Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
fraszka

Książka - a może rozdział jako warunek sine qua non

Recommended Posts

fraszka   

Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztukiWarunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.

Pytania brzmią:

- czy artykuł w monografii - książka, na określony temat, w której są rozdziały napisane przez różnych autorów, a artykuły-rozdziały były recenzowane wspólnie przez osobę wyznaczoną przez redaktora publikacji

- czy artykuł w monografii - książka z określonej dziedziny, w której znajdują się artykuły różnych autorów, recenzowane przez różnych recenzentów,

spełniają ww warunek i stanowią podstawę do otwarcia przewodu doktorskiego czy też nie.

Ja spotkałam się z przeciwstawnymi opiniami, z tym, że żadna tak w gruncie rzeczy nie była podparta czymś konkretnym.

Share this post


Link to post
Share on other sites
jancet   

Pytania brzmią:

- czy artykuł w monografii - książka, na określony temat, w której są rozdziały napisane przez różnych autorów, a artykuły-rozdziały były recenzowane wspólnie przez osobę wyznaczoną przez redaktora publikacji

- czy artykuł w monografii - książka z określonej dziedziny, w której znajdują się artykuły różnych autorów, recenzowane przez różnych recenzentów,

spełniają ww warunek i stanowią podstawę do otwarcia przewodu doktorskiego czy też nie.

Jeśli w książce uwidoczniono autorów poszczególnych rozdziałów - to nie. Czy był jeden, czy wieli recenzentów - nie ma znaczenia. Skoro ktoś jest autorem jednego, czy nawet kilku rozdziałów książki, nie jest autorem książki.

Natomiast zacytowany przez Ciebie przepis nie wyklucza współautorstwa książki, ale jedynie w tym przypadku, gdy wszyscy współautorzy są wymienieni na stronie tytułowej "ciurkiem", najlepiej w kolejności alfabetycznej, bez podania informacji, kto odpowiada za który rozdział (znaczy, że wszyscy odpowiadają za wszystkie).

Jeśli autorzy nie są podani w kolejności alfabetycznej, to najlepiej znaleźć się na pierwszym miejscu. Do tego jeszcze wrócę.

Ja spotkałam się z przeciwstawnymi opiniami, z tym, że żadna tak w gruncie rzeczy nie była podparta czymś konkretnym.

Konkret to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowymByło nowelizowane w tym lub pod koniec zeszłego roku. Wygooglasz bez problemu, tyle że - uprzedzam - nie jest to akt prawny zredagowany przyjaźnie :) .

Natomiast w zakresie mych zawodowych obowiązków należy posługiwanie się tym rozporządzeniem wraz z załącznikami, bo przygotowuję wykazy publikacji w celu wypłaty honorariów dla swych kolegów. Więc śmiem twierdzić, że jestem w tym zakresie w miarę kompetentny.

Krótko mówiąc - tzw. "monografie pokonferencyjne" są traktowane, jako niemal bezwartościowe. Jeśli słusznie domniemuję, że chodzi o Ciebie, to radziłbym albo wyszukać konferencji, która załatwia publikację wybranych referatów w punktowanym czasopiśmie. Czasem jest tak, że pięć najlepszych referatów idzie do czasopisma za 9 punktów, 5 następnych - z 5 punktów, a pozostałe idą do "monografii pokonferencyjnej".

Jeśli chodzi o współautorstwo zarówno monografii, jak i artykułów w punktowanych czasopismach, to ustawa nie podaje, że trzeba być głównym autorem, albo jednym z równorzędnych autorów. Niektóre wydawnictwa wymuszają podawanie autorów w kolejności alfabetycznej, inne pozwalają na podawanie wg wkładu poszczególnych osób.

Z punktu widzenia możliwości otworzenia przewodu nie ma to znaczenia - jak jesteś współautorem, to można otworzyć przewód. Podobnie ustawa nie wyznacza pułapu liczby punktów, uzyskiwanych dzięki publikacji w czasopiśmie. Wystarczy jeden.

Jednak ustawa wyznacza jedynie poziom minimum, a do rady jednostki naukowej (zwykle wydziału lub instytutu) należy ocena, czy dorobek jest wystarczający. I poszczególne wydziały i instytuty ustalają swoje, znacznie bardziej surowe zasady.

Życzę powodzenia

J.

Share this post


Link to post
Share on other sites
fraszka   

dziękuję Jancecie, za odpowiedź.

Akurat w jednym przypadku chodzi o monografię, niepokonferencyjną. Po prostu był temat, zebrało się kilka osób, napisało. Redaktor naczelny załatwił recenzenta. Nie wiem, czy autorzy są ciurkiem wymienieni.

Przyznam ci się, że nie pamiętam abym spotkała książkę z takim "ciurkiem".

Dodatkowe pytania:

1/ czy liczy się ISBN?

2/ Czy monografia na jeden temat, spełniająca poniższe wymagania liczy się, czy nie?

Par. 8 ust.2 podanego przez Ciebie rozporządzenia mówi, co to jest monografia naukowa. I tak:

Monografie naukowe, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;

2) zawierają bibliografię naukową;

3) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;

4) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;

5) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

i ust. 4 Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się rozdział w monografii naukowej stanowiący opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odrębne mapy.-> czyli min, 20.000 znaków.

No i jak rozumieć, przywołane przez Ciebie, że nie spełnia się wymogu z ustawy o stopniach, jeżeli jest się autorem artykułu=rozdziału jeżeli par. 9 stanowi Autor lub współautor publikacji lub monografii naukowej wskazuje jednostkę naukową lub jednostki naukowe jako miejsce realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania tej publikacji lub monografii naukowej, zwane dalej „afiliacją”.

Edited by fraszka

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.