Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Albinos

BIP KG AK w Powstaniu Warszawskim

Recommended Posts

Albinos   

Tak na dobry początek:

19 kwietnia 1951, Warszawa. Protokół przesłuchania oficera BIP KG AK, por. Kazimierza Moczarskiego

GMRI-II/562/51

Protokół

przesłuchania podejrzanego

Warszawa, dnia 19 kwietnia 1951 r.

Oficer śledczy Ministerstwa Bepieczeństwa Publicznego w W[arsza]wie- Sosiński Kazimierz, ppor. - przesłuchał podejrzanego:

MOCZARSKIEGO Kazimierza s. Jana

(personalia w aktach)

Pytanie: Jaki był wasz udział w Powstaniu Warszawskim?

Odp[owiedź]: W Powstaniu Warszawskim brałem udział od chwili jego wybuchu, tj. od 1 sierpnia 1944 r. d końca powstania. Przez cały czas powstania pracowałem na dawnym stanowisku w BIP. W ramach tej pracy obsługiwałem ultrakrótkofalową radiostację nadawczo-odbiorczą w Wydziale Informacji Politycznej. Byłem jednocześnie kierownikiem grupy członków BIP, która zbierała dane o nastrojach ludności i prowadziła recenzje wszystkich pism wychodzących w Warszawie w czasie powstania. Ponadto od pierwszej połowy września 1944 r. byłem współredaktorem i kierownikiem technicznym pisma "Wiadomości Powstańcze", aż do końca powstania. W redakcji tego pisma pracował WARDEJN-ZAGÓRSKI ps. "GOZDAWA" jako naczelny redaktor, żona moja Zofia ps. "MALINA"- jako współredaktor i jeszcze jeden członek BIP-u, którego przysłał nam RZEPECKI. Nazwiska tego osobnika ani pseudonimu nie pamiętam.

Pytanie: Na czym polegała praca BIP w czasie powstania?

Odp[owiedź]: BIP w czasie powstania został przydzielony do komendanta AK na m. Warszawę. Zrobione to było w tym celu, aby rozwinąć w czasie powstania należytą akcję propagandową, do której komendant AK ps. "MONTER" CHRUŚCIEL nie miał zorganizowanego aparatu. BIP w czasie powstania prowadził następujące odcinki pracy: propaganda, w skład której wchodziło wydawnictwo pism, patrole propagandowe, kolportaż, radiostacja, sieć megafonów oraz dla celów propagandowych był nakręcany pełnometrażowy film dokumentalny z powstania. Akcję pomocy żołnierzowi, tzw. akcja PZ, prowadziła major ps. "LUDWIKA". Były to bezpłatne kantyny i kuchnie dla członków AK. Wydział informacji, do którego ja należałem, prowadził recenzje pracy, obsługiwał radiostacje, tzw. UKF (ultrakrótkie fale), których było sześć, prowadził nasłuch radiowy, zbierał informacje o nastrojach ludności [i jej stosunku] do powstania.

Pytanie: Na czym polegała wasza praca w BIP w czasie powstania?

Odp[owiedź]: W czasie powstania byłem kierownikiem komórki pod kryptonimem "Rafał", liczącej około 10-15 ludzi, która zajmowała się zbieraniem wiadomości o nastrojach ludności, recenzją wszystkich pism wychodzących wówczas w Warszawie- dla KG AK i Komendy Okr[ęgowej] AK. Podległa mi komórka posiadała radiostację nadawczo-odbiorczą UKF kryptonim "Rafał" oraz warsztat radiowy reperacyjno-konstrukcyjny. Wydział Informacji Politycznej podzielony był w czasie powstania na kilka takich komórek terenowych z tym, że pozostałe nie robiły recenzji prasy. Od połowy września 1944 r. do końca powstania byłem współredaktorem pisma "Wiadomości Powstańcze" i kierownikiem technicznym tegoż pisma.

Pytanie: Z jakimi organizacjami utrzymywaliście kontakt w czasie powstania?

Odp[owiedź]: W czasie powstania utrzymywałem tylko kontakt ze Str[onnictwem] Demokratycznym o tyle, że byłem jego członkiem. Poza tym z żadnymi organizacjami kontaktu nie utrzymywałem.

Na tym przesłuchanie przerwano. Protokół jest zgodny z moimi zeznaniami, po przeczytaniu podpisuję.

Przesłuchiwał:

(-) Sosiński, ppor.

(-) Moczarski Kazimierz

5 egz. HSz. (-)

1. egz.- gen. R.

1. egz.- płk F.

1. egz.- mjr Dusza

1. egz.- płk N.

1. egz.- kartoteka

Za: Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwów służb specjalnych, pod red. Mierecki P., Christoforow W., Warszawa-Moskwa 2007, s. 957-951.

IPN, 0330/92, t. 4, k. 84-85.

Kopia w języku polskim, maszynopis.

Pod tekstem dokumentu odręcznie wpisana data: 28.4.51 r. i nieczytelna parafa.

Jak dokładnie wyglądała działalność BIPu KG AK w okresie Powstania? Mile widziane relacje, dokumenty.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.