Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
bavarsky

Kierunek Kijów

Recommended Posts

... się pogubiłem, a nie mam znajomości epoki jak Ty.

Zatem nie dzierżył (jak mnie się zdaje) wówczas oficjalnego stanowiska attaché?

Share this post


Link to post
Share on other sites
bavarsky   

Zatem nie dzierżył (jak mnie się zdaje) wówczas oficjalnego stanowiska attaché?

Dokładnie nie dzierżył. Był jedynie wysłannikiem sztabu generalnego cesarstwa Japonii, tak jak napisałeś. Kutrzeba natomiast w "Wyprawie Kijowskiej" podał jego tytuły które otrzymał zrazu po wojnie 1920 r., co zresztą zaznaczył, acz ja nieopatrznie przeczytałem.

Pozdr.

Marcin

Edited by bavarsky

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ot, jak ładnie można odpowiedzieć na me uszczegóławiające (upierdliwe) pytania.

Można?

A i owszem.

Trochę sobie podczytuję o armii w okresie Księstwa Warszawskim, ale jeszcze nie czuję w temacie na tyle pewnie by coś napisać, toteż jedynie podczytuję.

Ale przygotowuję tekst o szkoleniu...

Share this post


Link to post
Share on other sites
bavarsky   

Lech Wyszczelski, w książce Kijów 1920 [HB, Warszawa 2008], s. 80 podaje tak: "23 kwietnia Kwatera Główna Naczelnego Wodza wydała rozkaz operacyjny dla Grupy Operacyjnej gen. Śmigłego-Rydza". Według mojej wiedzy, 23 IV rozkaz operacyjny Nr. 52 wydał Śmigły i był on uzupełnieniem rozkazu operacyjnego Nr. 51 z 20 IV. W ogólnym zrębie chodziło o zmianę formy ataku dla 3 brygady piechoty legionów. Całe zamieszanie wynikło z tego prostego faktu iż sowiety zluzowały kierunek zwiahelski obsadzony przez 58 DS, którą to wycofano na uzupełnienia [tak według Nowika] do Żytomierza, natomiast na jej miejsce dowódca XII armii przeznaczył słabą 17 DJ.

Swoją drogą ktoś dysponuje rozkazem Nr. 51? :kiss: 52. jest podany u Stachiewicza.

Pozdr.

M.

Edited by bavarsky

Share this post


Link to post
Share on other sites
bavarsky   

Po przeczytaniu rozkazu Naczelnego Wodza o "Ugrupowaniu wyjściowym do ofensywy na Ukrainie" [Nr. 2800/III], zwrócił moją uwagę ustęp trzeci. Dotyczy on szczegółów użycia artylerii do ofensywy z 25 kwietnia tj. "Rozkazy, tyczące się uruchomienia oddziałów artylerji (Nr. 2614/III, 3575/I) wchodzą w życie niezwłocznie po otrzymaniu tego rozkazu".

Scharakteryzował te dwa rozkazy Julian Stachiewicz, a ze zrębu jego ustaleń wynika taka oto ciekawostka. Otóż, poważne braki w środkach przewozowych i siłach pociągowych, zmusiły nasze władze wojskowe do redukcji artylerii oraz ograniczenie bagażu piechoty i jazdy. Polecono wtenczas ilość baterii ruchomych w artylerii polowej zredukować: w dywizjach piechoty o trzecią część; artyleria ciężka z wyjątkiem 20 cm haubic i armat 105 mm, miała pozostać niezaprzężona z wyjątkiem grupy artylerii ciężkiej, przeznaczonej do grupy gen. Rydza-Śmigłego. Ponadto dla przewozu amunicji miały być przygotowane wozy krajowe.

Ta redukcja baterii miała zapewnić dla pozostałej części artylerii możność przewozu dział z czterodniowym zapasem amunicji, tj. 240 pocisków na działo polowe, 160 pocisków na działa 105 mm.

Analogicznie postąpił 89 lat wcześniej feldmarszałek Dybicz, kiedy w przededniu ofensywy lutowej, widząc ogromne problemy z przetaczaniem armat zdecydował się zredukować swoją artylerię. Pozostawił w Białymstoku po 4 działa z każdej kompanii artylerii pieszej wraz z ich jaszczykami po to, aby do dział pozycyjnych zaprząc po 8 koni, a do lekkich po 6. On z kolei powoływał się na to, że to samo zrobiono w kampanii roku 1814 przed bitwą pod Brienne.

Edited by bavarsky

Share this post


Link to post
Share on other sites
bavarsky   

Mam dobrą wiadomość. U źródła tj. u wydawcy, dowiedziałem się że dokumenty do Wyprawy Kijowskiej ukażą się pod koniec przyszłego roku! Ukończony tekst "dream-team" Tarczyński i S-ka mają oddać do czerwca, a do października Rytm wyrobi się z łamaniem i wydaniem.

A teraz, możecie pisać, jak mnie lubicie i mi dziękujecie że was o tym poinformowałem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
bavarsky   

W odniesieniu do mojego postu #16, mam następujące uzupełnienie:

14 lutego 1920 r., ludowy komisarz spraw zagranicznych RSFRS, Gieorgij Cziczerin, sformułował jasną dyrektywę w sprawie zbliżającej się decydującej rozprawy z Polską. Owa nota [podobnie jak szereg innych] odtajniona została w początkach lat 90. zeszłego stulecia, i opublikowana w publikacji źródłowej pt. Polsko-sowietskaja wojna 1919-1920 (Ranieje nie opublikowanyje dokumienty i materiały), cz. 1, Moskwa 1994, s. 46.

"Jeśli będzie wojna, to absolutnie konieczne jest, aby cała wina za to spadła na rząd polski. Jest to konieczne już choćby dlatego, aby oddziaływać w określony sposób na psychikę niezdecydowanych elementów w Polsce, a także na nasze masy społeczne."

Cziczerin wiedział już zatem, że wojny nie da się uniknąć i w tym samym dniu w zapisce sporządzonej dla Lwa Trockiego, Krystiana Rakowskiego i Józefa Stalina konstatował, "że już nie politycy, ale wojskowi powinni zdecydować, gdzie ruszy decydująca ofensywa przeciwko polskiemu sąsiadowi: na Smoleńszczyźnie czy na Ukrainie." [w:] Zapiska G.W.Cziczerina dla narkoma Trockiego, tow. Rakowskiego (kopia dla narkoma Stalina), 14 II 1920 - tamże, s.47-48.

Słowa "że już nie politycy, ale wojskowi..." odnoszą się pośrednio do referatu Szaposznikowa, który podpisany przez niego ołówkiem został dołączony do informacji Gławkoma Kamieniewa dla przewodniczącego Rady Robotniczo-Chłopskiej Obrony RSFRS poprzez przewodniczącego Rewwojensowietu z 27 I 1920 [w:] Rossijskij Gławnyj Wojennyj Archiw, fond 104 - Dowodzenie Armiami Frontu Zachodniego, op. 15 uzupełniający - odtajniony 11 XI 1992, d. 58, k. 6-13.

Referat został dość dokładnie streszczony w pracy Karkurina i Mielikowa, potwierdzając że ten właśnie tekst stał się podstawą przyjętego ostatecznie 10 marca na spotkaniu Naczelnego Wodza (Gławkoma) Siergieja Kamieniewa z dowódcą Frontu Zachodniego Władimirem Gittisem w Smoleńsku - planu ofensywy na Białorusi.

Kakurin i Mielikow, streszczają główne elementy przedstawionego w planie Szaposznikowa rachunku sił i kierunku przewidywanych działań, miej natomiast piszą o jego ogólnych założeniach strategicznych.

Co ciekawe autor tego planu, w rok przed Kakurinem i Mielikowem w wydanej książce przesuwa termin swojego tekstu na okres po 20 lutego. Wspomina jednak osobno inny referat - Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej- już z końca stycznia, również przedstawiający nieuchronny konflikt zbrojny z Polską :)

O szczegółach tego ostatniego referatu milczy.

Edited by bavarsky

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mam dobrą wiadomość. U źródła tj. u wydawcy, dowiedziałem się że dokumenty do Wyprawy Kijowskiej ukażą się pod koniec przyszłego roku! Ukończony tekst "dream-team" Tarczyński i S-ka mają oddać do czerwca, a do października Rytm wyrobi się z łamaniem i wydaniem.

A teraz, możecie pisać, jak mnie lubicie i mi dziękujecie że was o tym poinformowałem.

No to piszę.

;)

A co w temacie "Kierunek na Kijów" można powiedzieć o wojskowych formacjach kolejowych?

Share this post


Link to post
Share on other sites
bavarsky   

A co w temacie "Kierunek na Kijów" można powiedzieć o wojskowych formacjach kolejowych?

Jeżeli mowa o koncentracji jednostek do ofensywy kijowskiej, została sporządzona tabela autorstwa majora Nanowskiego [z szefostwa kolejnictwa polowego przy ND].

Transporty koleją początkowo odbywały się według planu, jednakże już po kilku dniach nie udało się kolejnictwu opanować ogromnego ruchu pociągów, jaki był konieczny dla przewiezienia w ciągu paru dni po słabych liniach kolejowych kilku większych jednostek:

-grupa płk. Rybaka poruszała się linią Brześć-Łuniniec-Kolenkowicze-Jelsk.

-V bryg. jazdy (do dyw. jazdy) oraz 1 dyw. p. leg.; linia Kowel-Równo-Zdołbunów-Szepetówka i odnogi na Zwiahel oraz Miropol.

W zestawieniu Nanowskiego, na najbardziej obciążonej linii Zdołbunów-Szepetówka-Zwiahel w dniach 18-22 kwietnia przypływ transportów, przekroczył najwyższą dobową, acz teoretyczną przelotność [która wynosiła 15 pociągów w stronę frontu i 16 z frontu] i tak np. w stronę Zwiahela 21 IV odprawiono 20 składów [odprowadzono 18], a 22 IV 19 [odpr. 17].

Tym niemniej, odpływ wyładowanych pociągów jak się okaże nie dorówna przypływowi, w wyniku czego potworzą się zatory, uniemożliwiające dojechanie kilku oddziałom wojska, potrzebnym w ofensywie.

Mowa tutaj o części transportów dywizji jazdy i grupy płk. Rybaka; które przybyły na miejsce koncentracji już po rozpoczęciu ofensywy.

Dywizja ukraińska, formująca się pośpiesznie w Brześciu nad Bugiem, również nie zdążyła przybyć przed rozpoczęciem operacji; przewieziono ją już w czasie działania koleją do Romanowa, skąd pieszo przeszła do Berdyczowa (zorganizowane były jedynie kadry tej dywizji liczące: 238 oficerów, 1886 szeregowych. 346 koni, 4 działa i 36 KM). Całość dywizji przerzucono trzema transportami kolejowymi.

Pozdr.

M.

Share this post


Link to post
Share on other sites
bavarsky   

Zapodaję quiz: ...w przededniu ofensywy kwietniowej; sztab grupy Rybaka -skąd się wziął?

Nagroda szefa; buziak.

Edited by bavarsky

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zależy z jakiego punktu rozpatrywać...

a) administracyjnego - z rozkazu (połowa kwietnia) Naczelnego Dowództwa - L. 2657/III o "Utworzeniu grupy pułkownika Rybaka"; potem rozkazem z 17 kwietnia "Ugrupowanie wyjściowe do ofensywy na Ukrainie" (L. 2800/III)wspomina się o wejściu tej grupy w skład 3 armii. Formacja ta miała się grupować zgodnie z brzmieniem rozkazu Nr. 2657/III, szczegóły zarządzić miał sam Rybak zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

b) geograficznego - to z Jelska, tam wyznaczono miejsce postoju dowództwa tej samodzielnej grupy podlegającej bezpośrednio Naczelnemu Dowództwu

c)ze względu na skład grupy - to tak różnie np.: z Suwalszczyzny, z Dubna, z Równego, z Olewska, z Pomorza, z Żółkwi, ze Śląska Cieszyńskiego, z Podhala, z Wilna, pułk tatarski był już na miejscu...

d) ze względu na skład sztabu - z formułującego się w Toruniu sztabu armii zapasowej

Share this post


Link to post
Share on other sites
bavarsky   

d) ze względu na skład sztabu - z formułującego się w Toruniu sztabu armii zapasowej

Widzę że na tego buziaka Secesjonista się przygotował :*

Naturalnie chodziło mi o pkt. d)

Pozdr.

Marcin

Edited by bavarsky

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.