Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Semper

Ewangelikalni na Białostocczyźnie w XX wieku

Recommended Posts

Semper   

Jan Mironczuk

Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie w XX w.

ISBN 978-83-7507-181-8

format B5, s. 363, fotografie, mapy, indeksy

W ciągu dwóch tysięcy lat dziejów chrześcijaństwa pojawiały się w jego obrębie stanowiska odwołujące, w swojej ocenie, do wiary czystej i żywej. W zależności od kondycji Kościoła, a także uwarunkowań społecznych, politycznych i gospodarczych, stanowiska te zyskiwały określone poparcie, w efekcie czego powstawały społeczności pewnego radykalizmu religijnego, który miał na celu urzeczywistnianie wskazanej wiary czystej i żywej.

Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie dziejów mniejszościowych wyznań protestanckich o charakterze ewangeliczno‐baptystycznym w regionie białostockim. Ostatnio w polskiej literaturze naukowej upowszechnia się termin protestantyzm ewangelikalny lub zamiennie przebudzeniowy czy rzadziej pietystyczny. Określenia te stosowane są jednak do szerszego ujęcia i odnoszą się do wszystkich protestantów podkreślających potrzebę świadomego, osobistego nawrócenia. Oczywiście niezmienne pozostają tradycyjne ewangelickie zasady: Sola scriptura, Sola fide, Sola gratia, Solus Christus, Soli Deo gloria.

Przedmiotem zainteresowania książki pozostają społeczności, które dokonały reinterpretacji zastanej wykładni teologicznej i charakteryzują się dążeniem do maksymalnego dostosowania swych norm wiary do treści Biblii, zwłaszcza Nowego Testamentu (Ewangelii) i praktykujące, jako obowiązkowy obrządek, chrzest wiary ‒ poprzez zanurzenie w wodzie osoby świadomie wyznającej Jezusa Chrystusa jako swego Pana.

mironczuk_m.jpg

Monografia przedstawia sytuację tych wyznań w kolejnych rzeczywistościach polityczno-społecznych – od czasów carskich, poprzez II RP, okres okupacji, komunizmu, po współczesność.

szczegółowy opis on-line

Jan Mironczuk (ur. 1966 w Bielsku Podlaskim) mieszka pod Ostrołęką. Zajmuje się głównie dziejami wyznań chrześcijańskich na ziemiach polskich w XIX-XX wieku. Jest autorem pięciu książek, w tym: Polityka państwa wobec Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce (1947-1989) oraz Mniejszości wyznaniowe chrześcijańskie w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim (od schyłku XVIII w. do współczesności).

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział I

Początki baptyzmu (do I wojny światowej)

Towarzystwo Biblijne i powstanie baptyzmu na ziemiach polskich

Propagator Pisma Świętego w Białymstoku (ok. 1860‐1863)

Powstanie i działalność społeczności baptystycznych w guberni grodzieńskiej (1902‐1915)

Podsumowanie

Rozdział II

Rozwój wyznań o charakterze baptystycznym w pierwszej dekadzie odrodzonej Rzeczypospolitej (1918‐1928)

Powstanie województwa białostockiego i kształtowanie się polityki wyznaniowej II RP

Baptyści i ewangeliczni chrześcijanie

Zjednoczenie Kościołów Chrystusowych

Wyznania dominujące i opinia społeczna wobec rozwoju ruchu ewangelicznego

Podsumowanie

Rozdział III

Początki pentekostalizmu i relacje międzywyznaniowe (1928‐1939)

Początki pentekostalizmu na Kresach Wschodnich

Ruch ewangeliczny na tle innych wyznań w województwie białostockim w świetle danych ewidencyjnych i statystycznych (1928‐1931)

Powstanie ruchu zielonoświątkowego na Białostocczyźnie

Rozwój ruchu ewangelicznego i relacje międzywyznaniowe w latach

Położenie prawno‐polityczne wyznań ewangelicznych w latach 30.

Podsumowanie

Rozdział IV

Życie religijne w okresie okupacji (1939‐1944)

W Białorusi Zachodniej (1939‐1941)

Pod okupacją niemiecką (1941‐1944)

Podsumowanie

Rozdział V

W pierwszych latach Polski Ludowej (1944‐1953)

Sytuacja po wyzwoleniu (1944‐1945)

Okres rozwoju... i obserwacji przez bezpieczeństwo (1946‐1950)

Represje wobec KChWE i ZKCh (1950‐1952)

Baptyści w okresie 1950‐1953

Podsumowanie

Rozdział VI

W cieniu zjednoczenia i pod kontrolą władz PRL (1953‐1989)

Powstanie pełnego Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego i okres jednoczenia w terenie (1953‐1956)

Działalność w okresie odwilży (1956‐1959)

Narastanie napięć. Powstanie zboru braci prostaczków w Malinnikach (1959‐1965)

Sprawy kaplic i życie wewnętrzne zborów (1966‐1980)

Kościoły w okresie schyłku komunizmu – do rozpadu zjednoczenia (1980‐1988)

Koniec polityki wyznaniowej? (1988‐1989)

Podsumowanie

Rozdział VII

Usamodzielnianie się Kościołów w III RP

Kwestie prawne i ich stosowanie w życiu Kościołów (1989‐1999)

Życie wewnętrzne zborów na początku XXI w.

Podsumowanie

Zakończenie

Summary

Coдержание

Aneksy

Kalendarium

Ważniejsze skróty

Wykaz źródeł i literatury

Spis tabel

Mapy

Zdjęcia

Indeks osób

Indeks miejscowości

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.