Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
secesjonista

Kościół Bizantyjsko-Ukraiński - przyczynek do bibliografii

Recommended Posts

Jako, że w temacie o akcji "Wisła" wątek ten poruszany było co i rusz, a niektórzy użytkownicy (już nie bytujący na forum) z wielką swadą wypowiadali się na temat stosunku PRL co do tego wyznania, nie zauważając, że zostało ono zlikwidowane może warto przytoczyć literaturę w danym temacie.

Dalej pozostaję przy zdaniu, że w każdym subforum winien istnieć dział o bibliografii co do pewnych czasów czy zdarzeń.

To na początek warto sięgnąć po podstawę (tu nie poddaję pod ocenę zawartości poszczególnych pozycji, a jedynie je przytaczam):

"Bibliografia publikacji naukowych o historii Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce w latach 1944-1989 wydanych w Polsce od 1989"

I. Harasim "Bazylianie w Polsce w latach 1945-1985"

I. Harasim "Greko-Katołyćka Cerkwa w Polszczi 1947-1957"

M. Ryńca "Administracja apostolska Łemkowszczyzny w latach 1945-1947"

P. Przybylski "Rola duchowieństwa greckokatolickiego w kształtowaniu się opcji narodowych wśród Łemków w latach 1918-1947"

o. mytrat S. Dziubyna "I stwerdy dilo ruk naszych"

"O tożsamości greckokatolików" red. M. Czech

"Między Odrą a Dnieprem - wyznania i narody" red. T. Stegner

R. Drozd, I. Hałagida "Ukraińcy w Polsce 1944-1989. Walka o tożsamość (dokumenty i materiały)"

M. Wudkewycz "Żyttiewyj szliach do swjaszczenstwa"

I. Hałagida "Opracował oszczercze i kłamliwe sprawozdanie. Sudowyj wyrok o. Mykoli

Deńku", "Premyśki Dzwony" 2001, nr 1

E. Misiło "Znyszczennia cerkwy Uspennia Preczystoji Bohorodyci w Radymini", "Błahowist" 1955, nr 11

M. Łesiów "Duszpastyrśka i popularno-naukowa dijalnist. o. Myrosława Ripećkoho u switli Joho łystiw 1954-1973", "Kalendar "Błahowista" 2005

M. Kozak "Newtomnyj duszpastyr o. Wołodomyr-Łuka Boroweć"

"Plan znyszczennia Hreko-Katolyćkoji Cerkwy w Polszczi z 1956 r.", "Nasze Słowo" 2006

"Spomyny pro żyttia ta duszpastyrśku praciu otcia Wołodymyra Hajdukewycza to joho rodynu" red. O. Hajdukiewicz

"Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989" red. A. Dziurok

"Dokumenty z życia Kościoła Grekokatolickiego w Polsce", "Spotkania. Niezależne pismo Katolików" 1987

"Martylohija ukrainśkich Cerkow - Ukrainśka Katołyćka Cerkwa" red. O. Zinkiewicz, T.R. Lonczyna

"Likwidacja UHKC 1939-1946. Dokumenty radianśkych orhaniw derżawnoji bezpeky" red. C. Kokin, W. Serhijczuk

"Lysty o. Myroslawa Ripećkoho do o. Josypa Kładocznoho" red. W. Łaba

"Dokumety do istoriji Ukrajinśkoji Hrekokatołyckoji Cerkwy w Polszcziu 1947-1960-ch rokach" red. W. Łaba

K. Urban "Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970 (rys historyczny)"

M. Kamiński "Materiały do istoriji Peremyśkoji Eparchiji 1939-1956"

"Źródła do dziejów Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce a latach 1944-1989" wyb. i oprac. B. Huk

to tak tytułem wstępu i zachęty dla innych...

Edited by secesjonista

Share this post


Link to post
Share on other sites

M. Kozak "Pomiany, Hospody, duszi słuh Twoich"

ks. T. Majkowicz "Kościół greckokatolicki w Polsce w pięćdziesięcioleciu powojennym 1945-1995)", w: "Unia Brzeska z perspektywy czterech stuleci"

J. Musiał "Stan prawny i sytuacja faktyczna świątyń unickich na terenie diecezji przemyskiej w latach 1945-1985", w: "Polska-Ukraina. 100 lat sąsiedztwa" red. S. Stępień t. 1

S. Nabywaniec, M. Lignowski "Stan Greckokatolickiej Diecezji Przemyskiej - w pozostałej w granicach Polski jej części - według danych z 10.03.1946", w: "Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Śliwie"

B. Pastwa "Kościół greckokatolicki i jego rola w życiu społeczności Ukraińców", w: "Grupa etniczna - region - tożsamość kulturowa" red. M. Dziewiarski

Z. Wojtkowiak "Obrządek greckokatolicki w Polsce po II wojnie światowej", "Acta Universitatis Lodzienienis" 1990, z. 20

E. Misiło "Greko-Katołycka Cerkwa w Polszczi 1944-1947)", w: "Warszawśki Ukrajinoznawczi Zapysky", t. 1

R. Drozd "Akcja misyjna Kościoła prawosławnego wśród grekokatolików w Polsce w latach 1951-1989", "Dzieje Najnowsze" 2003 z. 4

I. Biłas "Likwidacja greckokatolickiej diecezji przemyskiej oraz tragiczne losy jej ordynariusza bpa Jozafata Kocyłowskiego w kontekście polityki wyznaniowej w ZSRR", w: "Polska-Ukraina. 100 lat sąsiedztwa" red. S. Stępień, t. 3

S. Bober "Spór o cerkwie greckokatolickie w diecezji przemyskiej rządów biskupa Tokarczuka", "Biuletyn Ukrainoznawczy", Przemyśl 2000, nr 6

D. Iwaneczko "Biskup Jozafat Kocyłowski 1876-1947. Życie i działalność", w: "Polska-Ukraina. 100 lat sąsiedztwa" red. S. Stępień, t. 3

ks. J. Moskałyk "Newhasymist' duchwnoho switła w greko-katołykiw Polszcziu 1947-1957 rr.", "Bohoslawija" 1999, ed. 1-4

ks. B. Prach "Greko-katołycke duchowenstwo Peremyskoji Jeparchii i Apostolskoji Administraciji Łemkowszczyny 1939-1947 rr. - Wbyti i represowani", "Bohoslowija" 1999, ed. 1-4

W. Pyrczak "Kościół greckokatolicki na Pomorzu Środkowym", w: "Ukraińcy w Polsce. Poszukiwania i odkrycia" red. J. Lioński, T. Rzepa

P. Pelc "Położenie prawne Kościoła Greckokatolickiego w Polsce w latach 1945-1981", "Więź" 1992, nr 7

M. Skórka "Wspólne sąsiedztwo czy niechciani intruzi? Kościół rzymskokatolicki w Polsce w oczach grekokatolików", "Więź"1998, nr 3

Z. Wojewoda "Zarys historii Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1944-989"

J. Syrnyk "Kwestia wyznaniowa wśród ludności ukraińskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989"

S. Stępień "Represje wobec Kościoła greckokatolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej po II Wojnie światowej", w: "Polska-Ukraina. 100 lat sąsiedztwa" red. S. Stępień, t. 2

S. Stępień "Kościół greckokatolicki w Polsce po II wojnie światowej i w czasach współczesnych (do roku 1998)"; w: tamże, t. 4

S. Stępień "Kościół greckokatolicki na Śląsku po II wojnie światowej", w: "Miejsce i rola kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska" red. K. Matwijowski

ks. J. Moskałyk "Proces samozbereżennia greko-katołykiw na terytorii Polszczi protiahom 60-ty rokiw wid ichnioho wyselennia u 1947 r.", "Kalendar Błahowista" 2007

R. Storoniak "Oteć mtrat Wasyl Hrynyk - "Mojsej" Greko-KatołyćkojiCerkwy w Polszczi XX st.", "Kalendar Błahowista" 2007

D. Iwaneczko "Wysiedlenia Ukraińców a Kościół greckokatolicki w Polsce (1944-1947)", w: "Akcja Wisła" red. J. Pisuliński

M. Kmita "Cerkiew greckokatolicka w życiu Ukraińców w Polsce po akcji 'Wisła'", "Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze", 1996-1997, t. 5-6

A. Kopiczko "Stosunek państwo-Kościół w diecezji warmińskiej w latach 1945-1990"

K. Urban "Obrządek greckokatolicki a Kościół prawosławny w Polsce u progu lat pięćdziesiątych", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 1998, nr 500

M. Rudnicka "Cerkwie własnością kościoła", w: "Księga jubileuszowa 25 lat pasterskiego posługiwania ks. biskupa I. Tokarczuka" red. F. Adamski, M. Rudnicka

I. Hałagida "Kościół greckokatolicki i jego wierni narodowości ukraińskiej na zachodnich i północnych ziemiach Polski w latach 1947-1956", w: "Ziemie zachodnie i północne Polski w okresie stalinowskim" red. C. Osękowski

I. Hałagida "Ukraińcy - greckokatoliccy i prawosławni w powiecie lęborskim w latach 1947-1957", "Biuletyn historyczny muzeum w Lęborku Wydanie specjalne"

I. Hałagida "Sytuacja wyznaniowa Ukraińców na zachodnich i północnych ziemiach Polski w latach 1947-1957", w: "Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski (1918-1989)" red. R. Drozd

I. Harasim "Narys wybranych aspektiw istorii Greko-Katołyckoji Cerkwy (1945-985)", "Zustriczi" 1990, nr 5-6

abp J. Martyniak "Kościół greckokatolicki w Polsce w pięćdziesięcioleciu powojennym 1945-1995", w: "Unia Brzeska z perspektywy czterech stuleci"

J. Mieczkowski "Życie religijne mniejszości narodowych na Pomorzy Zachodnim w latach 1945-1956", "Przegląd Zachodniopomorski" 1995, t. 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Podoba mi się pomysł aby w każdym subforum pojawił się dział poświęcony bibliografii.

"Oikoumene Carpathia" Pismo Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach

Nr 1.

Ks. Stanisław Nabywaniec "Kościół na pograniczu polsko-słowacko-ukrainskim - spojrzenie w przeszłość"

Ks. Stanisław Józef Koza "Kościoły siostrzane Kilka refleksji na tle dotychczasowego dialogu katolicko-prawosławnego"

Nr 3.

"Życie religijne i cerkiewne na Bojkowszczyźnie"

"Bieszczady w Polsce Ludowej" Igor Hałagida "Kościół grekokatolicki w Bieszczadach 1944-1989 (szkic zagadnienia)"

Edited by lucyna beata

Share this post


Link to post
Share on other sites

nie zauważając, że zostało ono zlikwidowane może warto przytoczyć literaturę w danym temacie.

Faktycznie istniało jednak nadal, w ramach kościoła katolickiego. A i tej formalnej likwidacji chyba nie ma na papierze, po prostu wysiedlono ludność, zamknięto lub zamordowano księży, zabroniono tworzyć struktury na ziemiach północno-zachodnich i wyświęcać nowych księży.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.