Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Wolf

NIE - sens istnienia i działalność

Recommended Posts

Wolf   
Podejrzewam że po, choć nigdzie nie trafiłem na datę przystąpienia do struktur. Przed 1 sierpnia odpowiadał za działania Centrali Zaopatrzenia Terenu. A właśnie... Jak to wyglądało z członkami NIE? Czy przewidziani do pracy w jej strukturach dalej pełnili swoje funkcje w AK, czy starano się ich raczej usuwać w cień?

Starano się usuwać w cień ale Powstanie to zniweczyło-vide komendant organizacji NIE generał Okulicki ,który musiał we wrześniu zastąpić ranionego szefa sztabu KG AK generała Pełczyńskiego.

Edited by Wolf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Albinos   

Czyli "Witold" najprawdopodobniej dołączył do struktur już po Powstaniu. Przedpowstaniowa funkcja była zbyt absorbująca, i stwarzała jednak ryzyko wpadki.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wolf   
Czyli "Witold" najprawdopodobniej dołączył do struktur już po Powstaniu. Przedpowstaniowa funkcja była zbyt absorbująca, i stwarzała jednak ryzyko wpadki.

Buć moze przedwojenny przydział "Witolda" miał wpływ na przydział do organizacji NIE-a więc w założeniu antysowieckiej i antykomunistycznej konspiracji.

Notabene -ciekawe co tak naprawdę wiedzieli Sowieci-w końcu szef obszaru wileńskiego NIE -już od 1940 roku jeszcze z terenu okupacji niemieckiej pozostawał w nieregularnym kontakcie z wywiadem radzieckim acz(wbrew wyczynom wielu publicystów)nie jest do końca jasna skala i charakter tego kontaktu-b.możliwe że o szkieletowej NIE niczego nie ujawnił.Grupę 16 zaczęto pytać o NIE dopiero gdy jeden z nich wymienił tę nazwę i wyjasnił co ona znaczy.

A sama szkieletowa organizacja miała działać niejako odrębnie od masowej AK -w praktyce niewiele z tego wyszło.Był to niewypał organizacyjny i koncepcyjny .Od 27 lipca 1944 komendantem NIE był Okulicki,zastępcą Fieldorf zas pomagał im III zastępca Delegata-Jasiukowicz.Mieli wyjść z konspiracji dopiero po całkowitym wyjaśnieniu sytuacji na korzysć rządu emigracyjnego a w razie czego zastąpić KG AK i Delegata.Po powstaniu Okulicki odtwarzał dowodzenie AK zaś Fieldorf sieć NIE.Gdy rozwiązano AK Okulicki znów został komendantem a Fieldorf zastępcą.Zaś w marcu 1945 całe kierownictwo NIE i część dowódców Obszarów była już w rękach NKWD-po kilku tygodniach antysowieckiej konspiracji....

I ciekawostka-istnienie NIE utrzymywano w tajemnicy nie tylko przed Anglosasami(którzy nie dawali broni pieniędzy i radiostacji na walkę z Sowietami)lecz do jesieni 1944 też przed rządem emigracyjnym(wiedział tylko Sosnkowski).Zaś ujawnienie istnienia organizacji na procesie 16 latem 1944 było sporym blamażem dla Anglosasów-Brytyjczycy sprawdzili depesze wysyłane do i z kraju (bo rząd emigracyjny utrzymywał że o niczym nie wie i w ogóle nie było żadnej antysowieckiej organizacji konspiracyjnej )i sprawa się wydała zaś Angole uznali generała Okulickiego za winnego(w odróżnieniu od 12 dziaałczy politycznych-bo 3 pracowało w NIE)co drogą dyplomatyczną poprzez ministra Edena przekazano stronie radzieckiej dodajac że oczekują łagodnych wyroków/uniewinnienia 12 działaczy politycznych.

Edited by Wolf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wolf   

Statut NIE z jesieni 1944 zatwierdzony przez Londyn następująco precyzował zadania organizacji:

a)wywiad

b)kontrwywiad

c)sabotaż

d)dywersja

e)oddziaływanie na żołnierzy Żymierskiego(chodzi o lWP- w wikipedii jakiś inteligentny inaczej wpisał że NIE jesienią 1944 chodziło o AL)

Zaś w czerwcu 1945 szef obszaru lwowskiego NIE ppłk Janson i dowódca okręgu Stanisławów zeznawali jako świadkowie oskarżenia w procesie 16 o tej organizacji konspiracyjnej .

Edited by Wolf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Albinos   

Rozumiem że pierwsze cztery punkty, to coś na kształt przedłużenia działalności AK, tyle że względem Sowietów? Zastanawia mnie natomiast ten punkt:

e)oddziaływanie na żołnierzy Żymierskiego

Jakie konkretnie cele chciano osiągnąć poprzez to oddziaływanie? Wciągnięcie do konspiracji czy może coś na kształt granatowych podczas okupacji niemieckiej, kiedy mimo sprawowania funkcji pod niejako nadzorem Niemców, pracowała część dla podziemia?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wolf   
Rozumiem że pierwsze cztery punkty, to coś na kształt przedłużenia działalności AK, tyle że względem Sowietów? Zastanawia mnie natomiast ten punkt:

Względem Sowietów i aparatu PKWN.AK było masowe -NIE miało być w założeniu kadrowe i się od AK separować oraz nie prowadzić partyzantki.Było to(separacja) fikcją-zwłaszcza wskutek PW.

e)oddziaływanie na żołnierzy Żymierskiego

Jakie konkretnie cele chciano osiągnąć poprzez to oddziaływanie? Wciągnięcie do konspiracji czy może coś na kształt granatowych podczas okupacji niemieckiej, kiedy mimo sprawowania funkcji pod niejako nadzorem Niemców, pracowała część dla podziemia?

Głównie oddziaływanie propagandowe ale i wywiad też był.Notabene jesienią 1944 w ręce bezpieki dostały się szczegółowe wytyczne do pracy NIE w wojsku(od prowadzenia propagandy po likwidacje)zamierzali organizowac wcielonych do wojska członków AK .Było to jednym z powodów/pretekstów obok sprawy dezercji 31 pp 7 DP -powodem utworzenia obozu Informacji w Skrobowie gdzie osadzono internowanych-kilkuset wygarniętych z wojska oficerów i podchorążych AK m.in Ślaskiego.Część jednak b.AKowców z kadry pozostała wówczas w wojsku niearesztowana.Niemniej informacja Wojskowa miala AKowców na widelcu-jako potencjalną kadrę NIE-planowali wszak (pisemnie) w kazdym pułku wciągać do NIE wcielonych do wojska AKowców -organizować NIE w kazdym pułku wojska.

Edited by Wolf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wolf   

Jeszcze co do struktury organizacyjnej i obsady personalnej NIE-sztab ścisły organizacji latem 1944 roku wyglądał tak:

komendant płk Emil Fieldorf "Nil"-b.szef Kedywu KG AK

zastępca płk Bąbiński "Luboń"b.komendant okręgu Wołyń AK

ppłk Muzyczka "Benedykt"

Sztab organizacji NIE znajdował się w Warszawie.

Komendantem obszaru lwowskiego NIE był ppłk Feliks Janson.

Komendantem obszaru wileńskiego NIE -ppłk Krzeszowski znajomy wywiadu radzieckiego w Polsce od 1940 roku

Bardziej znane postacie związane z NIE to np rotmistrz Witold Pilecki a już po rozwiązaniu AK-ppor.Władysław Bartoszewski czy mjr Tadeusz Runge .

Po klęsce PW gdy generał Okulicki(27 lipca 1944 mianowany nowym komendantem NIE,który po tygodniach konspirowania w powstańczej Warszawie musiał zmienić rannego szefa sztabu KG AK ) odtwarzał struktury dowodzenia AK ,generał Fieldorf odtwarzał zdezorganizowane powstaniem struktury NIE.

W założeniu miała to być kadrowa wojskowo-polityczna antysowiecka i antykomunistyczna organizacja konspiracyjna tajnie wyłoniona z kadry AK.

Miała dzielić się na ogniska:

I stopnia-Naczelne

II stopnia-obszarowe

III stopnia-rejonowe.

Ognisko Naczelne(komendant,szef sztabu,zastępca)składało się z :

Oddziału I referaty:organizacyjny,łączności,zaopatrzenia),

Oddziału II(referaty:wywiadu,bezpieczeństwa,planowania bojowego i egzekutywa),

oddziału III(referaty-społeczno-polityczny,propagandy,sądy stałe NIE).

Istnienie utworzonej z inicjatywy Komendanta Głównego AK generała Komorowskiego za zgodą Naczelnego Wodza PSZ generała Sosnkowskiego organizacji było utrzymywane w tajemnicy przed Anglosasami ze względu na możliwe reperkusje międzynarodowe konspiracyjnej działalności wojskowej na zapleczu radzieckiego frontu (oficjalnie do czerwca 1945 gdy sprawę tą,genezę organizacji i jej program ujawnił proces 16 i zeznania niektórych w nim oskarżonych ) a do jesieni 1944-utajniona także przed rządem emigracyjnym i premierem Mikołajczykiem.W marcu 1945 prawie całe centralne kierownictwo NIE z generałami Okulickim i Fieldorfem oraz delegatem Jankowskim zostało aresztowane zaś 7 maja 1945 organizacja NIE jako zdekonspirowana rozwiązana przez p.o Naczelnego Wodza generała Andersa na wniosek płk Jana Rzepeckiego mianowanego wówczas przez Andersa Delegatem Sił Zbrojnych.

Teoretycznie zgodnie z pierwotnymi założeniami organizacja ta nie miała mieć antysowieckich leśnych oddziałów i nie prowadzić działań partyzanckich sensu stricto ,praktycznie oficerowie organizacji NIE niekiedy dowodzili takimi oddziałami i zgrupowaniami leśnymi i prowadzili partyzantkę .

Edited by Wolf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.