Jump to content

Olek drugi

Użytkownicy
 • Content count

  57
 • Joined

 • Last visited

About Olek drugi

 • Rank
  Ranga: Licencjat
 1. Frontowe oddziały NKWD

  http://www.teatrskazka.com/Raznoe/AutoSnab/AutoSnab.html Jak widać: produkcja Sowiecka - 205 tys. sztuk. dostawy z LL - 312,6 tys. sztuk. Do 100% brakuje 97,4 tys. sztuk. Poza tym sowieckie fabryki w Moskwie, Kołomnie, Gorki, Mińsku i Odessie musiały poskładać 119,6 tys. z tych 312,6 tys. dostarczonych sztuk. Na razie.
 2. Jak daleko była III Rzesza od pokonania ZSRR?

  Wszystko się zgadza. 150 tys. do skreślenia ze stanów, 275 tys. wymaga remontów do których potrzeba 300 tys. ton części zamiennych. Pozostaje 75 tys. które można załatać na miejscu z miejscowych środków i używać (są to pojazdy sprawne, które jednak ze względu na ciągłą exploatację wymagają ciągłych napraw). Wojska Lądowe na Wschodzie nie dysponują żadnym sprawnym pojazdem zmotoryzowanym, który nie wymaga napraw. Przyjmując takie a nie inne proporcje 30, 40, 30 czyli 150 tys. 200 tys., 150 tys. Halder uznał, iż część z tych 275 tys. wymagających napraw do których wg. gen. Buhle potrzeba 300 tys. ton części zamiennych można naprawić z podręcznych zasobów i na bieżąco exploatować. Tak więc okazał większy optymizm od gen . Buhle. Na razie.
 3. Jak daleko była III Rzesza od pokonania ZSRR?

  W takim razie może jeszcze dodam cos takiego. Dzień wcześniej gen. Buhle (szef odziału organizacyjnego sztabu) przedstawił Halderowi nastepujące dane: "d. Sytuacja w zakresie pojazdów mechanicnych: spośród 500 tys. pojazdów straty wynoszą 150 tys. Do kwietnia 1942r. zostanie wyprodukowanych 60 tys. nowych pojazdów. Stąd też 90 tys. trzeba wygospodarować. 275 tys. pojazdów trzeba naprawić. Do tego potrzeba 300 tys. ton części zamiennych." Na podstawie tych informacji Halder przedłożył cytowane wyżej dane w referacie złożonym dzień później Hitlerowi. Na razie.
 4. Jak daleko była III Rzesza od pokonania ZSRR?

  Nieźle ilustruje to notatka z dzienników Haldera zapisana pod datą 19 listopada 1941r., czyli w momentcie gdy zima nie pokazała się jeszcze w pełnej krasie oraz tuż przed drugą fazą "Tajfuna". "Sytuacja w zakresie pojazdów mechanicznych wymaga radykalnych przesięwzięć i zmian organizacyjnych w wojskach (zwłaszcza oddziałów zaopatrujących). Z ogólnej iczby 500 tys. pojazdów mechanicznych wojsk lądowych na Wschodzie: 30% nie nadaje się już do naprawy 40% wymaga generalnego remontu 30% wymaga drobnych napraw, po czym będą nadawać się do eksploatacji. 90 tys. pojazdów nie można już zastąpić nowymi, trzeba je zaoszczędzić drogą przedsięwzięć organizacyjnych, 275 tys. można naprawić. Budowa dróg i kolei: „Południe“: potrzeba 22 pociągi; realizacja – 15 dziennie. „Środek“: potrzeba 31 pociągów; realizacja – 16 dziennie. „Północ“: potrzeba 20 pociągów; realizacja – 19 dziennie. (Średnie dane z ostatnich 14 dni)." Tak wygląda logistyczne pokłosie letniego kurzu i jesiennych błot. Na razie.
 5. Czy Stalin planował atak na Hitlera w '41 r. ?

  Wiem mówiłej już o tym. Szkoda że Suworow nie zrobił odpisu tego dokumentu. Tymczasem nikt inny tego nie potwierdza Np. tutaj http://samsv.narod.ru/Div/Sd/sd316/main1.html Dywizja została wystawiona w Ałma - Acie czyli w Środkowo - Azjatyckim OW, a pierwszy znany dokument mówiący o wystawieniu dodatkowych dywizji w tym okregu po wybuchu wojny pochodzi z 6 lipca 1941r. http://ww2doc.pochta.ru/gko/194107/gko_0041.html Przed wybuchem wojny w okresie od marca do czerwca 41 wystawiono tam tylko dwie dywizje 221 D zmot. dla 27 K. Zmechanizowanego 238 D St. - był podobno pomysł uzuełnienia jej Polakami. Zgadza się. Jest to dywizja wystawiona w wyniku zmian organizacyjnych w lutowym MP 41. Dywizja wraz z podobnie formowanymi w Kijowskim OW dywizjami nr 193, 195 połączona została w korpus strzelecki, którego dowódzwo w tym celu ściągnięto z Dalekiego Wschodu w kwietniu 41 (nr31). W czerwcu dywizja otrzymała rezerwistów z obozów szkoleniowch co zbliżyło ją do etatów wojennych. Wiemy nawet ilu było tych rezerwistów: Cały okreg wojskowy powołał 65550 ludzi przy dywizjach strzeleckich o nr 41,44, 45, 62, 80, 87, 97, 99, 124, 139, 146, 159, 173, 189, 190, 193, 195, 197, 199, 200, 228 oraz 58, 60, 72, 96, 192 górskie. Na razie.
 6. Czy Stalin planował atak na Hitlera w '41 r. ?

  Co do tych dywizji powyżej nr 240. Jeśli rzeczywiście podjęto decyzję o ich fomowaniu przed 22 czerwca 1941r. - czego nie wykluczam. To było to co najwyżej na etapie początków gromadzenia kadry dowódczej. Wszyscy szeregowi rezerwiści z obozów szkoleniowych przy dywizjach trafili do dywizji z przedziału nr 1-240. Tak więc te hipotetyczne dywizje powyżej nr 240 nie otrzymały przed 22 czerwca żadnego szeregowca. Na razie.
 7. Czy Stalin planował atak na Hitlera w '41 r. ?

  W takim razie pociągne jeszcze wątek wojsk zmechanizowanych na czerwiec 1941r. Poniżej jest zestawienie liczby żołnierzy w korpusach zmechanizowanych pięciu zachodnich nadgranicznych okregów wojskowych http://mechcorps.rkka.ru/files/spravochnik...s_mk_010641.htm Jak widać znajduje się tam wiekszość (20 z 29) sowieckich korpusów zmechanizowanych. Ale tylko kilka z nich przekroczyło liczbę 30 tys. ludzi, czyli w miarę bliską etatu wojennego wynoszącego 36080 ludzi. Jest to zestawienie na 1 czerwca 1941r. Dotychczas brałem pod uwagę, iż do wybuchu wojny korpusy wcieliły w szeregi rezerwistów z obozów szkoleniowych, które zaczęło się właśnie masowo na początku czerwca. Dotarłem jednak do danych z których wynika, że żaden z rezerwistów powołanych na Wielkie Obozy Szkoleniowe nie trafił do wojsk zmechanizowanych. W załączniku do książki Zacharowa, Sztab Generalny przed wybuchem wojny, znajdują się dane na temat tych obozów. Wynika z nich że z danych okregów wojskowych spłynęły do wybuchu wojny do centrali następujące dane: 1. Na obozach szeregowych rezerwistów - przy dywizjach strzeleckich - 493181 ludzi - przy pułkach art. RND - 8100 ludzi - przy dow. armii i korpusów - 9363 ludzi - w rejonach umocnionych -17862 ludzi - przy jed. pont. - most. - 4310 ludzi - przy baonach saperów - 28584 ludzi. - przy baonach budowlanych - 6000 ludzi - przy baonach obsługi lotnisk - 17294 ludzi - przy jed. Obrony PL - 20711 ludzi - przy jed. topograficznych - 7650 ludzi - przy jed. łączności - 1548 ludzi - przy piekarniach - 936 ludzi - przy składach wojskowych - 3305 ludzi. - przy art. bazach remontowych - 979 ludi. - przy bazach lotniczych - 15100 ludzi. 2. na obozach przeszkolenia szeregowych w sierżantów - 23705 ludzi. 3. na obozach przeszkolenia szeregowych w specjalistów jednostek szkolnych - 97231 ludzi. 4. RAZEM - 755859 ludzi. 5. Ponadto szkolenia przechodzili: - dowódcy rezerwy lotnictwa - 1915 ludzi - dowódcy rezerwy artylerii - 5079 ludzi - politrucy rezerwy - 39285 ludzi 6. RAZEM - 802138 ludzi Tak więc jak widać na obozy szkoleniowe, które mają być przykrywką dla tajnej mobilizacji nie powołano żadnych rezerwistów szeregowych i dowódców dla dywizji pancernych i zmotoryzowanych, a to oznacza, że większość korpusów zmechanizowanych wyruszyła na wojne bez w miarę pełnego stanu osobowego. Rezerwistami mogli być uzupełnieni dopiero po dniu M - czyli w wersji oficjalnej 23 czerwca 1941r. Na razie.
 8. Moskwa czy Kijów

  Wykryłem błąd w zestawieniu. Tak gdzie jest mowa o 24 armii pownna być pisana 21 armia.
 9. Czy Stalin planował atak na Hitlera w '41 r. ?

  Na czerwiec 1941r. Sowieci mają razem 303 dywizje. Dywizje strzeleckie, górskie, strzelców zmot. oraz dywizje zmotoryzowane mają współną numerację Wygląda to tak 1 zmot., 2 st., 3 st., 4 st., 5 st., 6 st., 7 zmot., 8 st., 9 gór., 10 st., 11 st., 12 st., 13 st., 14 st., 15 zmot., 16 st., 17 st., 18 st., 19 st., 20 gór., 21 st., 22 st., 23 st., 24 st., 25 st., 26 st., 27 st., 28 gór., 29 zmot., 30 gór. (30 st.), 31 st., 32 st., 33 st., 34 st., 35 st., 36 st. zmot., 37 st., 38 st., 39 st., 40 st., 41 st., 42 st., 43 st., 44 gór. (44 st.), 45 st., 46 st., 47 gór., 48 st., 49 st., 50 st., 51 st., 52 st., 53 st., 54 st., 55 st., 56 st., 57 st. zmot., 58 gór. (58 st.), 59 st., 60 gór. (60 st.), 61 st., 62 st., 63 gór. (63 st.), 64 st., 65 st., 66 st., 67 st., 68 gór., 69 zmot. (69 st.), 70 st., 71 st., 72 gór. (72 st.), 73 st., 74 st., 75 st., 76 gór., 77 gór., 78 st., 79 st., 80 st., 81 zmot., 82 zmot. (82 st. zmot.), 83 gór., 84 zmot., 85 st., 86 st., 87 st., 88 st., 89 st., 90 st., 91 st., 92 st., 93 st., 94 st., 95 st., 96 gór., 97 st., 98 st., 99 st., 100 st., 101 gór. (101 st.), 102 st., 103 zmot. (103 st.), 104 st., 105 st., 106 st., 107 st., 108 st., 109 zmot., 110 st., 111 st., 112 st., 113 st., 114 st., 115 st., 116 st., 117 st., 118 st., 119 st., 120 st., 121 st., 122 st., 123 st., 124 st., 125 st., 126 st., 127 st., 128 st., 129 st., 130 st., 131 zmot., 132 st., 133 st., 134 st., 135 st., 136 st., 137 st., 138 gór. (138 st.), 139 st., 140 st., 141 st., 142 st., 143 st., 144 st., 145 st., 146 st., 147 st., 148 st., 149 st., 150 st., 151 st., 152 st., 153 st., 154 st., 155 st., 156 st., 157 st., 158 st., 159 st., 160 st., 161 st., 162 st., 163 zmot., 164 st., 165 st., 166 st., 167 st., 168 st., 169 st., 170 st., 171 st., 172 st., 173 st., 174 st., 175 st., 176 st., 177 st., 178 st., 179 st. (lit), 180 st. (est), 181 st. (łot), 182 st. (est), 183 st. (łot), 184 st. (lit), 185 zmot. (185 st.), 186 st., 187st., 188 st., 189 st., 190 st., 191 st., 192 gór., 193 st., 194 gór. (194 st.), 195 st., 196 st., 197 st., 198 zmot., 199 st., 200 st., 202 zmot., 204 zmot., 205 zmot., 206 st., 208 zmot., 209 zmot., 210 zmot., 212 zmot., 213 zmot., 214 st., 215 zmot., 216 zmot., 217 st., 218 zmot., 219 zmot., 220 zmot., 221 zmot., 222 st., 227 st., 228 st., 229 st., 232 st., 233 st., 235 st., 236 zmot., 237 st., 238 st., 239 zmot., 240 zmot. --- 229 dywizji. Czyli: zmotoryzowanych - 31 strzelców zmotryzowanych - 2 górskie - 19 strzeleckie - 177 Strzeleckie, górskie, strzelców zmotoryzowanych podlegają dowództwu piechoty - razem 198 dywizji Zmotoryzowane podlegają Wojskom Samochodowo - Pancernym. W całym przedziale od 1 do 240 brakuje nr: 201, 203, 207, 211, 223, 224, 225, 226, 230, 231, 234 ---- 11 dywizji. Jednostki te o łącznej liczebności 64251 ludzi, zostały przekształcone w 10 brygad pow. - des. (etat 2588 ludzi na brygade) i 10 brygad ppanc. (etat 5322 ludzi na brygade) Dywizje Pancerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. ---- 61 dywizji pancernych. Dywizje Kawalerii 3, 5, 6, 8, 9, 14, 17 gór., 18 gór., 20 gór., 21 gór., 24, 32, 36 --- 13 dywizji Pogrubioną czcionką dywizje wystawione do lutego 1941r. włącznie. Reszta między marcem a czerwcem 1941r. W nawiasach rodzaj dywizji do lutego włącznie. Na razie.
 10. Czy Stalin planował atak na Hitlera w '41 r. ?

  Do zmiany rozstawu szyn służą konkretnie wojska kolejowe, które u Sowietów istniał niezależnie od saperów. Dlatego pytałem się czy wojska kolejowe przed 22 czerwca 1941r. zostały zmobilizowane. Czyli że podniesiono ich etaty z 40 tys. do 87 tys. ludzi jak przewidywał plan mobilizacyjny. Tak więc na jakie dokumnty o mobilizacji wojsk kolejowych powołuje się autor "Dnia M". To że tym się zajmowano mnie nie dziwi. Już w lipcu 1940r. takie polecenie otrzymały ludowe komisariaty komunikacji w tym LK Kolejnictwa. "Ludowe komisariaty komunikacji powinny ubezpieczyć wypełnienie przewozów w rozmiarze nastepującej liczebności pociągów na dobę: - Odeska droga kolejowa – 10 - Południowo – Zachodnia droga kolejowa – 12 - Lwowska droga kolejowa – 10 - Białostocka droga kolejowa – 8 - Leningradzka droga kolejowa – 10 - I w pozostałych rejonach według potrzeb Ludowego Komisariatu Obrony" Wynikało to z potrzeb, poprawy mozliwości przewozowych w zachodnich okręgach wojskowych, co było związane z zamiarem zwiększenia tempa mobilizacji i koncentracji po dniu M. Chodziło o to aby nie powstał korek transportów wojskowych na lini Dniepr - Dźwina i aby wojska w 20-30 dniu mobilizacji staneły w pełnym szyku na granicy. Tak więc najpierw trzeba udowodnić, że gromadzone materiały slużyły do budowy lini kolejowych na terenie wroga a nie do rozbudowy własnych dróg kolejowych. Dlatego pytałem się czy wojska kolejowe zostały zmobilizowane, bo to one powinny takimi pracami na terenie wroga się zajmować, a nie resort cywilny. Na razie.
 11. Czy Stalin planował atak na Hitlera w '41 r. ?

  A zmobilizowali?
 12. Moskwa czy Kijów

  Pozwoliłem sobie zrobić takie zestawienie wojsk stron przeciwnych mniej więcej na okres sierpnia 1941r. skupiając się na liczbie żołnierzy. Po stronie sowieckiej przyjąłem znane dane na początek września 1941r. Po stronie niemieckiej dane z środkowej dekady sierpnia 1941r. Jak wiadomo Sowieci w tym czasie stworzyli na linii frontu trzy duże zgrupowania wojsk odpowiadające mniej więcej trzem grupom armii po stronie niemieckiej. 1. Kierunek Północno – Zachodni. Przeciwko Grupie Armii Północ działały w tym czasie: Front Leningradzki – 452 tys. Front Pn – Zachodni – 245 tys. Ponadto w rejonie rz. Wołchow a więc na styku między tymi frontami Sowieci wprowadzili dwie armie rezerwowe: 52 A (170 tys.), 54 A (85 tys.) Wojska te były atakowane przez 578 tys. żołnierzy G.A. Północ w składzie: 18 armia – 142 tys. 16 armia – 317 tys. 4 g.panc. – 119 tys. Sowieci mają więc tutaj wyraźną przewagę. Należy jednak pamiętać, że od strony Finlandii istniał spory nacisk: Cała armia fińska – 440 tys. (nie wiem ile na linii frontu) Posiłki niemieckie z Norwegii – około 60 tys. Sowieci przeciwko Finom wystawili około 100-150 tys. z Frontu Leningradzkiego (czyli o tyle należy odliczyć ze skład wojsk tego frontu naprzeciw G.A. „Północ”) oraz na północy wojska Frontu Karelskiego – 185 tys. Ponadto Sowieci mogą liczyć na wojska miejscowych okręgów wojskowych nie wchodzących w skład frontów. Leningradzki OW – 45 tys. żołnierzy Archangielski OW – 104 tys. żołnierzy 2. Kierunek Zachodni Tutaj Sowieci na przeciw Grupy armii Środek zebrali F. Zachodni – 511 tys. F. Rezerwowy – 491 tys. F. Briański – 294 tys. (dane są z początku września czyli w składzie frontu nie ma już 100-150 tys. żołnierzy 24 A, która została włączona w skład F. Południowo – Zachodniego. Tak więc na połowę sierpnia te wojska należy doliczyć do sił F. Briańskiego). Mamy więc na linii frontu na przeciw G.A Środek 1296 tys. + 100-150 tys. 24 A. Czym dysponuje w tym czasie G.A. Środek: 9 armia – 325 tys. 4 armia – 278 tys 2 armia – 225 tys. 3 g.panc – 73 tys 2 g.panc. – 164 tys Razem 1065 tys. żołnierzy mających przed sobą ponad 1400 tys. Sowietów. Niemiecki atak na kierunku moskiewskim musi brać jednak również pod uwagę wojska sowieckie na bezpośrednim zapleczu walczących frontów. Są to przede wszystkim okręgi wojskowe: Moskiewski – 392 tys. Orłowski - 245 tys. 3. Kierunek Południowo – Zachodni. Na przeciw Grupy Armii „Południe” oraz Rumunów Sowieci zgromadzili F. Południowo – Zach. – 850 tys. (dane są z początku września czyli w składzie frontu jest 100-150 tys. żołnierzy 24 A, która została przekazana z Frontu Briańskiego. Tak więc na połowę sierpnia te wojska należy doliczyć do sił F. Briańskiego). F. Południowy - 532 tys. Grupa Odeska – 51 tys. 51 A na Krymie – 101 tys. Po odliczeniu 24 A mamy na całym kierunku południowo – zachodnim 1300 tys. na linii frontu, które mogą być wsparte przez siły na Krymie. Tymczasem Niemcy dysponują 932 tys. wojsk G.A. Południe: 6 armia – 378 tys. 17 armia – 228 tys. 11 armia – 155 tys. 1 g.panc. – 171 tys. Ponadto walczą Rumuni ( w sierpniu 386 tys.), a w perspektywie są Włosi (60 tys.), Węgrzy (40 tys.), Słowacy (10 tys. ??). Mielibyśmy więc coś na kształt równowagi sił na kierunku południowym. Tyle że Sowieci chronieni są przez Dniepr. Ponadto na bezpośrednim zapleczu dysponują wojskami Charkowskiego Okręgu Wojskowego w sile 356 tys. ludzi. Gdyby w którymś momencie sowiecki front się zachwiał Armia Czerwona może dysponować jeszcze: W Europie a więc w miarę szybko: Nadwołżańskim Okręgiem Wojskowym – 268 tys. Północno – Kaukaskim Okręgiem Wojskowym – 228 tys. Zakaukaskim Okręgiem Wojskowym – 390 tys. (część musi pozostać na granicy z Turcją, część weszła do Iranu) Uralskim Okręgiem Wojskowym – 221 tys. W Azji (czyli potrzeba odpowiednio więcej czasu na transport): Syberyjskim Okręgiem Wojskowym – 176 tys. Środkowo – Azjatyckim Okręgiem Wojskowym – 170 tys. (część wojsk weszła do Iranu). Zabajkalskim Okręgiem Wojskowy – 320 tys. (zaplecze Frontu Dalekowschodniego oraz osłona Mongolii) Front Dalekowschodni – 511 tys. (osłona od strony Mandżurii). Tymczasem Niemcy nie mogą liczyć na wsparcie. Pamiętać też należy, że z czasem ograniczeniu ulegnie siła Rumunów zaangażowanych na froncie ( po zdobyciu Odessy pozostanie w listopadzie 60 tys., reszta będzie okpować Naddniestrze). Niemcy będą nadążali z uzupełnieniami do końca września włącznie. W trzech grupach armii we wrzesniu znajdowało się 2539 tys. a w październiku już tylko 2381 tys. Sowiecie tymczasem będą ciągle mobilizowali kolejne wojska ponad tą liczbę, którą właśnie zaprezentowałem. Na razie.
 13. Gdzie opublikowano tą interpretacje? News jest z 7 października 2009r http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html....kSum=-832131868 Na razie.
 14. Oj chyba Bolesław Chrobry kontakty z wikingami (raczej waregami) utrzymywał i to chyba do tego stopnia, że oddał im w zarząd Włocławek. Na razie.
 15. "Większe są zaiste i liczniejsze czyny Bolesława, aniżeli my to możemy opisać lub prostym opowiedzieć słowem. Bo jakiż to rachmistrz potrafiłby mniej więcej pewną cyfrą określić żelazne jego hufce, a cóż dopiero przytoczyć opisy zwycięstw i tryumfów takiego ich mnóstwa! Z Poznania bowiem miał 1300 pancernych i 4000 tarczowników, z Gniezna 1500 pancernych i 5000 tarczowników, z grodu Władysławia 800 pancernych i 2000 tarczowników, z Giecza 300 pancernych i 2000 tarczowników; ci wszyscy waleczni i wprawni w rzemiośle wojennym występowali do boju za czasów Bolesława Wielkiego. Co do rycerstwa z innych miast i zamków, to wyliczać je byłoby to dla nas długi i nieskończony trud, a dla was może uciążliwym byłoby tego słuchać. Lecz by wam oszczędzić żmudnego wyliczania, podam wam bez liczby ilość tego mnóstwa: więcej mianowicie miał król Bolesław pancernych, niż cała Polska ma za naszych czasów tarczowników; za czasów Bolesława tyle prawie było w Polsce rycerzy, ile za naszych czasów znajduje się ludzi wszelakiego stanu." Czy ty aby czytałeś napewno Galla? Ps. Poza tym do źródeł należy zaliczyć również znaleziska archeologiczne. - głównie przebadane grody. A dzięki nim wiemy, że: 1. grody wielkopolskie są kilkakrotnie miniejsze od grodów małopolskich. W IX w. te z Wielkopolski nie przekraczają 1 ha powierzchni, gdy małopolskie osiągają nawet kilkanaście hektarów (Naszacowice, Stradów). 2. pierwszym wyraźnie wiekszym grodem wielkopolskim jest gród w Grzybowie. Początkowo mały 0.5 ha powierzchni zbudowany w latach 918-922. Następnie rozbudowany do wymiarów wyraźnie wiekszych niz wszystko w Wielkopolsce - około 930 r. jest to już gród 4,5 ha (wewnetrzny plac 2,5 ha) o wałach grodowych wysokich na 16 m. 3. w pierwszych dekadach X w. dochodzi do masowego palenia grodów wielkopolskich (Bonikowo, Bruszczewo, Samarzewo, Spławie). Nie spalono jedynie Giecza (wybud. lata 60 IX w), Moraczewa (wybud. koniec IX) oraz oddalonego na południe Kalisza (wybud. lata 70 IXw.). 4. W krótkim okresie czasu miedzy 939 a 942 r. Wielkopolska północno wschodnia staje się wielkim placem budowy. Wciagu kilku lat powstają wielkie grody: Giecz (940 r. - rozbudowano stary gródek), Bnin (940r. - rozbudowano warownie powstałą w 936r.), Ląd (940r. - rozbudowano warownie powstałą w 926r.), Gniezno (940r. - gród wybudowany od podstaw), Poznań (939-942 r. - sprawa nie jasna. Mozliwe, że rozbudowano stary gród powstały na przełomie IX i Xw), Grzybowo (939-942r. - kolejna przebudowa). 5. Na początku lat 60 X w. powstaje Ostrów Lednicki, którego ludność prawdopodobnie została przeniesiona spod Moraczewa. Na razie.
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.