Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Ozzy

Wypracowanie

Recommended Posts

Ozzy   

Moglibyście się wypowiedziec na temat wypracowania. To moje pierwsze, ale proszę ocenic krytycznie i powiedziec w granicach ilu punktów się zmieszcze. Bede bardzo wdzieczny :D

TEMAT: Reformacja w Europie XVI wieku - jej przyczyny i znaczenie.

Epoka nowożytna jest okresem istotnych zmian gospodarczych, społecznych i kulturowych. Już w XV wiek zaczęto odchodzi od utartych w średniowieczu schematów myślowych. Pojawił się humanizm. Jednym z jego postulatów była otwartość na dyskusje. Ludzie zaczęli dostrzegać więcej zjawisk, które wcześniej były ignorowane. Chociaż poglądy przeciw kościołowi były widoczne już w okresie średniowiecza, to osiągnęły one swoje apogeum w nowożytności. Dowodem na ich istnienie to reformacja. Reformacja to ruch religijny i społeczny zakładający potrzebę odnowy kościoła. Miała ona miejsce w XVI wieku w Europie. Skutki jej były jednak widoczne także w następnych wiekach.

Reformacja spowodowana była niezadowoleniem społeczeństwa z zjawisk zaistniałych w wspólnocie kościelnej. Opór budziło duchowieństwo, u którego można zaobserwować było upadek obyczajów, oraz zamiłowanie do świeckich uciech i bogactwa. Mimo skarg papiestwo nie zajęło się zmianami w kościele, przez co utraciło swój autorytet. Niechęć budził też przesadny fiskalizm kościoła. Jego przejawem były np. symonia – sprzedaż i kupno urzędów i godności kościelnych, oraz podatki na rzecz papiestwa tzn. świętopietrze. Pieniądze te w dużej części przeznaczane były na budowę lub przebudowę kościołów, klasztorów, np. przebudowę bazyliki św. Piotra w Rzymie. Negowane były także odpusty, za które trzeba było płacić. Humaniści podważali prawdziwość głoszonych przez kościół podstaw wiary. Przerabiali Biblię w oryginalne, mieli, więc wystarczający zasób wiedzy na ten temat. Sprzedaż odpustów na wielką skalę prowadzona była w krajach niemieckich. W 1517 roku Marcin Luter – doktor teologii i wykładowca na uniwersytecie w Wittenberdzie protestując przybił do drzwi kościoła zamkowego 95 tez krytykujących zasadę sprzedaży odpustów. Tak naprawdę jednak wszystko odbyło się drogą korespondencyjną. Miał nadzieję na rozpoczęcie publicznej dyskusji, która miała doprowadzić do zaniechania prowadzenia działań sprzecznych z wiarą przez kościół. Papież kazał Lutrowi odwoła swoje tezy i przyznać, że ich postawienie było błędem. W 1520r. reformator spalił publicznie egzemplarz Bulli – pisma papieskiego. Odpowiedzią papiestwa była klątwa. Luter został ukryty przez książąt niemieckich w zamku w Wartburgu gdzie przetłumaczył Biblię na język niemiecki i opracował zasady Luteranizmu, wyznania odrzucającego autorytet papieża i nauki kościoła. W przekonaniu luteranizmu jedynym źródłem wiary była Biblia, zbawienie determinowały dobre uczynki. Zachowano dwa sakramenty: chrzest i komunię. Odrzucono kult świętych, a także potępiono zewnętrzne formy kultu. Religia reformacji zakładała zniesienie celibatu oraz wybór duchownych przez wiernych. Nabożeństwa prowadzone były w językach narodowych. Ważne znaczenie miało uznanie władzy świeckiej nad kościołem luterańskim. Pod wpływem działalności Lutra pojawiły się kolejne reformatorskie wyznania. Jednym z nich był kalwinizm – stworzony przez Jana Kalwina. Założenia kalwinizmu był podobne do założeń luteranizmu. Hugenoci – wyznawcy tej religii, nie uznawali jednak zwierzchnictwa władzy świeckiej nad ich kościołem, a zbawienie działało na zasadzie predestynacji.

W XV/XVI w. Zaczęły zanikać różnice między stanami, jednocześnie konflikty międzystanowe stawały się coraz ostrzejsze. Biedni nie chcieli Godzic się z narzuconym porządkiem rzeczy. Kościół był jedną z instytucji broniącą tego porządku, więc problemy społeczne znajdowały ujście w buncie przeciw niemu.

Reformacja sprzyjała konfliktom politycznym. Wielu władców wykorzystywało hasła odnowy kościoła do zwiększenia zasięgu swojej władzy. Dyskusja zapoczątkowana przez Lutra stała się szybko elementem walki politycznej i społecznej. Przykładem tego są powstania chłopskie w Niemczech trwające w latach 1524- 1525. Żądania reformy były łączone z filozofią antyfeudalną. Reformacja wykorzystywana była w polityce. W latach 1546- 1548 i 1552-1555 prowadzone były walki między książętami niemieckimi, pod hasłem wojen religijnych.

Wyznania reformacyjne dominowały w wielu państwach. W drugiej połowie XVI w. Luteranizm dominował na ok.2/3 terytorium Niemiec. W Szwecji i Dani kalwinizm był wyznaniem panującym, wprowadzonym przez władcę.

W Anglii reformacja miała specyficzny przebieg. Doprowadził do niej konflikt króla Henryka VIII z papiestwem. Władca dzięki aktowi supremacji wydanemu w 1534 ogłosił się zwierzchnikiem kościoła. Wprowadzono modlitwę w języku angielskim, komunię w dwóch postaciach i zniesiono celibat. Kościół nazywano anglikańskim. Był narodowy prawosławny i podporządkowany władcy.

Skutkiem reformacji była kontrreformacja. Była to próba odzyskania wpływów przez kościół, ale także jego autentyczna wewnętrzna odnowa. Aby to osiągnąć trzeba było zwalczyć wpływy reformacji. W 1542 powołano Sacrum Officium – najwyższy trybunał inkwizycyjny. Zreorganizowano zakony i powołano nowe, np. jezuitów. Ważnym wydarzeniem kontrreformacji był sobór trydencki. Papieża uznano tam za najwyższy autorytet w kościele, ustalono porządek liturgii oraz stworzono tzw. trydenckie wyznanie wiary. Kościół tam stworzony nazwano rzymskokatolickim.

W wielu krajach skutkiem reformacji było wprowadzenie innej wiary. W niektórych przypadkach innowiercy byli traktowani, jako zdrajcy polityczni. Bezpośrednim skutkiem reformacji kościoła jest, więc rozłam chrześcijaństwa zachodniego.

Inna wiara była często pretekstem do likwidacji opozycji. Reformacja spowodowała wiele wojen religijnych, których prawdziwym celem nie zawsze było nawracanie. Często okrutnymi obrońcami wiary rządziły motywy polityczne.

Dzięki wprowadzeniu do liturgii języka narodowego, znaczny postęp można było zaobserwować w rozwoju literatury narodowej. Coraz więcej twórców pisało w ojczystym języku. Protestantyzm, który popierał pracowitość oraz przekonanie, że pomyślność finansowa płynie z łaski bożej, istotnie wpłynął na ideologie Europejczyków.

Reformacja w Europie miała ogromne znaczenie. Sprzyjała wielu konfliktom politycznym. Była główną przyczyną rozłamu chrześcijaństwa w Europie. Wieli ludzi straciło życie podczas wojen religijnych. Reformacja jednak wypełniła swój cel – popchnęła kościół do odnowy i reorganizacji.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zdecydowanie za krótko. Pominąłeś kupę rzeczy i to tak oczywistych jak chociażby pokój w Augsburgu (1555), czy akt konfederacji warszawskiej (w ogóle nie napisałeś o Polsce) (1573), unia brzeska (1596), sobór w Trydencie (1545-1563). Nie wspomniałeś kompletnie o reformacji w Szwajcarii (patrz Ulrich Zwingel), czy też w Niderlandach.

Chociaż poglądy przeciw kościołowi były widoczne już w okresie średniowiecza, to osiągnęły one swoje apogeum w nowożytności.

Wspomniałbym o tym, że w średniowieczu sam kościół widział swoją niedoskonałość i sam szukał rozwiązania tego problemu - patrz chociażby synod w Cluny (911) i takie pojęcie jak Treuga Dei.

Reformacja to ruch religijny i społeczny zakładający potrzebę odnowy kościoła. Miała ona miejsce w XVI wieku w Europie.

Zmieniłbym, że reformacja ogarnęła całą Europę w XVI wieku. Wcześniej także mieliśmy reformatorów i tych którzy wystąpili przeciwko kościołowi, chociażby: Jan Hus, albigensi, manichejczycy, arianie, waldensi.

Opór budziło duchowieństwo, u którego można zaobserwować było upadek obyczajów, oraz zamiłowanie do świeckich uciech i bogactwa. Mimo skarg papiestwo nie zajęło się zmianami w kościele, przez co utraciło swój autorytet. Niechęć budził też przesadny fiskalizm kościoła. Jego przejawem były np. symonia ? sprzedaż i kupno urzędów i godności kościelnych, oraz podatki na rzecz papiestwa tzn. świętopietrze. Pieniądze te w dużej części przeznaczane były na budowę lub przebudowę kościołów, klasztorów, np. przebudowę bazyliki św. Piotra w Rzymie. Negowane były także odpusty, za które trzeba było płacić.

Użyłbym tutaj także pojęcia nikolaizm.

W 1517 roku Marcin Luter ? doktor teologii i wykładowca na uniwersytecie w Wittenberdzie protestując przybił do drzwi kościoła zamkowego 95 tez krytykujących zasadę sprzedaży odpustów.

W każdej z 95 tez skrytykował sprzedaż odpustów? Tak wynika z tego zdania :D W ogóle dodałbym troszkę więcej informacji nt. Lutra, tj., że był augustianinem, że bardzo duży wpływ na to co później zrobił miał jego pobyt w Rzymie w 1510 r., gdzie zobaczył zepsucie kościoła.

W 1520r. reformator spalił publicznie egzemplarz Bulli ? pisma papieskiego.

Fajnie byłoby znać nazwę tej bulli - Exsurge Domine :)

Odpowiedzią papiestwa była klątwa.

Bulla ekskomunikująca Lutra nosiła nazwę Decet Romanum pontificem.

Luter został ukryty przez książąt niemieckich w zamku w Wartburgu gdzie przetłumaczył Biblię na język niemiecki i opracował zasady Luteranizmu, wyznania odrzucającego autorytet papieża i nauki kościoła.

Kompletnie pominąłeś edykt Karola V wydany na sejmie w Wormacji w 1521 r., w którym uznano Lutra za heretyka oraz skazano go na banicję. Poczytaj także o takich wydarzeniach jak protest w Spirze przeciw Karolowi V (1529), pokój między katolikami i protestantami w obliczu zagrożenia tureckiego (1532). Zauważ, że w tym czasie Niemcy były podzielone na małe ksiąstewka, sprawdź co to był Związek Szmalkaldzki.

Religia reformacji zakładała zniesienie celibatu oraz wybór duchownych przez wiernych.

Dałbym w nawiasie, że sam Luter się ożenił.

Jednym z nich był kalwinizm ? stworzony przez Jana Kalwina. Założenia kalwinizmu był podobne do założeń luteranizmu. Hugenoci ? wyznawcy tej religii, nie uznawali jednak zwierzchnictwa władzy świeckiej nad ich kościołem, a zbawienie działało na zasadzie predestynacji.

Zdecydowanie za mało. Przede wszystkim gdzie działał Kalwin, jak religia rozprzestrzeniała się w Europie, wydarzenia we Francji - masakry Hugenotów (1545, 1572), edykt romorantyński (1560), i poczytaj o wydarzeniu związanym ze słowami "Paryż wart jest mszy". Ponadto wyznawców kalwinizmu w Anglii nazywano purytanami.

Przykładem tego są powstania chłopskie w Niemczech trwające w latach 1524- 1525. Żądania reformy były łączone z filozofią antyfeudalną.

Należałoby wspomnieć o postaci związanej z tymi powstaniami, mianowicie Tomasz Muncer oraz o tym co głosił, tj. omnia sunt communia (idea wspólnoty dóbr). Jego zwolenników nazywano anabaptystami (od gr. anabaptiso - powtórnie chrzczę). Co ciekawe Luter potępił jego działalność.

To tak pokrótce, zerknij do książek i podręczników, od siebie polecam: Zbigniew Wójcik, Historia powszechna. Wiek XVI-XVII., Warszawa 2008. Ocenę wystaw sobie sam patrząc na to co napisałem na górze :B):

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.