Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Semper

Ukraińcy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

Recommended Posts

Semper   

Stepan Ivanyk

Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014

ISBN 978-83-7507-161-0

format B5, s. 224, ilustr., bibliografia, indeks osobowy

Tematyka poruszana w książce Stepana Ivanyka wpisuje się w badania dotyczące jednej z najważniejszych polskich formacji intelektualnych w XX wieku – Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Autor analizuje jej fenomen z perspektywy, której dotychczas nie uwzględniali badacze tego zagadnienia, chodzi tu mianowicie o wielokulturowy charakter Lwowa, będącego kolebką Szkoły. Uzasadniając główną hipotezę pracy, której istotą jest założenie przynależności do Szkoły wielu czołowych przedstawicieli ukraińskiej myśli filozoficznej, działających w przedwojennej Galicji, autor przedstawia obraz ważnych wydarzeń w historii współpracy polskiej i ukraińskiej myśli filozoficznej. Ponadto książka umożliwia spojrzenie na Szkołę w szerszej perspektywie, jako na zjawisko o charakterze wielokulturowym. Szczególnie cenne są analizy relacji Kazimierza Twardowskiego ze studentami i doktorantami narodowości ukraińskiej.

ivanyk_m.jpg

Stepan Ivanyk (ur. 1982) – filozof, kulturoznawca, adiunkt w Zakładzie Semiotyki Logicznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Lwowskiego (2004), Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (2010), Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” (2011), Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (2012). Dziedzina badań naukowych: wzajemne wpływy polskiej i ukraińskiej filozofii, rozwój kultury i filozofii we Lwowie w drugiej połowie XIX i w pierwszej połowie XX wieku.

Spis treści

Wstęp

1. Ukraińscy uczniowie Twardowskiego

1.1. Kulturowo‐historyczne uwarunkowania powstania i rozwoju Szkoły Twardowskiego

1.1.1. Polsko‐ukraińskie relacje kulturowe we Lwowie i Galicji Wschodniej w latach 1895‐1939

1.1.2. Stosunek Twardowskiego do Ukraińców

1.1.3. Podsumowanie

1.2. Ukraińcy w Szkole Twardowskiego

1.2.1. Ukraińscy studenci Twardowskiego na Uniwersytecie Lwowskim

1.2.1.1. Działalność pedagogiczna Twardowskiego

1.2.1.2. Ukraińscy słuchacze Twardowskiego

1.2.1.3. Sylwetki wybranych ukraińskich studentów Twardowskiego

1.2.2. Udział Ukraińców w pracach Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie

1.2.2.1. Działalność Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie

1.2.2.2. Ukraińcy w Polskim Towarzystwie Filozoficznym

1.2.2.3. Sylwetki ukraińskich współpracowników Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

1.2.3. Podsumowanie

2 . Filozoficzna twórczość ukraińskich uczniów Twardowskiego na tle tradycji Szkoły Lwowsko‐Warszawskiej

2.1. Filozoficzna twórczość ukraińskich uczniów Twardowskiego

2.1.1. Stefan Baley

2.1.1.1. Pojęcie psychologicznej podstawy uczuć

2.1.1.2. Struktura i klasyfikacja uczuć

2.1.1.3. „Motyw endymioński” w twórczości poetyckiej

2.1.1.4. Kierunki etyki naukowej

2.1.1.5. Pojęcie „cant”

2.1.2. Jakym Jarema

2.1.2.1. Filozofia i nauki filozoficzne

2.1.2.2. Analiza wyobraźni twórczej Szewczenki

2.1.2.3. Psychoanalityczna teoria Freuda

2.1.3. Wołodymyr Juryneć

2.1.3.1. Krytyczna analiza freudyzmu

2.1.3.2. Krytyczna analiza fenomenologii Husserla

2.1.3.3. Pojęcie dialektyki w filozofii burżuazyjnej

2.1.4. Hawryił Kostelnyk

2.1.4.1. Pojęcie negacji i niczego

2.1.4.2. Pojęcia materii i energii

2.1.4.3. Porządek logiczny i porządek rzeczywisty

2.1.4.4. Zasada tożsamości w logice

2.1.5. Aleksander Kulczycki

2.1.5.1. Pojęcie „duszy rasy”

2.1.6. Jarosław Kuźmiw

2.1.6.1. Kierunki psychologii

2.1.7. Stefan Ołeksiuk

2.1.7.1. Pojęcia percepcji, impresji i idei u Hume’a

2.1.7.2. Struktura sądu spostrzeżeniowego

2.1.7.3. Struktura i klasyfikacja komunikatów

2.1.7.4. Struktura i klasyfikacja pomyłek pisemnych

2.1.8. Milena Rudnicka

2.1.8.1. Pojęcie piękna u Albertiego

2.1.9. Hilarion Święcicki

2.1.9.1. Historia filozofii ruskiej

2.1.10. Miron Zarycki

2.1.10.1. Relacja estetyki i matematyki

2.2. Filozoficzny kontekst Szkoły Lwowsko‐Warszawskiej

2.2.1. Merytoryczne wyróżniki Szkoły Lwowsko‐Warszawskiej

2.2.1.1. Wyróżniki ogólne

2.2.1.2. Wyróżniki szczegółowe

2.2.2. Merytoryczne wyróżniki Szkoły Lwowsko‐Warszawskiej w filozoficznej twórczości ukraińskich uczniów Twardowskiego

2.2.2.1. Wyróżniki ogólne

2.2.2.2. Wyróżniki szczegółowe

2.2.3. Znaczenie i cechy charakterystyczne ukraińskiej gałęzi Szkoły Lwowsko‐Warszawskiej

2.2.3.1. Znaczenie

2.2.3.2. Cechy charakterystyczne twórczości ukraińskich uczniów Twardowskiego

2.2.4. Podsumowanie

Aneks. Inni filozofowie ukraińscy związani ze Szkołą Lwowsko‐Warszawską

Zakończenie

Wykaz tekstów, których fragmenty zostały przedrukowane w niniejszej książce

Skróty

Bibliografia

Indeks

Dokumenty

link do szczegółowego opisu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.