Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Nikt

Orientacje polityczne w przededniu wojny

Recommended Posts

Nikt   

Witam, witam

Chciałam trochę zaciekawić Was tym właśnie tematem i podzielić się z Wami historią :).

Komplikująca się w latach 1912-1914 sytuacja polityczna w Europie, a zwłaszcza wypadki na Bałkanach, gdzie krzyżowały się interesy dwóch zaborców Polski: Rosji i Austrii, obudziły w polskim społeczeństwie nadzieje na konflikt zbrojny między tymi państwami.

Narodowa Demokracja, na czele z Romanem Dmowskim, podtrzymywała swe wcześniejsze koncepcje współpracy z Rosją. Obecnie propagowano ideę zjednoczenia, po przewidywanym zwycięskim zakończeniu wojny przez Rosję, wszystkim ziem polskich w granicach państwa rosyjskiego. Miano przy tym nadzieję, że lojalna postawa Polaków wobec cara zaowocuje po wojnie znacznym zakresem autonomii zjednoczonych w obrębie Rosji, trzech dotychczasowych dzielnic. Sytuacja polityczna w zaborze rosyjskim nie zjednywała zwolenników temu programowi. Nie przyniosły więc większych rezultatów próby tworzenia przed endecję w początkach wojny polskich formacji wojskowych w Rosji, jak na przykład Legionu Puławskiego, tym bardziej że car nie występował z żadnymi zobowiązaniami wobec Polaków.

Szczególne ożywienie nadziei niepodległościowych w związku ze zbliżającą się wojną można było zaobserwować w zaborze austriackim. Tamtejsi działacze postulowali wiązanie tych nadziei z monarchią austro-węgierską, przede wszystkim ze względu na stosunkowo szeroką autonomię Polaków w Galicji i ostrość antagonizmu austriacko-rosyjskiego. Według Józefa Piłsudskiego, wówczas przydódcy PPS - Frakcji Rewolucyjnej, chcąc mieć w nadchodzącej wojnie wpływ na swój los, muszą Polacy zbudować własną siłe militarną. Ponieważ Galicja cieszy się największą autonomi, stanowiąc niemal równouprawną część Autrii, należy w pierwszym etapie dążyć do przyłączenia Królestwa - czyli zaboru rosyjskiego do Galicji. W związki z tym proponował wkroczenie możliwie silnego oddziału wojska polskiego do Kongreski i pobudzenie jego mieszkańców do powszechnej walki partyzanckiej.

Z programem Piłsudskiego identyfikowała się, działająca w Galicji od 1912 roku, Tymczasowa Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, jednocząca różne grupy ugrupowania politycznego, stawiające sobie za cel czynną walkę o wolność i niepodległy byt narodu polskiego.

Zupełnie odmienne stanowisko zajęli polscy komuniści, reprezentowani przez Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) i zbliżająca się do nich ideowo PPS-lewicę. Sprzeciwiali się oni kategorycznie idei niepodległości, dowodząc, że sprowadzi ona polski proletariat na 'grunt szowinizmu i walki narodowościowej'.

Najaktywniejsi działacze SDKPiL: Adolf Warski, Leon Tyszko, Julian Marchlewski czy Róza Luksemburg agitowali za wspieraniem ruchów rewolucyjnych w Rosji i w Niemczech. Charakterystyczna ilustracja ich postawy był postulat skierowany do Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji o określenie z jej programu punktu głoszącego prawo narodów do samostanowienia.

Co o tym wszystkim sądzicie?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.