Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Dysten

Francisze Józef - wizyty w Galicji.

Recommended Posts

Dysten   

Lepiej będzie jak wrzucisz co jakiś czas swe zestawienie co już zbadałeś, wtedy będzie łatwiej uzupełniać:

1851 - Bielsko-Biała(?)

14 października 1851 r. - Rzeszów

w tymże mieście był jeszcze w: 1855 r. - dokonał przeglądu wojska stacjonującego w mieście, 1858 r. - powitanie w związku z otwarciem linii kolejowej Kraków-Rzeszów; 1880, 1883, 1886, 1889

17 października 1851 r. - Lwów

2 listopada 1851 r. - Jordanów, około 15,00

3 listopada 1851 r. - Cieszyn

14 września 1880 r. - Lwów

15 września 1880 r. - Kołomyja

17 - 20 października 1880 r. - Cieszyn; inspekcja

21 października 1880 r. - Bielsko-Biała około 12,00

15 września 1886 r. - Łańcut; pociągiem o 16,05

2 listopada 1866 r. - Trutnov, od 14,00 do 16,00 - zwiedzanie pola bitwy i lazaretów

12 września 1889 r. - Przemyśl i Radymno

12 września 1889 r. - inspekcja garnizonu w Jarosławiu; po godz. 15,00

12 września 1889 r. - Łańcut, godz. 19,00 i noc na zamku

wrzesień 1890 r. - Cieszyn; manewry

5 września 1906 r. - Cieszyn; manewry

Bardzo dziękuję.

Wyszperałem jeszcze, że Franciszek Józef był na Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie, w 1894.

Książki mam zamówione, i będę szperał.

Muszę znaleźć jak najwięcej dat, bo dopiero wówczas będę mógł zacząć kwerendę. A będzie ona na tyle czasochłonna, że bez posiadania ich w komplecie, przeprowadzenie jej będzie bezsensowne.

Muszę to zrobić za jednym podejściem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

W takcie swej wrześniowej podróży do Krakowa, cesarz zatrzymał się (nie wysiadając jednak z pociągu) na stacji w Dziedzicach (1 września o godz. 5,30), gdzie został powitany przez delegację pod przewodnictwem wójta Zabrzega - Tomaszczyka i ziemianina Aleksandra Zipera i raczył wysłuchać orkiestry grającej "Hymn Ludu".

Tego samego dnia zatrzymał się na dłużej w Oświęcimiu.

Podążając na manewry w Krysowicach pociąg cesarski czynił postoje w: Bochni, Tarnowie, Dębicy, Jarosławiu, Przemyślu.

W Mościskach cesarz zatrzymał się w dobrach hrabiego Stanisława Stadnickiego.

W trakcie tej podróży cesarz odwiedził: Kołomyję, Czerniowce, Stryj, Bukowinę, zatrzymał się też by dać okazję na pożegnanie jego osoby na stacji granicznej w Łupkowie.

W 1880 r. cesarz witany był przez burmistrza Stanisławowa Ignacego Topór-Kamińskiego, podczas drugiej wizyty władcy w tym mieście, pierwsza odbyła się 28 października 1851 roku.

W tymże: 1851 r. cesarz odwiedził Kęty (11 października o godz. dziesiątej), Sanok w 1853 r., Skoczów zaś cesarska osoba nawiedziła 29 czerwca 1886 roku.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dysten   

Wedle urzędowych wiadomości z Wiednia tu nadesłanych, N. Pan po powrocie z Włoch uda się w podróż do Krakowa i Galicyi, i dnia 10 października opuści Wiedeń, a 11go przed wieczorem stanie w Krakowie. Z Oderberga podróż odbywać się będzie gościńcem, tak że N. Pan przez Podgórze przybędzie do Krakowa.

Kraków 1 Października.

Posiedzenie Rady miejskiéj z d. 30go września. – Wiceprezes zawiadomił Radę o mającém nastąpić przybyciu Najj. Pana do Krakowa, i w tym względzie odczytano reskrypt W. Komisyi Gubernialnéj, który mówi, że wedle telegraficznéj depeszy z W. Ministeryum spraw wewnętrznych nadesłanéj, wyjazd Najj. Pana z Wiednia nastąpi dnia 10 października, a przyjęcie w Krakowie odbędzie się wedle dawniéj wydanego programatu z małemi jednak odmianami, którego treść wraz z takowemi jest następująca:

PROGRAM.

przyjęcia Najj. Pana w Krakowie.

Za doniesieniem o zbliżeniu się Najj. Pana, rozpocznie się po wszystkich kościołach dzwonienie, które trwać ma, dopóki Najj. Pan nie stanie w mieszkaniu dla siebie obraném w pałacu niegdyś Spiskim.

Wjazd nastąpi przez nowy most Franciszka-Józefa bramą tryumfalna, przybraną w barwy Cesarstwa i miasta, gdzie dwóch obywateli miejskich i dwóch okręgowych wraz z panem Michałowskim, prezesem Rady Adm., powitają Cesarza.

Od mostu aż po ratusz kazimierski rozstawione będą dzieci pod opieką Towarzystwa Dobroczynności zostające, tudzież dzieci chowane w zakładzie Ś. Łazarza, z ochrony zaniedbanych chłopców i szkoły parafialnéj Bożego-Ciała z chorągwiami szkolnemi.

Od Ratusza aż do mostu Stradomskiego przyjmować będzie Najj. Pana gmina starozakonnych wedle obrzędów swoich religijnych.

Wzdłuż Stradomia po lewéj stronie stać będą uczniowie szkół początkowych i szkoła wydziałowa z nauczycielami i chorągwiami.

Przed klasztorem księży Missyonarzy dwie piramidy ustawione, wskażą zwrot pochodu w ulicę Polną, dla uniknięcia trudnego przejścia pogorzałą ulicą Grodzką.

Cały orszak uda się ulicą Polną i Wesołą ku bramie Floryańskiéj. Na drodze stać będą gromady wiejskie ze wsi okolicznych.

Od narożnika ulic Wesołéj i Lubicz, stać będą ku bramie cechy z chorągwiami. W bramie Rada Miejska przyjmować będzie Najj. Pana, a wiceprezes po stósownéj przemowie w języku niemieckim i polskim, odda Mu klucze miasta. Kongregacya kupiecka połączy się z Radą Miejską. Cechy pobocznemi przejściami w bramie uprzedzą pochód w ulicę Floryańską.

Przed kościołem P. Maryi całe duchowieństwo w wielkich drzwiach przyjmować będzie Najj. Pana.

Naprzeciw kościoła pod Sukiennicami rozstawieni będą uczniowie gymnazyum i szkoły technicznéj, zaś ku drugiéj stronie Sukiennic naprzeciw mieszkania Najj. Pana uczniowie uniwersytetu.

Tuż przed mieszkaniem Najj. Pana staną wszystkie władze i uniwersytet. 24 panien w bieli słać będą kwiaty we drzwiach i po schodach mieszkania.

Przez czas dwudniowego pobytu Najj. Pana w Krakowie, ma być miasto oświetlone.

Drugiego wieczora nastąpi widowisko teatralne.

Można będzie przedstawić Najj. Panu do zwiedzenia Zamek i kościół katedralny, kościół Śgo Piotra, Skałkę i Ś. Anny, Kolegium Jagiellońskie, Klinikę, Szpital Śgo Łazarza, ogród botaczny i gwiazdarnię, dworzec kolei żelaznéj, ogród strzelecki i strzelnicę, Bielany, a na przypadek przygotować przejażdżkę koleją żelazną.

Przez cały czas pobytu Dworu, wszystkie sklepy i kramy będą zewnątrz zamknięte.

Odjazd nastąpi przez Główny Rynek i Mały Rynek, około domu Administracyi skarbowéj, wzdłuż plantacyj, przez Stradom, Kazimierz i most Franciszka-Józefa.

Przed pałacem Spiskim pożegnają N. Pana władze krajowe; przy moście zaś Rada Miejska z cechami.

Kraków 4 października. Dziś jako w dzień imienin N. Pana odbyło się solenne nabożeństwo w katedrze zamkowéj, na którem znajdowały się wszystkie władze cywilne i wojskowe, tudzież instytuta publiczne.

- Dnia 10 października. Dziś zrana o godzinie 8 przybyły do miasta naszego powozy Cesarskie ze służbą Cesarskiéj Mości w liczbie, o ileś-my się dowiedzieć mogli, osób sześćdziesięciu.

Edited by Dysten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dysten   

Zapomniałeś dopisać, którego roku tyczyła się ta wizyta.

Pierwsza wizyta w Krakowie 1851.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Przed przyjazdem do Krakowa cesarz o 11,00 zatrzymał się w Wadowicach, w hotelu przyjmował delegacje, wizytował koszary i szpital wojskowy. Na placu wojskowym przyjął konno (na wierzchowcu p. Kajetana Wolskiego) "manewry" na placu wojskowym. Miasteczko opuścił około 13,00.

Krakowski "Czas" za "Constitutionelles Blatt" podawał taką (planowaną) marszrutę po wyjeździe z Krakowa:

13-ty Tarnów

14-ty Rzeszów

15-ty Przemyśl

16-ty Lwów (cztery dni)

21-szy Stanisławów

22-gi Czortków

23-ci Czerniowiec

dwudniowe polowanie (Radouc ?)

26-ty Kołomyja

28-y Sambor

29-ty Sanok

20-ty Jasło

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dysten   

Arcybractwo

Miłosierdzia i Banku Pobożnego.

Najwyższa łaska Najjaśniejszego Monarchy, którą odwiedzeniem naszego ustronia w dniu 11 i następnych miesiąca bieżącego okazać raczył, nie ograniczyła się do samego obecnością jego uszczęśliwienia mieszkańców miasta naszego, na toż przybycie z upragnieniem oczekujących.

Ojcowska dobroć Jego nie zapomniała i o tych, którym smutne położenie i słabość zdrowia, z ich skromnych zakątków, zbliżyć się do Niego nie dozwalały, mianowicie o wstydzących się żebrać, pod opieką Arcybractwa Miłosierdzia zostających.

Z hojnego w ilości 2000 złr. m. k. dla ubogich miasta Krakowa przez Najjaśniejszego Cesarza zostawionego daru, otrzymało i Arcybractwo miłosierdzia obok reskrypta JW. Ettmajera Radzcy Ministeryalnego i Naczelnika c. k. Komisyi Gubernialnej z dnia 16 m. i r. b. Nr. 3829 udział w ilości stu złr. m. k., dla rozdzielenia go pomiędzy ubogich miesięczne wsparcie pobierających.

Na posiedzeniu Arcybractwa dnia dzisiejszego odbytem, stosownie do reskryptu, rozdzielono tę ofiarę pomiędzy pięćdziesiąt nieszczęśliwych wdów i starców wiekiem, kalectwem, i ubóstwem nękanych, stale przez Arcybractwo wspieranych, którzy wraz z wszystkiemi Arcybractwa opiekę tę sprawującymi członkami, zanoszą najszczersze do Pana Zastępów modły o jak najpomyślniejsze dla Najmiłościwszego Monarchy i całej Jego Najjaśniejszej Rodziny, powodzenie.

Kraków d. 17 października 1851 r.

Starszy Arcybractwa P. Bartynowski.

Strzelbicki.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jakub Węglorz "Wizyta Franciszka Józefa I w Cieszynie w 1906 roku, s świetle wybranej prasy śląskiej i galicyjskiej", "Studenckie Zeszyty Historyczne" UJ z. 10, 2007

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.