Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
piterzx

Literatura - powstania

Recommended Posts

To ja też dodam swoje trzy grosze :thumbup:

Bloch Czesław, Konspiracyjna działalność Ignacego Prądzyńskiego przed powstaniem listopadowym i jej następstwa, „Roczniki teologiczno-kanoniczne”, t. 22, (1975).

Bortnowski Władysław, Łuna nad Solcem. Blaski i cienie nocy listopadowej, Warszawa 1982.

Bortnowski Władysław, Walka o cele powstania listopadowego, Wrocław 1960.

Powstanie listopadowe 1830-1831. Geneza. uwarunkowania. bilans. porównania , red. J. Skowronek, M. Żmigrodzka, Wrocław 1983.

Dzieje. Militaria. Europa wobec powstania, red. W. Zajewski, Warszawa 1980.

Jarski Zygmunt, Iganie ze szkicami sytuacyjnymi i podobiznami dowódców, Poznań 1926

Łojek Jerzy, Chopin strategii, [W:] Wokół sporów i polemik, Lublin 1979.

Łojek Jerzy, Szanse powstania listopadowego 1830-1831, wyd. 3, Lublin 1986.

Powstanie listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec Powstania, red. W. Zajewski, Warszawa 1980.

Majewski Wiesław, Dębe Wielkie-Iganie, Warszawa 1969.

Majewski Wiesław, Grochów 1831, Warszawa 1982.

Powstanie listopadowe 1830-1831. Geneza, uwarunkowania, bilans, porównanie, red. J. Skowronek, M. Żmigrodzka, Wrocław 1983.

Przewalski Stefan, Bitwa pod Grochowem 20-25 II 1831, „Studia i materiały do historii wojskowości”, t. XV, cz. 2, Warszawa 1949.

Przewalski Stefan, Grzegorz Józef Chłopicki 1771-1854, Warszawa 1995.

Przewalski Stefan, Generał Maciej Rybiński 1784-1874. Ostatni wódz naczelny powstania listopadowego, Wrocław 1949.

Rostocki Władysław, Władza wodzów naczelnych w powstaniu listopadowym, Wrocław 1955.

Michał, Skrzynecki, Poznań 1925.

Sokolnicki Michał, Wojna polsko-rosyjska w roku 1831, Poznań 1919.

Sokołowski August, Dzieje powstania listopadowego 1830-1831, Wiedeń 1907.

Sokołowski August, Jenerał Ignacy Prądzyński w świetle własnych pamiętników, kiorespondencyj i nowszych badań, Kraków 1911.

Szyndler Bartłomiej, Dyktator generał Jozef Chłopicki 1771-1854, Częstochowa 1998.

Szyndler Bartłomiej, Henryk Dembiński 1791-1864, Warszawa 1984.

Tarczyński Marek, Generalicja powstania listopadowego, Warszawa 1980.

Tokarz Wacław, Bitwa pod Ostrołęką, Poznań 1922.

Tokarz Wacław, Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831, Warszawa 1930.

Powstanie listopadowe. 170 rocznica powstania listopadowego. Zamek królewski. Sesja naukowa, red. S. Melak, ks. W. Karłowicz, Warszawa 2000.

Wroński Andrzej, Powstanie listopadowe na Wołyniu, Podolu i Ukrainie, Warszawa 1993.

Zajewski Władysław, Działalność polityczna Jana Krukowieckiego w końcowej fazie powstania listopadowego (17 VIII-8 IX 1831), „Kwartalnik Historyczny”, R. 69, z. 3, (1962).

Zajewski Władysław, Podłoże ideologiczne i rozwój walk wewnętrznych w powstaniu listopadowym 1830-1831, cz. 1, Gdańsk 1965.

Zajewski Władysław, Powstanie listopadowe 1830-1831, Warszawa 1998.

Zajewski Władysław, Prądzyński, Lelewel i mit o karbonarskim podziemiu, „Kwartalnik Historyczny”, r. 71, z. 4, (1964).

Ziółek Jan, Próba obliczenia ludzkiego potencjału wojennego w czasie powstania 1830/31, „Roczniki humanistyczne”, t. 19, z. 2, (1971).

Ziółek Jan, Wykorzystanie potencjału wojennego Królestwa Polskiego w czasie powstania 1830-1831, „Rocznik lubelski”.

Tokarz Wacław, Sprzysiężenie Wysockiego i noc listopadowa, Warszawa 1980.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tomasz Strzeżek, Polska ofensywa wiosenna w 1831 roku. Zaprzepaszczona szansa powstania listopadowego, 2011.

Share this post


Link to post
Share on other sites
bavarsky   

Należałoby dodać niedawno wydaną pracę Tomasza Strzeżka, Stoczek-Nowa Wieś 1831, Warszawa 2010.

HB'k Strzeżeka, po opisie bitwy pod Stoczkiem, skupia się na działaniach V korpusu rezerwowego kawalerii jenerała barona Kreutza, gdy ten działał w województwie sandomierskim tj. na lewobrzeżu Wisły

W trójkącie Gniewoszów-Mniszew-Radom. Tom zamyka swoje podwody na bitwie pod Nową Wsią, tj. na drugiej dekadzie lutego.

Czekać teraz wypada na kolejny tom Strzeżeka, obejmujący już swoim opisem m.in. słynną potyczkę pod Kurowem, bowiem tutaj wchodzi się już w fazę działań Dwernickiego gdy ten ruszył w początkach marca w Lubelskie; po odpowiednim dokompletowaniu w piechotę i artylerię.

Ot ten bój co wspomniałem, że pod Kurowem się odbył, rozgorzał w sukurs nieporadności jenerała Kawera, który winien był baczyć ze swoim wojskiem na twierdzę Zamość, a wykonując rekonesans oddalił się zanadto aż po Bełżyce, tzn. wyszedł ów poza ramy wyznaczone do patrolowania mu przez Kreutza. Przybywszy do Bełżyc, zarachował że Polacy przeprawili się na prawy brzeg Wisły, tako i że udał się przez Wąwolnicę do Kurowa... dalej bój wywiązał się również z ariergardą korpusu Kreutza, pozostawioną uprzednio w Puławach [a cofającą się w stronę Kurowa po wyruszeniu ofensywy Dwernickiego] pod dowództwem dowódcy Twerskiego pułku dragonów płk. Aleksandra Nikołajewicza Tuchaczewskiego, któremu dodano 2 działa i doński pułk kozaków Choperskiego.

Podstawowym materiałem źródłowym na ten okres, stanowią zapiski Maksimova, pt. Otryvki iz pochodnych zapisok o vojne v Pol'se v 1831 godu, Voennyj Sb. 1860, t. 12, s. 3-120.

Autor, oficer sztabowy w V krk Kreutza, dość skrupulatnie zanotował swoje obserwacje dotyczące działań wojska rosyjskiego w województwie lubelskim.

Pozdrawiam!

Marcin

Edited by bavarsky

Share this post


Link to post
Share on other sites
bavarsky   

Niebawem ma ukazać się tom 2, Jana Skarbeka, pt. Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831.

Edited by bavarsky

Share this post


Link to post
Share on other sites

Z małym opóźnieniem, ale faktycznie należałoby dodać pracę dr Jana Skarbka:

Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831. Część 1, Lublin 2011

Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831. Część 2, Lublin 2013.

Share this post


Link to post
Share on other sites
jancet   

Wielorybie, podałeś (fakt, że trzy lata temu) tak obszerny zestaw literatury na temat tej wojny, że trudno coś dodać.

Ale jednak pominąłeś jedną dość fundamentalną pracę, bez której lektury trudno mówić, że się problematykę tej wojny zna. To jest formalnie pogląd drugiej strony, ale o bardzo daleko posuniętym obiektywizmie - przynajmniej w moim przekonaniu.

Chodzi mi - rzecz dla Ciebie pewnie jasna - o Puzyrewski A.K., Wojna polsko-ruska 1831, Maurycy Olgelbrand, Warszawa 1899 (reprint Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1988). Chyba jest też zdigitalizowany.

Dla wyjaśnienia - Puzyrewski był na przełomie XIX i XX w. Polakiem w służbie rosyjskiej, dostał zadanie opracowania dziejów tej wojny nie dla celów propagandowych, tylko dlatego, że spodziewano się wojny z Niemcami, toczonej na podobnym obszarze.

A te prace Skarbka to może być faktycznie coś więcej, niż międlenie ogólnie znanych informacji. Dzięki, postaram się nabyć.

Edited by jancet

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wspomniana pozycja (: "Wojna polsko-ruska 1831 r.") dostępna jest zarówno na archive.org, jak i w zasobach Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wielorybie, podałeś (fakt, że trzy lata temu) tak obszerny zestaw literatury na temat tej wojny, że trudno coś dodać.

Ale jednak pominąłeś jedną dość fundamentalną pracę, bez której lektury trudno mówić, że się problematykę tej wojny zna. To jest formalnie pogląd drugiej strony, ale o bardzo daleko posuniętym obiektywizmie - przynajmniej w moim przekonaniu.

Chodzi mi - rzecz dla Ciebie pewnie jasna - o Puzyrewski A.K., Wojna polsko-ruska 1831, Maurycy Olgelbrand, Warszawa 1899 (reprint Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1988). Chyba jest też zdigitalizowany.

Dla wyjaśnienia - Puzyrewski był na przełomie XIX i XX w. Polakiem w służbie rosyjskiej, dostał zadanie opracowania dziejów tej wojny nie dla celów propagandowych, tylko dlatego, że spodziewano się wojny z Niemcami, toczonej na podobnym obszarze.

A te prace Skarbka to może być faktycznie coś więcej, niż międlenie ogólnie znanych informacji. Dzięki, postaram się nabyć.

Miło mi odpisać na Twój post Jancecie, bo jakoś tak się porobiło, że nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas. :(

Tak, pominąłem Puzyrewskiego, chyba przez roztargnienie.

Myślę, że pracę Skarbka można uznać za godną uwagi, chociaż trzeba wyłożyć około 60 zł za każdą część z osobna. A jeśliby interesowało Ciebie i Secesjonistę, to ostatnio w Empiku pojawiła się praca Michała Sokolnickiego, Wojna polsko-rosyjska w roku 1831. Też nie należy do najtańszych, ale to jeden z lepszych momentów, aby ją nabyć, bo potem na pewno nie będzie łatwo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Michał Swędrowski, Portret człowieka zapalczywego. Generał Jan Krukowiecki w powstaniu listopadowym.

Share this post


Link to post
Share on other sites
jancet   

Michał Swędrowski, Portret człowieka zapalczywego. Generał Jan Krukowiecki w powstaniu listopadowym.

Uzupełnię notkę:

Napoleon V, Oświęcim, 2013. Stron 498, znaczy obszerne raczej.

Autor 2 lata temu z kawałkiem obronił doktorat. Tytuł rozprawy: "Generał Jan Krukowiecki w powstaniu listopadowym"; promotor: prof. dr hab. Norbert Józef Kasparek - tytuł profesorski całkiem nowiutki, rozprawa habilitacyjna z 2001 nt. "Powstańczy epilog. Żołnierze listopadowi w dniach klęski i internowania 1831-1832"; recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Caban i prof. dr hab. Henryk Żaliński .

No to chyba kupię, bo od lat jestem orędownikiem "rehabilitacji" postaci Jana Krukowieckiego. Darmo nie jest, 62 zł w promocji http://www.weltbild.pl/Portret-czlowieka-zapalczywego_p100203177.html?p_action=3207060146&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=traffiqua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.