Jump to content

SKNH im. K. Maleczynskiego

Użytkownicy
 • Content count

  2
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by SKNH im. K. Maleczynskiego


 1. Studenckie Koło Naukowe Historyków im. K. Maleczyńskiego

  oraz

  Studenckie Koło Naukowe Ochrony Dziedzictwa Kultury

  Studenckie Koło Naukowe Nowożytników im. W. Czaplińskiego

  Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności

  mają zaszczyt zaprosić do udziału w I Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów Studentów. Konferencja odbędzie w dniach 16-19 maja 2013 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Wraz z prężnie rozwijającą się dziedziną jaką jest regionalistyka, chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału w Zjeździe. Mamy nadzieję, że w jednym miejscu spotkają się młodzi badacze, którzy swoją przyszłość oraz działalność naukową wiążą z szeroko rozumianym regionalizmem. Ze względu na zakres tematyczny konferencji zapraszamy nie tylko studentów związanych z przedmiotami humanistycznymi, ale także młodych naukowców zainteresowanych zagadnieniami społecznymi i ekonomicznymi.

  Proponowane przez organizatorów panele*:

  1. Historia mówiona

  Doświadczenie wynikające z organizowanych przez nas konferencji pokazało, że historia mówiona coraz częściej znajduje się w kręgu zainteresowań młodych badaczy. Często pozwala na odkrycie zapomnianych wydarzeń, które pozostały jedynie we wspomnieniach świadków historii. Mamy nadzieję, że prelegenci podzielą się z szerszą publicznością właśnie takimi nieznanymi nikomu historiami, pochodzącymi z różnych regionów kraju.

  2. Prawo i administracja samorządowa

  Ostatnie lata to także czas zmian w funkcjonowaniu samorządów, które coraz większy nacisk kładą na promocję i rozwój regionu. Nowe rozwiązania i propozycje mają na celu promocję oraz rozpowszechnianie wiedzy regionalnej nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz samego regionu. Jak tę sytuację widzą młodzi ludzie, czy mają pomysły na kolejne innowacje sprzyjające rozwojowi swojej małej ojczyzny? Czy promocja podejmowana przez władze samorządowe są wystarczające, czy może jednak ograniczone często poprzez zapisy prawne, które zamiast ułatwiać pracę urzędnikom, ale i stowarzyszeniom, tylko ją utrudniają?

  3. Zwyczajni niezwyczajni

  O wielkich tego świata napisano już niezliczone biografie, nakręcono mnóstwo filmów. Lokalne społeczności mają jednak często swoich bohaterów, o których historia zapomniała. Do młodych badaczy należy zatem przypomnienie, a czasem poinformowanie o ich istnieniu szerszej publiczności.

  4. "Wielkie wydarzenia bywają wynikiem błahych przyczyn"

  Zajmując się wielką historią, często zapominamy nie tylko o postaciach mających znaczenie często jedynie dla lokalnej społeczności, ale i o wydarzeniach, których lokalny charakter nie pozwolił na zapisanie ich w wielkich kronikach. Przeszukując jednak archiwa, nieraz historycy wykazali już, że z pozoru błahe zdarzenia miały wpływ na losy tego świata. Mamy nadzieję, że panel ten pozwoli badaczom na przybliżenie właśnie takich nieznanych dotąd wydarzeń.

  5. Problem edukacji regionalnej

  Co raz częściej mówi się o problemie jaki związany jest z brakiem edukacji regionalnej, nie tylko wśród młodzieży ale często także osób starszych. Kto powinien być odpowiedzialny za krzewienie wśród ludzi miłości do małej ojczyzny? Szkoła i nauczyciele, rodzice czy naukowcy popularyzujący wiedzę? Jak dotrzeć do ludzi i przekonać ich także o tematach poruszanych w poprzednich panelach: lokalnych bohaterach, wydarzeniach ważnych dla regionu czy historiach ulegających zapomnieniu? Kiedy należy rozpocząć taką edukację i kiedy, lub czy w ogóle, należy ją zakończyć? Mamy nadzieję, że spotkanie się w jednym miejscu studentów z całej Polski pozwoli na udzielenie odpowiedzi chociaż na część z tych pytań.

  6. Metodologia badań regionalnych

  Kwestia metodologii badań regionalnych podejmowana jest co jakiś czas, wciąż jednak nie wykrystalizował się zespół koncepcji, który uporządkowałby to zagadnienie. Z tego powodu młodzi badacze często pozostawieni są sami sobie w swych badaniach, mogąc jedynie korzystać z wiedzy swych wykładowców oraz nielicznych artykułów poruszających tę kwestię. Mając świadomość ciągłego rozwoju tej dziedziny mamy nadzieję na poruszenie najważniejszych dla studentów problemów, z którymi stykają się w trakcie prowadzonych przez siebie badań.

  7. Dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich

  Koordynacja: SKN Ochrony Dziedzictwa Kultury

  Celem wydzielenia z konferencji regionalistycznej panelu jest pochylenie się nad tematyką pozostającą ciągle na uboczu badań naukowych dziedzictwa kulturowego wsi, zarówno w jej części materialnej jak i niematerialnej. Wygłaszanym referatom towarzyszyć będą warsztaty, których celem będzie zwrócenie uwagi na metodologię badań dziedzictwa kulturowego wsi, z uwzględnieniem wszelkich jego specyfik o charakterze regionalnym, ujmującego szereg zjawisk etnograficznych, etnologicznych, historycznych czy artystycznych. Choć omawiana tematyka była kilkakrotnie poruszana w ramach sporadycznie organizowanych spotkań naukowych, ich liczba i zakres merytoryczny wydaje się jednak na tyle niewystarczający, że postanowiono podjąć go ponownie, tym razem w szerszym, interdyscyplinarnym gronie badaczy.

  Propozycja obszarów badawczych: Stan zachowania, typologia tradycyjnej architektury wiejskiej kościoły, folwarki, domy mieszkalne; cmentarze, pomniki, kapliczki; degradacja obszarów wiejskich; niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi tradycje, obyczaje, rzemiosło; Współczesne budownictwo wiejskie, dbałość o estetykę wsi; Programy odnowy wsi, rewitalizacja wsi wieś jako całość, poszczególne obiekty; Szlakiem dolnośląskich wsi na drodze (od)budowy lokalnej tożsamości; metodologia badań nad dziedzictwem kulturowym wsi

  Zjazdowi towarzyszyć będą dodatkowe wydarzenia, takie jak wykłady tematyczne, imprezy integracyjne oraz Festiwal Dni Ukraińskich w Instytucie Historycznym.

  Opłaty:

  Szanowni Państwo, ze swojej strony postaramy się dołożyć wszelkich starań aby jak najbardziej obniżyć koszty przyjazdu do nas. Dlatego chcemy zaproponować noclegi w Hostelu Chopper (http://chopperhostel.pl/lang/pl), który oferuje nocleg w pokojach 2-, 4-, 6- oraz 8-osobowych. Cena noclegu to 45 zł za dobę od osoby (w cenę wliczone jest śniadanie). Hostel proponuje 80 miejsc i będzie wyłącznie do dyspozycji naszych prelegentów. Negocjujemy także obniżenie ceny do 40 zł, o ostatecznej kwocie będziemy informować w dniu ogłoszenia listy prelegentów.

  Opłatę za nocleg oraz ew. uwagi dot. umieszczenia w pokojach uczestnicy dokonywać będą osobiście dokonując przelewu na konto bankowe hostelu. Jednocześnie prosimy o wcześniejszy kontakt z recepcją w przypadku potrzeby wzięcia faktury (indywidualnie oraz grupowo, dokładniejsze informacje będziemy przesyłać już do zakwalifikowanych osób).

  Hostel znajduje się 200 metrów od IH na ul. Szewskiej 49 oraz 550 metrów od budynku na ul. Świdnickiej. Dotarcie nie powinno zajmować Państwu więcej niż 2 do 8 minut.

  Terminy:

  15.03 przyjmowanie zgłoszeń

  30.03 ogłoszenie listy prelegentów i wstępnego planu OZRS

  10.04 dokonanie opłaty za nocleg

  22.04 ostateczna lista prelegentów oraz szczegółowy plan OZRS

  Wymogi:

  Abstrakt nie powinien być dłuższy niż 1000 znaków (bez spacji). Abstrakty bez podanej bibliografii nie będą rozpatrywane (nie jest ona wliczana w ilość znaków przeznaczonych na abstrakt).

  Recenzja pracownika naukowego powinna zawierać podstawowe informacje o nim (imię, nazwisko, stopień naukowy oraz reprezentowany ośrodek) oraz recenzowanym tekście (imię i nazwisko autora, tytuł artykułu). W przypadku niemożliwości przesłania zdjęcia/skanu recenzji podpisanej przez recenzenta, prosimy aby została ona przesłana w formie elektronicznej ale z adres e-mailowego recenzenta, nie prelegenta na skrzynkę konferencyjną ozrs.wrocław@gmail.com .

  Rozpatrywane będą jedynie PEŁNE zgłoszenia.

  Gdzie można nas znaleźć?

  Strona Zjazdu

  Profil FB

  Profil FB Koła

  Zgłoszenie można pobrać ze strony: ZGŁOSZENIE

  *Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nazwy i profilu panelu w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń. Panele oraz zakres tematyczny zaproponowany przez organizatora jest jedynie umowny i dostosowywany będzie do tematyki zgłoszeń; jest to jedynie próba zasugerowania zagadnień poruszanych na Zjeździe.

  post-8743-0-28570700-1361114205_thumb.jpg

  Zgłoszenie IOZRS.doc


 2. Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Karola Maleczyńskiego

  zaprasza do udziału w

  VII KONFERENCJI MŁODYCH NAUKOWCÓW

  Do udziału w naukowym spotkaniu zapraszamy młodych pasjonatów, zajmujących się badaniem przeszłości - niezależnie od zgłębianej przez nich dziedziny nauki - studentów i doktorantów*. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu od 17 do 18 maja 2012 r. w budynku Instytutu Historycznego przy ul. Szewskiej 49.

  Podzielona będzie na trzy panele:

  Religia i kultura

  Rozmawiać chcemy o ich wpływie na działalność pojedynczego człowieka, jak również całych społeczeństw i narodowości.

  Z racji zbliżającego się wydarzenia jakim będzie EURO 2012 mile widziane będą artykuły o tematyce sportowej.

  Regiony i społeczności lokalne

  Regionalistyka coraz częściej znajduje się w orbicie zainteresowań badawczych nie tylko historyków, ale również przedstawicieli innych dziedzin nauki, takich jak socjologia, czy ekonomia. Badanie historii oraz możliwości rozwoju poszczególnych regionów w ostatnim czasie, zwłaszcza w Polsce po transformacji ustrojowej, znacząco zyskało na znaczeniu. Spostrzeżenia badaczy z całej Polski z pewnością wzbogaci nasze wzajemne doświadczenia oraz wiedzę, a także być może otworzy na nowe kierunki rozwoju.

  Najważniejszy czerwiec w historii

  Czerwiec 1953, 1956, 1976… To tylko nieliczne daty, które swoją wymową nawiązują do ważnych, często tragicznych, wydarzeń z historii powojennej Europy. Wydarzeń, które nadal żyją w pamięci i relacjach naocznych świadków, w mediach, w opinii publicznej. Nie możemy pozwolić aby czas zatarł ślady naszej wspólnej przeszłości, aby przyszłe pokolenia dorastały bez świadomości historii, aby poprzez brak elementarnej wiedzy, czyny naszych przodków odeszły w niepamięć. Temu też służy niniejsza konferencja. Spojrzenie młodych badaczy może być wstępem do kontynuacji europejskiego etosu wolności i poświęcenia.

  Konferencję umilimy Państwu wykładami oraz warsztatami przeprowadzonym przez pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego

  Organizatorzy proponują nocleg w wysokości około 40 zł/dobę (płatne na miejscu) w akademiku z bazy domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego. Dla zainteresowanych istnieje możliwość noclegu na dzień przed i/lub dzień po konferencji.

  Do 23 kwietnia, godz. 23.59 czekamy na zgłoszenia, zawierające abstrakt wygłaszanego referatu. Należy je przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy wroclaw.konferencja@gmail.com . Bardzo prosimy o zaznaczenie wariantu obiadów (wegetariański czy normalny), a także skorzystania z noclegu.

  Do 30 kwietnia organizatorzy poinformują drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się referatów do wygłoszenia na konferencji.

  Planowane jest także wydanie publikacji pokonferencyjnej. O kwalifikacji tekstu do druku decyduje redaktor publikacji, biorąc pod uwagę zgodność z przesłanymi referentom wskazówkami redakcyjnymi oraz recenzję dokonaną przez pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego.

  *Nie ma możliwości prezentowania referatu przez inną osobę niż jej autor. W przypadku dwóch prelegentów, prezentujących jeden referat, obie osoby płacą wpisowe. W kwestiach nieuregulowanych organizator zastrzega sobie wyłączność do podejmowania nieodwołalnych decyzji.

  Zapraszamy także na stronę konferencji:

  http://wroclaw-konferencja.blogspot.com/ oraz http://sknhistorykow.blogspot.com/

  a także nasz profil na FB:

  http://www.facebook.com/pages/Studenckie-Koło-Naukowe-Historyków-im-Karola-Maleczyńskiego/

  Zgłoszenie można także pobrać ze strony:

  http://chomikuj.pl/ladyofpain/zg*c5*82oszenie+VII+KONFERENCJA,1345330199.rtf

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.