Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
mhp

Wierzenia i religie - historia

Recommended Posts

mhp   

Dzień dobry,

Poleciłby ktoś literaturę, która w miarę wyczerpałaby temat stosunku państwa do związków wyznaniowych/religii od zarania dziejów pod kątem historycznym, jak i merytorycznym oraz opisałaby jak zmieniały i kształtowały się wierzenia ludzkie oraz odniosła się do ważniejszych systemów filozoficznych? Oczywiście domyślam się, że materiał będzie obszerny.

Share this post


Link to post
Share on other sites

R. Bohdanowicz "Religie w dziejach cywilizacji"

Z. Zdybicka "Człowiek i religia"

"Socjologia religii" red. W. Piwowarski

"Religia i polityka. Zarys problematyki" P. Burgoński, M. Gierycz

tychże, "Polityka i religia Perspektywa politologiczna"

M. Winiarczyk-Kossakowska "Ustawy III Rzeczypospolitej o stosunku państwa do kościołów chrześcijańskich"

G. Robbers "Państwo i Kościół w Krajach Unii Europejskiej"

A. Orzeszyna "Podstawy relacji między państwem a kościołem"

tegoż, "Podstawy relacji między państwem a kościołem w konstytucjach państw członkowskich w Unii Europejskiej. Studium porównawcze"

G. Haarscher "Laickość. Kościół, państwo, religia"

J. Casanova "Religie publiczne w nowoczesnym świecie"

"Polskie prawo wyznaniowe" red. J. Krukowski

tegoż, "Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych"

M. Lilla "Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny zachód"

T. Stępniewski "Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej"

M. Marczewska-Rytko "Religia i polityka w globalizującym się świecie"

W. Gizicki "Religia w polityce światowej: dylematy narodowe i międzynarodowe"

E. Sienkiewicz "Czy potrzebna jest polska teologia polityczna?"

M. Worbs "Kościół a polityka"

J. Woliński "Polska i Kościół Prawosławny. Zarys historyczny"

S. Markiewicz "Państwo i Kościół w Polsce"

A.Dudek, B. Bańkowicz "Ze studiów nad dziejami Kościoła i katolicyzmu w PRL"

A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz "Prawo wyznaniowe"

P. Raina "Kościół w PRL: Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989"

"Kościół w Polsce" pod red. J. Kłoczowskiego

S. Kisielewski "Stosunki państwo – Kościół w PRL"

J. Osuchowski "Prawo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polski 1918–1939"

T. Langer "Państwo a nierzymskokatolickie związki wyznaniowe w Polsce Ludowej"

L. Halban "Zanik supremacji państwa nad kościołem w Niemczech"

A. Czochara "Stosunki państwo – kościół. Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy"

B. Margueritte "Francuski model stosunków państwo – kościół", w: "Religia – Tożsamość – Europa" red. P. Mazurkiewicz, S. Sowiński

(tamże szereg innych opracowań dotyczących innych krajów europejskich)

H. Łakomy "Państwo a kościół we Francji. Historia a współczesność"

J. Mariański "Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie"

T. Włodarczyk "Konkordaty"

R. Małajny "Mur separacji – państwo a kościół w Stanach Zjednoczonych Ameryki"

J. Sawicki "Historia stosunku kościoła do państwa"

M. Rynkowski "Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej"

"Dylematy wolności sumienia i wyznania w państwach współczesnych" red. A. Czochara, B. Górowska, M. Nadolski, J. Osuchowski

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.