Skocz do zawartości
 • Ogłoszenia

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Fuck_Usa

Policja Granatowa w Okresię Międzywojennym i w Okupacji

Rekomendowane odpowiedzi

Fuck_Usa   

Czy jest ktoś z Państwa w stanie podać mi bibliografie dotyczącej Polskiej Policji Granatowej w okresie Międzywojennym i w czasie Okupacji Nazistowskiej.

Z góry dziękuję !

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
JJ   

Policja w międzywojniu

Strogulski, Tomasz - Granatowa armia

Policja Państwowa 1919-1939 : powstanie, organizacja, kierunki działania / Andrzej Misiuk.

Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej : organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania / Marek Mączyński.

Policja Państwowa w systemie organów bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej / Andrzej Pepłoński.

Współdziałanie wojskowych służb informacyjnych z Policją Państwową w II Rzeczypospolitej / Henryk Skrzeczowski.

Policja w czasie wojny

Pogrobowcy klęski : rzecz o policji "granatowej" w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945 / Adam Hempel.

Policja granatowa w okupacyjnym systemie administracyjnym Generalnego Gubernatorstwa : 1939-1945 / Adam Hempel ; Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Zarząd Główny.

Jest więcej ale to pozycje traktujące rzecz najbardziej ogólnie, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że pomogłem jakoś.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Do podanej literatury dodać można:

A. Pawłowski "Tradycje etyki zawodowej w służbach policyjnych na ziemiach polskich", Szczytno 2003

R. Litwiński "Korpus Policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne", Lublin 2007

tegoż, "Policja Państwowa w powiecie radzyńskim w latach 1919-1939", "Radzyński Rocznik Humanistyczny" 2001, t. 1

tegoż, "Z problematyki bezpieczeństwa publicznego w międzywojennym Chełmie i powiecie chełmskim", "Rocznik Chełmski" 2002, t. 8

Z. Kayzer, B. Kayzer "Komendanci Główni Polskiej Policji (1918-2009)", Szczytno 2009

B. Kayzer "Policja Województwa Śląskiego. Z dziejów służby bezpieczeństwa i porządku publicznego w autonomicznym województwie śląskim w latach 1922-1939", maszynopis, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno

tegoż, "Geneza Policji Województwa Śląskiego na Śląsku pruskim", "Rodowód" 2003, nr 10 (94)

tegoż, "Epitafia policyjne (Policja Województwa Śląskiego)", "Przegląd Policyjny", 1996, nr 1 (41)

tegoż, "Policja Województwa Śląskiego w latach 1922-1939 (zagadnienia organizacyjne)", w: "Województwo śląskie (1922-1939). Zarys monograficzny" red. F. Serafina, Katowice 1996

M. Kotarski "Policyjna historia. Policyjne życiorysy", Częstochowa 1998

E. Grabowiecki red. "Dziesięciolecie Służby Bezpieczeństwa w Polsce Odrodzonej", Warszawa 1925

Z. Grabiński "Z dziejów Policji Województwa Śląskiego w latach 1922-1939. Monografia Komisariatu Policji Województwa Śląskiego w Hajdukach Wielkich", Chorzów 2002

A. Misiuk "Instytucje policyjne w Polsce. Zarys dziejów. Od X wieku do współczesności", Szczytno 2006

P. Majer, A. Misiuk (red.) "Losy policjantów polskich po 1 września 1939 r. Studia i materiały", Szczytno 1996

A. Kawka "Policja w ujęciu historycznym i współczesnym", Wilno 1939

"85 lat Polskiej Policji" red. G. Kędzierskiej, Szczytno 2004

M. Getter "Policja granatowa w Warszawie 1939-1944", w: "Warszawa lat wojny i okupacji 1939-1944", z. II, red. K. Dunin-Wąsowicz, J. Kaźmierska, H. Winnicka, Warszawa 1972

T. Strogulski "Granatowa armia"

O. Razyhrayev "Policja Państwowa wobec ruchu antypaństwowego i dywersyjnego na terenie województwa wołyńskiego w latach 1921-1926", Wrocław 2010

P. Majer "Geneza Policji Państwowej", w: "Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie" red. A. Ajnenkiel

G. Grześkowiak "Rys historyczny Policji Województwa Śląskiego 1922-1939" (dostępne w sieci)

H. Ćwięk "Współpraca tzw. policji granatowej z ZWZ-AK ze szczególnym uwzględnieniem działań wywiadowczych", w: "Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej" red. Z.J. Kapery

L. Smolak "Prasa Policji Państwowej 1918-1939", Warszawa 2003

L. Kruś-Kwiatkowska "Obrońca Lwowa na czele pomorskiej policji", "Policja" 2004, nr 8

A. Szprycha "Granatowi żołnierze września", tamże, 2006, nr 10

tegoż, "85-lecie Policji. Policja Państwowa", "IPA Wiadomości Sekcji Polskiej" 2004, nr 26

P. Chojecki "Dzwon w milczącym lesie", "Policja" 2006, nr 10

J. Dworzecki "Policja w Polsce we wrześniu 1939 roku", Zeszyt Naukowy "Apeiron" 2010, nr 4

Ł. Wróblewski "Organizacja oraz warunki pracy kancelaryjnej jednostek Policji Państwowej powiatu chełmskiego w latach 1919-19391", "Radzyński Rocznik Humanistyczny" 2010, T. 8

M. Skrzypek "Policyjne instytucje Śląska Cieszyńskiego 1918-1922", "Kalendarz Skoczowski 2000"

R. Niżankowski "Policja województwa śląskiego w dwudziestolecie niepodległości Państwa", "Na Posterunku" 1938, nr 45

tegoż, "Policja Woj. Śląskiego w rocznicę 20-lecia Niepodległości Polski", "Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1939"

A. Pepłoński "Rozwój organizacyjny szkolnictwa policyjnego w II Rzeczypospolitej", „Przegląd Policyjny" 1991, nr 1 (23)

A. Misiuk "Policja Państwowa (1919-1939). Wybrane zagadnienia", "Przegląd Policyjny" 1994, nr 4 (36)

J. Mikitin "80 Lat Policji Śląskiej", "IPA Śląsk" 2002, nr 1

tegoż, "Problemy organizacyjne Policji na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym", "IPA Śląsk", 2002, nr 2

tegoż, "Szkolnictwo policyjne w Województwie Śląskim w okresie międzywojennym" (rozprawa doktorska dostępna w sieci)

no i oczywiście dawne i dzisiejsze zszywki np.: "Problemy Kryminalistyki" (np. artykuły J. Popławskiego, A. Pepłońskiego), "Gazeta Administracji i Policji Państwowej", "Na Posterunku", "Gazeta Policji Państwowej", "Kalendarzyk Policji..." itp.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Warto przejrzeć materiały zamieszczane przez polskich funkcjonariuszy na łamach "Internationale Ofeentlische Sicherheit" będącego organem Międzynarodowego Kongresu Policyjnego.

Z literatury dodać można:

W. Nowak "Pamiętnik emerytowanego komisarza Policji Państwowej województwa warszawskiego"

H. Wardęski "Moje wspomnienia policyjne"

Z. Skibniewski "Czynności Policji Państwowej w zakresie ścigania przestępstw i wykonywania orzeczeń i zarządzeń władz sądowych i prokuratorskich"

K. Stadler "Formy wystąpienia policjanta oraz zasady stosowania niektórych środków przymusowych"

W. Stepek "Służba śledcza"

"Policja. Uwagi o zarysie działania władz policyjnych w b. zaborze pruskim i ich organów wykonawczych" oprac. F. Bała

L. Nagler "Policja Państwowa", w: "Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa"

J. Żółtaszek "U podstaw organizacji służby bezpieczeństwa"

W. Strzelecki "Bezpieczeństwo na ziemiach polskich. Od kmiecia grodowego do granatowej armii"

W. Zyśko "Struktura władz policyjnych województwa lubelskiego w latach 1918-1939, ich pozostałość aktowa w WAP w Lublinie", "Archeion", 1967 r., nr 46

W. Brzęk "Pionierzy polskiej kryminalistyki", "Problemy Kryminalistyki" , nr 155, 1989 r.

tegoż, "Daktyloskopia w Polsce międzywojennej", tamże, nr 145-146, 1980 r.

tegoż, "Laboratoria kryminalistyczne Policji Państwowej", tamże, nr 144, 1980 r.

J. Popławski "Organizacja szkolenia Policji Państwowej w Polsce w okresie międzywojennym", tamże, 1983 r., nr 161

J. Jadach "Policja Państwowa w województwie kieleckim w latach 1919-1939", "Studia Kieleckie", r. 4, 1977 r., nr 2

E. Horoch "Działalność Milicji Ludowej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1919", "Rocznik Lubelski", t. 11, 1968

J. Kochanowski "O kształt polskiej policji - styczeń 1917 - listopad 1918", "Przegląd Historyczny", t. 77, 1986 r., nr 3

J. Konieczny "Koncepcje taktyczno-kryminalne Józefa Żółtaszka", "Problemy Kryminalistyki", 1928 r., nr 156

tegoż, "Z historii policji województwa śląskiego", tamże, 1984 r., nr 164

J. Pepłoński "Geneza Policji Państwowej w II RP", "Zeszyty Naukowe ASW", 1990 r., nr 60

tegoż, "Współpraca wojskowych i policyjnych służb informacyjnych w zwalczaniu ruchu komunistycznego w Polsce 1918-1926", tamże, 1985 r., nr 41

tegoż, "Inwigilacja i rejestracja kryminalna e Policji Państwowej", "Problemy Kryminalistyki", 1984 r., nr 164

tegoż, "Wyszkolenie w Policji Państwowej", tamże, 1981 r., nr 153-154

J. Milczarek "Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Wieluniu oraz posterunki powiatu wieluńskiego w latach 1918-1939, ich kancelaria oraz pozostałość aktowa", "Rocznik Łódzki", 1982, t. 32

A. Misiuk "Przyczynek do dziejów policji województwa śląskiego w latach 1922-1926", "Zeszyty Naukowe WSO w Szczytnie", 1988 r., nr 3

tegoż, "Milicja Ludowa na tle ogólnej sytuacji politycznej w Polsce w latach 1918-1919", tamże, 1986 r., nr 1

tegoż, "Policja Komunalna - organizacja chroniąca porządek publiczny w Polsce w okresie styczeń 1919-lipiec 19919", tamże, 1988 r., nr 3

tegoż, "Miejsce Policji Państwowej w strukturze aparatu państwowego II RP w latach 1918-1919", "Dzieje Najnowsze", 1991 r., nr 2

tegoż, "Organizacja policji politycznej w Polsce w latach 1919-1923", "Problemy Kryminalistyki", 1989 r., nr 185-186

tegoż, "Tworzenie się polskich instytucji policyjnych w okresie I wojny światowej (1914-1918)", "Problemy Kryminalistyki", 1987 r., nr 176

H. Kopczyk "Organy bezpieczeństwa II RP po przewrocie majowym w 1926", "Zeszyty Naukowe ASW", 1983 r., nr 33

K. Słowik "Płaszczyzny międzynarodowego współdziałania policji", "Problemy Kryminalistyki", 1977 r., nr 125

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Z literatury służbowej:

S. Łukomski "Służba śledcza i taktyka kryminalna", Lwów 1924

G. Lax "Policja kryminalna - praktyczny podręcznik dla użytku szkół policyjnych dla wywiadowców w formie pytań i odpowiedzi", Stanisławów 1921

J. Jakubiec "Daktyloskopia", "Tygodnik PP Na Posterunku", 1923, nr 13-18

(był to drukowany w odcinkach podręcznik daktyloskopii)

W. Ludwikowski "Podręcznik dla służby daktyloskopijnej", Warszawa 1920

K. Chodkiewicz "Technika i taktyka kryminalna", Przemyśl 1931

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Życie prywatne szeregowego policjanta, podobnie jak to miało miejsce z wojskowymi, podlegało szeregu ograniczeniom.

Wstąpienie do jakiegoś stowarzyszenia czy wstąpienie w związek małżeński wymagały zgody przełożonego, podobnie było z wyjazdem do innego miasta. Sporządzano listy z wykazami lokali do których policjant nie mógł w danym mieście uczęszczać. Ubranie cywilne można było nosić poza służbą o ile wyraził na to zgodę komendant wojewódzki.

Z literatury dodać można:

R. Knysak "Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej - powstanie i organizacja", w: "Miscellanea Iuridico-Historica", praca zbiorowa pod red. A. Nowakowskiego.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Dodam:

K. Halicki "Organizacja i funkcjonowanie Policji Państwowej w Okręgu Wileńskim w okresie międzywojennym - zarys problematyki", "Historia i Polityka", T. VII, 2008.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Dodajmy:

"Obowiązujące Rozkazy i Okólniki Komendanta Głównego Policji Państwowej w układzie rzeczowym", oprac. H. Walczak, A. Barta, J. Płotnicki, A. Robaczewski,

J. Szeryński, Z. Krzyżanowski

"Policja - Tradycja i Współczesność", Materiały poseminaryjne, Warszawa 2017, oprac. K. Musielak, J. Grad

P. Marszałek "Prawo Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej 1915- 1945. Wybór źródeł"

B. Sprengel "Policja państwowa a przestępczość w powiecie włocławskim w latach 1919-1939"

G. Grześkowiak, J. Mikitin "Policja Autonomicznego Województwa Śląskiego"

J. Ławniczak "Represje policyjne wobec ruchu robotniczego 1918-1939"

"Policja Państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane aspekty organizacji i funkcjonowania", red. A. Tyszkiewicz

M. Chlipała "Odział konny Policji Państwowej Komendy Kraków-Miasto w latach 1919-1938", "Studia z Dziejów Wojskowości", T. IV, 2015

J. Dworzecki,"Kluby sportowe Policji Państwowej w okresie II Rzeczypospolitej", "Teka Komisji Historycznej" Oddział Lublin PAN, 2006, 1

tegoż, "Geneza i rozwój PKS Katowice w latach 1924–1939"

B. Kayzer "Organizacja Żandarmerii Krajowej i Policji w Małopolsce Wschodniej w latach 1918- 1922", "Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, 2000, nr 13

 

 

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

×

Powiadomienie o plikach cookie

Przed wyrażeniem zgody na Warunki użytkowania forum koniecznie zapoznaj się z naszą Polityka prywatności. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.