Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Isildur88

Układ polsko-brytyjski z 25 sierpnia 1939 roku.

Recommended Posts

Mam problem ze zrozumieniem kwestii Polski i jej pomocy w ramach tego traktatu. Chodzi o przypadki wypowiedzenia wojny Niemcom przez Polskę, przy czym nasz kraj nie jest zaatakowany przez Niemcy. Wiadomo, iż 1 przypadkiem będzie atak Niemiec na Wielką Brytanię - wtedy wypowiadamy wojnę Niemcom. Zastanawiam się ja jak interpretować Artykuł 2 porozumienia (łącznie z tajnym protokołem) - dla mnie to brzmi jak masło maślane - czy atak na Belgię, Holandię, Litwę, Łotwę, Estonię i Rumunię zobowiązuje Polskę do wypowiedzenia wojny Niemcom? Nie mogę tych postanowień rozkminić :/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dlaczego "masło maślane"?

Warto zwrócić uwagę na: "... niezawisłości albo neutralności jednego z trzecich państw europejskich w ten sposób, że stanowiłaby wyraźną groźbę...". W ówczesnej polityce brytyjskiej za takie kraje uważano: Francję, Belgię i Holandię.

"Ciekawe, że w tych wszystkich pracach nie zwracano uwagi na fakt, iż politycy brytyjscy tradycyjnie ograniczali żywotne interesy W. Brytanii w Europie do obrony niepodległości Francji, Belgii i Holandii — skąd mogła grozić inwazja wysp brytyjskich lub co najmniej bombardowanie z powietrza".

/A.M. Cienciała "Polska w polityce Wielkiej Brytanii w przededniu wybuchu II wojny światowej", "Kwartalnik Historyczny", 1990, R. 97, nr 1-2, s. 72/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dlaczego "masło maślane"?

Warto zwrócić uwagę na: "... niezawisłości albo neutralności jednego z trzecich państw europejskich w ten sposób, że stanowiłaby wyraźną groźbę...". W ówczesnej polityce brytyjskiej za takie kraje uważano: Francję, Belgię i Holandię.

"Ciekawe, że w tych wszystkich pracach nie zwracano uwagi na fakt, iż politycy brytyjscy tradycyjnie ograniczali żywotne interesy W. Brytanii w Europie do obrony niepodległości Francji, Belgii i Holandii — skąd mogła grozić inwazja wysp brytyjskich lub co najmniej bombardowanie z powietrza".

/A.M. Cienciała "Polska w polityce Wielkiej Brytanii w przededniu wybuchu II wojny światowej", "Kwartalnik Historyczny", 1990, R. 97, nr 1-2, s. 72/

Tak, tylko, że muszę się opierać na tekście porozumienia - czytam ten artykuły i zamiast coś z nich zrozumieć, to masło maślane wychodzi. Zastanawiam się waśnie, czy w razie ataku Niemiec na Belgie, Holandie i Litwę strona polska nie musiałby wypowiedzieć wojny Niemcom w myśl tych artykułów?

Artykuł 2

(1) Postanowienia Artykułu 1 stosują się również w razie jakiejkolwiek bądź akcji jednego z mocarstw europejskich, która by zagrażała wyraźnie, pośrednio lub bezpośrednio, niezawisłości jednej ze stron umawiających się, a która by była tego rodzaju, że ta strona umawiająca się uważałaby za żywotne przeciwstawić się jej swymi siłami zbrojnymi.

(2) Jeżeli jedna ze stron umawiających, się znalazłaby się w działaniach wojennych w stosunku do jednego z mocarstw europejskich na skutek akcji tego ostatniego, zagrażającej niezawisłości albo neutralności jednego z trzecich państw europejskich w ten sposób, że stanowiłaby wyraźną groźbę dla bezpieczeństwa tej strony umawiającej się, postanowienia Artykułu 1 będą się stosować, jednakże bez uszczerbku dla praw danego państwa trzeciego.

Z tajnego protokołu:

2.

(a) Oba Rządy będą określać od czasu do czasu, za wspólną zgodą, hipotetyczne wypadki akcji Niemiec, wchodzące w zakres Artykułu 2-ego powyższego Układu.

(b) Aż do chwili, kiedy oba Rządy zgodziły się na zmianę następujących postanowień niniejszego paragrafu, będą one uważać: że wypadek przewidziany w paragrafie (1) Artykułu 2-ego Układu dotyczy Wolnego Miasta Gdańska i że wypadki przewidziane w paragrafie (2) Artykułu 2-ego dotyczą Belgii, Holandii i Litwy.

© Łotwa i Estonia będą uważane przez oba Rządy jako objęte listą państw przewidzianych w paragrafie (2) Artykułu 2-ego z chwilą, kiedy Układ o Pomocy Wzajemnej między Zjednoczonym Królestwem a jednym z państw trzecich, obejmujący te dwa kraje, wejdzie w życie.

(d) Jeśli chodzi o Rumunię, Rząd Zjednoczonego Królestwa powołuje się na gwarancję, której udzielił temu krajowi; a Rząd Polski powołuje się na wzajemne zobowiązania aliansu polsko-rumuńskiego, którego Polska nigdy nie uważała za nie do pogodzenia ze swą tradycyjną przyjaźnią dla Węgier.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dla mnie jasno wynika, że w myśl tajnego dodatku, ataki na wymienione państwa pociągały zobowiązanie każdej ze stron do działań wojennych.

Można zajrzeć do:

H. Batowski "Podpisanie układu polsko-brytyjskiego z 26 VIII 1939. (Na podstawie dokumentów Foreign Office)", "Dzieje Najnowsze", 1971.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dla mnie jasno wynika, że w myśl tajnego dodatku, ataki na wymienione państwa pociągały zobowiązanie każdej ze stron do działań wojennych.

Można zajrzeć do:

H. Batowski "Podpisanie układu polsko-brytyjskiego z 26 VIII 1939. (Na podstawie dokumentów Foreign Office)", "Dzieje Najnowsze", 1971.

Dobra, zajrzę do Batkowskiego jak będę miał możliwość. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.