Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
MateuszKielczanin

Prawo w Rzymie i związki ze współczesną myślą prawniczą

Recommended Posts

Witam!

Jak wyglądały procesy w Starożytnym Rzymie?

Czy były tam wyroki i jak je egzekwowano

Czym tamto prawo różniło się od naszego europejskiego, dzisiejszego?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeśli były procesy to wyroki musiały się pojawiać - to nader oczywiste.

A jakiego okresu mają się tyczyć owe rozważania co do prawa i na jakim poziomie szkolnym trzeba napisać o tym pracę?

Warto zajrzeć do:

W. Rozwadowski "Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł".

googlebooks - Witold Wołodkiewicz "Europa i prawo rzymskie: szkice z historii europejskiej kultury prawnej "

forum.historia.org.pl - "Procedury sądowe w starożytnym Rzymie"

Share this post


Link to post
Share on other sites

dziękuję za odpowiedź i wskazanie poniższego postu:

przebieg procesu, zwłaszcza zwyczajnego. Był on dwu-fazowy: in iure, gdzie strony stawiały się przed urzędnikiem (najczęściej pretorem), który badał okoliczności prawne i faktyczne, ustalał właściwość sądu (regułą było Actor sequitur forum rei, czyli, że powód idzie do sądu miejsca zamieszkania pozwanego) i decydował czy udzielić skargi (actio) lub oddalić powództwo. Zatwierdzał także sędziego - prywatnego (wybranego przez strony) Na koniec fazy in iure następowało tzw. litis contestatio, dla nas ciekawe z tego względu, że chroniło ono zasadę powagi sprawy osądzonej, tj, że w raz roztrzygniętej sprawie nie przysługuje powtórne powództwo.

Dopiero potem następował właściwy proces przed sędzią (apud iudicem), który w procesie zwyczajnym miał swobodę w ocenie dowodów. Sam proces miał charakter sporu stron (kontradyktoryjność)

Warto zaznaczyć, że w procesie zwyczajnym nie było apelacji

ale zastanwaia mnie czy po tym przebiegu postepowania egzekwowano wydane orzeczenie, czy jeżeli sędzia go wydał to w jaki sposób powód dochodził swoich praw? Czy był ktoś w rodzaju komornika?

Edited by MateuszKielczanin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Co do różnic:

"Można jednak powiedzieć, że rzymskie elementy prawa mniej więcej wszędzie; od Brytanii do Polski, Hamburga do Palermo, stanowiły część miejscowego amalgamatu systemu prawnego i w ten sposób wykształcił się swego rodzaju wspólny język (lingua franca) prawników różnych narodów, umożliwiający im wzajemne zrozumienie formuł prawnych. Proces ten nie dokonał się w Anglii (oznaczało to, że prawnicy angielscy nie mogli korzystać z platformy pojęciowej), co stawało się powodem rozdźwięku pomiędzy angielskim common law i czymś, co może być nazwane romańskim prawem cywilnym".

/J.M. Kelly "Historia zachodniej teorii prawa", Kraków 2006, s. 202-203/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Z istotnych różnic, mimo to, że pochwalano ideał równości względem prawa to jednocześnie praktykowano różne traktowanie stron zależnie od rangi. Stąd delikt iniuria mógł przechodzić w poważniejszą formę: iniuria atrox o ile stroną poszkodowaną był ktoś znamienitej rangi.

Prawo do skorzystania z actio de dolo nie przysługiwała dzieciom i wyzwoleńcom względem rodziców lub patrona, ale i:

"osoby niskiej rangi przeciwko komuś o wysokiej pozycji, na przykład plebejusz przeciwko bardzo szanowanemu człowiekowi rangi konsula albo nicpoń i hulaka lub innego rodzaju człowiek niskiego charakteru przeciwko człowiekowi nienagannego życia".

/J.M. Kelly "Historia zachodniej teorii prawa", Kraków 2006, s. 93; cyt. za: "Digesta", 4.3.11.1/

Share this post


Link to post
Share on other sites

O związkach i podobieństwach:

"Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich" red. W. Wołodkiewicza, J. Krzynówka

R. Zimmermann "The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition".

Share this post


Link to post
Share on other sites

O związkach i spuściźnie:

E. Szymoszek "Prawo rzymskie wciąż żyje", w: "Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam" pod red.

A. Pikulskiej-Robaszkiewicz

W. Wołodkiewicz "Czy prawo rzymskie przestało istnieć"

(również jako cykl artykułów na łamach "Palestry")

H. Kupiszewski "Prawo rzymskie a współczesność"

W. Litewski "Podstawowe wartości prawa rzymskiego"

E. Borkowska-Bagieńska "Prawo rzymskie we współczesnej kulturze prawnej Europy", w: "Honeste Vivere... Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego", pod red. E. Gajdy i A. Sokali

B. Sitek "Integracja Europy a prawo rzymskie", "Państwo i Prawo", 1996, z. 2

W. Dajczak "Znaczenie tradycji prawa rzymskiego dla europejskiej harmonizacji prawa prywatnego", tamże, 2004, z. 2

tegoż, "Prawo rzymskie a rozwój europejskiego prawa prywatnego", w: "Poszukiwanie Europy. Zjazd gnieźnieński a idea zjednoczonej Europy" red. A.W. Mikołajczak, L. Mrozewicz

M. Kuryłowicz "Prawo rzymskie jako fundament europejskiej kultury prawnej", "Zeszyty Prawnicze" UKSW, Warszawa 2001, z. 1.

Share this post


Link to post
Share on other sites

J. Kodrębski "Prawo rzymskie w Polsce XIX wieku"
Ł. Marzec "Prawo rzymskie w dawnej Anglii w świetle poglądów Artura Ducka: (wybrane zagadnienia)", "Zeszyty Prawnicze", 2006, T. 6 , nr 2
R. Mańko "Prawo rzymskie jako źródło prawa w Afryce Południowej", "Zeszyty Prawnicze", 2003, T. 3 , nr  1.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.