do lat 10.

Jeżeli winny posiadal przytem sklad broni lub materjalów wybuchowych ulegnie zamknięciu w ciężkim więzieniu do lat 15. [D. 11.I.1919]

Art. 102. Winny udzialu w spisku, zawiązanym dla dokonania zbrodni przewidzianej w art. 100 ulegnie karze ciężkiego więzienia do lat 8.

Jeżeli spiskowi rozporządzali skladem broni lub materjalów wybuchowych, winni ulegną karze ciężkiego więzienia bez terminu.

Winny namawiania do spisku, mającego na celu zbrodnię przewidzianą w 99. lub 100 artykule jeśli spisek ten nie zostal zawiązany ulegnie karze w stosunku do zbrodni przewidzianej w art 100, zamknięcia w w ciężkim więzieniu do lat 4., w stosunku do zbrodni przewidzianej w art. 99 - zamknięcia w ciężkiem więzieniu do lat 8 [D. 11.I.1919] [...]

6. K.K.W. stoi na stanowisku, ze okoliczność spelnienia przestępstwa zdrady stanu lub zdrady kraju przez osobę wojskową sama przez się nie daje podsatwy do odmiennej kawalifikacji przestępstwa i że ogólne zasady powszechnych ustaw karnych winny tu być stosowane. Co do dzialania przestęopnego i wogóle właściwości rozmaitych stanów faktycznych odsyłąmy do psozczególnych ustaw dzielnicowych, komentowanie ich w tem miejscu spowodować by musiało zbyt welkie rozszerzenie naszego wydawnictwa. Przestaniemy tedy tylko na kilku uwagach zasadniczych. [...]

8. [...] Tam nawet gdzie brzmienie ustawy pozostało bez zmiany w ujęciu przystosowanem do dawnych form państwowości, wykłądnia i praktyka wymiaru sprawiedliwości musi nadać i nową treść. W Polsce dotyczy to przepisów K.K.N. i U.K.A. oczywiście niewspółczesnych, pod mocą K.K.R. mamy już do czynenia z nowem ujęciem zagadnienia, jakkolwiek opartem na dawnych wzorach, jednak przystosowanem do wspólczesnych potrzeb państwowych. Dotyczy to oczwiście tylko czterech artykułów obejmująych właściwą zdradę stanu w części III K.K.R. bowiem inne pokrewne grupy [część IV i V] pozostały w dawnem brzmieniu [...]

10. Przedmiotem przestępstwa jest tu Rzplita pojmowana jako prawny i faktyczny wyraz współżycia zrzeszonych naturalnie dla ceklów wspólnego dobra jej obywateli. Interes państwa jako całości organizacyjnej i interes obywateli jako istotnych sklądników tej całość, łączą się ze sobą stanowiąc przedmiot ochrony prawnej przed zamachem dla nich szkodliwym [...]

11. Oprócz tego ogólnego i wspólnego dla całej grupy przestępstw politycznych [rzedmiotu mamy w poszczególnych stanach faktycznie odmienne przedmioty szczególne: a więc byt państwa, jego całość, ustrój państwowy, lub poszczególne jego elementy, stanowisko zewnętrze i stosunek do innych państw, swoboda wykonywania praw publicznych obywatelom przynależnych, prawidowość funkcjonowania organizamu państwowego i t.p. [...]

14. Przez pojęcie ustalonego w drodze praw zasadniczych ustroju państwowego rozumieć należy podstaowwe formy ustrojow, stanowiące przedmiot konstytucji. Jest rzeczą obojętną, czy konstytucja mieści się w jednym akcie ustawodawczym, określającym całokształt ustroju państwa [takiej konstytucji jeszcze w Polsce nie ma], czy też w szeregu poszczególnych aktów ustawodawczych oobejmujących i ustalających częściowo pewne działy ustroju prawnego. A więc wszystkie akty ustawodawcze do czasu wydania konstytucji, są de facto temi prawami zasadniczemi, ponieważ ich treść wypełnia zasadnicze postulaty organizacyjne. Takim prawem zasaniczem jest Dekret z 22 lispopada [omyłka w druku - F.] 1918 r. ustalający republikańską formę ustroju państwowego Polski, jest niem uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 roku określająca ustrojowe stanowisko Sejmu, Naczelnika Państwa, rządu i t.p. Szereg innych innych ustaw, dotyczących podobnych zagadnień podstawowych stwarza w braku jednolitej ustawy konstytucyjnen te formy ustroju, które będą z ochrony prawnej korzystały.

Wszelki zamach na zasady ustroju Rzplitej w konstytucji ustalone albo do kategorji zasad konstytucyjnych należące, a więc na formę ustroju republikańskiego, w celu zastąpienia ją pzez inną, na prawa i stosunek wzajemny władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowej i t.p., o ile nie będą doityczyły tylko poszczególnych funkcji tych włądz, ale ich zasadniczego stanowiska państwowego będą zamachem na sutrój państwowy. [...]

16. Działanie przestępne w tych wszystkich stanach faktycznych polega na spelnieniu zamachu. Pojęcie zamachu nie wymaga aby zamierzenie przestępne osiągnęło cel, w którym zostało podjęte. Zamachem jest nie tylko rzeczywiste pozbawienia, życia, zdrowia, woności osoby poiastującej Najwyższą Władzę państwową, albo rzeczywista zmiana ustroju, albo oderwanie części od terytorjum państwowego , - przeciwnie: samo usiłowanie tych czynów jest już wypełnieniem faktycznym zamachu.

17. Zamach jest to działanie gwałtowne, czynne rzeczywiście przedsięwzięte i ujawnione nazewnątrz w postaci usiłowania doprowadzenia do wydarzeń stanowiących przedmiot zamierzenia przestępneg albo też rzeczywistego ich spowodowania. Dzialanie zmierzające do zmiany ustroju i.t.p celów ale nie posiadające cech gwałtu, a przeciwnie oparte na prawie wynikające z wyraźnych uprawnień ustawowych, lub też zasadniczo z nimi zgodne nie będzie stanowiło zamachu przestępnego.

18. Nie tylko domaganie się zmian przez posłów sejmowych przy tworzeniu ustaw państwowych, lub krytyce działalności rządowej ale i poza Sejmem i immunitetem poselskim podejmowane zabiegi lub wypowiadane opinje. o ile nie zawierą w sobie cech innego przestępstwa np. karygodnego podburzania, zniewagi przestępstw przeciwko zarządowi państwowemu i t.p. nie stoją same przez się w sprzeczności z postanowieniami karnemi, w szczególności nie stanowią zdrady stanu

19. Działąnie ulega karze tylko w wypadku winy umyślnej, a to ze względu na samą strukturę stanu faktycznego w któym istotny czynnik skłądowy polega na zamierzeniu dla państwa szkodliwem, które sprawca w czym wprowadzić usiłuje. Samo pojęcie zamachy będącego przedewszystkim formą usiłowania, pomijając inne ptrzesłanki nie dopuszcza możliości innej formy zawinienia jak umyślne. Nieostrożne pozbawienia życia osoby piastującej Władzę Najwyższą, albo inne nieostrożne przyczynienie

psię do spowodowania skutkó w dziale o zbrodniach stanu wyliczonych, będzie kwalifikowane według cech faktycznych i prawnych popełnionego nieostrożnie działania lub zaniechania, jednak poza przepisami o zdradzie stanu.[...]

24. Usiłowanie podlega karze. W myśl tego co powiedzieliśmy o złym zamiarze, usiłowanie również zmierzać może zarówno do spelnienia jednego z konkretnie w ustawie wymienionych poszczególnych przestępstw, jak w ogóle popracia nieprzyjaciela i przyczynienia szkody krajowi. Oczywiście na karalność wpływać będzie rodzaj usiłowania w zależności od tego jaką karą obłożone jest dokonanie usiłowanego przestępstwa. Poszczegolne stany faktyczne, szczególnej w kazuistycznem wyliczeniu K.K.R. mogą tej tezie nieodpowiadać. [...]

pozdr

Share this post


Link to post
Share on other sites
FSO   

Witam; secesjonista: paragrafy które Marszałek złamał robiąc przewrót majowy - jako cywil lub jako osoba wojskowa. W owych kodeksach także jest [w części] ówcześnie obowiązująca interpretacja przepisów.

pozdr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Witam;

(...)

Dyskusja w temacie zamachu stanu, czy innych decyzji Marszałka nie jest bezprzedmiotowa z kilku powodów a każdy ważniejszy od drugiego. Jeżeli stwierdzamy że zamach byl "cacy" dlatego, że go kochamy to oznacza tyle, że w tej samej chwili negujemy jakiekolwiek normy prawne obowiązujące na danym terenie, mówiąc po prostu: "Wodzu ty nas prowadż, wodzu ty jesteś naszym prawem!". Oznacza to cofnięcie się do czasów sprzed Hammurabiego, i nie wspominąć o Rzymie, Grecji i in.(...)

pozdr

A skąd kolega FSO powziął; zaiste nowatorską myśl; że przed wspomnianym kodeksem nie istniały normy prawne, czy też znacząco się różniły?

I ciekawi mnie zdanie kolegi FSO na ten temat bo właśnie przygotowuję pewien materiał na forum a propos kodeksu Hammurabiego, stąd wiedza kolegi FSO będzie mi przydatna.

Kolega odnosi się do edyktów mišaru, czy też innych regulacji prawnych?

Co kolega FSO miał na myśli mówiąc o cofaniu się do czasów przed kodeksem... tak konkretniej?

Share this post


Link to post
Share on other sites
FSO   

Witam;

secesjonista: nie wiem czy istniały inne kodeksy przed Hammurabim, być może chińskie tak, może inne, nie wiem. Kodeks Hammurabiego jest zaś podawany jako kanoniczny przykład norm prawnych obowiązujących społeczeństwo. O prawie greckim czy rzymskim już nie wspomnę. Jeżeli był przed Hammurabim kodeks, to jego należałoby wymienić. Najlepiej zaś jakiś pierwszy znany....

pozdr

Share this post


Link to post
Share on other sites
kalki   

Witam;

secesjonista: nie wiem czy istniały inne kodeksy przed Hammurabim, być może chińskie tak, może inne, nie wiem. Kodeks Hammurabiego jest zaś podawany jako kanoniczny przykład norm prawnych obowiązujących społeczeństwo. O prawie greckim czy rzymskim już nie wspomnę. Jeżeli był przed Hammurabim kodeks, to jego należałoby wymienić. Najlepiej zaś jakiś pierwszy znany....

pozdr

Żadne chińskie, tylko z (1) z Okresu Wczesnodynastycznego (III Dynastia z Ur) i (2) Okresu Isin- Larsa.

Kodeks Szulgiego, chociaż niektórzy badacze przypisuje jego autorstwo Urnammu:

Z potrzeby "ustanowienie sprawiedliwego porządku" i "zakazu przekleństwa, gwałtów i konfliktów" król ten, lub może jego syn Szulgi, jak sugeruje niedawno odkryta tabliczka, ogłosił najstarszy znany "kodeks praw". Dysponujemy dwoma egzemplarzami tego kodeksu, niestety niekompletnymi: bardzo zniszczoną tabliczką znaleziną w Nippur i dwoma fragmentami tabliczki pochodzącej z Ur.

G. Roux, Mezopotamia, Warszawa 2008, s. 140.

No i - jak wiadomo- wcześniejszym zbiorem praw był kodeks władcy Isin Lipit-Isztara, dostępny w polskim przekładzie...

Ano właśnie czy był obowiązujący to rzecz można, sprawa mocno dyskusyjna, ale to O.T.

Raczej to zbiór wydanych wyroków niż zbiór praw, ale sądzę że Pan miał to na myśli. :-)

Edited by kalki

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.