Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/

Recommended Posts

 Wiem jak wyglądały chaty starosłowiańskie, od VI do VIII w., ale chciałbym się wiedzieć, czy później jakoś wyewoluowały , przekształciły się, uległy jakimś wpływom, erc. Ponoć od VIII wieku zaczęto budować zamiast ziemianek, domostwa naziemne.

Edited by TyberiusClaudius

Share this post


Link to post
Share on other sites
Furiusz   
Cytuj

 Wiem jak wyglądały chaty starosłowiańskie, od VI do VIII w.

Jak?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Są to budynki dośc charakterystyczne: ich ściany miały najczęściej 3-4 m długości, w klasycznej formie były to budowle kwadratowe o wymiarach 4 x 4 m (..) W przypadku Polski były to obiekty o powierzchni wynoszącej średnio 13m2. Najczęściej zagłębiano je w ziemi do kilkudziesięciu cm, rzadko głębiej. W jednym z narożników domu (najcęeściej północno-wschodnim) znajdowało się urządzenie grzewcze w postaci pieca o wymiarach 0,5 x 0,5 m. Na podstawie zachowanych śladów można przypuszczać, że konstrukcja ścian podlegała regionalnym modyfikacjom. Najczęściej były to budynki wznoszone w konstrukcji zrębowej lub konstrukcje slegowe oparte na ścianach szczytowych.

A Buko Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Furiusz   

Achh o to Ci chodzi, myślałem, że znalazłeś jakieś ciekawe znaleziska gdzie zachowało się coś więcej niż jama, piec i ewentualnie dołki posłupowe. Może zainteresuje Ciebie to ze względu na rekonstrukcje rysunkowe choć to kultura przeworska. 
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7733/1/07_A_Michałowski_MIEJSCE CIENIEM KRYTE W DOMU NR 4 Z KOŚCIELISK_157-176.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dnia 3.05.2017 o 10:36, TyberiusClaudius napisał:

Najczęściej były to budynki wznoszone w konstrukcji zrębowej

 

Problem w tym, że wcale nie ma zgodności co do tego by przez dwa wieki dominowała konstrukcja zrębowa.

"W dotychczasowej literaturze przedmiotu dość często spotykana jest opinia o powszechnym stosowaniu na omawianym obszarze konstrukcji wieńcowej ju ż od początków wczesnego średniowiecza. Nie wdając się zbytnio w szczegółowe rozważania na ten temat, które przeprowadzone zostały w innym miejscu, można zauważyć, że stwierdzenie to opiera się głównie na dwóch podstawowych przesłankach, których wątpliwy charakter postaram się niżej udokumentować: a) argumentacji ex absentiam, z której wynika, że w przypadku najstarszego wczesnośredniowiecznego budownictwa mieszkalnego na terenie Niżu Polskiego zachowanego — jak się tradycyjnie przyjm uje — niemalże wyłącznie w postaci owalnych nieckowatych jam , marny do czynienia ze stosowaniem konstrukcji zrębowej; oraz b) zbyt wczesnym datowaniu niektórych źródeł o szczególnym znaczeniu dla prezentowanej problematyki. Pokutujący w literaturze przedmiotu stereotyp, że brak pozostałości elementów budowlanych w postaci negatywów słupów świadczy o zastosowaniu konstrukcji zrębowej jest dość zawodny pod względem swojej logiki (...)

Podsumowując dotychczasowe wywody, można stwierdzić, że w okresie od VI do IX wieku na terenie Niżu Polskiego m am y do czynienia z dość dużym zróżnicowaniem morfologicznym budownictwa mieszkalnego, związanego być może częściowo z różnymi tradycjami kulturowymi w tym zakresie. W świetle dotychczasowych danych wyróżnić zatem można kilka głównych nurtów rozwojowych budownictwa wczesnośredniowiecznego:

1. Budownictw o wziemne o różnych rozwiązaniach konstrukcyjno-przestrzennych, wśród których wyróżnić można prostokątne obiekty o ścianach słupowo-plecionkowych oraz półziemianki w kształcie zbliżone do kwadratu, nawiązujące pod względem formalnym do obiektów tego typu znamiennych dla praskiej strefy kulturowej (VI?, VII - VIII wiek);

2. Budownictw o o konstrukcji naziemnej, w części zagłębione występujące na terenie całego Niżu Polskiego od VI do IX wieku, do którego hipotetycznie zaliczyć można relikty budownictwa wczesnośredniowiecznego z okresu VI - VII wieku (jamy owalne);

oraz 3. Budownictwo naziemne o konstrukcji plecionkowej (Pomorze Zachodnie, strefa pomorsko-wielkopolska — zwłaszcza V I I- V I I I wiek), słupowo-szkieletowej (cały obszar Niżu — od VII do IX wieku) oraz zrębowej (Pomorze Zachodnie, strefa pomorsko-wielkopolska — od IX wieku)".

/W. Chudziak "Z badań nad budownictwem drewnianym Niżu Polskiego ze starszych faz wczesnego średniowiecza (VI-IX wiek)", "Studia Lednickie", T. 3, 1994, s. 12 i n./

 

Dnia 2.05.2017 o 19:54, TyberiusClaudius napisał:

Wiem jak wyglądały chaty starosłowiańskie, od VI do VIII w.

 

Podziwiam wiedzę młodych ludzi, specjaliści mają problemy z datowaniem reliktów, stąd często piszą: datowany na VI-VIII wiek, VII-IX wiek... a tu Tyberiusz dokładnie wie jak to wyglądało dokładnie do VIII wieku. Że się tak zapytam, wiedza ta oparta jest li jedynie na jednej książce (przywołanej tutaj) czy i na innych opracowaniach, a jeśli to drugie: to jakich?

Różne prace o budownictwie mieszkalnym doby wczesnego Średniowiecza autorstwa profesora Wojciecha Chudziaka są dostępne w sieci (koncentrujące się głównie na Niżu Polskim), warto się z nimi zapoznać. Nie traktując jednak jego zdania jako rozstrzygające, a jedynie jako pole do dalszych poszukiwań, również: głosów polemicznych i podstawę do własnej próby rekapitulacji. Po ich przeczytaniu raczej Tyberiusz nie stwierdzi buńczucznie: "Wiem jak wyglądały...". Nieco skromności poznawczej...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.