Jump to content

R_7

Użytkownicy
 • Content count

  24
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by R_7

 1. Osobiście sądzę ,że Amenhotep IV (którego nie ma na liście),który próbował zerwać z tradycyjną religią. Przeniósł stolicę do nowo wybudowanego Achetatonu, gdzie czcił boga Atona. Niewątpliwe jego zasługą było odsunięcie kapłanów z Teb od wpływów ekonomicznych i politycznych. Niestety po śmierci wszystko upadło.
 2. Król Asurbanipal

  Aszurbanipal wyróżniał się spośród innych władców asyryjskich ,że poza walecznością i podbijaniu innych terenów ,był twórcą biblioteki w Niniwie i to właśnie dzięki niemu do dzisiaj przetrwało wiele dzieł mezopotamskich.
 3. Najgorszy władca Persji

  Również przyłączam się do opinii kolegów i myślę że Dariusz III był najgorszym władcą w Imperium Perskim. Popełnił błąd w koncepcji walki, chodzi mi głównie o to iż chciał szybko rozstrzygnąć walkę w porozumieniu ze swoimi doradcami.
 4. To mówicie że ten pierwszy etap nie jest zbytnio trudny. Dopiero 2 etap jest ciężki.
 5. Czytałem o tej olimpiadzie już na innych portalach do tego przeznaczonych i mianowicie jestem ciekaw waszej opinii. Są tu zapewne osoby które już przebrnęły etap międzyszkolny. Jak to wygląda, chodzi mi o te pytania ustne jakieś specjalnie trudne. Bardzo bym był wdzięczny jakby ktoś opisał po krotce jak to wygląda. Pozdrawiam
 6. Przyczyny potęgi Asyrii

  Jeśli te Twoje publikacje tak opisują to może tak było. Ja tylko wypowiedziałem się w tej kwestii co wiedziałem i z czego to czytałem. Proste jest że jeśli ty się pasjonujesz tym okresem to przeczytałeś więcej publikacji i wiesz co jest grane. Odnośnie ludności podbitej która szukała zwolenników nie wiem czy to do końca jest prawda. Jeśli mówisz że były tam jakieś dwa stronnictwa. Jeśli znajdę trochę więcej czasu, spróbuje przeczytać jakieś publikacje o Asyrii.
 7. Przyczyny potęgi Asyrii

  Wiesz czytałem tą publikację i tylko wypowiadam się w kwestii która zdobyłem z tej książki. Warto zaznaczyć że wszystko co działo się w starożytności musi być z zgodne z prawdę. Obaj panowie wydali taką publikacje więc jakiś skrawek prawdy musi być w tej książce. Ty się specjalizujesz w tym temacie więc możesz mieć inne zdanie. Może gdzie indziej wyczytałeś coś innego i może to jest prawdą jakoś specjalnie się tym nie przejmuje. A odnośnie tego że ty podkreśliłeś że to podręcznik do szkoły średniej no i co z tego. Nie wiem co chciałeś przez to powiedzieć.
 8. Przyczyny potęgi Asyrii

  S.Sprawski, G.Chomicki Starożytność.Teksty źródłowe komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999 jeszcze stronę ci podam 52. Proszę bardzo
 9. Kandydaci do elekcji

  Stanisław Hozjusz powołał Towarzystwa jezuickie które stworzyły kolegia. Kształtowano tam przyszłych polityków. Nauka była darmowa i to zachęcało. Nawet zwykły chłop mógł się tam uczyć. Popierał to Zygmunt III Waza gdyż był kontr reformatorem. Działalność kontrreformacyjna Kościoła katolickiego rozpoczęła się właściwie pod koniec XVI wieku.Wówczas zostały przeprowadzone reformy wewnętrzne jako skutek postanowień soboru trydenckiego.Jego ustawy zostały przyjęte w Piotrkowie w 1577 roku przez ogólnokrajowy synod.Umocniły one i zdyscyplinowały duchowieństwo wpłynęły na podniesienie jego poziomu moralnego i intelektualnego.Charakterystyczne dla kontrreformacji było wykorzystanie rożnych sposobów oddziaływania wiernych.Posługiwano się żywym słowem,muzyką,teatrem.Wprowadzono też pielgrzymki rekolekcje. Jak się okazało największe nasilenie działań kontrreformacyjnych w Rzeczypospolitej nastąpiło w czasach Zygmunta III Wazy który usiłował wzmocnić władze monarszą popierając kościół katolicki m.in powoływał na wyższe urzędy tylko katolików.Doszło do zamieszek na tle religijnym i zburzenia kilku zborów czyli protestanckich domów modlitw. Szlachta od przełomu XVI i XVII w stopniowo powracała do katolicyzmu a ruch reformacyjny zamierał.Działalność kontrreformacyjna popierana przez Zygmunta III Wazę doprowadziła do podporządkowania się papieżowi Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej w 1596 roku na mocy unii brzeskiej. Decyzji tej nie zaakceptowała większość prawosławnego duchowieństwa i wiernych co doprowadziło do rozłamu.
 10. Narya bardzo ciekawe tematy, postaram się wybrać sobie parę tematów z tego i coś napisać. Miło z twojej strony że w ogóle jest ktoś taki że chce pomóc.
 11. Kandydaci do elekcji

  Bo Batory przynajmniej coś zdziałał w polityce zagranicznej. Zdobył Inflanty. Dobrze nie musisz komentować ,przeczytałeś wielce książkę o Walezym i wielkie mi cudo. Napisałem tyle co wiem i jak to oceniam.
 12. Kandydaci do elekcji

  Henryk Walezy dla Polski nie zrobił nic tylko ją osłabił. Po pierwsze po wstąpieniu na tron w 1573r odrzucił artykuły henrykowskie,nie wywiązał się z pacta conventa ale także nie zgadzał się z konfederacją warszawską. Nie znał języka więc czuł się obco, nie obradował w sprawach polityki zagranicznej ale także i to chyba osłabiło Polskę usadził swoich urzędników i to zagranicznych nie mających żadnego pojęcia jak rządzić państwem. Następnie dowiedział się o śmierci swego brata króla Francji, więc uciekł z Polski. Został koronowany w 1594r na króla Francji ale jednak nadal czuł się władcą Rzeczy pospolity Obojga Nardów. Szlachta w ten sposób musiała znowu wybierać elekta. Po Walezym na czas bezkrólewie władzę objęła Anna Jagiellonka a że była kobietą nie mogła rządzić państwem. Doszło wówczas do drugiej elekcji w której zwyciężył książę Siedmiogrodu Stefan Batory popierany przez sekretarza Jana Zamoyskiego.Został koronowany w 1575 roku. Na początku chciał rozwiązać sprawę Gdańska wprowadzając tam represje gospodarcze, wywołało to wojnę do której przyłączyła się Dania. Jednak udało się zawrzeć rozejm i gdańszczanie uznali Batorego za władcę w zamian za to cofnięto konstytucje Korankowskiego. Następnie Batory uderzył na Inflanty zajmowane przez Rosjan. jak się okazało Batory uderzył na linie zapotrzebowania a nie na same Inflanty gdzie były przygotowane wojska rosyjskie. Zajął Połock w 1579 następnie Wielkie Łuki w 1580 no i stoczył walkę pod Pskowem w 1580r. Doprowadziło to wszystko do rozejmu w 1582r na mocy którego Inflanty zostały wcielone do Polski. Rosja w ten sposób straciła dostęp do Bałtyku. Następnym elekcyjnym władcą został już trzecim Zygmunt Waza i został koronowany w 1587 roku. Wiem tylko o nim tyle że chciał aby w Polsce było jak najmniej protestantów. Pokrótce streszczone, pisałem z głowy więc się nie czepiać.
 13. Edytowałem już małe przejęzyczenie. Co do Słowacji nie wiedziałem na jej temat dużo.
 14. Przyczyny potęgi Asyrii

  Jeśli chodzi o źródło to Podboje Asarhaddona.
 15. Bardzo ciekawa wojna z wspaniałym skutkiem. Zdobycie Milska i Łużyc a także pomoc niemieckich wojsk w wyprawie na Ruś. Również istotne w tej wojnie była ochrona grodu w Niemczy przez ponad miesiąc w 1017 roku. Chrobry wykazał się nie bywałym sprytem ale i hmm.. inteligencją atakując pierwszy. Można powiedzieć że był to szaleńczy plan w 1002 roku po śmierci Ottona III ale jak się w 1018 r okazało zwycięski.
 16. Przyczyny: -wpływ Dobrawy na Mieszka -przyjecie chrztu polepszało politykę w stosunku do Niemiec -ochrona przed przymusową chrystianizacją ze strony Niemiec -Mieszka chciał się stać władcą równym chrześcijańskim książętom sąsiednich państw -Mieszko chciał wzmocnić pozycje państwa celem obrony,ataku przez plemiona pogańskie Skutki: -rozwój średniowiecznej kultury -Kościół umacnia państwo -Książę traktowany na równi z innymi władcami -utrwalenie sojuszu z Czechami -Polska zaliczona do społeczności chrześcijańskiej -ochrona przed przymusową chrystianizacją ze strony Niemiec gdyż w Magdeburgu znajdowało się arcybiskupstwo dla ziem słowiańskich -pomoc duchownych w organizacji państwa i sprawowania urzędów -powstanie scentralizowanego państwa w Europie
 17. Otton III koronował Chrobrego?

  Jeśli chodzi o tą kwestię to uważam że Otton ofiarował diadem cesarski jak i włócznie św. Maurycego tylko i tylko po to aby uznać Bolesława Chrobrego za samodzielnego władcę. Do dzisiaj toczą się rozmowy na ten temat. Nie można uznać że Otton III uznał go za swego następce bo jak dla mnie to jest to kompletna bzdura,absurd. Możliwe że była to taka wczesna koronacja która odbyła się dopiero po ćwierćwieczu. Jeśli chodzi o Benedykta VIII to umarł on 1024 r fakt był nieprzyjacielem ale myślę że nie było w tym większej wagi. Chrobry dopiero 25 latach kiedy był już silnym władcą postanowił się koronować.
 18. Postaram się wypowiedzieć w tej kwestii. Ostatnio nawet czytałem Jasienice i inna literaturę odnośnie Piastów. Jeśli chodzi o stosunki Czechów z Polską w początkowej fazie wyglądały one bym powiedział ciekawie. Po zawarciu chrztu w 966r utrwalił się sojusz pomiędzy Polską a Czechami. Polityka Mieszka I spowodowała najpierw podbicie Wielkopolski Mazowsza oraz Kujaw. A następnie Pomorza i to przy pomocy wojsk czeskich. W 972r w bitwę pod Cedynią Mieszko I rozprawił się z wojskami niemieckimi z margrabią Hodonem. Istną porażką była utrata w 981 r Grodów Czerwieńskich na rzecz Włodzimierza Wielkiego wielkiego władcy Kijowskiego. Stosunki Polski do Czech były przyjazne aż do śmierci Dobrawy. Mówiąc dokładnie 990 r Mieszko zerwał sojusz z Czechami i zajął państwo Wiślan z Krakowem a także zabrał Śląsk Czechom. Stosunki tym bardziej się pogorszyły. Mieszko wydał testament Dagome iudex w którym wyznaczył granice państwa Polskiego i oddał je papieżowi.W 992r nastąpiła śmierć Mieszka. Następnie rządy objął Bolesław Chrobry. Prowadził on stosunkowo taką samą politykę jak Mieszko. Chciał poprawnych stosunków z Niemcami. Jednak jak się później okazało tak nie było. Odnosząc się do sprawy Czeskiej trzeba zauważyć że Chrobry w 1003 roku opanował Czechy,Morawy i Słowację. Od 1003r do 1004r sprawował on nawet władzę w Czechach.Jak się później okazało Czesi wzięli za to rewanż ale o tym za chwilę. Następnym władzą a nawet królem był Mieszka II Lambert przeciwko któremu wystąpili jego bracia popierani przez sąsiednie państwa w skład tych państw wchodzili Czesi. Jednak nie zagarnęli nam żadnych ziem w stosunku do Niemiec(Milsko,Łużyce) czy Rusi(Grody Czerwieńskie). jak wcześniej mówiłem Czesi chcieli rewanżu za wcześniejsze niepowodzenia i stało się to za panowania Kazimierza I Odnowiciela. W 1038 r ich władca książę Brzetysław z dynastii Przemyślidów najechał i spustoszył Wielkopolskę.Zniszczył książęce pałace,świątynie,grody oraz osady. Czesi zagrabili m.in. relikwie św. Wojciecha oraz olbrzymie skarby nagromadzone przez polskich władców ( Złoty krzyż ofiarowany ongi przez Mieszka I, złote tablice wysadzane klejnotami i mnóstwo innych kosztowności).Brzetysław przyłączył również Śląsk do państwa Przemyślidów.W 1039 r wrócił do kraju Odnowiciel i udało się odzyskać Śląsk z rąk czeskich w połowicznym sukcesem (płacąc wysoki trybut Czechom). W 1054r odbył się zjazd w Kwedlinburgu gdzie przyznano Polsce Śląsk ale państwo Polskie musiało płacić wysoki trybut Czechom bodajże 500 grzywien srebra i 30 złota. Stało się tą przyczyną konfliktów polsko-czeskich.Jako iż miał być to temat stosunki czesko-polskie za czasów pierwszych piastów przytoczę jeszcze jak było za panowania Bolesława Szczodrego. Ten zaś słynący z niebywałego charakteru odmówił płacenia trybutu Czechom za Śląsk.Udało mu się przywrócić arcybiskupstwo w Gnieźnie ale także ufundował biskupstwo w Płocku.Koronował się na króla w 1076r. Jak się później okazało nasiliła się opozycja możnych ale także chęć rządów jego brata i Śmiały musiał uciekać z kraju. Opisałem tutaj pokrótce te stosunki polsko-czeskie. Zdania nie są może najlepiej ułożone ale pisałem wszystko z pamięci więc wybaczcie. Jeśli ktoś ma jakieś zdanie odnośnie tej kwestii to piszcie.
 19. Osiągnięcia Sumerów

  Jak widać w róznych źródłach mamy doczynienia z inną datą. Ciężko jednoznacznie powiedzieć która jest najbardziej prawdopodobna.
 20. Przyczyny potęgi Asyrii

  "każde imperium kiedyś upada - a "trwałe imperium" to znaczy konkretnie jakie?" Jeśli chodzi o trwałe imperium jest to sprawa kontrowersyjna ,ale mianem takie imprezium możan nazwać Rzym który prztrwał przecież aż do 476 . "Poproszę o wymienienie jakiejkolwiek wojny domowej w Asyrii w ciągu VII w pne w której jedną ze stron byłaby "ludnośc podbita zdobywająca zwolenników" - byle na podstawie jakiegoś źródła. Asyria w 612 r nie "rozpadła się" tylko została podbita - i nie miało to praktycznie zadnego związku z "podbitą ludnością miejscową" tylko z wrogiem zewnętrznym. " Odnośnie tego mam inne zdanie niż Ty. Asyria w VII w p.n.e miała ogromne terytorium i ludność podbita zbuntowała się i w ten sposób w wyniku wojny domowej Imprezium asyryjskie upadło. Przytoczyłem tutaj 612 r p n e bo wydaje mi sie to na najbardziej konkretna date. Własnie wtedy nastąpiło zdobycie Niniwy. Takie informacje wydają mi sie jak najbardziej konkretne gdyż wyczytałem to w źródłach podbojów Assarducha.
 21. Przyczyny potęgi Asyrii

  Jeśli chodzi o Asyryjczyków to trzeba przede wszystkim pamiętać że byli oni państwem militarystycznym. Ich główną siłą była armia która traktowała bezwzględnie ludność podbitą. Jak się później okazało Asyria nie stała się trwałym imperium. Główną przyczyną były wojny domowe, w których ludność podbita zdobywająca większość zwolenników doprowadziła do rozpadu Asyrii bodajże w 612 roku. Warto zaznaczyć że Asyria prowadziła różniącą politykę niż Persja ,a podobną a wręcz taką samą jak Mongołowie w XII w. pod dowództwem Czyngis-chana.
 22. Osiągnięcia Sumerów

  Sumerowie to przede wszystkim zastosowanie koła do transportu,używanie koła garncarskiego,pismo piktograficzne i ideograficzne oraz może to was zadziwi opracowanie pierwszego znanego kodeksu prawnego Kodeks Ur-nammu ok 2100 p.n.e. Potrafili również wypalać glinę w wysokiej temperaturze. No i zastosowali żagle.
 23. Literatura - Polska Piastów

  Moim zdaniem najbardziej konkretną książką to Polska Piastów Pawła Jasienicy. Czytając ją jest może szczegółów ale bardzo wciąga i fajnie się ją czyta.
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.