Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Semper

Księstwa Pomorskie XVI/-XVII w.

Recommended Posts

Semper   

Maciej Ptaszyński

Narodziny zawodu

Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich XVI/ XVII w.

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2011

ISBN 978–83–7507–127–6

format B5, s. 506, tabele, wykresy, indeks osobowy, Zusammenfassung

W XVI stuleciu w Europie narodził się nowy zawód. Duchowieństwo, wcześniej w krajach katolickich stanowiące jeden ze stanów społecznych, na obszarach protestanckich przekształciło się w grupę zawodową. Książka opisuje tę zmianę na przykładzie Księstw Pomorskich. Korzystając z metod historii społecznej i „historii życia codziennego”, autor rekonstruuje wiele szczegółów, w tym na przykład przebieg starannej edukacji kandydatów na pastorów, życie zawodowe księży ewangelickich jako duszpasterzy i administratorów, ich sytuację rodzinną z uwzględnieniem sytuacji prawnej i roli księżowskich żon i dzieci, system opieki nad wdowami.

ptaszynski_cover.jpg

Przejście od stanu do zawodu nie było radykalną zmianą, lecz powolną ewolucją. Stopniowa profesjonalizacja protestanckich księży należy do procesu „budowania konfesji”. Polegał on na wypracowaniu teologicznych podstaw wyznania, stworzeniu ram prawnych dla nowych Kościołów chrześcijańskich oraz przeobrażeniu mentalności wiernych, a współgrały z nim zmiany struktur państwa. Książka stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o wzajemną zależność przemian w obrębie Kościoła i państwa w XVI i XVII w.

Maciej Ptaszyński pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w dziejach reformacji oraz w historii Niemiec.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

1.  Cel pracy i ramy czasowe

2.  Baza źródłowa i literatura przedmiotu

Rozdział 1. Stosunki wyznaniowe na Pomorzu w XVI/XVII w.

1. Reformacja i konfesjonalizacja na Pomorzu 

2. Dzieje protestantyzmu

3. Przełom stuleci

4. Podsumowanie

Rozdział 2. Porządek kościelny i normatywna sytuacja duchownego

1. Wstęp 

2. Pomorskie porządki kościelne 

3. Struktura Kościoła w świetle ustawodawstwa kościelnego

4. Wizerunek pastora 

5. Podsumowanie 

Rozdział 3. Pochodzenie duchownych

1. Pochodzenie geograficzne

2. Pochodzenie społeczne

3. Ekskurs: autoidentyfi kacja społeczna

Rozdział 4. Wykształcenie duchownych

1. Wstęp 

2. Wykształcenie przeduniwersyteckie 

3. Wykształcenie uniwersyteckie

4. Podsumowanie: efekty edukacji

Rozdział 5. Kariery duchownych

1. Wstęp

2. Patroni i zadania superintendenta 

3. Przebieg kariery

4. Czynniki kształtujące karierę

5. Podsumowanie 

Rozdział 6. Zawód i powołanie. Pozycja pastora w społeczeństwie w świetle jego zadań

1. Wstęp 

2. Zadania duchownych

3. Posługi 

4. Podróże

5. Podsumowanie: ocena opieki duszpasterskiej

Rozdział 7. Między zwierzchnością a wiernymi. Pozycja pastora w hierarchii społecznej

1. Wstęp

2. Stosunek do władzy świeckiej

3. Relacje pastor-gmina -- czy istniał nowożytny antyklerykalizm?

4. Potencjał konfliktów 

5. Ekskurs: rola rodziny w sporach

6. Rozwiązywanie konliktów

7. Podsumowanie 

Rozdział 8. Atrakcyjność zawodu. Sytuacja materialna pastora

1. Wstęp 

2. Źródła dochodu: majątek Kościoła

3. Ziemia

4. Pensje

5. Dochody a cykl życiowy

6. Dom 

7. Podsumowanie i wnioski

Rozdział 9. Wdowy i emeryci

1. Wstęp 

2. Sytuacja wdowy

3. Konflikty

4. Podsumowanie 

Zakończenie i podsumowanie 

Aneks

Spis tabel

Spis wykresów

Bibliografia 

Zusammenfassung

Indeks osób

szczegółówy opis on-line

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.