Jump to content

Gryfon

Użytkownicy
 • Content count

  164
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Gryfon

 1. Hitler i Król Dani

  Trzeba przyznać że byli byli ludzie których Hitleria darzył autentycznym szacunkiem przykład kogoś takiego był Król Danii Chrystian X który nie tylko nie był zmuszony udać się na emigrację, ale wręcz przeciwnie Hitler oferował mu objęcie dodatkowo tronu Norwegii który został odebrany jego przodkom na Kongresie Wiedeńskim jako karę za to że Dania była wiernym sojusznikiem Napoleona. Z czego to wynikało? Pytam bo do innych monarchów zwłaszcza do Habsburgów których był kiedyś poddanym odnosił się zawsze z nieskrywaną wrogością.
 2. Obejrzałem i nasuwało mi się tutaj pytanie dlaczego Niemcy w ogóle usiedli z Polakami do stołu rokowań i zgodzili się na tak korzystne warunki? Ja odniosłem wrażenie że pokazano tutaj że co prawda Powstanie Warszawskie przegrało militarnie ale wygrało metodami dyplomatycznymi... Trzeba powiedzieć że powstańcy warszawscy mieli bardzo dużo szczęścia biorąc pod uwagę to w jakiej sytuacji się znaleźli. Dostali prawa kombatantów i na honorowych warunkach złożyli broń, a później mogli czekać bezpiecznie na koniec wojny. Gdyby wcześniej Warszawę zajęła Armia Czerwona to zaraz po zakończeniu wspólnej walki o miasto z Niemcami przywódcy zostali by aresztowano jako wrogowie ludu, a następnie wywiezieni na resztę raczej krótkiego życia do łagrów na Syberię. Całą resztę Powstańców Warszawskich wcielono by siła do armii Berlinga, a następnie rzucono by do walki w charakterze mięsa armatniego zapewne 90% z nich by nie przeżyło.
 3. Hitler i Mussolini

  Jak wyglądały ich wzajemnie relacje. Z tego co wiem to Mussolini był dala Hitlera nie tylko mistrzem od którego uczył się jak należy prowadzić politykę, ale również kimś w rodzaju idola na równi z Napoleonem, Fryderykiem II I Aleksandrem Wielkim. Trzeba przyznać że wykazał wobec niego zdumiewającą lojalność: wielokrotnie ratował najpierw posłał swoje wojska do Grecji i Afryki gdzie armia włoska poniosła kompromitujące porażki. A później kiedy został obalony i aresztowany posłał swoich komandosów żeby go żeby go uwalili. A jak Hitlera traktował Mussolini i co o nim myślał ?
 4. Mam wrażenie że w społeczeństwie Polskim panuje silnie zakorzeniony mit jakoby Francja w roku 1939 zdradził Polskę. Mit ten jest dla Francji bardzo niesprawiedliwy i krzywdzący. Wynika to z dwóch powodów: 1 Rydz planował pierwotnie wygrać wojnę z III Rzeszą samemu, a sojusz z Francją to był późniejszy autorski pomysł ministra Becka który ten z nikim nie skonsultował. 2 Francja wypowiedziała Niemcom wojnę i podjęła działania ofensywne na taką skalę na jaką to było w tamtym momencie w stanie. Zrobiła więc wszystko do czego się zobowiązała. Francuzi zdołali nawet zająć cześć terytorium Rzeszy kosztem życia kilku żołnierzy. Działania ofensywne zakończyły się dopiero 17 Września kiedy Francuzi przestraszyli się że będą zmuszeni walczyć nie tylko z Niemcami ale również z ZSRR.
 5. Beck gdyby chciał to mógł by zablokować likwidację Czechosłowacji ofiarując jej sojusz wojskowy. Zamiast tego licząc na korzyści w polityce wewnętrznej płynące z odzyskania Zaolzia przyjął w tedy bardzo proniemiecką politykę: zapewnił Hitlera że Polska z radością powita upadek wrogiego jej państwa i powstanie wspólnej granicy z przyjaznymi jej Węgrami i na pewno nigdy nie zgodzi się na tranzyt Armii czerwonej przez swoje terytorium gdyby ta chciała stanąć w obronie Czechów. Główny powód dla której Francuzi zgodzili się w Monachium na tak duże ustępstwa był taki że mieli świadomość tego że Czechosłowacja dosłownie wciśnięta pomiędzy Śląski i Austrię z trzech stron otoczone przez wrogów będzie w stanie stawiać skuteczny opór tylko przez kilka dni. Zwłaszcza że po pierwszych klęskach posłuszeństwo rządowi w Pradze wypowiedzą mniejszości narodowe stanowiące prawie połowę ludności tego kraju. Do tego dochodził jeszcze fakt że Hitler do 1939 głosił że jego celem jest jedynie likwidacja niesprawiedliwej dla Niemców części postanowień traktatu Wersalskiego. I Bardziej naiwna cześć polityków Brytyjskich i Amerykańskich naiwnie w tą narracje wierzyła. A prawda była taka że granice Czechosłowacji zostały po I Wojnie światowej wytyczne niezgodnie z zasadą samostanowienia narodów! Ogromną krzywdę wyrządzono w tedy zwłaszcza Węgrom i Polakom. Gdyby doszło do wojny Hitler w dwa tygodnie zajął by całe terytorium Czechosłowacji, a potem natychmiast przerzucił wszystkie wojska na zachód a Francja została by wiec walka praktycznie bez żadnych sojuszników i najprawdopodobniej straciła by Alzację i Lotaryngię.
 6. Mam wrażenie że w Polsce w ramach budowy kultu powstania Warszawskiego i panuje mit jakoby Stali na dwa miesiące nakazał zatrzymać ofensywę Armii Czerwonej nad Wisłą . Gdyby nie to spotkała by się ona za Amerykanami i Brytyjczykami nie na Łabie tylko na Renie i po wojnie całe Niemcy były by komunistyczne, a zatem układ Warszawski był by o wiele silniejszy niż w rzeczywistości. Co gorsza to Sowieci a nie Amerykanie przejęli by wszystkie Niemieckie technologie wojenne i Niemieckich Naukowców a więc zyskali by ogromną przewagę w wyścigu zbrojeń z zachodem. Mit ten wymyślili sami Polacy, ale bardzo szybko podchwycił go Stalin który wolał żeby ludzie myśleli że nie chce do Warszawy wkroczy niż że porostu pomimo swoich wysiłków nie jest w stanie. Polecam wysłuchać:
 7. Japonia jako jedyne nieeuropejskie państwo nie tylko nie została kolonią, ale też zdobyła swoje własne kolonie w postaci Korei i Tajwanu. Stąd moje pytanie jak Japończycy traktowali w tych czasach Koreańczyków i Tajwańczyków czy usiłowali im narzucić japońską kulturę i język? Jak są w tych krajach pamiętani?
 8. Testament Augusta

  Teoretyczne to Klaudiusz mógł by twierdzić że Brytanie podbił już Juliusz Cezar podczas swojej drugiej wyprawy na tą wyspę, a on jedynie po wielu latach przywrócił tam Rzymską władzę. Wcale więc nie złamał zalecenia Augusta...
 9. Testament Augusta

  Dlaczego August w swoim testamencie zakazał dalszego powiększania granic imperiom ? Ja na jego miejscu raczej nakazał bym swoim następca żeby za wszelką cenę starali się przekształcić tereny dzisiejszej Danii i Niemiec w kolejną prowincję Rzymu.
 10. Kolonializm Japoński

  Czy mógł by kolega podać tytuł tego filmu ?
 11. Kolonializm Japoński

  Przyznam że jest coś czego nie rozumiem. Wojnę lat 1937-1945 Japonia toczyła pod hasłem wyzwolenie innych narodów rasy żółtej z pod dominacji białych ludzi i budowy czegoś w rodzaju Azjatyckiego odpowiednika Unii Europejskiej ze Stolicą w Tokio. Dlatego jestem w stanie zrozumieć że Japończycy czując się zagrożeni kolonializmem byli okrutni wobec Amerykanów, Australijczyków, Brytyjczyków i innych Europejczyków. Ale dlaczego byli tacy również wobec innych Azjatów? Dlaczego dopuścili się takiej olbrzymiej liczby zbrodni wojennych w Chinach a do tego na każdym kroku dawali odczuć Chińczykom że uważają ich za jakąś gorszą odmianę ludzi?
 12. Polska była wiernym sojusznikiem Francji w latach 1918-1934. W pewnym sensie nawet jej wasalem. Ale to się zmieniło kiedy Beck podpisał z Niemcami pakt o nieagresji, z wielką szkodą dla Francji zniszczył w ten sposób budowany przez nią układ sojuszy w Europie i doprowadzając do tego że Hitler wchłoną Austrię i rozmontował zamieszkaną przez wiele narodów Czechosłowację. Muszę tutaj wyjaśnić jeszcze jedną rzecz wojna którą Rydz śmigły planował wygrać żeby dorównać sławą Piłsudskiemu miały być na pewno pierwotnie wojną z ZSRR. Wojna ta miała być najprawdopodobniej toczona w w sojuszu z Japonią i Niemcami, a jej celem miało być oderwanie Białorusi, Ukrainy i Krymu a następnie przekształcenie ich w niezależne od Moskwy państwa wasalne wobec Polski. Wskazuje na to jednoznacznie sposób w jaki Rydz Śmigły przygotował Wojsko Polskie. Wszystkie powody dla których Niemcy odnieśli we Wrześniu taki spektakularny sukces wojskowy sprowadzały się do jednego: Wojsko polskie było przygotowywane do drugiego starcia z Armią czerwoną, natomiast do Marca 1939 roku nikt w nim na poważnie nie myślał że przyjdzie mu walczyć z Wermachtem. Niestety Polska po śmierci Piłsudskiego była rządzona przez trzech ludzi: Rydza, Becka i Kwiatkowskiego. Problem polegał na tym że oni nie sprawowali tej władzy wspólnie, tylko każdy z nich wykroił sobie własny obszar i tego co robi w ogóle nie uzgadniał z pozostałymi. Beck wziął politykę zagraniczną, Kwiatkowski gospodarkę, a Rydz wojsko i całą resztę. Tragiczny efekt tego był taki że o ile Rydz przygotowywał się do wielkiej wojny dzięki której zasłużył by na odziedziczoną po Piłsudskim buławę a być może nawet na tytuł Hetmana. To niestety Kwiatkowski przyjął założenie że Europa ma przed sobą 30 lat pokoju i pod to założenie robił wszystkie plany gospodarcze. Dlatego gospodarka Polska w 1939 nie został w ogóle przestawiona na tryb wojenny.
 13. Owszem, ale to było właśnie później
 14. Mam pytanie dlaczego Churchill przeniósł w Jugosławii swoje poparcie z Partyzantów wiernych swojemu prawowitemu królowi na komunistów? Przecież to doprowadziło do tego że pod koniec wojny Tito bez pomocy armii czerwonej przekształcił Jugosławię w państwo totalitarne które dopuściło się szeregu zbrodni np przeprowadzone akcję fizycznej likwidacji mniejszość ci Włoskiej
 15. Upadek ZSRR poosiągał za sobą również upadek systemu komunistycznego we wszystkich państwach w których ten zaprowadził go kiedyś siłą. Istnieją tutaj jednak dwa wyjątki. Pierwszym Jest Kuba drugim Korea Północna. W przypadku Kuby tłumacze to sobie tym że Fidel znalazł dla siebie nowego sponsora i protektora w postaci Wenezueli. Ale dlaczego totalitarna dyktatura nie upadła do tej pory w Korei ? Przecież Koreańczycy z Północy nawet nie musieli by się trudzić żeby budować wolne państwo koreańskie bo takie już istnieje w postaci Korei Południowej wystarczyło by żeby ta przejęła po prostu swoją władzę nad reszta półwyspu koreańskiego...
 16. Dlatego właśnie II Wojna światowa musiała wybuchnąć z powodów ekonomicznych niezależnie od tego czy Polacy przyjęli by żądania Hitlera. Dodać mogę tutaj jeszcze tylko tyle że Brytyjczycy zanim wypowiedzieli wojnę Niemca oferowali Hitlerowi że jeśli chodzi mu jedynie Wolne Miasto Gdańsk to mogą się zgodzić na jego włączenie do Rzeszy na tych samych zasadach co wcześniej zgodzi się na włączenie Sudetów w Monachium i w ten sposób po raz drugi zostanie uratowany pokój w Europie. Hitler w odpowiedz zażądał dodatkowo zwrotu wszystkich niemieckich koloni w Afryce wiedząc że na to Brytyjczycy na pewno się nie zgodzą.
 17. Kuba i Korea Północna

  To nie jest oczywiście to nie jest tak że Korea Północna w ogóle nie odczuła upadku ZSRR. Bo to skutkowało dla niej w latach 90 kryzysem gospodarczym a nawet klęską głody ale mimo to panujący tam reżim w przeciwieństwie np do Albańskiego zdołał przerwać.
 18. Kuba i Korea Północna

  Przecież Korea Północna istnie dzisiaj tylko dlatego że po II Wojnie światowej Półwysep Koreański zostało tak jak Niemcy podzielona pomiędzy USA a ZSRR. Co do Kuby to też wątpię czy gdyby nie poparcie ZSRR to Fidelowi Castro udało by się zdobyć i utrzymać władzę... Prawdą jest że w próżniejszym czasie relacje tych państw z ZSRR uległy osłabieniu, ale to samo miało przecież miejsce w przypadku np Albanii gdzie władza komunistów upadła...
 19. Mam pytanie dlaczego Tajlandia staniałe podczas II Wojny światowej po stronie Japonii ? Czy był to sojusz oparty na partnerski zadach czy też było po prostu tak że Tajlandia została wasalem Japonii?
 20. Dość duże imperiom kolonialne biorąc pod uwagę rozmiary tego kraju stworzyła Holandia. Stąd moje pytanie jakim kolonistami byli Holendrzy w porównaniu do Anglików i Francuzów? Jak są dzisiaj postrzegani w swoich byłych koloniach z nostalgią i sympatią czy też raczej z nienawiścią ? Jakie konkretnie pozostawili po sobie ślady na innych kontynentach ?
 21. Przeczytałem ostatnio książkę ,,Złowrogi cień Marszałka,, Rafała Ziemkiewicza. To co wydało mi się w niej najciekawsze wcale nie dotyczyło postaci Józefa Piłsudskiego ale Rydza śmigłego. Autor postawił tam tezę że on w 1939 wcale nie przygotował Wojska Polskiego do obrony tylko do ataku . Była to zresztą właśnie główna przyczyna tak szybkiej klęski. Gdyby Armia Polska była przygotowana do obony przed Niemcami, a nie do atak na nie to co prawda też by przegrała ale wcześniej zadała by Niemcom o wiele większe straty, a walki trwała by przynajmniej do Grudnia. Sęk w tym że ambicją Marszałka Rydza - Śmigłego było dorównać sławą Marszałowi Piłsudskiemu, a żeby to zrobić musiał wygrać wielka wojnę, to czy będzie to wojna z Niemcami czy z ZSRR było mu obojętne i ten wybór pozostawi ministrowi Beckowi. Planował ja jednak rozegrać w dokładnie ten sam sposób jak Piłsudski wygrał Bitwę Warszawska swoim genialnym manewrem atakując znad Wieprza. Nie uwzględnił tylko olbrzymich zmian w sztuce wojennej które się od tego czasu przez dwadzieścia lat dokonały się w sztuce wojennej i dlatego to skończyło się katastrofa która nazywamy dziś ,,Kampanią Wrześniową,, Poprawiono katastrofę językową w tytule. secesjonista
 22. Czy mógł by kolego rozwinąć tą wypowiedź?
 23. Tak jak już pisałem bardzo przekonywujący jest tutaji dla mnie tutaj argumentacja o bardzo niskich stratach które poniosły obie strony podczas kampanii Wrześniowej. Nie da się tego w żadnym wypadku wytłumaczyć przewagą strony Niemieckiej, bo ta co prawda istniała ale wcale nie była tak duża. Trzeba pamiętać że Wermacht prawdziwą potęga stał się dopiero później i było to możliwe tylko dzięki ogromnym dostawom surowców i żywność które wysłał z ZSRR Stalin, po tym jak zyskał z Niemcami wspólną granicę po trupie II Rzeczpospolitej. Dlatego gdyby Rydz naprawdę przyjął strategię defensywną, to Niemcy musiały by ponieś kilkokrotnie wyższe straty, a walki w Polsce trwały by do Grudnia.
 24. Jakie było waszym zdaniem najbardziej demokratyczne Państwo na świecie do momentu powstania USA? Moim zdaniem była to właśnie RON przecież tutaj każdy obywatel miał prawo głosu przy wyborze władcy do tego wszyscy obywatele byli sobie przynajmniej w teorii równi. Co prawda obywatelami byli tylko szlachcice ale grupa ta była i tak a wiele liczniejsza niż gdziekolwiek indziej bo stanowił aż 10% ludności. Do tego trzeba dodać że była to państwo zamieszkane przez liczne mniejszości religijne i narodowe na które nigdy nie spadły żadne prześladowania.
 25. Ale nawet jeśli to prawda to i tak było to więcej niż gdziekolwiek indziej na świecie...
×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.