Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Andrzej

Masoneria

Recommended Posts

Andrzej   

Chciałbym rozpocząć dyskusję na temat masoneri. Czym jest czym była :?: Jak powstała z ruchów robotniczych czy na bazie zakonów rycerskich :?: Czmeu się jej boi Kościół i ludzie :?: Czy to sekta szatan, czy klub snobów :?: Ciekawy jestm waszej opinii. A żeby nie było nie jestem wolnomularzem i nie mam zamiaru być ... Nie znalazłem o tym wątku dlatego go zamieszczam zapraszam do wymiany opinii.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wielu z was zapewne myślało cuż to jest ta masoneria... rozwiewam wasze wszystkie niejasności.

Głównym celem wolnomularstwa jest wytyczanie drogi dla jego Członków. Wolnomularstwo otacza opieką swoich Braci, jednocześnie stara się realizować swoje cele społeczne takie jak działalność charytatywna, wspomaganie działalności naukowej i kulturalnej.

W myśl zasad dobroczynność powinna być prowadzona dyskretnie, bez oczekiwania wdzięczności.

Sławni Polacy - wolnomularze

Gabriel Podoski

Michał Książę Poniatowski

Adam Kazimierz Czartoryski

Stanisław August Poniatowski

Ignacy Potocki

Książę Józef Poniatowski

Stanisław Kostka Potocki

Tadeusz Kościuszko

Józef Chłopicki

Józef Niemojewski

Józef Zajączek

Jan Kozietulski

Wojciech Bogusławski

Jan Henryk Dąbrowski

Józef Wybicki

Jan Ursyn Niemcewicz

Zygmunt Krasiński

Kajetan KoĽmian

Stanisław Stempowski

Kazimierz Bartel

Antoni Słonimski

Marian Falski

Andrzej Strug

Juliusz Kaden Bandrowski

Juliusz Osterwa

Janusz Korczak

Tytus Filipowicz

Rafał Radziwiłowicz

Mieczysław Michałowicz

Mieczysław Konopacki

Stanisław Patek

Aleksander Prystor

Gabriel Narutowicz

Jan Piłsudski

Walery Sławek

Felicjan Sławoj-Składkowski

Kordian Zamorski

Leon Kozłowski

Mieczysław Wolfke

Edward Józef Abramowski

Bolesław Wieniawa - Długoszowski

Edward Rydz - Śmigły

Adam Koc

Gen. Michał Tokarzewski - Karaszewicz

Niektórzy sławni wolnomularze

George Washington

Benjamin Franklin

Thomas Woodward Wilson

Henry Ford

Edward VIII

George-Jaques Danton

Voltaire

Marie Joseph Lafayette

Wolfgang Amadeusz Mozart

Ludwig van Beethoven

Jean Sibelius

Joseph Haydn

Irving Berlin

Louis Armstrong

Edward "Duke" Ellington

Nat "King" Cole

Giuseppe Garibaldi

Winston Churchill

Simon Bolivar

Yitzhak Rabin

Auguste Lumiere

Jack Warner

John Wayne

Louis Mayer

Oliver Hardy

Clark Gable

Peter Sellers

Walt Disney

Mark Twain

Arthur Conan Doyle

Anthony Trollope

Rudyard Kipling

Walter Scott

Johann Wolfgang Goethe

Thomas Lipton

Alexander Fleming

Edwin "Buzz" Aldrin

Jerzy Ponikiewski

Hipolit Gliwic

Tadeusz Gliwic

Klemens Szaniawski

Jan Józef Lipski

Aleksander Małachowski

Share this post


Link to post
Share on other sites
Beowulf   

Hmmm...

Kiedy przeczytałem post Andrzeja spodziewałem się prawdziwej "burzy" poniżej...

Czym jest?

Masoneria, czyli „Sztuka Królewska” stanowi świecki ruch etyczny, którego celem jest samodoskonalenie jednostek w duchu tolerancji, powszechnego braterstwa ludzi, poszanowania pracy i lojalności wobec państwa.

Wolnomularze tworzą związki z definicji elitarne, ale mitem jest, że masoni są wyłącznie ludźmi bogatymi, usytuowanymi na szczycie społecznej piramidy. Gdyby tak było w istocie, izolowane od zwykłych śmiertelników loże nie mogłyby wypełniać swoich zadań. Siła i majątek warsztatów wolnomularskich wynikają z ich liczebności i społecznej reprezentatywności. W skali światowej masoneria tworzy zbiorowość blisko dziesięciomilionową, społeczność zróżnicowaną nie tylko pod względem ideowym (zasady „Sztuki Królewskiej” różnie bywają rozumiane i realizowane), lecz także majątkowo i zawodowo. Wbrew obiegowym poglądom „bycie wolnomularzem” nie oznacza przynależności do organizacji tajnej. Od chwili swych narodzin w Anglii z początkiem XVIII stulecia, wolnomularstwo spekulatywne było ruchem jawnym; dziś adresy lóż i numery telefonów i faksów odnajdziemy bez trudu w książkach telefonicznych. Wyjątek od reguły stanowiło kiedyś wolnomularstwo polskie.

Najwięcej o nich samych mówią zasady:

12 zasad Wolnych Mularzy Regularnych

1. Wolnomularstwo jest braterskim związkiem inicjacyjnym, który za swój fundament ma wiarę w Boga, Wielkiego Budownika Wszechświata.

2. Wolnomularstwo opiera się na Dawnych Obowiązkach i Landmarkach oraz respektuje inne tradycje właściwe dla Zakonu, szczególnie zaś te, które dotyczą regularności jego Jurysdykcji.

3. Wolnomularstwo jest Zakonem, do którego należeć mogą wyłącznie osoby wolne, niezależne i dobrych obyczajów, które zobowiązują się wypełniać ideały Pokoju, Miłości i Braterstwa.

4. Wolnomularstwo ma na celu doskonalenie moralne jego członków, a poprzez nich doskonalenie całej Ludzkości.

5. Wolnomularstwo nakazuje swym członkom skrupulatne stosowanie rytuałów i symboli, oraz właściwych tylko jemu, środków duchowych i inicjacyjnych, prowadzących do osiągnięcia Wiedzy i Prawdy.

6. Wolnomularstwo nakazuje swym członkom respektować przekonania i wiarę bliźnich. W swym gronie zabrania wszelkich dyskusji lub polemik politycznych i religijnych. Dzięki temu może pozostawać stałym i pewnym Centrum Braterskiego Związku, w którym panuje zrozumienie, tolerancja oraz owocna harmonia pomiędzy ludźmi, trudna do osiągnięcia w innych warunkach.

7. Wolni Mularze gromadzą się poza zasięgiem świata profanów, w lożach, w których zawsze obecne są i widoczne trzy Wielkie Światła Zakonu, Księga Świętego Prawa, Węgielnica i Cyrkiel - aby pracować rytualnie, godnie, gorliwie i zgodnie z zasadami przepisanymi w Konstytucji i Regulaminie Obediencji.

8. Wolni Mularze składają przysięgę na Księgę Świętego Prawa; dlatego przysięga ta posiada charakter wzniosły, uświęcony i niepodważalny w jej trwaniu.

9. Wolni Mularze mogą przyjąć do swych lóż wyłącznie osoby pełnoletnie, prawe i dyskretne, będące ludźmi honoru, wysoko ceniące swe miano Brata Wolnego Mularza, zdolne ocenić możliwości innych ludzi oraz nieskończonych sił Wieczności.

10. Wolni Mularze kultywują w swych Lożach Miłość Ojczyzny, poszanowanie Prawa i szacunek dla konstytucyjnej władzy. Uznają i honorują pracę we wszystkich jej formach jako najwyższy obowiązek istoty ludzkiej.

11. Wolni Mularze dają innym ludziom aktywny przykład swym stosownym zachowaniem, dzięki czemu Zakon promieniuje na zewnątrz. Czynią to wszakże z zachowaniem tajemnicy wolnomularskiej.

12. Wolni Mularze winni są, w sposób honorowy, okazywać sobie wzajemną pomoc i obronę braterską, nawet z narażeniem własnego życia. Kultywują sztukę zachowania spokoju i równowagi we wszystkich sytuacjach.

Tadeusz Cegielski w rozmowie z Janem Tomaszem Lipskim:

Jak wyglądają dziś relacje między masonerią a kościołami chrześcijańskimi?

Duchowieństwo protestanckie traktuje wolnomularstwo na ogół jako przedłużenie działalności chrześcijan, wielu duchownych jest w lożach. We Francji i USA, Kościół katolicki pozostaje w przyjazno-neutralnych stosunkach z wolnomularstwem. Podobnie we Włoszech. Istnieją w tym kraju zasadnicze zastrzeżenia ze strony Kościoła, ale one nie przeszkadzają we wspólnych przedsięwzięciach charytatywnych czy naukowych. W krajach Ameryki Łacińskiej panuje często symbioza. Tam wolnomularstwo jest razem z Kościołem (dawniej także korpusem oficerskim) instytucją kształtującą elity. Kościół polski uważa wolnomularstwo za wroga. O wyjaśnienie należałoby spytać raczej ludzi Kościoła. Należy tylko przypomnieć, że w kodeksie prawa kanonicznego nie ma dziś zakazu przynależności do lóż. Kiedyś taki zakaz istniał, wzmocniony jeszcze potępieniem idei liberalnych przez słynny „Syllabus” i encyklikę „Quanta cura” (1864) papieża Piusa IX. Dziś w prawie kanonicznym znajdujemy jedynie zakaz przynależności do organizacji wrogich Kościołowi. Szczegółowo, z negatywną konkluzją, problem wolnomularstwa roztrząsa deklaracja Kongregacji do spraw wiary z 26 listopada 1983 r., podpisana przez kardynała Ratzingera. Katolicy dysponują również deklaracją konferencji episkopatu zachodnioniemieckiego z 12 maja 1980 r., która, w rezultacie trwających od 1976 r. oficjalnych kontaktów ze Zjednoczonymi Wielkimi Lożami Niemiec uznała humanitaryzm wolnomularski za niezgodny po części z wiarą chrześcijańską, wskazując równocześnie na punkty wspólne.

W Austrii katolicy pragnący wstąpić do wolnomularstwa pytają swoich biskupów o zgodę, a uzyskawszy wyraźne „nihil obstat” przystępują do inicjacji. Życzliwie wobec wolnomularstwa nastawiony był dawny arcybiskup Wiednia, kardynał König.

W dokumentach kościelnych powraca założenie, że jest coś takiego, jak esencja poglądów wolnomularskich. Takich „esencji” jednak musiałyby być setki. Istnieje wiele modeli wolnomularstwa, spośród nich tylko jeden czy dwa mogłyby być nie do przyjęcia dla katolika, czy w ogóle chrześcijanina. Mam na myśli organizacje paramasońskie czy Wielki Wschód Francji. Sprawa posunie się naprzód, gdy nasz partner zrozumie, że masoneria nie jest religią. Wolnomularstwo milczy na temat religii, jest pod tym względem przeźroczyste. Rozumiem, że właśnie takie podejście budzi zastrzeżenia. Zwłaszcza wśród ortodoksów różnej maści, którzy zawsze chcą wiedzieć, czy mają przed sobą „swojego” czy „obcego”. A wolnomularstwo po to jest przezroczyste, żeby każdy mógł się w nim odnaleźć.

Prof. Tadeusz Cegielski – historyk, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Napisał m.in. (razem z Łukaszem Kądzielą) „Rozbiory Polski 1772 – 1793 – 1795”. Dziejom wolnomularstwa poświęcił książki „Ordo ex Chao” i „Sekrety masonów”. Jest namiestnikiem Wielkiej Loży Narodowej i namiestnikiem Rady Najwyższej Trzydziestego Trzeciego i Ostatniego Stopnia.

Wywiad został zamieszczony w „Gazecie Wyborczej” 21-22 sierpnia 1999

A żeby nie było nie jestem wolnomularzem

"Członkiem Wielkiej Loży Narodowej Polski. może zostać mężczyzna, który ukończył 25 lat życia, nie był karany oraz ma dobrą opinię w swoim środowisku. Kandydat powinien także uzbroić się w cierpliwość."

;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmm... skąd ta niechęc niektórych środowisk do Masonerii? Dlaczego członek masonerii jest w polskiej mowie perioratywnym określeniem, skąd to wynika?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Qdl4ty   
Hmm... skąd ta niechęc niektórych środowisk do Masonerii?

Wydaje mnie sie, ze jest to spowodowane pewnym stereotypem, przkonaniem, ze Masonii "pociagaja za sznurki" w miedzynarodowej polityce, kulturze i gospodarce.

Taki punkt widzenia bardzo ulatwia wskazanie winnych, w tym wypadku Wolnomularzy i jest dodatkowo potegowany przez liste osob ktore nalezaly do Zakonu ( znajduja sie na niej jedni z najbardziej wplywowych ludzi w historii - np. Churchill czy Washington ).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Qdl4ty   
Z innej beczki: Co powiecie na pogląd, że świecka organizacja kościelna "Opus Dei" Jest masonerią XXi wieku ??

- rodzi sie kolejna koncepcja spisku :P . A tak na powaznie to Opus Dei jest faktycznie dosc tajemnicza organizacja ( np. stosuja kary cielesne jako forme pokuty ), co wykorzystal pisarz Dan Brown i troche ubarwil atmosfere wokol tej grupy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bafomet   

może pozwole sobie zprostować wypowiedź admina ale stwierdzenie że masoneria wolnomularze zajmują się akcjami charytatywnymi jest troche śmieszne... z tego co ja wiem głównym celem masoneri jest całkowite zeświedczenie narodu, dlatego masoni zajmują tak wysokie stanowiska w rządach niektórych państw i są prezesami potężnych organizacji i kocernów...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dlaczego wiele ludzi oskarża masonów o wszystkie teorie spiskowe?

Ja nie oskarżam, po prostu mało wiem o tej organizacji ten temat jest w formie kto co wie niech się wiedzą podzieli.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wolnomularstwo nie jest ani sektą...ani oragnizacją...lecz poprostu ruchem ludzi poszukujących wiedzy...tak na prawdę wielu chciało by mieć dużą wiedzę ale tak naprawdę niewielu chce się jej poszukiwać...większość najlepiej dostało by ją na tacy...opinie na temat masonerii są tylko przykładem tej wygody...wchodzimy na forum by tylko podyskutować...ale pomyślmy poco dyskutować gdy nasza wiedza opiera się jedynie na naszym sposobie widzenia świata nie popartym faktyczną wiedzą w konkretnym temacie...takie dyskusje nic nie wnoszą a tylko wytracają nasz czas...powiem tak jeśli chcemy wypowiadać się na jakiś temat to przeglądnijmy jakieś dane źródłowe aby nasze pisanie nie było tylko "biciem piany"...to forum służy wymianie i wzbogacaniu naszej wiedzy a nie bełkotaniu przy kolejnej puszce piwa...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.