Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Furiusz

Granice Mazowsza

Recommended Posts

Furiusz   

Quo secum assumpto ad Lucic sedem translatam properavit, ibique vetus castellum contra Mazouiam reparavit, Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, ks. II, rozdz. 38 co w tłumaczeniu Grodeckiego brzmi Stąd ruszył na Spycimirz i uwięził [tam] wiernego starca, którego dopiero na wiadomość o poddaniu się jego stolicy niechętnie wypuścił. Zabrał go jednak ze sobą spiesząc do przeniesionej stolicy w Łęczycy i tam naprawił stary gród, [mający być osłoną] przeciw Mazowszu.

No właśnie jak to było z tą Łęczycą. Dla M. Biniaś-Szkopek, Bolesław IV Kędzierzawy – książę Mazowsza i princeps, Poznań 2009 s.34 jest to podstawa do ustalenia zachodniej granicy Mazowsza która musiała przebiegać gdzieś w tym rejonie.

Tematem zajmowało się wielu badaczy m.in. J. Bieniak więc będzie tu na pewno trwała dyskusja, póki co taka zajawka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Furiusz   

Niewątpliwie nie. Problem w tym, ze wszystkie są nieco dedukcyjne - tak jak zresztą i ta. Nic nie stoi na przeszkodzie by uznać Łęczycę za gród będący jeszcze na Mazowszu - stanowił osłonę granicy Mazowsza od zachodu i byłby jeszcze częścią Mazowsza ale Bolesław przejął go i użył w innym celu - ochrony przeciw atakom z Mazowsza. Przesuwałoby nam to nieco granicę Mazowsza - na zachód od Łęczycy (w tym przypadku) lub na wschód jeśli uznać, że Łęczyca to ostatni gród osłaniający Wielkopolskę przed Mazowszem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Furiusz   

Mazowsze to pojęcie ogólne geograficzne, czasem łączone z domniemaniem plemienia Mazowszan, powstałe chyba już jednak po podboju przez Polan. Niewątpliwie funkcjonowało to określenie w czasach Galla Anonima a idealnym momentem na deliminacje granic byłby bunt Miecława a najpóźniej wydzielenie dzielnic dla Zbigniewa i Bolesława przez ich ojca.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Furiusz   

Około X w. powstają na Mazowszu wschodnim nowe grody. Są to obiekty w Barchowie, Klimach, Czołomyjach i huszlewie. Grody te lokowane są na obrzeżach międzyrzecza Liwca i Bugu i wyznaczają zachodnie i południowe krańce osadnictwa wschodniomazowieckiego. (...). Brak zupełnie grodów z tego okresu w międzyrzeczu Nurca i Narwi. Istniały tam wielokilometrowe rubieże kulturowe i osadnicze, pogłębiane jeszcze przez odrębność etniczną ludności, zamieszkującej Mazowsze wschodnie i prawe dorzecze górnej Narwi i Biebrzy. - M. Miśkiewiczowa, Mazowsze wschodnie we wczesnym średniowieczu , Warszawa 1981, s. 108

Share this post


Link to post
Share on other sites
Furiusz   

K. Musianowicz, Granica mazowiecko-drehowiecka na Podlasiu we wczesnym średniowieczu, "Materiały Wczesnośredniowieczne" t.5 (1960), s. 198 - Po stwierdzeniu przechodniego charakteru Podlasia, widzimy, że granice występowania elementu mazowieckiego należałoby w części północnej oprzeć na Narwi która w tym kierunku stanowi także granice zakreśloną w naszych rozważaniach dla tej ziemi, choć osadnictwo mazowieckie na niej się nie urywa i przechodzi w niewielkim stopniu poza tą rzekę, o czym była już mowa powyżej. Pewnym wskaźnikiem zapowiadającym istnienie na Podlasiu "granicy" będzie zmniejszanie się gęstości cmentarzysk z grobami o obstawach kamiennych, a pojawienie się natomiast coraz większej ilości kurhanów, które w stronę północy poza rzekę Narwię i w stronę wschodu poza rzekę Leśną stają się formą panującą.

J. Gąssowski, Cmentarzysko w końskich na tle zagadnienia południowej granicy Mazowsza we wczesnym średniowieczu, "Materiały wczesnośredniowieczne" t.2 91950), s. 172 - Tak więc w świetle dotychczasowych badań, głównie archeologicznych i historycznych, przebiega ona [granica] na obszarze zamkniętymi biegami Pilicy i Wisły, jak następuje: od Czarnej do Pilicy południowym jej biegiem, na wysokości miejscowości Grodzisko i Słupia. Na południowy-wschód od miejscowości Końskich przybiera kierunek ku północnemu wschodowi i wkracza w puszczański obszar Chlewisk omijając od południa tą miejsowość. Biegnąc dalej w tym kierunku osiąga ona górny bieg rzeki Ciepłej (...). w dalszej części nazwy się nieco zdezaktualizowały w każdym razie granica biec miała Radomką aż do Wisły (wtedy Radomkę zwano Radomierzą).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Furiusz   

Od końca XI w. funkcjonuje ona bez grodu [kasztelania łęczycka - przyp. mój] w Czerchowie. Jego upadek mógł się m.in. łączyć z podbojem Mazowsza przez Mieszka I oraz zaniku zewnętrznej umocnionej granicy. (...). Drugim rejonem o starszej metryce zasiedlenia jest domniemane pogranicze mazowieckiego, "bocheńsko-łowickiego" mikroregionu rozciągnięte wzdłuż północnej granicy dzisiejszej gminy Głowno. P. Świątkiewicz, Ziemie powiatu zgierskiego w średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych, "Prace i Materiały Muzeum Miasta Zgierza" t.6 (2008), s. 134

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.