Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Furiusz

Kontakty Arsacydów i Sasanidów z europejskim Barbaricum

Recommended Posts

Furiusz   

Chciałbym tu poruszyć dość mało znany i zbadany aspekt kontaktów europejskiego barbaricum z państwami wyrosłymi na gruzach monarchii Seleucydów.

Chronologicznie zacząć wypada od Partów. Z ziem polskich są to chyba wyłącznie monety władców z dynastii Arsacydów. Temat do polskiej nauki wprowadzono już dawno bo jeszcze przed wojną1. Ciekawe jest, ze większość z nich to monety srebrne - w Kryspinowie jest to drachma Mitrydatesa II, w Lublinie tegoż tetradrachma2, oraz monety z grodziska Mazowieckiego i Gorzowa Wielkopolskiego. Wyjątkowa jest brązowa moneta Wardanesa I odkryta w powiecie Jarosławskim3. Autor publikacji wskazuje na możliwość przybycia ich na ziemie polskie za pośrednictwem rzymskim - poprzez żołnierzy wracających z wypraw na wschód. Podobnie rozumuje M.Mielczarek4 który wiąże je ze stacjonowaniem na granicy rzymskiej jednostek bądź to wschodniej proweniencji bądź wcześniej na wschodzie służących.

Co do Sasanidów sprawa jest bardziej złożona - na ziemiach polskich ich monety notuje się w skarbach wczesnośredniowiecznych dirhemów arabskich5. Nowsze dane pochodzą z Janowa Pomorskiego ale i tu monety sasanidzkie są odkrywane razem z monetami arabskimi6.

Także wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że monety tych władców docierały na ziemie polskie wraz z kupcami arabskimi już po upadku samego imperium Sasanidów.

Dużo ciekawsze wydaje się docieranie tych monet na tereny bardziej na wschód i północ od dzisiejszej Polski. Minowicie Frye7 uważa, ze handel między sasanidami a stepami nadczarnomorskimi i dalej na północ ludami Ugrofińskimi, w okresie sasanidzkim istniał i rozwijał się a to dzięki pośrednictwu scyto-sarmackiemu a więc ludowi indoiranskiemu, bliskiemu Persom językiem. Cześć monet perskich odkrywanych w rejonie kamsko-permskim należy wedle tego autora datować na VI-VII wiek i jest to związane z pozyskiwaniem przez Persów wysoce pożądanych skór i futer ale także z próbami rozszerzenia swojej prowincji nadkaspijskiej, podejmowanymi przez Kawada i Chosroesa I.

Jest to jednak praca mająca swoje lata, w związku z czym ogląd sytuacji mógł i zapewne uległ zmianie.

Zapraszam do dzielenia się informacjami i do dyskusji nad śladami, dowodami i przyczynami kontaktów państwa Arsacydów i Sasanidów z europejskim barbaricum.

1 Piotrowicz L., Moneta partyjska z Kryspinowa pod Krakowem [w:] Wiadomosci Numizmatyczno-Archeologiczne 1935

2 Wojtulewicz H., Znaleziska numizmatyczne z Lubelszczyzny [w:] Wiadomości numizmatyczne 1994

3 Bodzek J., Kieferling G., Moneta partyjska z kompleksu leśnego pomiędzy Radawą, Cetulą i Łapajówką w pow. jarosławskim [w:] Materiały i Sprawozdania rzeszowskiego ośrodka archeologicznego 2000

4 Mielczarek M., Ancient Greek Coins Found in Central, Eastern and Northern Europe, Wrocław 2989, pag. 94-100

5 Kiersnowski R., Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowieczne, Warszawa 1960, pag 90-95

6 Bogucki M., Coin finds in the viking Age emporium at Janów Pomorski (Truso) and the Prussian phenomenon [w:] Money circulation in antiquity, the Middle ages and Modern Times pod red. S.Suchodolski, Warszawa-Kraków 2007, pag 83-85

7 Frye N.R., Byzantine and Sasanian Trade relations with Northeastern Russia [w:] Dumbarton Oaks Paper 1972

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.