Jump to content

SKNH im. K. Maleczynskiego

Użytkownicy
 • Content count

  2
 • Joined

 • Last visited

About SKNH im. K. Maleczynskiego

Poprzednie pola

 • Specjalizacja
  Inna

Informacje o profilu

 • Płeć
  Nie powiem

About Me

Opiekun:

prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

Krótka historia:

Jedno z najstarszych kół studenckich działających w Instytucie Historycznym UWr. Patronem koła jest wybitny historyk-mediewista, paleograf i tłumacz profesor Karol Maleczyński. W swoim dorobku koło ma udział w wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach, organizację objazdów terenowych po Polsce i krajach Europy Zachodniej, a także coroczną organizację konferencji naukowej adresowanej do studentów z całej Polski, której efektem jest recenzowana przez pracowników naukowych publikacja.

Członkowie, zarząd koła naukowego:

Obecnie koło liczy 40 członków i członkiń, zajmującymi się praktycznie wszystkimi subdziedzinami nauk historycznych - od starożytności po czasy najnowsze. W roku akademickim 2012/13 spotkania odbywają się w ustalonym wcześniej terminie (najczęściej są to wtorki o godz. 18.00) w sali 320 (III p.). Prezesem koła jest Kornel Jasiński.

Charakterystyka aktywności koła:

Studenckie Koło Naukowe historyków im. Karola Maleczyńskiego skupia grono ponad 30 studentów historii, a także dwukierunkowców uczących się na Szewskiej, zajmującymi się różnymi dziedzinami i subdziedzinami nauk historyczny, tj.:

- historią starożytną;

- historią średniowiecza;

- historią nowożytną;

- historią XIX wieku;

- historią XX wieku, także najnowszą;

- badaniami regionalistycznymi;

- biografistyką i praktycznym zastosowaniem nauk pomocniczych historii;

- dydaktyką historii, wiedzy o społeczeństwie, korelacją międzyprzedmiotową a także różnorodnymi zagadnieniami związanymi edukacją historyczną i społeczną

Do naszego grona należą nie tylko historycy, ale także politolodzy, etnolodzy, archeolodzy, geografowie, studenci administracji...

Działalność Koła do 2010 r.:

Na swoim koncie mamy organizację kilkunastu debat i spotkań poświęconym historii XIX i XX wieku - najczęściej w kontekście pojawiających się w gronie historyków bądź w mediach dyskusji na dany temat.

Zralizowano trzy duże projekty badawcze związane z szeroko rozumianą edukacją historyczną i społeczną - dot. praktyk studenckich, analizy podręczników z krajów angielskojęzycznych. Istotnym projektem był także cykl warsztatów dotyczących edukacji globalnej, przy organizacji których wsparcia udzieliły takie instytucje jak światowy Program Żywnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz pozarządowa organizacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, wraz z którą współorganizowaliśmy także warsztaty dla uczniów i nauczycieli w ramach CEO-owskiego projektu "Patrz i zmieniaj". Przedstawiciele koła uczestniczyli także w różnorodnych wyjazdach naukowych m.in. wizyta w Berlinie w 2008 roku), a także w różnorodnych konferencjach o charakterze międzynarodowym (m.in. międzynarodowa interdyscyplinarna sesja studentów archeologii w Puszczykowie, polsko-czeska studencka konferencja Spór o sens czeskich dziejów w Opolu w 2009 roku) oraz ogólnopolskich konferencjach, m.in. Historia w mediach w Krakowie, dot. przemian w kinematografii, czy najważniejszej ogólnopolskiej konferencji dla naukowców i nauczycieli zajmujących się nauczaniem o przeszłości - Toruńskie Spotkania Dydaktyczne. Co roku przedstawiciele koła uczestniczyli w ogólnopolskim zjeździe historyków studentów, stanowiącym możliwość wymiany doświadczeń i poglądów, dopracowania własnego warsztatu, a także odkrywania piękna Polski.

Działalność Koła po 2010 r.:

Kontynuując dokonania naszych kolegów, z których wielu dziś jest doktorantami UWr członkowie Koła wciąż udzielają się na wszytskich Uczelniach w Polsce, biorąc udział w konferencjach, sympozjach i Zjazdach. W 2011 r. wydana została publikacja pt. "Zagadki przeszłości. Historia - nauka - kultura". W przygotowaniu są dwie kolejne publikacje, których wydanie planowane jest na 2012 r. Jednocześnie Koło współpracuje z wieloma instytucjami, m. in. Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość, Towarzystwem Miłośników Wrocławia, Fundacją Otwartego Muzeum Techniki, Portalem skarbykultury.pl. Zawiązaliśmy także współpracę z Kołami Naukowymi z innych wydziałów (Koło Młodych Politologów UWr) oraz uczelni wrocławskich (Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe PWr "Ochrony zabytków techniki HP Nadbor"). Obecnie nawiązywana jest także współpraca z kołami naukowymi z innych ośrodków akademickich (m. in. na UMCS w Lublinie), w celu polepszenia współpracy. Nasi członkowie są także najlepszymi studentami, laureatami stypendialnego programu ministra oraz stypendiów przyznawanych przez Rektora UWr.

Konferencje Młodych Naukowców

Od roku 2009, dwa razy w trakcie roku akademickiego, organizowana jest ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja adresowana do młodych adeptów sztuki historycznej (i nie tylko!).

maj 2009 - I Konferencja Młodych Naukowców "Dni które zmieniły bieg historii"

grudzień 2009 - II Konferencja Młodych Naukowców "Ludzie, którzy zmienili bieg historii"

czerwiec 2010 - III Konferencja Młodych Naukowców "USA, ROSJA, NIEMCY i RZECZPOSPOLITA"

grudzień 2010 - IV Konferencja Młodych Naukowców "Zagadki historii"

czerwiec 2011 - V Konferencja Młodych Naukowców

grudzień 2011 - VI Konferencja Młodych Naukowców "30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego"

maj 2012 - VII Konferencja Młodych Naukowców "Najważniejszy czerwiec w historii"

Planowane jest już kolejne spotkanie w grudniu 2013 r.

Każda konferencja kończy się wydaniem publikacji, której recenzentami merytorycznymi są pracowniczy Instytutu Historycznego.

Na co dzień członkowie koła są studentami różnych lat i rożnych specjalności i specjalizacji w naszym Instytucie. Oprócz naukowych spotkań jesteśmy gronem osób, które zawsze może na siebie liczyć. Działalność w SKNH to nie tylko referaty, odczyty i konferencje. To także wspólne wyjścia, wyjazdy i przygody, które każdy pamięta nie tylko w trakcie studiów. Odkryj razem z nami tajemnice historii!

Adres do korespondencji:

Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Karola Maleczyńskiego

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Szewska 49

50-139 Wrocław

sknh.wroclaw@gmail.com

wroclaw.konferencja@gmail.com

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do śledzenia oficjalnej strony internetowej koła naukowego pod adresem www.sknh.hist.uni.wroc.pl. Tam umieszczane są na bieżąco informacje o spotkaniach i działaności koła. Zapraszamy także na naszego bloga http://sknhistorykow.blogspot.com/.

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.