Jump to content

Ozzy

Użytkownicy
 • Content count

  12
 • Joined

 • Last visited

About Ozzy

 • Rank
  Ranga: Uczeń

Poprzednie pola

 • Specjalizacja
  Starożytność
 1. "Historia. Repetytorium dla kandydatów na studia prawnicze, historyczne, politologiczne i socjologiczne" - Chmaj Marek, Sokół Wojciech, Wrona Janusz.
 2. Wyniki z matury 2010

  Misha, wydaje mi się, że dostałbyś się na prawo na UŚ.
 3. Wyniki z matury 2010

  no to widze wyniki z wyższej półki, a pisał ktoś rozszerzoną historie i polski ?
 4. Pochwalcie się swoimi wynikami, bo trzeba wyczuć jaki był poziom. Napiszcie też inne przemioty
 5. Orientuje się ktoś jak kształtują się progi na prawo dzienne na UO ?
 6. Matura z historii 2010

  A błędy ortograficzne są liczone - napisałem Joanna D'Arc
 7. Witam jak oceniane jest wypracowanie, w którym jest błąd. Zmyliło mnie jedno repetytorium i napisałem, że pierwsza wolna elekcja miała miejsce w 1572r. Cała praca jest przez to skreślona ?
 8. Wypracowanie

  Dzieki, że zerknąłeś na pracę. Teraz widze ile czeka mnie jeszcze pracy
 9. Moglibyście się wypowiedziec na temat wypracowania. To moje pierwsze, ale proszę ocenic krytycznie i powiedziec w granicach ilu punktów się zmieszcze. Bede bardzo wdzieczny TEMAT: Reformacja w Europie XVI wieku - jej przyczyny i znaczenie. Epoka nowożytna jest okresem istotnych zmian gospodarczych, społecznych i kulturowych. Już w XV wiek zaczęto odchodzi od utartych w średniowieczu schematów myślowych. Pojawił się humanizm. Jednym z jego postulatów była otwartość na dyskusje. Ludzie zaczęli dostrzegać więcej zjawisk, które wcześniej były ignorowane. Chociaż poglądy przeciw kościołowi były widoczne już w okresie średniowiecza, to osiągnęły one swoje apogeum w nowożytności. Dowodem na ich istnienie to reformacja. Reformacja to ruch religijny i społeczny zakładający potrzebę odnowy kościoła. Miała ona miejsce w XVI wieku w Europie. Skutki jej były jednak widoczne także w następnych wiekach. Reformacja spowodowana była niezadowoleniem społeczeństwa z zjawisk zaistniałych w wspólnocie kościelnej. Opór budziło duchowieństwo, u którego można zaobserwować było upadek obyczajów, oraz zamiłowanie do świeckich uciech i bogactwa. Mimo skarg papiestwo nie zajęło się zmianami w kościele, przez co utraciło swój autorytet. Niechęć budził też przesadny fiskalizm kościoła. Jego przejawem były np. symonia – sprzedaż i kupno urzędów i godności kościelnych, oraz podatki na rzecz papiestwa tzn. świętopietrze. Pieniądze te w dużej części przeznaczane były na budowę lub przebudowę kościołów, klasztorów, np. przebudowę bazyliki św. Piotra w Rzymie. Negowane były także odpusty, za które trzeba było płacić. Humaniści podważali prawdziwość głoszonych przez kościół podstaw wiary. Przerabiali Biblię w oryginalne, mieli, więc wystarczający zasób wiedzy na ten temat. Sprzedaż odpustów na wielką skalę prowadzona była w krajach niemieckich. W 1517 roku Marcin Luter – doktor teologii i wykładowca na uniwersytecie w Wittenberdzie protestując przybił do drzwi kościoła zamkowego 95 tez krytykujących zasadę sprzedaży odpustów. Tak naprawdę jednak wszystko odbyło się drogą korespondencyjną. Miał nadzieję na rozpoczęcie publicznej dyskusji, która miała doprowadzić do zaniechania prowadzenia działań sprzecznych z wiarą przez kościół. Papież kazał Lutrowi odwoła swoje tezy i przyznać, że ich postawienie było błędem. W 1520r. reformator spalił publicznie egzemplarz Bulli – pisma papieskiego. Odpowiedzią papiestwa była klątwa. Luter został ukryty przez książąt niemieckich w zamku w Wartburgu gdzie przetłumaczył Biblię na język niemiecki i opracował zasady Luteranizmu, wyznania odrzucającego autorytet papieża i nauki kościoła. W przekonaniu luteranizmu jedynym źródłem wiary była Biblia, zbawienie determinowały dobre uczynki. Zachowano dwa sakramenty: chrzest i komunię. Odrzucono kult świętych, a także potępiono zewnętrzne formy kultu. Religia reformacji zakładała zniesienie celibatu oraz wybór duchownych przez wiernych. Nabożeństwa prowadzone były w językach narodowych. Ważne znaczenie miało uznanie władzy świeckiej nad kościołem luterańskim. Pod wpływem działalności Lutra pojawiły się kolejne reformatorskie wyznania. Jednym z nich był kalwinizm – stworzony przez Jana Kalwina. Założenia kalwinizmu był podobne do założeń luteranizmu. Hugenoci – wyznawcy tej religii, nie uznawali jednak zwierzchnictwa władzy świeckiej nad ich kościołem, a zbawienie działało na zasadzie predestynacji. W XV/XVI w. Zaczęły zanikać różnice między stanami, jednocześnie konflikty międzystanowe stawały się coraz ostrzejsze. Biedni nie chcieli Godzic się z narzuconym porządkiem rzeczy. Kościół był jedną z instytucji broniącą tego porządku, więc problemy społeczne znajdowały ujście w buncie przeciw niemu. Reformacja sprzyjała konfliktom politycznym. Wielu władców wykorzystywało hasła odnowy kościoła do zwiększenia zasięgu swojej władzy. Dyskusja zapoczątkowana przez Lutra stała się szybko elementem walki politycznej i społecznej. Przykładem tego są powstania chłopskie w Niemczech trwające w latach 1524- 1525. Żądania reformy były łączone z filozofią antyfeudalną. Reformacja wykorzystywana była w polityce. W latach 1546- 1548 i 1552-1555 prowadzone były walki między książętami niemieckimi, pod hasłem wojen religijnych. Wyznania reformacyjne dominowały w wielu państwach. W drugiej połowie XVI w. Luteranizm dominował na ok.2/3 terytorium Niemiec. W Szwecji i Dani kalwinizm był wyznaniem panującym, wprowadzonym przez władcę. W Anglii reformacja miała specyficzny przebieg. Doprowadził do niej konflikt króla Henryka VIII z papiestwem. Władca dzięki aktowi supremacji wydanemu w 1534 ogłosił się zwierzchnikiem kościoła. Wprowadzono modlitwę w języku angielskim, komunię w dwóch postaciach i zniesiono celibat. Kościół nazywano anglikańskim. Był narodowy prawosławny i podporządkowany władcy. Skutkiem reformacji była kontrreformacja. Była to próba odzyskania wpływów przez kościół, ale także jego autentyczna wewnętrzna odnowa. Aby to osiągnąć trzeba było zwalczyć wpływy reformacji. W 1542 powołano Sacrum Officium – najwyższy trybunał inkwizycyjny. Zreorganizowano zakony i powołano nowe, np. jezuitów. Ważnym wydarzeniem kontrreformacji był sobór trydencki. Papieża uznano tam za najwyższy autorytet w kościele, ustalono porządek liturgii oraz stworzono tzw. trydenckie wyznanie wiary. Kościół tam stworzony nazwano rzymskokatolickim. W wielu krajach skutkiem reformacji było wprowadzenie innej wiary. W niektórych przypadkach innowiercy byli traktowani, jako zdrajcy polityczni. Bezpośrednim skutkiem reformacji kościoła jest, więc rozłam chrześcijaństwa zachodniego. Inna wiara była często pretekstem do likwidacji opozycji. Reformacja spowodowała wiele wojen religijnych, których prawdziwym celem nie zawsze było nawracanie. Często okrutnymi obrońcami wiary rządziły motywy polityczne. Dzięki wprowadzeniu do liturgii języka narodowego, znaczny postęp można było zaobserwować w rozwoju literatury narodowej. Coraz więcej twórców pisało w ojczystym języku. Protestantyzm, który popierał pracowitość oraz przekonanie, że pomyślność finansowa płynie z łaski bożej, istotnie wpłynął na ideologie Europejczyków. Reformacja w Europie miała ogromne znaczenie. Sprzyjała wielu konfliktom politycznym. Była główną przyczyną rozłamu chrześcijaństwa w Europie. Wieli ludzi straciło życie podczas wojen religijnych. Reformacja jednak wypełniła swój cel – popchnęła kościół do odnowy i reorganizacji.
 10. Witam, czy istnieje jakaś strona gdzie można umieszczać wypracowania maturalne z historii, a ktoś kompetentny sprawdzi i poprawi błędy ?
 11. Witam. Czy pismo klinowe osiągnęło formę wyłącznie fonetyczną ? Z jednej strony czytałem o istnieniu odmian fonetycznych z Ugarit i pisma staroperskiego, z drugiej, że pismo klinowe było blisko fonetycznej koncepcji, ale ze względu na interes grupy pisarzy nigdy do niej nie doszło.
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.