Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'chrześcijanie wiary ewangelicznej'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Portal "historia.org.pl"
  • Historia.org.pl - Polski Portal Historyczny
  • Kalendarz wydarzeń historycznych 2020
 • Historia Powszechna
  • Prehistoria (ok. 4,5 mln lat p.n.e. - ok. 3500 r. p.n.e.)
  • Starożytność (ok. 3500 r. p.n.e. - 476 r. n.e.)
  • Średniowiecze (476 r. - 1453 r.)
  • Czasy nowożytne (1453 r. - 1789 r.)
  • Rewolucja francuska i epoka napoleońska (1789 r. - 1815 r.)
  • Historia XIX wieku (1815 r. - 1914 r.)
  • I wojna światowa (1914 r. - 1918 r.)
  • Okres międzywojenny (1918 r. - 1939 r.)
  • II wojna światowa (1939 r. - 1945 r.)
  • Historia najnowsza (1945 r. -)
  • Historia ogólnie
  • Historia alternatywna
 • Historia Polski
  • Ziemie polskie od wędrówki ludów do panowania Mieszka I (IV w. - ok. 960 r.)
  • Polska Piastów (966 r. - 1370 r.)
  • Polska Andegawenów i Jagiellonów (1386 r. - 1572 r.)
  • Rzeczpospolita Obojga Narodów (1572 r. - 1795 r.)
  • Polska pod zaborami (1795 r. - 1918 r.)
  • II Rzeczpospolita (1918 r. - 1939 r.)
  • II wojna światowa - Polska (1939 r. - 1945 r.)
  • Polska Rzeczpospolita Ludowa (1945 r. - 1989 r.)
  • Polska po 1989 r. (1989 r. -)
  • Historia Polski ogólnie
  • Historia Polski alternatywna
 • Nauki historyczne i specjalizacje
  • Nauki pomocnicze historii
  • Nauki historyczne
  • Historia sztuki wojennej i broni
 • Zainteresowania i hobby historyczne
  • Historia lokalna i turystyka historyczna
  • Eksploracja i rekonstrukcja historyczna
  • Kolekcjonowanie i modelarstwo
  • Identyfikacja znalezisk
 • Katalog historyka
  • Katalog artykułów historycznych użytkowników
  • Katalog bibliografii i poszukiwanych materiałów
  • Katalog książek, komiksów i czasopism historycznych
  • Katalog filmów i seriali historycznych
  • Katalog stron, for i blogów historycznych
  • Katalog archiwów i muzeów oraz wydarzeń przez nie organizowanych
  • Katalog wydarzeń historycznych
 • Koła Naukowe
  • Koła Naukowe Historyków
 • Kultura i sztuka
  • Akademie im. Jana Czochralskiego
  • Biblioteka im. Józefa Ossolińskiego
  • Galeria sztuki im. Stanisława Wyspiańskiego
  • Teatr im. Juliusza Słowackiego
  • Konserwatorium im. Isadory Duncan i Wacława Niżyńskiego
  • Dysputy filozoficzno-społeczne
 • Pozostałe subfora
  • Pomoc (zadania, prace domowe, wypracowania)
  • Matura z historii, olimpiady i studia historyczne
  • Hyde park
 • Portal i forum "historia.org.pl"
  • Portal "historia.org.pl"
  • Forum "historia.org.pl"
 • Partnerzy forum
  • FREHA
  • Sztab VVeteranów

Calendars

There are no results to display.


Found 1 result

 1. Mariusz Orłowski Puławscy zielonoświątkowcy Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach w latach 1991-1995 ISBN 978-83-7507-254-9 Format B-5, 115 s., fot. barwne., indeks osób stosowny link Ruch zielonoświątkowy to najbardziej dynamicznie rozwijające się zjawisko we współczesnym chrześcijaństwie. O jego popularności wśród szerokich mas społecznych wydaje się decydować uproszczona chrystologia i pneumatologia. Celem książki jest przedstawienie rozwoju Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach w początkowej fazie jego istnienia, czyli w latach 1991-1995. Cel ten decyduje o zastosowanej metodzie badawczej, którą jest analiza i krytyka źródeł. Metoda ta polega na analizie dokumentów, krytycznej ich ocenie i konstruowaniu syntetyzującej ekspozycji. Analityczny sposób podejścia do tekstów źródłowych opiera się na zasadach logiki i hermeneutyki. Natomiast synteza ma charakter krytyczny – nie ogranicza się do zreferowania i nie cofa się przed zajęciem stanowiska. Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – jeden z przedstawicieli ruchu zielonoświątkowego w Polsce 1.1. Zielonoświątkowcy – ruch wolnokościelny 1.2. Ruch zielonoświątkowy – powstanie i rozwój 1.3. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – historia i współczesność Rozdział 2. Podstawy wiary w ujęciu Dereka Prince’a 2.1. Postać Dereka Prince’a 2.2. Fundament wiary 2.3. Nawrócenie i wiara w Boga 2.4. Nauka o chrztach, czyli od Jordanu do Pięćdziesiątnicy 2.5. Nakładanie rąk 2.6. Powstanie z martwych i sąd wieczny 2.7. Próba oceny nauczania Dereka Prince’a Rozdział 3. Od domowej grupy modlitewnej do zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach 3.1. Akcja „Ewangelia dla Każdego” i działalność Jarosława Moniaka 3.2. Placówka misyjna zboru świdnickiego w Puławach 3.3. Reakcja ks . Janusza Kozłowskiego 3.4. Powstanie i działalność zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach a inne niezależne wspólnoty zielonoświątkowe w mieście 3.5. Chrzty wiary 3.6. W obliczu śmierci Rozdział 4. Wsparcie działań misyjno‐ewangelizacyjnych Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach ze strony zagranicznych misjonarzy i ewangelistów 4.1. Rebecca i Benjamin van der Windt 4.2. Gus Eyre 4.3. East Ham Baptist Church z Londynu 4.4. Kennedy Road Tabernacle z Brampton 4.5. Inni misjonarze i ewangeliści: Vagn Rasmussen, Neil Pennington, Neil Broomhead 4.6. Przesłania nadziei dra Billy’ego Grahama Rozdział 5. Pomoc przedstawicieli innych zborów w działaniach misyjno‐ewangelizacyjnych Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach 5.1. Wielkanocny koncert dla dzieci w wykonaniu Klubu Dobrej Nowiny „Hosanna” (KChWE w Lublinie) 5.2. Recitale autorskie Katarzyny Przerwy (KChWE w Kraśniku) 5.3. W Schronisku im . św . Brata Alberta z Grażyną Rozwadowską (KChWE w Świdniku) 5.4. Seminarium Wojny Boże w Starym Testamencie pastora Ryszarda Kwoki (KChWE w Świdniku) Rozdział 6. Na drodze do jedności 6.1. Połączenie się puławskich wspólnot zielonoświątkowych w ramach zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej 6.2. Dalsze losy byłych liderów puławskich wspólnot zielonoświątkowych Zakończenie Bibliografia Aneks 1 Aneks 2 Indeks osób Fotografie
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.