Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
secesjonista

Muhammad Bakir al-Madżlisi a szkoła Mira Dimada

Recommended Posts

Na czym polegał ów spór?

Jakie idee próbował forsować Al-Madżlisi?

Jakie idee proponowała szkoła rozwijana w Isfahanie i mułła Sadra?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wspomniana szkoła zajmowała się filozofią mistyczną w nurcie szyizmu.

Dimad i Sadra poddali krytyce zarówno nauki sufich jak i ulemów. Tych pierwszych za niedocenianie i dyskredytację racjonalizmu, tych drugich znowu za umniejszanie znaczenia intuicji mistycznej. Uznawali, że prawda (boska) nie podlega ograniczeniu a jedna interpretacja Koranu nie jest wystarczająca. Zatem wciąż są konieczne nowe poszukiwania.

"Prawdziwy filozof winien stać się tak racjonalny jak Arystoteles, a potem postawić kolejny krok i pojąć prawdę również poprzez ekstazę i wyobraźnię. Obaj myśliciele podkreślali rolę nieświadomości, którą przedstawiali jako sferę pojawiającą się pomiędzy sferami zmysłowej percepcji i intelektualnej abstrakcji".

/K. Armstrong "W imię Boga. Fundamentalizm w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie", Warszawa 2005, s. 91/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sadra ze swą nauką popadać zaczął w coraz większy konflikt z ówczesnymi ulemami, w konsekwencji mułła został wygnany z Isfahanu. Zamieszkawszy w niewielkiej wioseczce, nieopodal Kum, zaczął praktykować mistyczne techniki koncentracji. Za ich pomocą począł wchodzić w swoje alam al-mithal - czyli to co wcześniejsi suficcy mistycy nazywali: "światem ideału". Co można by określić jako praktykowanie wizji sięgających od podświadomości do obszaru świadomego umysłu. Efekty swych dziesięcioletnich praktyk podsumował w dziele zatytułowanym "Al-Asfar al-Arba'at" ("Cztery podróże duszy")

Sadra uznał, że doskonałość jest dostępną na tym (realnym) świecie, stąd mistycy nie musieli się wcale wyrzekać świata doczesnego. W świetle jego dzieła doskonalenie życia społecznego musiało iść w parze z indywidualnym rozwojem duchowym. Do czego nie wystarczyło studiowanie prawa (fikh) czy nauka teologii.

Sadra przedstawił w swej nauce mowy model przywództwa politycznego, gdzie przywódca musi przebyć podróż (jak to stoi w tytule jego dzieła) drogę od człowieka do Boga, a jego ostatecznym sensem (jak to przedstawia czwarta podróż) jest głoszenie słowa bożego i stanowienie porządku zgodnego z wolą Boga. Pomimo tych politycznych powiązań, Sadra stanowczo się przeciwstawiał próbom siłowego narzucania poglądów i praktyk religijnych (stąd i konflikt z ulemami). Szczególnie mocno przeciwstawiał się nowemu prądowi, który począł być popularnym w Persji w XVII w., który tworzyli ulemowie mówiący, że większość wyznawców Allacha nie jest w stanie samodzielnie interpretować usul - podstaw religii. Stąd konieczny jest wybór mudżtahida - zdolnego do praktykowania idżtihadu - wysiłku twórczego, a reszta muzułmanów miała starać się formować swe zachowanie wedle jego decyzji prawnych.

Słabnąca potęga Safawidów sprawiła, że w społeczności szyickiej pojawiać się zaczęły nowe podziały, w opozycji do usulitów zaczęła się rozwijać myśl akbarytów...

Co ciekawe Al-Madżlisi również starał się wprzęgnąć szyitów w ramy działań politycznych, atoli jego wizja była diametralnie różna od tej proponowanej przez szkołę z Isfahanu.

Z literatury:

M. Momen "An Introduction to Shii Islam: The History and Doctrines of Twelver Shiism"

M. Baktash "Taziyeh and its Philosophy", w: "Ta'ziyeh: Ritual and Drama in Iran" red. P.J. Chełkowski

"Religion and Politics in Iran: Shiism from Quietism to Revolution" wyd. N.R. Keddie

G.S. Marshall Hodgson "The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization"

M. Bayat "Misticism and Dissent: Socioreligious Thought in Quajar Iran".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.