Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Aisac

Heraldyka samorządowa

Recommended Posts

Aisac   

Witam, na temat mojej pracy dyplomowej wybrałem "Symbole tożsamości gminy jako jednostki samorządu terytorialnego".

Temat ten dotyczy herbów, flag, logo, hejnałów, odznak itd. W związku z tym poszukuję związanej z tymi zagadnieniami literatury. Czy moglibyście polecić jakieś tytuły, e-booki związane z tematem. Z góry dziękuję.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Być może coś z tych pozycji na coś się przyda:

Barbasiewicz, W. (wyd.). "Godła i barwa Polski samorządowej"

"Katalog weksyliów samorządowych", zeszyty wydawane przez Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny

Alfred Znamierowski "Herb i flaga gminy", "Wspólnota", 17 kwietnia 1999.

K. Głowacki "Heraldyka historycznych miast regionu sandomiersko-kieleckiego XIII-XX w"

Drelicharz Wojciech, Piech Zenon pod. red. "Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy"

M. Jurowski "Jednolita identyfikacja wizualna", "biuletyn EBIB" (dok. elektroniczny), nr 5/2004

"Wybrane aspekty marketingu terytorialnego", w: "Komunikacja i partycypacja społeczna" oprac. zbior. red. J. Hausnera

Alfred Znamierowski "Zasady projektowania flag samorządowych", "Gazeta gmin, powiatów i województw RP", XII 2001/I 2002.

A. Gut "Herby powiatów i gmin w prowincji Pomorze w okresie międzywojennym"

M. Gumowski "Pieczęcie i herby miast wielkopolskich"

M. Gumowski "Herby miast polskich"

M. Gumowski "Herby miast województwa warszawskiego"

M. Gumowski "Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego"

B. Możejko "Herby miast, gmin i powiatów województwa pomorskiego"

W. Strzyżewski "Geneza i symbolika herbów miejskich Środkowego Nadodrza"

J. Michta "Heraldyka samorządowa województwa świętokrzyskiego i jej symbolika"

M. Adamczewski "Funkcje użytkowe herbu miejskiego do końca XVIII wieku"

P. Dymmel wyd. "Polskie tradycje samorządowe a heraldyka: materiały sesji naukowej zorganizowanej w dniach 4 i 5 czerwca 1991 r. w Lublinie"

D. Ksiąski "Hejnał wraca na ratusz"

M. Kaganiec "Herb Bierunia i godła gminne dawnej parafii bieruńskiej"

A. Plewako, J. Wang "Herbarz miast polskich"

S. Bernat "Hejnały w krajobrazie", "Aura" 2007, nr 7,

W. Strzyżewski "Herby miejscowości województwa zielonogórskiego"

M. Adamczewski "Centaur znad Neru i Poraj znad Warty czyli w sprawie współczesnych herbów gminnych Lutomierza i Burzenina", "Rocznik PTH", R. 2003

W. Drelicharz, Z. Piechta wyd. "Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy"

S. Górzyński "Herby samorządowe II Rzeczypospolitej w zasobie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy", „Kronika Warszawy” 2003 nr 4

W. Drelicharz, Z. Piech "Dawne i nowe herby Małopolski"

P. Dymmel red. "Polskie tradycje samorządowe a heraldyka"

D. Tomczyk "Herby oraz inne symbole samorządowe miast i gmin województwa opolskiego"

M. Bernaczyk "Problem dalszego wykorzystywania herbów i innych symboli samorządowych opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej", "Elektroniczny Biuletyn Naukowy Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej" (CBKE) 4/2007

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dodać można:

M. Adamczewski "O gminie i jej sprawach językiem symboli, czyli o informacjach zaszyfrowanych w znakach gmin wiejskich województwa łódzkiego", "Zeszyty Wiejskie", z. XX, Łódź 2014

tegoż, "Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej"

tegoż, "W sprawie upamiętnienia powstania styczniowego z 1863–1864 r. we współczesnych herbach samorządów województwa łódzkiego", "Rocznik Łódzki", t. LX, 2013

P. Gołdyn "Samorząd wobec problematyki heraldycznej w latach 1990–2005", w: "Samorząd terytorialny w Polsce na przełomie XX i XXI wieku", I Regionalna Konferencja Naukowa, Konin 2005, pod red. P. Gołdyna

P. Dudziński "Stan prac nad współczesną polską heraldyką samorządową – działalność Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (dziś – Administracji i Cyfryzacji)", "Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego", t. XI (XXII), 2013

"Wieś w heraldyce i sfragistyce", pod red. A. Gut, P. Gut

H. Seroka "O problemach współczesnej heraldyki samorządowej"

tegoż, "Podstawy rozwoju heraldyki samorządowej III Rzeczypospolitej", "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego", nr 18, 1998.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.