O napływie ludności wschodniogermańskiej (kultura wielbarska, przeworska i ew. luboszycka) na tereny miedzy Odra a Sprewą A. Leube, Aspekte ostlichen Kultureinflusses wahrend der romischen Kaiserzeit im Oder-Spree-Gebiet, "Jahresschrift fur mitteldeutsch Vorgeschichte" t.72 (1989), s.85-96 w rozbudowanej i lepszej nieco wersji podaje to J. Schuster. Inna sprawa, że chodzi o czasy od 1 połowy II wieku AD a więc młodsze.