Jump to content
 • Announcements

  • Jarpen Zigrin

   Zostań naszym fanem. Obserwuj nas w social mediach : )   12/11/2016

   Daj się poznać jako nasz fan oraz miej łatwy i szybki dostęp do najnowszych informacji poprzez swój ulubiony portal społecznościowy.    Obecnie można nas znaleźć m.in tutaj:   Facebook: http://www.facebook.com/pages/Historiaorgp...19230928?ref=ts Twitter: http://twitter.com/historia_org_pl Instagram: https://www.instagram.com/historia.org.pl/
  • Jarpen Zigrin

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum   12/12/2016

   Przewodnik użytkownika - jak pisać na forum. Krótki przewodnik o tym, jak poprawnie pisać i cytować posty: http://forum.historia.org.pl/topic/14455-przewodnik-uzytkownika-jak-pisac-na-forum/
Sign in to follow this  
Molay

Książki o gospodarce średniowiecznej

Recommended Posts

Molay   

Cześć! ;) Szukam książek traktujących o gospodarce średniowiecza- jak wyglądała, życie przeciętnego kupca itp. Jak na razie jedyną książką jaką znalazłem jest "Sakiewka i życie" Jaquesa Le Goffa. Z góry dziękuje za wszelkie propozycje :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

J.Rutkowski "Historia gospodarcza Polski"

J. Kuliszer "Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych"

M. Szczaniecki "Nadania ziemi na rzecz rycerzy w Polsce do końca XIII wieku"

R.Grodecki "Początki skarbu pieniężnego skarbu państwowego w Polsce", "Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne" t. XV, 1933

J. Senkowski "Skarbowość Mazowsza"

K. Tymieniecki "Wpływy ustroju feudalnego w Polsce średniowiecznej", RDSG, t. III, 1934

F. Zieliński "Poszukiwania nad finansami polskiemi w XIV o XV wieku", "Biblioteka Warszawska" t. XXXV, 1849

A. Wyczański "Gospodarka wiejska w Polsce XIV wieku w ujęciu liczbowym (Próba oceny)", RDSG, R. 62, 2002

M. Dygo "Czy w Polsce późnośredniowiecznej był kryzys gospodarczy?", "Przegląd Historyczny", t. 80, 1989

R. Cameron "Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych"

J. Szpak "Historia gospodarcza powszechna"

E. Kaczyńska, K. Piesiewicz "Wykłady z powszechnej historii gospodarczej (od schyłku średniowiecza do I wojny światowej"

M. Bloch "Społeczeństwo feudalne"

J. Ciepielewski, J. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski "Dzieje gospodarcze świata do roku 1980"

M. Rutkowski "Powszechna historia gospodarcza od średniowiecza do II wojny światowej: wybrane zagadnienia - zarys"

A.W. Zawadzki "Teoria pieniądza w średniowieczu", "Ekonomista" R. 33, t. 3, 1933

S. Inglot "Historia społeczna i gospodarcza średniowiecza"

"Społeczeństwo, gospodarka, kultura. Studia ofiarowane Marianowi Małowistowi w czterdziestolecie pracy naukowej" red. S. Herbst i in

J. Skodlarski "Zarys historii gospodarczej Polski"

S. Kutrzeba "Finanse Krakowa w wiekach średnich", "Rocznik Krakowski" 3, 1900

tenże, "Finanse i handel średniowiecznego Krakowa"

M. Małowist "Podziały gospodarcze i polityczne w Europie w średniowieczu i w dobie wczesnej nowożytności", "Przegląd Historyczny" t. 82, 1991

P. Guzowski "Kryzys gospodarczy późnego średniowiecza czy kryzys historiografii?", RDSG, t. 68, 2008

Share this post


Link to post
Share on other sites

Z. Morawski "Ziemia, urzędy, pieniądze. Finanse szlachty łęczyckiej w końcu XIV wieku"

K. Mikulski, J. Wroniszewski "Folwark i zmiany koniunktury gospodarczej w Polsce XIV-XVII wieku", "Klio", t. 4, 2003

A. Chaufen "Wiara i wolność. Myśl ekonomiczna późnych scholastyków"

S. Gawęda "Możnowładztwo małopolskie w XIV i w pierwszej połowie XV wieku. Studium z dziejów rozwoju wielkiej własności ziemskiej"

J. Matuszewski "Uwagi wprowadzające - początki skarbowości polskiej", w: "Studia z dziejów państwa i prawa polskiego" T. 8, red.

J. Matuszewski, W. Witkowski

tegoż, "Vicinia id est... Poszukiwanie alternatywnej koncepcji staropolskiego opola"

P. Guzowski "Ile pieniędzy mieli chłopi w XV i XVI w.? Próba sondażu", "Studia z historii społecznej" red. C. Kuklo, P. Guzowski

B. Lesiński "Kupno renty w Polsce średniowiecznej na tle ówczesnej doktryny i praktyki zachodnioeuropejskiej", "Prace wydziału prawa" UAM, nr 23, 1966

J. Wiesiołowski "Rozwarstwienie ludności wiejskiej w świetle zeznań świadków w konsystorzu gnieźnieńskim w średniowieczu w trzeciej ćwierci XV w.", w: "Społeczeństwo Polski średniowiecznej..." T. 5

J. Górczak "Podstawy gospodarcze działalności Zbigniewa Oleśnickiego..."

K. Olendzki "Moralność i kredyt. Kontrakt kupna – sprzedaży w traktach uczonych środkowo europejskich z przełomu XIV i XV w.", "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych" T. LVI/LVII, 1997

M. Bukała "Etyka ekonomiczna średniowiecza", "Etyka" nr 37, 2004

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Przed wyrażeniem zgody na Terms of Use forum koniecznie zapoznaj się z naszą Privacy Policy. Jej akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dalszego korzystania z forum.