Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Semper

Testamenty staropolskie

Recommended Posts

Semper   

Urszula Augustyniak

Testamenty ewangelików reformowanych

w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku

Wydanie II poprawione i rozszerzone

Wydawnictwo Naukowe Semper

Warszawa 2014

ISBN 978-83-7507-285-3

Format B5, s. 300, il. 32, bibliografia, indeks miejscowości, indeks osób

Prof. zw. Urszula Augustyniak jest historykiem epoki nowożytnej, pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu kultury politycznej, wojskowości i stosunków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a szczególnie Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1. połowie XVII stulecia. Opublikowała m.in. monografie naukowe: Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III (1981); Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII wieku (1989); Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku (1999); Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizmy patronatu (2001); W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640) (2004); Państwo świeckie czy księże? Spór o rolę duchowieństwa katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta III Wazy. Wybór tekstów (2013); podręcznik akademicki Historia Polski 1572-1795 (2008) oraz edycje źródłowe: „Spisek orleański” w latach 1626-1628 (wraz z W. Sokołowskim; 1990) i Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim (wydanie pierwsze 1992, wydanie drugie 2014).

testamenty_ua_m.jpg

Pierwsze wydanie niniejszej edycji źródłowej ukazało się w 1992 r. pt. Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, ss. 250. Obecne drugie wydanie zostało poszerzone o cztery dokumenty: Testament Marcina Pawłowicza Szwaba z 20 X 1606 r.; Akt fundacji zboru ewangelicko‐reformowanego w Smorgoniach przez Krzysztofa Zenowicza, wojewodę brzesko‐litewskiego z 23 VIII 1612 r.; Zapis testamentowy Katarzyny z Oborskich Grabowskiej, stolnikowej witebskiej na kształcenie czterech młodzieńców wyznania reformowanego w szkołach ewangelickich w Wielkim Księstwie Litewskim z 4 VI 1727 r. oraz Suplement z 29 XII 1729 r. do testamentu Katarzyny z Oborskich Grabowskiej, stolnikowej witebskiej z 19 III t.r. W testamentach nr 1 i 14 zmieniono podstawę źródłową, wykorzystując lepsze kopie, natomiast testamenty nr 2 i 6 opublikowano na podstawie przekazów rękopiśmiennych – zgodnie z sugestiami recenzentów wydania pierwszego.

Spis treści

Wstęp

Zasady wydawnicze

1. Mikołaj Radziwiłł zw. Czarnym, kanclerz wielki litewski i wojewoda wileński

2. Jerzy Zenowicz, kasztelan smoleński

3. Mikołaj Radziwiłł, wojewoda nowogródzki

4. Marek Ławrynowicz Wnuczko, ciwun retowski

5. Jan Janowicz Hlebowicz, wojewoda trocki

6. Krzysztof Radziwiłł zw. Piorunem, wojewoda wileński i hetman wielki litewski

7. Marcin Pawłowicz Szwab

8. Krzysztof Juriewicz Zenowicz, wojewoda brzesko‐litewski

8a. Akt fundacji zboru ewangelicko‐reformowanego w Smorgoniach

9. Jerzy Radziwiłł, kasztelan trocki

10. Krzysztof Mikołaj Dorohostajski, marszałek wielki litewski

11. Krzysztof II Radziwiłł, hetman polny (następnie wielki) litewski, wojewoda wileński

12. Janusz Radziwiłł, kasztelan wileński

13. Władysław Dorohostajski, cześnik litewski

13a. Zapis testamentowy Władysława Dorohostajskiego, cześnika litewskiego, na zbory ewangelickie w jego dobrach

14. Anna Maria Radziwiłłowa, koniuszyna litewska

15. Bogusław Radziwiłł, koniuszy litewski

16. Katarzyna z Radziwiłłów Hlebowiczowa, wojewodzina wileńska

17. Katarzyna z Oborskich Grabowska, stolnikowa witebska

17a. Zapis testamentowy Katarzyny z Oborskich Grabowskiej, stolnikowej witebskiej

17b. Suplement do testamentu Katarzyny z Oborskich Grabowskiej, stolnikowej witebskiej

Wykaz skrótów

Bibliografia

Indeks miejscowości

Indeks osób

[u]Opis szczegółowy w katalogu[/u]

Edited by Semper

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.