Jump to content

Wydawnictwo Naukowe US

Użytkownicy
 • Content count

  6
 • Joined

 • Last visited

About Wydawnictwo Naukowe US

 • Rank
  Ranga: Uczeń

Poprzednie pola

 • Specjalizacja
  Inna

Kontakt

 • Strona WWW
  http://www.us.szc.pl/wydawnictwo

Informacje o profilu

 • Płeć
  Mężczyzna
 • Lokalizacja
  Szczecin
 1. Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą publikacją: JAN PILŻYS Departament Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 1921-1939. W historiografii powstała rzecz paradoksalna – Departament Piechoty nie doczekał się na swój temat wyczerpującego opracowania. Publicyści zajmowali się nim jedynie w kontekście zagadnień eksponujących Wojsko Polskie w latach 1921-1939. Skłoniło to autora do napisania brakującej monografii. Jej tematem uczynił działalność, warunki oraz dorobek Departamentu Piechoty w latach 1921-1939. Treść publikacji obejmuje funkcjonowanie departamentu, począwszy od przekształcenia Sekcji Piechoty Departamentu I Broni Głównych i Wojsk taborowych w Departament I Piechoty (od 1927 Departament Piechoty), do jego rozwiązania w 1939 roku. http://www.us.szc.pl/main.php/katalog_wnus?xml=load_page&st=1441&gs=1170&ks=2039
 2. Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą pozycja wydawniczą: BOGDAN MATAŁAWSKI Kultura ludowa i jej przemiany na Pomorzu Zachodnim w latach 1970-2009 O kulturze ludowej na Pomorzu Zachodnim z całą pewnością nie można mówić tylko w czasie przeszłym, ona wciąż żyje i rozwija się, chociaż nie zawsze tak, jak chciałoby wielu doradców z zewnątrz. Kultura ludowa w tym regionie nie ma już odniesień do dawnych czasów , lecz do współczesnego, własnego dorobku, wykształciła się bowiem w sensie geograficznym oraz odmiany regionalnej. Nie można jednak pominąć faktu, że jej bazą są dawne, regionalne odmiany ludowej kultury polskiej, przeniesione na Pomorze Zachodnie przez osadników po drugiej wojnie światowej. http://www.us.szc.pl/main.php/katalog_wnus?xml=load_page&st=1441&gs=1170&ks=2041
 3. Zapraszam Pańśtwa do zapoznania sie z naszą pozycja wydawniczą: D.K. CHOJECKI, E. WŁODARCZYK, red. kartograficzna A. GIZA, P. TEREFENKO Atlas historyczny Pomorza Zachodniego. Tom I. Topodemograficzny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku Atlas historyczny Pomorza Zachodniego jest ważnym osiągnięciem naukowym, pokazującym na podstawie bardzo dobrych danych statystyki pruskiej z 1871 roku, odpowiednio przekonwertowanych, obraz regionu w ujęciu topograficznym i demograficznym. Będzie on miał znaczenie nie tylko dla obszaru, którego dotyczy, ale również dla innych ziem, zarówno objętych, jak i nieobjętych tą statystyka. Można pogratulować Autorom, że zrealizowali z powodzeniem przedsięwzięcie naukowe, które od wielu lat – jakby się wydawało – znajdowało się w zasięgu badaczy, ale dopiero oni je podjęli. Przekształcone przez Autorów dane liczbowe na mapy ukazują rzeczywistość topodemograficzną prawie niewidoczną lub trudno widoczną w ujęciach wyłącznie tabelarycznych, niejako zastępując tym zabiegiem prezentację narracyjną; dali Autorzy dzisiejszemu historykowi (odbiorcy) obraz dawnej przestrzeni w wielu wymiarach, właściwie odsłonili tę przestrzeń, znaną ówczesnym z autopsji. Autorzy prowadzą prezentację tej przestrzeni na poziomie podstawowych jednostek terytorialnych, czyli gmin i obszarów dworskich, na ogół nie dokonując uśrednień i wyrównań, niemniej, zachowując przez sposób prezentacji walor prymarności obserwacji, niekiedy ukazują stan regionu także w większych jego obszarach. Zresztą w części tekstowej dają czytelnikowi podstawowe objaśnienia do zauważanych na mapach właściwości regionalnych i mikroregionalnych, wprowadzając krytycznie do odbioru informacji oraz zastosowanych metod. Z recenzji wydawniczej dr. hab. Marka Górnego, prof. Uw http://www.us.szc.pl/main.php/katalog_wnus?xml=load_page&st=1441&gs=1170&ks=1992
 4. Zapraszam Państwa do zapoznania sie z naszą pozycją wydawniczą: LUCYNA TUREK-KWIATKOWSKA Życie codzienne w Szczecinie w latach 1800-1939 Dzieje miasta można rozważać na wielu płaszczyznach. Najczęściej czyni się to na płaszczyźnie polityczno-społecznej, gospodarczej, w mniejszym zaś stopniu na płaszczyźnie kulturalnej. Kultura bowiem jest materią delikatną, zależną w dużej mierze od ogólnych trendów kulturowych, głębokości dziedzictwa kulturowego, warunków lokalnych oraz świadomości historycznej społeczeństwa i poczucia wspólnego bytowania. Stąd też każde miasto stanowi dość swoistą, zamkniętą całość, gdzie życie kulturalne, a zwłaszcza codzienne, toczy się we właściwy mu sposób. http://www.us.szc.pl/main.php/katalog_wnus?xml=load_page&st=1441&gs=1170&ks=2045
 5. Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą pozycją wydawniczą: AGNIESZKA CHLEBOWSKA „Stare panny”. wdowy i rozwiedzione. Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815-1914 na przykładzie prowincji Pomorze. „Temat poruszony należy niewątpliwie do ważnych problemów historii społecznej XIX w. Został też omówiony w sposób wyraźnie interdyscyplinarny, z uwzględnieniem wiedzy z zakresu historii społecznej, socjologii, demografii oraz prawa. Język pracy jest bardzo dobry, nie tylko poprawny, ale naprawdę wyróżniający się. (...) Prawdziwy podziw budzi głębokie wejście w terminologię niemiecką i umiejętność jej precyzyjnego tłumaczenia. Tu szczególnie imponuje doskonałe rozeznanie w literaturze oraz częste porównania innych prowincji, z tym co na Pomorzu”. Z recenzji prof. Marka Czaplińskiego http://www.us.szc.pl/main.php/katalog_wnus?xml=load_page&st=1441&gs=1170&ks=2047
 6. Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą pozycją wydawniczą. KRZYSZTOF GUZIKOWSKI Procesy kolonizacyjne w posiadłościach cystersów z Kołbacza w XII–XIV wieku. Przestrzeń i ludzie. Praca Krzysztofa Guzikowskiego, odznaczająca się solidnością warsztatową, jest monografią procesów kolonizacyjnych i przekształceń własnościowych w dobrach klasztoru cysterskiego w Kołbaczu na Pomorzu Zachodnim we wczesnej fazie jego istnienia. Stanowi interesujący przyczynek do dziejów Pomorza Zachodniego, do zagadnienia wielkiego europejskiego procesu modernizacji pełnego średniowiecza, do przemian osadniczych i etnicznych na określonym, słabo dotąd rozpoznanym obszarze przełamywania się elementu słowiańskiego i niemieckiego oraz do gospodarczych aspektów wczesnych dziejów zakonu cystersów. Procesy te Autor rozpatruje równolegle z punktu widzenia przemian przestrzennych i społecznych, uwzględniając wszelkie dostępne kategorie informacji źródłowych. Porównanie wywodów Autora z opublikowaną przed ponad półwieczem pracą Heleny Chłopockiej o wielkiej własności cysterskiej opactwa kołbackiego pozwala wyrobić sobie zdanie o postępie nauki historycznej. Prof. Jerzy Strzelczyk http://www.us.szc.pl/main.php/katalog_wnus?xml=load_page&st=1441&gs=1170&ks=2009
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.