Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
dzionga

NSDAP

Recommended Posts

dzionga   

Początkowo Niemiecka Partia Robotnicza (DAP). Po przyłączeniu się do niej Hitlera zaszło tam wiele zmian. Jak jego osoba wpłynęła na tą partię, jakie były zmiany, może jakieś rozłamy?

Share this post


Link to post
Share on other sites
marcin29   

Kto wpłynął napewno E.Rohm szef SA który wprowadził wielu członków Freikorpsów,mimo homoseksualizmu był szanowany za lojalność i odwage.

Rossenberg i jego "Mit XX wieku",książka pseudofilozoficzna,gorszy gniot od Mein Kampf,ale miał szerokie kontakty wśród intelektualistów z kręgu tzw.kultur i volk

Otto i Georg Strasserowie przywódcy nurtu tzw. strasseryzmu w NSDAP w opozycji do Monachium mieli silną pozycje w Berlinie i Hamburgu,zwłaszcza wśród robotników

Hitler wyeliminował z partii separatyzm,oraz katolicki antysemityzm,zastępując go rasowym antysemityzmem.Rozłamów w partii właściwe nie było,zaczęły się dopiero po roku 1925.Hitler przyciągnął min wyrzej wymienione osoby które zmieniły DAP partie piwoszy, w sprawną maszynke polityczno-paramilitarną

Share this post


Link to post
Share on other sites

NSDAP to partia wybitnie socjalistyczna. Politycznie polegała na ustanowieniu totalnej inwigilacji, szerokiej rozbudowie aparatu policyjnego i obozów, zlikwidowaniu wszelkiej opozycji, poddaniu wszystkich dziedzin życia ścisłej kontroli i reglamentacji ze strony partii i państwa.

NSDAP zakładało sterowanie gospodarki przez państwo i pełen protekcjonizm. Żeby nie było - nie uważam NSDAP za partię komunistyczną. Głównie dlatego, że nie zlikwidowano własności prywatnej, a gospodarkę oparto na jakieś państwowo-prywatnej hybrydzie, gdzie wpływy państwa były często zamaskowane, ale zawsze dość znaczne. Tak duży wpływ państwa w gospodarkę, a wręcz jej częściowe upaństwowienie jest postulatem komunistycznym...

A oto program NSDAP:

Dopóki nie zostaną osiągnięte cele ogłoszone w statucie naszej Partii, przywódcy nie ustanowią nowych. Mogłyby one wywołać sztuczne niezadowolenie mas i dać pretekst do podtrzymania sensu dalszego istnienia Partii.

1. Żądamy zjednoczenia wszystkich Niemców i powstania Wielkich Niemiec, zgodnie z prawem narodów do samostanowienia.

2. Żądamy równości praw dla Niemców w ich stosunkach handlowych z innymi narodami i unieważnienia pokojowych traktatów z Wersalu i St. Germain.

3. Żądamy ziemi i terytoriów (kolonii) w celu wyżywienia naszego narodu i osiedlenia ciągle wzrastającej liczby ludności.

4. Tylko członkowie narodu mogą być obywatelami państwa. A tylko ci, w których żyłach płynie niemiecka krew, bez względu na wyznanie, mogą być członkami narodu. Dlatego żaden Żyd nie może być członkiem narodu.

5. Ten, kto nie jest obywatelem państwa, może mieszkać w Niemczech jedynie w charakterze gościa i musi być traktowany jak podmiot prawa obcego państwa.

6. Prawo wyborcze oraz całe prawodawstwo ma przysługiwać wyłącznie obywatelom państwa. Dlatego żądamy, aby wszystkie urzędowe nominacje - obojętnie jakiego szczebla - w Rzeszy, w państwie czy małych miejscowościach przyznawano tylko obywatelom państwa.

Sprzeciwiamy się korupcyjnym obyczajom obowiązującym w parlamencie przy obsadzaniu stanowisk. Decyzje te powinno się pozostawić Partii i podejmować bez powoływania się na osobowość czy zdolności danej osoby.

7. Żądamy, aby państwo uznało za swój podstawowy obowiązek ożywienie przemysłu i poprawę warunków życia obywateli państwa. Jeżeli wyżywienie całej ludności państwa okaże się niemożliwe, obcokrajowcy będą zmuszeni do opuszczenia Rzeszy.

8. Należy uniemożliwić migrację wszystkim, którzy nie są niemieckiego pochodzenia. Żądamy, aby nie-Aryjczycy, którzy przybyli do Niemiec po 2 sierpnia 1914 roku, natychmiast opuścili Rzeszę.

9. Wszyscy obywatele państwa będą posiadali równe prawa i obowiązki.

10 Najważniejszą powinnością każdego obywatela państwa powinna być praca umysłowa albo fizyczna. Zakres działania jednostki nie może kolidować z interesami większości, ale powinien się mieścić w ramach społecznych i służyć ogółowi.

Dlatego żądamy:

11. Niehonorowania dochodów nie osiągniętych przez pracę.

12. Z uwagi na ogromne ofiary życia i mienia, które pochłania wojna, osobiste wzbogacenie wskutek wojny będzie uważane za przestępstwo przeciwko narodowi. Dlatego żądamy bezwzględnej konfiskaty wszelkich korzyści uzyskanych w takich okolicznościach.

13. Żądamy nacjonalizacji wszelkich przedsięwzięć, które dotychczas ukształtowały się w formie kompanii (trustów).

14. Żądamy rozdzielenia korzyści osiągniętych w drodze handlu hurtowego.

15. Żądamy wszechstronnego zabezpieczenia socjalnego dla ludzi w wieku emerytalnym.

16. Żądamy stworzenia i utrzymania zdrowej średniej klasy, natychmiastowego uspołecznienia nieruchomości służących działalności hurtowej i oddania ich w dzierżawę drobnym kupcom za niewielką opłatą. Szczególną uwagę należy zwrócić na drobnych dostawców dla państwa, władz okręgowych i mniejszych miejscowości.

17. Żądamy reformy własności ziemskiej zgodnej z naszymi narodowymi potrzebami, uchwalenia prawa konfiskaty ziemi na cele społeczne bez odszkodowania, zniesienia odsetek od pożyczek przeznaczonych na rolnictwo oraz zapobiegania wszelkim spekulacjom ziemią.

18. Żądamy stosowania bezwzględnych środków prawnych wobec tych, których działalność jest sprzeczna z interesem społecznym. Nikczemni kryminaliści występujący przeciwko narodowi, lichwiarze, spekulanci etc. muszą być karani śmiercią, bez względu na ich wyznanie czy rasę.

19. Żądamy, aby prawo rzymskie, które służy materialistycznemu porządkowi świata, zastąpić nowym systemem prawnym w całych Niemczech.

20. W celu stworzenia każdemu zdolnemu i przedsiębiorczemu Niemcowi możliwości dalszego kształcenia się i osiągania dzięki temu postępu - państwo musi dokonać gruntownej przebudowy narodowego systemu edukacyjnego. Program nauki wszystkich instytucji oświatowych musi odpowiadać praktycznym potrzebom życia codziennego. Rozumienie idei państwa (państwowa socjologia) musi być przedmiotem nauczania i to od najmłodszych lat. Żądamy, aby państwo dbało o utalentowane dzieci ubogich rodziców, bez względu na ich kategorię społeczną czy zawód. Państwo jest zobowiązane kształcić je na swój koszt.

21. Państwo musi troszczyć się o podniesienie poziomu zdrowia narodu przez objęcie opieką matki i dziecka, zakazanie pracy dzieci, wzrost sprawności fizycznej ustanawiając w szkołach z mocy prawa obowiązek ćwiczeń gimnastycznych i uprawiania sportu, a także przez udzielanie szerokiego poparcia klubom zajmującym się rozwojem fizycznym młodzieży.

22. Żądamy zniesienia płatnej armii i sformowania armii narodowej.

23. Żądamy podjęcia środków prawnych przeciwko Świadomym kłamstwom i oszczerstwom politycznym i propagowaniu ich przez prasę. W celu ułatwienia procesu tworzenia narodowej prasy niemieckiej domagamy się:

a) aby wszyscy wydawcy gazet posługujący się językiem niemieckim i ich zastępcy byli członkami narodu;

B) aby wprowadzić obowiązek uzyskania specjalnej zgody państwa na wydawanie gazet nie niemieckich;

c) aby wszystkim, poza Niemcami, prawo zakazywało udziału finansowego lub wywierania wpływów w gazetach niemieckich, a sankcją prawną za naruszenie tego przepisu prawa było zlikwidowanie gazety i natychmiastowa deportacja osób zaangażowanych w takim przedsięwzięciu, a nie będących Niemcami.

Należy zakazać wydawania prasy, która nie przyczynia się do pomyślności narodu. Domagamy się stosowania środków prawnych umożliwiających zwalczanie wszelkich tendencji w sztuce i literaturze oraz zlikwidowanie instytucji, które występują przeciwko wymienionym zadaniom.

24. Żądamy wolności dla wszystkich wyznań religijnych; jej granice stanowić będą bezpieczeństwo państwa oraz wystąpienia naruszające poczucie moralności narodu niemieckiego. Partia, jako taka, popiera chrześcijaństwo, ale nie wiąże się w kwestii wiary z żadną religią. Zwalcza w nas i poza nami żydowskiego materialistycznego ducha i jest przekonana, że nasz naród może czerpać siłę tylko z zasady: Interes ogółu ponad własnym.

25. W celu realizacji powyższych zadań żądamy utworzenia silnego centralnego ośrodka władzy w państwie. Dlatego potrzebna jest niekwestionowana władza politycznie scentralizowanego parlamentu ponad całą Rzeszę i jej organizacjami oraz utworzenie izb parlamentarnych dla poszczególnych warstw społecznych i zawodów w celu stosowania praw wprowadzonych przez Rzeszę w różnych państwach konfederacji.

Przywódcy Partii przysięgają uczynić wszystko - nawet poświęcić życie, jeżeli będzie to konieczne - aby niezawodnie wywiązać się z powyższych zobowiązań.

Monachium , 24 lutego 192O roku.

Share this post


Link to post
Share on other sites
marcin29   

Trzeba dodać że NSDAP bardzo szybko weszła w sojusz z inną partią skrajnie prawicową DNVP,partią neokonserwatywną,jej zwolennikiem był również zwolennik liberalizmu gospodarczego,antysemita H.Ford

Share this post


Link to post
Share on other sites
FSO   

Witam,

Jak sama nazwa wskazuje NSDAP byla partia socjalistyczna, lewicową, z tym że bardzo mocno podlana narodowo - antyżydowskim sosem. W okresie w jakim powstawala, oraz to kto ją tworzyl w zasadzie musiala mieć taki odcień. Skupiala calą masę odrzuconych przez spoleczeństwo [zdemobilizowanych żolnierzy nie mających co robić, tych którym zawierucha tużpowojenna zlamala i życiorysy i źródla utrzymania i caly ich świat w którym mniej lub bardziej spokojnie żyli].

Sytuacja w Niemczech po 1919 r byla conajmniej kiepska - utrata terytoriów, wojska daleko na wschodzie, zabranie Alzacji Lotaryngii i Saary ogromne kontrybucje i kraj leży. W środku rozruchy stlumione z mniejszymi czy większymi problemami sprawialy że każda partia która:

- wskazywala winnego tej sytuacji latwego do określenia i wyodrębnienia z calej masy ludzkiej mieszkającej w Niemczech

- żadala pracy i placy wystarczającej do utrzymania się rodziny w jej tradycyjnym ksztalcie

- żadala anulowania traktatów podpisanych przez Niemcy wraz z odyskaniem należnego miejsca armii stanowiącej dumę kraju

znajdowala dość spore poparcie. Zabarwienie: narodowo-czerwone , sojusznicy: inni narodowcy ządający ochrony czysto niemieckich kapitalow.

w/g mnie takie partie mogly nawet liczyć na ciche poparcie i junkrów i wielkiego przemyslu - który mógl poprzez nie domagac się zabranych terenów z jednej a z drugiej wspomagać lagodniejsza wersję lewicowych nurtów niekomunistycznych w wersji kom-partii.

pozdr

Share this post


Link to post
Share on other sites
jachu   
Jak sama nazwa wskazuje NSDAP byla partia socjalistyczna, lewicową, z tym że bardzo mocno podlana narodowo - antyżydowskim sosem.
A czemu nie partią narodową, antyżydowską, mocno podlaną socjalistyczno-lewicowym sosem?
Sytuacja w Niemczech po 1919 r (...) wojska daleko na wschodzie
Ewakuacja Ober-Ostu to rok 1918.

Share this post


Link to post
Share on other sites
FSO   

Witam,

za spóźnienie przepraszam, wczoraj ciężki dzień w robocie i wieczorem mialem dość...

- wyszedlem z prostego podzialu na partie lewicowe / prawicowe / centrum. Wedle tego podzialu byla lewicową partią w sensie poglądów gospodarczych a pisalem o podlaniu sosem antyżydowskim [antysemickim] i narodowym - to coś co odróżnia je z tlumu innych podobnie czerwonych partii. Nie pamiętam kto pisal o tym, że jeden socjalizm byl czerwony a drugi czarny [JK-M? Suworow?]

- nawet jeżeli podpisano porozumienie w 1918 r - to jego realizacja prawie na pewno trwala jakiś czas i ostatni żolnierze przybyli już w 1919 roku, z prawdopodobnie jeszcze większym przekonaniem, że ktoś im wbil nóż w plecy bo oni nie ustąpili sprzymierzonym, bo opanowali ogromne tereny, nie wycofali się.

Ale dzięki za zwrócenie uwagi i pytanie:)

Pozdr

PS. Czasem odpowiadam rano jednego dnia i popoludniem drugiego...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lu Tzy   

W przeciwienstwie do rasowo lewicowych partii, NSDAP radosnie wspolpracowala z grubymi rybami przemyslu i arystokracja. I vice versa. Socjalizm tutaj to byl tylko chwyt reklamowy dla plebsu.

Mocny udzial panstwa w kontrolowaniu gospodarki to WCALE nie jest wyroznik tylko ustrojow lewicowych. Inaczej przyjdzie rewolucje francuska nazwac antysocjalistyczna, tak dla przykladu. Gmeranie w gospodarce to hobby i lewicowcow, i konserwy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
FSO   

Lu-Tzy:)

Fakt - masz rację.

Dla mnie wyglądalo to tak, że AH przekonal plebs / spoleczeństwo, że on da im socjal i uludę bezpieczeństwa [pomoc zimowa, KdF itp] , grybe ryby biznesu, finansów i przemyslu, że mimo wszystko jest lepszy od KPD i Thalmanna [co akurat trudne nie bylo], a poza tym dla każdego coś milego i będzie raj bo winni za kryzys - zostaną pogonieni [Żydzi]

pozdr

Share this post


Link to post
Share on other sites
jachu   
- wyszedlem z prostego podzialu na partie lewicowe / prawicowe / centrum. Wedle tego podzialu byla lewicową partią w sensie poglądów gospodarczych a pisalem o podlaniu sosem antyżydowskim [antysemickim] i narodowym - to coś co odróżnia je z tlumu innych podobnie czerwonych partii.
Mylisz skutek z przyczyną. "Podlanie sosem" sugeruje, że czynnik narodowo-rasowy był czymś fasadowym i wtórnym względem orientacji gospodarczej. A było na odwrót - volksizm jeszcze nie miał np. jakiekolwiek orientacji gospodarczej, podczas gdy aspekty narodowo-rasowo były w nim silnie akcentowane co prawda bardziej romantycznie niż pseudonaukowo jak w wyrastającym z niego nazizmie.
ostatni żolnierze przybyli już w 1919 roku
Sam napisałeś Sytuacja w Niemczech po 1919 roku. Trochę konsekwencji?
Jak sama nazwa wskazuje NSDAP byla partia socjalistyczna, lewicową
Błyskotliwa analiza. Po nazwie wiemy też że KRL-D jest demokratyczna (jak sama nazwa wskazuje!) ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
FSO   

Witam;

Nie pamiętam kto pisal [podejrzewam że J K-M] ze socjalizm jest jeden, tylko kolor tego socjalizmu różny. Stalinowski byl czerwoni, niemiecki - czarno brunatny. NSDAP różnila się od partii o podobnym programie tym, że byla nacjonalistyczna i narodowa do tego antysemicka [dla mnie to jest "sos"]

To, że żolnierze niemieccy wracali z poczuciem klęski [zwlaszcza ci ze wschodniego teatru dzialań wojennych], źe byli bez pracy [bo upadek monarchii spowodowal permanentny kryzys i zwirowania gospodarcze trwające do +- 1923/4 r], że upadly dawne instytucje a nowe nie mialy żadnego poważania, spowodowalo m.in, ze tworzyly się różne organizacje zrzeszające wteranów i wlączające się w politykę w ten czy inny sposób, czasem stanowiąc "silowe" ramię jakiejś partii. W takiej sytuacji każda partia dająca latwe recepty na sukces [dać biednym, zabrać bogatym], wskazująca winnych [Żydzi, alianci i kto tam jeszcze], odwolująca się mniej lub bardziej do rządów silnej ręki [zrobienie porządku] zyska poparcie. Tak też sie stalo. Kolejny skokowy wzrost poparcia to okres w zasadzie kryzysu lat 1929-35, wczesniej oczywiście miala swoich zwolenników lecz znacznie mniej.

Co do KRLD : odwracając kota ogonem: demokracja ludowa ma tyle wspólnego z deokracja co świnka morska ze świnka -> ani świnka ani morska ;)

pozdr

Share this post


Link to post
Share on other sites
marcin29   

Żyrynowski zaś stoi na czele partii Liberalno-Demokratycznej jak nazwa wskazuje.

A to co mówi nieśmiertelny neoliberalny komik JKM to sprawa dla super-doktora. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
jachu   
Nie pamiętam kto pisal [podejrzewam że J K-M] ze socjalizm jest jeden, tylko kolor tego socjalizmu różny.
Korwin-Mikke nie jest politoligiem, tylko matematykiem.

A socjalizm wcale nie jest jeden. Nie wiem, po co te "kolory" jakieś. Jest m.in. socjalizm rewolucyjny i ewolucyjny. Jest socjalizm ateistyczny (materialistyczny) i socjalizm chrześcijański. To też nazwiesz "różnymi kolorami tego samego socjalizmu"?

NSDAP różnila się od partii o podobnym programie tym, że byla nacjonalistyczna i narodowa do tego antysemicka
Jakie partie miały podobny program do NSDAP? Bo nie kojarzę.

Narodowa Partia Faszystowska we Włoszech nie miała programu rasistowskiego - przynajmniej do 1938 roku - ani ludobójczego.

A NSDAP była przede wszystkim partią rasistowską (wbrew nazwie, nie "narodową"), a dopiero potem "socjalistyczną" - zresztą tutaj nazwa "socjalistyczna" jest myląca. NSDAP powinna była raczej nazywać się partią rasistowską lub ewentualnie rasistowsko-socjalistyczną, bo nacjonalizm to nie to samo, co rasizm. W przypadku NSDAP rasizm i antysemityzm były podstawami, a "socjalizm" był tym "sosem". Nie odwrotnie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
marcin29   

Ciekawe że "socjalizm" NSDAP był bardzo podobny do solidaryzmu głoszonego przez polityków katolickich, czy to oznacza że NSDAP była odłamem chadecji ? Była więc raczej partią rasistowsko-solidarystyczną.

Dla JKM Bush junior to socjalista,Kaczyński to socjalista,Tusk to socjalista, wszyscy poza genialnym wielkim neoliberałem to socjaliści bądź naziści ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
FSO   

Witam;

jachu: dla mnie różne partie gloszą różne programy. Znakomita ich część w pewnych grupach jest wspólny. Z racji tego CO glosila i pisala NSDAP jej program byl lewicowy [niech będzie socjalistyczny]. Jeżeli spojrzy się na to "pozostale" to różnice biorą się glownie z ideologii - żadne katolicki polityk mówiący o placy minimalnej, godnej pracy urlopach i czym tam jeszcze nie powie, że to z "Kapitalu" on powie że tako rzecze Biblia. Podobnie rzecz się ma ze wskazaniem ideologii, podbudowy: katolik powie - jak to co Slowo, nazista - Mein Kampf, a tam - winni caleu zlu są Żydzi i tp.

Jeżeli podzielimy partie pod względem ideologii to okaże się że są i chadecy i nacjonaliści i wojujący komuniści. W teorii jedno drugiego nie wyklucza. Jeżeli w/g Ciebie zlym slowem jest "sos" to można używać "zabarwienia" itp. W calości znaczy to tyle że: dana partia [tu: NSDAP jest partia z programu lewicową której ideologia jest nacjonalistyczna]

pozdr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.