Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
theSHC

Szukam książki o kulturze słowiańskiej, polskiej

Recommended Posts

theSHC   

Witam,

Szukam jakiejś dobrej książki opisująca Polanów (Słowianin). To znaczy wierzenia, kulturę, ich wartości, priorytety, wygląd zewnętrzny.

Pozdrawiam.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kalki   

Witam,

Szukam jakiejś dobrej książki opisująca Polanów (Słowianin). To znaczy wierzenia, kulturę, ich wartości, priorytety, wygląd zewnętrzny.

Pozdrawiam.

Henryk Łowmiański, Religia Słowian i jej upadek (w. VI-XII).

H. Łowmiański, Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich

H. Łowmiański, Zagadnienia roli Normanów w genezie państw słowiańskich.

A. Gieysztor, Mitologia Słowian. - ostatnio wyszło nowe wydanie.

Sacrum pogańskie- sacrum chrześcijańskie, Wwa 2010.

D. Sikorski, Świątynie pogańskich Słowian - czyli o tym jak je stworzono, [w:] Cor hominis, red. S. Rosk, P. Wiszewski, Wrocław 2007, s. 377-406.

Bogowie i ich ludy : religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu: II Kongres Mediewistów Polskich, Lublin, 19-21 września 2005 roku, red. L. P. Słupecki, Wrocław 2008.

L. P. Słupecki, Problem słowiańskich świątyń, Slavia Antiqua, 35(1994), s. 47-67.

Lech A. Tyszkiewicz., Słowianie i Awarowie : organizacja plemienna Słowian, Wrocław 2009.

Słowianie, Słowiańszczyzna - pojęcia i rzeczywistość dawniej i dziś : zbiór studiów. pod red. Kwiryny Handke, Warszawa 2002.

Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, red. Zofia Kurnatowska, Wrocław 1996.

Jerzy Kłoczowski, Europa słowiańska w XIV-XV wieku, Warszawa 1984.

Edited by kalki

Share this post


Link to post
Share on other sites
Domen   

Coś o wyglądzie Słowian ze źródeł muzułmańskich:

http://michalw.narod.ru/SlavicSpain.html

Fragment z zalinkowanego wyżej artykułu:

"The earliest Arabic-Slavic contacts can probably be traced all the way to the 500's, and most likely occured on or near the territory of the East Roman (Byzantine) Empire. The earliest Arabic sources describe the Slavs as a people with pale skin, that turns "red" while under the sun, and blond hair. The Arabs even referred to a certain kind of a white coloured bean as Saqalibiya (Slavic), as we learn from the Kitab al-Filaha, a treatise on agriculture written by Ibn al-'Avvam at the end of the 12th century; the bean's colour apparently reminded them of the colour of the Slavs' hair. The first confirmed instance of the Slavs meeting the Arabs is mentioned by the Byzantine chronicler Teofanes (Teophanes), who wrote in the early 9th century; according to him in 664 a group of 5 000 Slavic (Sklavinoi) mercenaries in the Byzantine service joined the victorious army of the Omayyad (Umayyad) Caliph Mu'avyi I (reigned 661-680) who was returning from a campaign in Asia Minor. The caliph settled these Slavs in an area near the city of Apamea in northern Syria."

Moje szybkie (jest już późno) tłumaczenie powyższego fragmentu:

"Najwcześniejsze kontakty Słowian z Arabami sięgają prawdopodobnie już VI wieku i najpewniej miały miejsce na lub w pobliżu terytorium Cesarstwa Wschodniorzymskiego (Bizantyjskiego). Najwcześniejsze źródła arabskie opisują Słowian jako lud o bladej skórze, która zmienia się w "czerwoną" pod wpływem słońca, oraz z blond włosami. Arabowie nawet nazwali określony rodzaj białego koloru fasoli mianem Saqalibiya (Słowiańska), czego dowiadujemy się z Kitab al-Filaha, traktatu o rolnictwie napisanego przez Ibn al-'Avvama pod koniec XII wieku; kolor tej fasoli najwyraźniej przypominał im kolor włosów Słowian. Pierwszy potwierdzony źródłowo przypadek spotkania Słowian z Arabami jest wspomniany przez bizantyjskiego kronikarza Teofanesa, który pisał w początkach IX wieku; według niego w 664 roku grupa 5 000 słowiańskich (Sklavinoi) najemników na służbie bizantyjskiej przyłączyła się do zwycięskiej armii Kalifa Umajjadów Mu'awijii I (rządził w latach 661-680), który właśnie wracał z kampanii w Azji Mniejszej. Kalif osiedlił tych Słowian w rejonie w pobliżu miasta Apamea w północnej Syrii."

Czyli zagadkę "rudawego" zabarwienia skóry Słowian ze źródeł bizantyjskich (Prokopiusz z Cezarei) można uznać za wyjaśnioną. :)

Po prostu Słowianie opalali się na czerwono, czyli "rudawo" (zresztą do dzisiaj wielu Polaków tak ma).

A co do "blond" czy "białych" włosów to tutaj też pewnie wina słońca - pod wpływem długotrwałego przebywania na słońcu włosy jaśnieją. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Furiusz   

Coś mi się nie zgrywa - Arabowie swoją ekspansję rozpoczęli dopiero w VII wieku AD.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.