Sława!
Dziś rozpoczyna działalność Grupa Rekonstrukcji Historycznej Cieszyńska Drużyna Łucznicza "Perun" Będziemy zajmować się odtwórstwem łuczników słowiańskich i wikińskich z IX, X i XI wieku. Oczywiście nie poprzestaniemy tylko na tym! Mamy też zamiar rekonstruować dawne słowiańskie obrzędy Jeżeli członkowie wyrażą chęć poszerzymy działalność o walkę w zwarciu i rzemiosło! Już nie długo spotkanie rekrutacyjne! https://www.facebook.com/CieszynskaDruzynaLucznicza/?fref=ts cieszynskadruzynalucznicza@onet.pl