Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Semper

„Danziger Erfahrungen” w latach 1739‑1793

Recommended Posts

Semper   

Piotr Paluchowski

„Danziger Erfahrungen” w latach 1739‑1793

Studium z dziejów gdańskiego czasopiśmiennictwa

ISBN 978-83-7507-275-4

format B5, s. 584, ilustr. 31, wykresy, tabele, bibliografia, indeks

Książka jest monografią periodyku ogłoszeniowego „Danziger Erfahrungen”, ukazującego się w latach 1739‑1793. Czasopismo przedstawiono na tle rozwoju piśmiennictwa, nie zapominając o wydawcach, autorach i czytelnikach gdańskiej gazety. Zebrane informacje zostały usystematyzowane w formie zestawień bibliograficznych oraz wykresów przedstawiających dynamikę przemian. W części analitycznej zaprezentowano nowe i dotychczas niepodejmowane zagadnienia badawcze, takie jak: informacje statystyczne dotyczące weksli i jednostek pieniężnych w Gdańsku wraz z aneksem notowań dla lat 1739‑1793, zachorowalność w mieście i jego okolicach, a także wybrane aspekty życia codziennego (psy domowe).

paluchowski_m.jpg

Piotr Paluchowski (ur. 1982) – doktor nauk humanistycznych o specjalności historia nowożytna. Asystent w Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz adiunkt w Dziale Historii Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach: gdański rynek czytelniczy w XVII‑XVIII w. (m.in. gazety drukowane, kalendarze), medycyna pomorska okresu nowożytnego (do końca XVIII w.), dzieje oświecenia.

Spis treści

Wstęp

Część 1. Charakterystyka czasopisma

Rozdział 1.1. Wydawcy, autorzy, czytelnicy

1.1.1. Gdańskie czasopiśmiennictwo w XVIII wieku: zarys problematyki

1.1.2. „Danziger Erfahrungen”: czasopismo typu ogłoszeniowego na tle historii gatunku

1.1.3. Redaktorzy

1.1.4. Wydawcy

1.1.5. Częstotliwość ukazywania się czasopisma, cena i druk anonsów

1.1.6. Nakład

1.1.7. Cenzura

1.1.8. Krąg czytelników i ogłoszeniodawców

Rozdział 1.2. Kształt typograficzny

1.2.1. Opis formalny czasopisma

1.2.2. Znakowanie i paginacja

1.2.3. Objętość poszczególnych numerów i roczników

1.2.4. Czcionki

1.2.5. Ozdobniki i formy graficzne

Rozdział 1.3. Zawartość treściowa

1.3.1. Układ czasopisma

1.3.2. Wewnętrzny podział treściowy. Liczba anonsów informacyjno‑ogłoszeniowych

1.3.3. Charakterystyka treści informacyjno‑ogłoszeniowych

1.3.4. Dodatki do „Danziger Erfahrungen”

Rozdział 1.4. Artykuły naukowe, popularnonaukowe i umoralniające na łamach „Danziger Erfahrungen”

1.4.1. Kategorie tekstów naukowych i popularnonaukowych w ujęciu statystycznym

1.4.2. Poszczególne kategorie tematyczne

A. Zoologia i botanika

B. Medycyna

C. Geografia

D. Meteorologia

E. Astronomia i fizyka

F. Rozważania etyczne

G. Historia

H. Demografia

I. Pozostałe zagadnienia

Część 2. Analiza wybranych problemów badawczych

Rozdział 2.1. Notowania weksli i jednostek pieniężnych

2.1.1. Gdański rynek finansowy

2.1.2. Notowania weksli

2.1.3. Kursy jednostek pieniężnych

Rozdział 2.2. Problematyka medyczna

2.2.1. Kwestie chorobowe na łamach czasopisma

2.2.2. Choroby zakaźne

2.2.3. Dolegliwości gdańszczan i treści medyczne anonsów

Rozdział 2.3. Psy domowe w Gdańsku

2.3.1. Wstęp do problematyki

2.3.2. Charakterystyka ogłoszeń dotyczących psów

2.3.3. Rasy psów domowych w Gdańsku w XVIII wieku

2.3.4. Znaleźne za psa

2.3.5. Właściciele psów

2.3.6. Ogłoszenia dotyczące znalezienia i sprzedaży psów

Zakończenie

Bibliografia

Spis ilustracji

Spis wykresów

Spis tabel

Aneksy

zob. szczegółowy opis on line

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.