Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/

Recommended Posts

Holi   

Moja dziewczyna poszukuje literatury odnośnie rozwoju kolei na ziemiach polskich w XIX w. Szczególnie interesuje ją teren zaboru rosyjskiego. Wbrew pozorom ciężko jest znaleźć literaturę naukową dotyczącą tego tematu, czy mógłby ktoś pomóc ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

(...) Wbrew pozorom ciężko jest znaleźć literaturę naukową dotyczącą tego tematu, czy mógłby ktoś pomóc ?

Coś tam zawsze uda się wyszperać...

H. Hilchen "Historya drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej"

W. Sterner "Narodziny kolei"

(głównie rozdz.: V-IX, XII, XIV)

A. Dylewski "Historia kolei w Polsce"

M. Pisarski "Koleje Polskie (1842-1972)"

"Dzieje kolei w Polsce" red. D. Keller

"Znaczenie kolei dla dziejów Polski. Studia z historii kolejnictwa" red. tenże

"Studia z dziejów kolei żelaznych w Królestwie Polskim (1840-1914)" red. R.Kołodziejczyk

T. Lijewski, S. Koziarski "Rozwój sieci kolejowej w Polsce"

tychże, "Sieć kolejowa Polski w latach 1918-1992"

Z. Taylor "Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce"

F. Filipek "Kolej warszawsko-terespolska"

T. Bissaga "Geografia kolejowa Polski"

tegoż,"Nowe ujęcie początków rozwoju kolei żelaznych e Polsce", "Przegląd Komunikacyjny", nr 1, 1947

tegoż, "Wpływ rozwoju historycznego kolei na układ sieci P.K.P.", tamże, nr 4, 1946

A. Ciechański "Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce w latach 1881–2010"

tegoż, "Zarys dziejów sieci kolei cukrowniczych w Polsce"

tegoż, "Koleje cukrownicze w Europie Środkowej", "Prace Komisji Geografii Komunikacji” 2007, T. 13

"Obiekty kolejowe. Układy przestrzenne, architektura, elementy techniki" red. W. Czarnecki, M. Proniewski

A. Paszke, M. Jerczyński, S.M. Koziarski "150 lat Drogi Żelaznej Warszawski-Wiedeńskiej"

W. Wojasiewicz "Mosty Dróg Żelaznych Królestwa Polskiego"

S.M. Koziarski "Sieć kolejowa Polski w latach 1842–1918"

S. Łaniec "Kolejarze Królestwa Polskiego i Białostocczyzny w latach 1865-1914"

tegoż, "Partyzanci żelaznych dróg roku 1863. Kolejarze i drogi żelazne w powstaniu styczniowym"

Z. Gardziński "Nadwiślańska Kolej Żelazna i jej wpływ na rozwój Chełma", w: "Chełm i chełmskie w dziejach" red. R. Szczygieł

H. Chwedyk "Koleje wąskotorowe Ordynacji Zamojskiej"

F. Oppman "Kolej Marecka"

A. Stawarz "Gdy do Grodziska ruszył 'parochód'... Szkice z dziejów Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej"

"Chełm nieznany 2", "Tradycje kolejowe Chełma", red. B. Jarosz

K. Jasiewicz "Militarne i ekonomiczne aspekty w budowie i eksploatacji Dróg Żelaznych w Królestwie Polskim 1835-1914", "Studia Historyczne", R. XXIII, 1980, z. 2

tegoż, "Budownictwo Kolejowe w Królestwie Polskim a zagadnienie popytu inwestycyjnego (1840-1914)", tamże, R. XXXIV, z. 1, 1991

tegoż, "Rozwój sieci kolejowej Królestwa Polskiego w latach 1840-1914", tamże, R. XXXI, 1988, z. 4

tegoż, "Nieprawidłowości i nadużycia w inwestycjach kolejowych Królestwa Polskiego (1840-1914)", "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", T. 51-52, 1990-1991

tegoż, "Początki kolejnictwa na ziemiach polskich", "Przegląd Techniczny", R. 79, nr 24, 1958

tegoż, "Zarys historyczny Dyrekcji Kolei w Warszawie", "Przegląd Kolejowy", R. 10, nr 12, 1958

tegoż, "Powstanie i pierwszy okres rozwoju kolei", "Przegląd Kolejowy Przewozowy", R.12, nr 9, 1960

tegoż, "Z historii transportu w Polsce. Linie kolejowe na ziemiach Polski w latach 1845—1918", "Przegląd Komunikacyjny" R. 6, 1967, nr 3; nr 7; nr 8, nr 10-12; R. 7, 1968, nr 2; nr 4; nr 7; nr 8; nr 9

"Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska, 150 lat kolejnictwa w regionie częstochowskim", Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej 3 grudnia 1996 roku w Częstochowie, red. M. Antoniewicz

M. Wilczek-Karczewska "Rozwój kolei żelaznych na ziemiach polskich w ujęciu historycznoprawnym", "iKAR", Vol. 4, nr 1, 2015

"Początki kolejnictwa na ziemiach polskich Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", Tom 4, Numer 3 (1959)

R. Kowalczyk "Gospodarcze aspekty rozwoju kolejnictwa w Królestwie Polskim do 1914 r.", "KHNiT", 54/2, 2009

W. Wojasiewicz "Zabytkowe obiekty kolejnictwa w rejonie Polski środkowo-wschodniej oraz ich ochrona", "Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddz. Stow. Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie", 1999, z. 69

B. Pokropiński "Kolejki wąskotorowe Mazowsza", w: "Inżynierowie polscy w XIX i XX w. Tradycje i wyzwania", t. IV, red. B. Orłowski, J. Piłatowicz

J. Śniechowski "Zarys rozwoju kolejnictwa polskiego w zaborze rosyjskim", „Inżynier Kolejowy” 1926, nr 8–9

tegoż, "Pierwsze koleje żelazne na ziemiach Polskich", "Przegląd Techniczny", nr 3, 1926

A. Gąsiorski "Telegraf elektromagnetyczny na drodze żelaznej warszawsko-wiedeńskiej..", "Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Autoamtyki Politechniki Gdańskiej" nr 43, 2015

A. Wyleżyński "Zestawienie ciekawszych dat z historii kolejnictwa", Przegląd Kolejowy", nr 6, 1958

R. Dmowski "Zarys historii kolei w Mińsku Mazowieckim w latach 1866-1941", "Rocznik Mińsko Mazowiecki", 4/1. 1997/1998

"Koleje w Królestwie Polskiem", "Urzędnik w połączeniu z Prawnikiem: dwutygodnik poświęcony sprawom urzędników wszelkich zaborów”, Lwów 1881

A. Massel "Najszybsze pociągi na ziemiach polskich. Od początku XX w. do I wojny światowej", "Świat Kolei", nr 4, 1997

S. Poźniak, J. Wnukowski "150 lat kolei na ziemiach polskich", "Przegląd Komunikacyjny", 4

P. Styk "Kolej Nadwiślańska 1874-1877", "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. XLV, nr. 2, 1997

J. Bunde "Powstanie i funkcjonowanie sieci warszawskich kolejek dojazdowych na przełomie XIX i XX wieku", "Rocznik Mazowiecki", 1974

T. Lijewski "Graniczne linie kolejowe w przeszłości i w perspektywie", "Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG", 1, 1996

tegoż, "Zabytki kolejowe w Polsce", tamże, 9, 2003

tegoż, "Rozwój sieci kolejowej województwa warszawskiego", "Przegląd Geograficzny", 1958, z. 3, t. XXX

"Drogi żelazne w Królestwie Polskiém, Warszawsko-Wiedeńska, Warszawsko-Bydgoska, Warszawsko-Terespolska i Fabryczno-Łódzka", "Ekonomista", 1867, nr 12, t. II, R. III

"Droga żelazna Odeska, Kijowsko-Brzeska i Brzesko-Grajewska", "Przegląd Techniczny", t. VII, R. IV, nr 3, 1878

"Połączenie dróg żelaznych Brzesko-Kijowskiej i Odeskiej oraz Brzesko-Grajewskiej", tamże, T. VII, R. IV, nr 5, 1878

No i jest na forum temat "Kolej Warszawsko-Wiedeńska od strony finansowej i własnościowej":

https://forum.historia.org.pl/topic/17019-kolej-warszawsko-wiedenska-od-strony-finansowej-i-wlasnosciowej/?hl=kolej%2A

Share this post


Link to post
Share on other sites

Warto przejrzeć numery pisma "Świat Kolei" gdzie publikowano "Bibliografię historii transportu szynowego", tudzież pokusić się o dotarcie do źródłowego wydawnictwa: "Sbornik Instituta Inżynierow Putiej Soobszczenja".

Ddodać można:

A. Kozłowski "Krótki pogląd na koleje żelazne"
"Opis drogi żelaznej iwangrodzko-dąbrowskiej" oprac. S. Sienicki
R. Lewandowski "Droga Żelazna Nadwiślańska 1877-2007"
J.A. Bossowski "Historia kolei Herby - Częstochowa"
tegoż, "100 kolei Herby - Częstochowa"
"Kolej Żelazna Warszawsko-Terespolska 1866" oprac. A. Chylińska-Stańczak
S. Grudziński "Połączenie galicyjskiej kolei transwersalnej z rossyjsko-polskiemi kolejami "
"Droga żelazna warszawsko-terespolska 1866" wyd. M. Fajans
(album)
"Stanisław Wysocki 1805-1868: pionier polskiego kolejnictwa, patron warszawskiej "kolejówki" oprac. W. Wojasiewicz, M. Moczulski, J. Matusiak
"Węzeł kolejowy Tłuszcz : 150-lecie przejazdu pierwszego pociągu po drodze żelaznej Petersbursko-Warszawskiej przez stację Tłuszcz : 18 maja 1862 roku"

red. J. Stryjek
R. Kołodziejczyk "Jan Bloch (1836-1902) : szkic do portretu 'króla polskich kolei'"
E. Piltz "O stowarzyszeniach emerytalnych i zaliczkowo-wkładowych przy drogach żelaznych"
S. Ostrowski "Droga żelazna warszawsko-wiedeńska: jej przeszłość, stan dzisiejszy i widoki na przyszłość"
P.P. Pawlicki "Droga żelazna warszawsko-wiedeńska w 50-letnim okresie swego istnienia od r. 1845 do 1895: jej początek, rozwój, administracya, reformy wewnętrzne, personel, opieka nad służbą oraz zbiór wydanych instrukcyj"
A. Ciećwierz "Droga żelazna Warszawsko-Terespolska", "Polesie, Łurzyce i Okolice: rocznik krajoznawczy", T. III, 2015
B. Ostrowski "Budowniczy drogi żelaznej", "Przegląd Techniczny", nr 7, 2005
A. Sabor "Marzenie o Orient-Expressie : dokąd ruszył w drogę pierwszy polski pociąg?", "Tygodnik Powszechny", nr 29,2002
J. Bobin "Kilka słów o kolei Warszawsko-Wiedeńskiej", "Kronika Warszawy", nr 3, 1995
A. Latos "Budowa drogi żelaznej warszawsko-bydgoskiej", "Kutnowskie Zeszyty Regionalne", T. 6, 2002

W. Wasiutyński "Notatki z historji budowy wierzchniej dróg żelaznych", "Inżynier Kolejowy", T. 3, nr 8-9, 1926

tegoż, "Obserwacye nad chwilowemi odkształceniami budowy wierzchniej toru na drodze żelaznej Warsz.-Wiedeńskiej", "Przegląd Techniczny", T. 36, nr 46, 1898
A. Podolska-Meducka "Żelazne okno na świat", "Mówią Wieki", nr 3, 2008.Share this post


Link to post
Share on other sites
Holi   

Dziękujmy bardzo Secesjonisto, nie spodziewaliśmy się, że będzie tego aż tak dużo, widocznie źle szukaliśmy. Pozdrawiamy i jeszcze raz dziękujmy za pomoc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.